Diensten - 283362-2019

TITitelBelgië-Brussel: Administratieve diensten door agentschappen
NDPublicatienummer aankondiging283362-2019
PDPublicatiedatum18/06/2019
OJNummer PB S115
TWPlaats van de koperBRUSSEL
AUOfficiële naam van de koperStafdienst MDK (0316.380.841_17753)
OLOriginele taalNL
CYLand van de koperBE
AAType koper1 - Ministerie of elke andere nationale of federale instantie
HAEU-instelling/-agentschap-
DSDocument verzonden17/06/2019
DTUiterste indieningsdatum15/07/2019
NCType contract4 - Diensten
PRType procedure2 - Niet-openbare procedure
TDType aankondiging2 - Aanvullende inlichtingen
RPVerordening5 - Europese Unie, met GPA-deelname
TYType inschrijving1 - Inschrijving voor alle percelen
ACGunningscriteria2 - Uit economisch oogpunt voordeligste inschrijving
PCCPV-code (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)79420000 - Diensten op het gebied van management
79419000 - Evaluatie-adviesdiensten
72225000 - Evaluatie en onderzoek van systeemkwaliteitsborging
79411000 - Advies inzake algemeen management
75120000 - Administratieve diensten door agentschappen
RCPlaats van uitvoering (NUTS-code)BE2
IAInternetadres (URL)http://www.agentschapmdk.be/
DIRechtsgrondslagOverheidsopdrachtenrichtlijn 2014/24/EU