Storitve - 283372-2017

21/07/2017    S138    Storitve - Obvestilo o javnem naročilu - Odprti postopek 

Slovenija-Ajdovščina: Zavarovalniške storitve

2017/S 138-283372

Obvestilo o naročilu

Storitve

Pravna podlaga:

Direktiva 2014/24/EU

Oddelek I: Javni naročnik

I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Občina Ajdovščina
Nacionalna identifikacijska številka: 5879914000
Poštni naslov: Cesta 5. maja 6A
Kraj: Ajdovščina
Šifra NUTS: SI
Poštna številka: 5270
Država: Slovenija
Kontaktna oseba: Irena Štokelj
E-naslov: javna.narocila@ajdovscina.si
Telefon: +386 53659118
Telefaks: +386 53659133

Internetni naslovi:

Glavni naslov: http://www.ajdovscina.si/

I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Gasilsko reševalni center Ajdovščina
Nacionalna identifikacijska številka: 5818982000
Poštni naslov: Tovarniška cesta 3H
Kraj: Ajdovščina
Šifra NUTS: SI
Poštna številka: 5270
Država: Slovenija
E-naslov: grc.ajdovscina@kabel.net
Telefon: +386 53661123

Internetni naslovi:

Glavni naslov: http://www.grcajdovscina.si/

I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Lavričeva knjižnica Ajdovščina
Nacionalna identifikacijska številka: 1434276000
Poštni naslov: Cesta IV. Prekomorske 1
Kraj: Ajdovščina
Šifra NUTS: SI
Poštna številka: 5270
Država: Slovenija
E-naslov: ajdovscina@ajd.sik.si
Telefon: +386 53644250

Internetni naslovi:

Glavni naslov: http://www.ajd.sik.si/

I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Lekarna Ajdovščina
Nacionalna identifikacijska številka: 5053498000
Poštni naslov: Tovarniška cesta 3E
Kraj: Ajdovščina
Šifra NUTS: SI
Poštna številka: 5270
Država: Slovenija
E-naslov: ajdovscina@lekarna-ajdovscina.si
Telefon: +386 53643830

Internetni naslovi:

Glavni naslov: http://www.lekarna-ajdovscina.si/

I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Ljudska univerza Ajdovščina
Nacionalna identifikacijska številka: 1434233000
Poštni naslov: Stritarjeva ulica 1A
Kraj: Ajdovščina
Šifra NUTS: SI
Poštna številka: 5270
Država: Slovenija
E-naslov: info@lu-ajdovscina.si
Telefon: +386 53664750

Internetni naslovi:

Glavni naslov: http://www.lu-ajdovscina.si/

I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Osnovna šola Col
Nacionalna identifikacijska številka: 5082544000
Poštni naslov: Col 35
Kraj: Col
Šifra NUTS: SI
Poštna številka: 5273
Država: Slovenija
E-naslov: info@os-col.si
Telefon: +386 53643350

Internetni naslovi:

Glavni naslov: http://www.os-col.si

I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Osnovna šola Danila Lokarja Ajdovščina
Nacionalna identifikacijska številka: 5082528000
Poštni naslov: Cesta 5. maja 15
Kraj: Ajdovščina
Šifra NUTS: SI
Poštna številka: 5270
Država: Slovenija
E-naslov: tajnistvo@os-ajdovscina.si
Telefon: +386 53671100

Internetni naslovi:

Glavni naslov: http://www.os-ajdovscina.si/

I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Osnovna šola Dobravlje
Nacionalna identifikacijska številka: 5085888000
Poštni naslov: Dobravlje 1
Kraj: Dobravlje
Šifra NUTS: SI
Poštna številka: 5263
Država: Slovenija
E-naslov: o-dobravlje.ng@guest.arnes.si
Telefon: +386 53651010

Internetni naslovi:

Glavni naslov: http://www.os-dobravlje.si/

I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: osnovna šola Otlica
Nacionalna identifikacijska številka: 5082536000
Poštni naslov: Otlica 48
Kraj: Ajdovščina
Šifra NUTS: SI
Poštna številka: 5270
Država: Slovenija
E-naslov: o-otlica.ng@guest.arnes.si
Telefon: +386 53649531

Internetni naslovi:

Glavni naslov: http://otlica.splet.arnes.si/

I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: osnovna šola Šturje, Ajdovščina
Nacionalna identifikacijska številka: 2294460000
Poštni naslov: Bevkova ulica 22
Kraj: Ajdovščina
Šifra NUTS: SI
Poštna številka: 5270
Država: Slovenija
E-naslov: info@os-sturje.si
Telefon: +386 53653800

Internetni naslovi:

Glavni naslov: http://www.os-sturje.si

I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Razvojna agencija Rod Ajdovščina
Nacionalna identifikacijska številka: 1469100000
Poštni naslov: Vipavska cesta 4
Kraj: Ajdovščina
Šifra NUTS: SI
Poštna številka: 5270
Država: Slovenija
E-naslov: ra.rod@siol.net
Telefon: +386 53653600

Internetni naslovi:

Glavni naslov: http://www.ra-rod.si/

I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Otroški vrtec Ajdovščina
Nacionalna identifikacijska številka: 5050855000
Poštni naslov: Pot v Žapuže 14
Kraj: Ajdovščina
Šifra NUTS: SI
Poštna številka: 5270
Država: Slovenija
E-naslov: info@mojedete.si
Telefon: +386 53681340

Internetni naslovi:

Glavni naslov: http://www.mojedete.si/

I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Zdravstveni dom Ajdovščina
Nacionalna identifikacijska številka: 5107164000
Poštni naslov: Tovarniška cesta 3
Kraj: Ajdovščina
Šifra NUTS: SI
Poštna številka: 5270
Država: Slovenija
E-naslov: tajnistvo@zd-ajdovscina.si
Telefon: +386 53693000

Internetni naslovi:

Glavni naslov: https://www.zd-ajdovscina.si/

I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Pilonova galerija ajdovščina
Nacionalna identifikacijska številka: 1434284000
Poštni naslov: Prešernova ulica 3
Kraj: Ajdovščina
Šifra NUTS: SI
Poštna številka: 5270
Država: Slovenija
E-naslov: pilonova.galerija@siol.net
Telefon: +386 53689177

Internetni naslovi:

Glavni naslov: http://venopilon.com/

I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Glasbena šola Vinka Vodopivca Ajdovščina
Nacionalna identifikacijska številka: 5082552000
Poštni naslov: Štrancarjeva ulica 8
Kraj: Ajdovščina
Šifra NUTS: SI
Poštna številka: 5270
Država: Slovenija
E-naslov: info@gsajdovscina.net
Telefon: +386 53680120

Internetni naslovi:

Glavni naslov: http://www.gsajdovscina.net/

I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Prostovoljno gasilsko društvo Selo na Vipavskem
Nacionalna identifikacijska številka: 5115868000
Poštni naslov: Selo 7
Kraj: Črniče
Šifra NUTS: SI
Poštna številka: 5262
Država: Slovenija
E-naslov: pgdselo1911@gmail.com
Telefon: +386 53684633

Internetni naslovi:

Glavni naslov: https://www.facebook.com/PGD-Selo-na-Vipavskem-575212925914917/

I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Zavod za šport Ajdovščina
Nacionalna identifikacijska številka: 1434268000
Poštni naslov: Cesta 5. maja 14
Kraj: Ajdovščina
Šifra NUTS: SI
Poštna številka: 5270
Država: Slovenija
E-naslov: info@zs-ajdovscina.si
Telefon: +386 053644722

Internetni naslovi:

Glavni naslov: https://www.zs-ajdovscina.si/

I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Komunalno stanovanjska družba d.o.o. Ajdovščina
Nacionalna identifikacijska številka: 5210461000
Poštni naslov: Goriška cesta 23B
Kraj: Ajdovščina
Šifra NUTS: SI
Poštna številka: 5270
Država: Slovenija
E-naslov: info@ksda.si
Telefon: +386 53659700

Internetni naslovi:

Glavni naslov: http://www.ksda.si/

I.2)Informacije o skupnem javnem naročilu
Naročilo vključuje skupno javno naročanje
I.3)Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na: https://www.ajdovscina.si/javna_narocila_in_razpisi/javna_narocila/
Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na zgoraj navedeni naslov
I.4)Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5)Glavna področja dejavnosti
Javna uprava

Oddelek II: Predmet

II.1)Obseg naročila
II.1.1)Naslov:

Storitve zavarovanja za obdobje od 1.1.2018 do 31.12.2021.

Referenčna številka dokumenta: 4301-21/2017
II.1.2)Glavna koda CPV
66510000
II.1.3)Vrsta naročila
Storitve
II.1.4)Kratek opis:

Predmet javnega naročila je izvedba storitev Zavarovanje premoženja in odgovornosti Občine Ajdovščina, javnih zavodov, javnega podjetja In prostovoljnega gasilskega društva Občine Ajdovščina.

II.1.5)Ocenjena skupna vrednost
II.1.6)Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: da
Ponudbe je treba predložiti za vse sklope
II.2)Opis
II.2.1)Naslov:

Sklop 1: Zavarovanje premoženja Občine Ajdovščina

Št. sklopa: 1
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
66510000
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: SI
II.2.4)Opis javnega naročila:

Storitve zavarovanja v skladu z določili dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Spodaj navedena merila
Cena
II.2.6)Ocenjena vrednost
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 01/01/2018
Konec: 31/12/2021
To naročilo je mogoče podaljšati: da
Opis podaljšanj:

V skladu z veljavnimi predpisi.

II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.12)Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
II.2.14)Dodatne informacije
II.2)Opis
II.2.1)Naslov:

Sklop 2: Zavarovanje premoženja Gasilsko reševalnega centra Ajdovščina

Št. sklopa: 2
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
66510000
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: SI
II.2.4)Opis javnega naročila:

Storitve zavarovanja v skladu z določili dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Spodaj navedena merila
Cena
II.2.6)Ocenjena vrednost
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 01/01/2018
Konec: 31/12/2021
To naročilo je mogoče podaljšati: da
Opis podaljšanj:

V skladu z veljavnimi predpisi.

II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.12)Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
II.2.14)Dodatne informacije
II.2)Opis
II.2.1)Naslov:

Sklop 3: Zavarovanje premoženja Lavričeve knjižnice Ajdovščina

Št. sklopa: 3
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
66510000
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: SI
II.2.4)Opis javnega naročila:

Storitve zavarovanja v skladu z določili dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Spodaj navedena merila
Cena
II.2.6)Ocenjena vrednost
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 01/01/2018
Konec: 31/12/2021
To naročilo je mogoče podaljšati: da
Opis podaljšanj:

V skladu z veljavnimi predpisi.

II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.12)Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
II.2.14)Dodatne informacije
II.2)Opis
II.2.1)Naslov:

Sklop 4: Zavarovanje premoženja Lekarne Ajdovščina

Št. sklopa: 4
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
66510000
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: SI
II.2.4)Opis javnega naročila:

Storitve zavarovanja v skladu z določili dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Spodaj navedena merila
Cena
II.2.6)Ocenjena vrednost
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 01/01/2018
Konec: 31/12/2021
To naročilo je mogoče podaljšati: da
Opis podaljšanj:

V skladu z veljavnimi predpisi.

II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.12)Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
II.2.14)Dodatne informacije
II.2)Opis
II.2.1)Naslov:

Sklop 5: Zavarovanje premoženja Ljudske univerze Ajdovščina

Št. sklopa: 5
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
66510000
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: SI
II.2.4)Opis javnega naročila:

Storitve zavarovanja v skladu z določili dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Spodaj navedena merila
Cena
II.2.6)Ocenjena vrednost
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 01/01/2018
Konec: 31/12/2021
To naročilo je mogoče podaljšati: da
Opis podaljšanj:

V skladu z veljavnimi predpisi.

II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.12)Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
II.2.14)Dodatne informacije
II.2)Opis
II.2.1)Naslov:

Sklop 6: Zavarovanje premoženja OŠ Col

Št. sklopa: 6
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
66510000
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: SI
II.2.4)Opis javnega naročila:

Storitve zavarovanja v skladu z določili dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Spodaj navedena merila
Cena
II.2.6)Ocenjena vrednost
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 01/01/2018
Konec: 31/12/2021
To naročilo je mogoče podaljšati: da
Opis podaljšanj:

V skladu z veljavnimi predpisi.

II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.12)Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
II.2.14)Dodatne informacije
II.2)Opis
II.2.1)Naslov:

Sklop 7: Zavarovanje premoženja OŠ Danila Lokarja Ajdovščina

Št. sklopa: 7
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
66510000
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: SI
II.2.4)Opis javnega naročila:

Storitve zavarovanja v skladu z določili dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Spodaj navedena merila
Cena
II.2.6)Ocenjena vrednost
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 01/01/2018
Konec: 31/12/2021
To naročilo je mogoče podaljšati: da
Opis podaljšanj:

V skladu z veljavnimi predpisi.

II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.12)Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
II.2.14)Dodatne informacije
II.2)Opis
II.2.1)Naslov:

Sklop 8: Zavarovanje premoženja OŠ Dobravlje

Št. sklopa: 8
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
66510000
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: SI
II.2.4)Opis javnega naročila:

Storitve zavarovanja v skladu z določili dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Spodaj navedena merila
Cena
II.2.6)Ocenjena vrednost
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 01/01/2018
Konec: 31/12/2021
To naročilo je mogoče podaljšati: da
Opis podaljšanj:

V skladu z določili veljavnih predpisov.

II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.12)Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
II.2.14)Dodatne informacije
II.2)Opis
II.2.1)Naslov:

Sklop 9: Zavarovanje premoženja OŠ Otlica

Št. sklopa: 9
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
66510000
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: SI
II.2.4)Opis javnega naročila:

Storitve zavarovanja v skladu z določili dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Spodaj navedena merila
Cena
II.2.6)Ocenjena vrednost
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 01/01/2018
Konec: 31/12/2021
To naročilo je mogoče podaljšati: da
Opis podaljšanj:

V skladu z določili veljavnih predpisov.

II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.12)Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
II.2.14)Dodatne informacije
II.2)Opis
II.2.1)Naslov:

Sklop 10: Zavarovanje premoženja OŠ Šturje

Št. sklopa: 10
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
66510000
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: SI
II.2.4)Opis javnega naročila:

Storitve zavarovanja v skladu z določili dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Spodaj navedena merila
Cena
II.2.6)Ocenjena vrednost
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 01/01/2018
Konec: 31/12/2021
To naročilo je mogoče podaljšati: da
Opis podaljšanj:

V skladu z veljavnimi predpisi.

II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.12)Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
II.2.14)Dodatne informacije
II.2)Opis
II.2.1)Naslov:

Sklop 11: Zavarovanje premoženja Razvojne agencije Rod

Št. sklopa: 11
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
66510000
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: SI
II.2.4)Opis javnega naročila:

Storitve zavarovanja v skladu z določili dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Spodaj navedena merila
Cena
II.2.6)Ocenjena vrednost
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 01/01/2018
Konec: 31/12/2021
To naročilo je mogoče podaljšati: da
Opis podaljšanj:

V skladu z veljavnimi predpisi.

II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.12)Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
II.2.14)Dodatne informacije
II.2)Opis
II.2.1)Naslov:

Sklop 12: Zavarovanje premoženja Otroškega vrtca Ajdovščina

Št. sklopa: 12
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
66510000
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: SI
II.2.4)Opis javnega naročila:

Storitve zavarovanja v skladu z določili dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Spodaj navedena merila
Cena
II.2.6)Ocenjena vrednost
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 01/01/2018
Konec: 31/12/2021
To naročilo je mogoče podaljšati: da
Opis podaljšanj:

V skladu z veljavnimi predpisi.

II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.12)Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
II.2.14)Dodatne informacije
II.2)Opis
II.2.1)Naslov:

Sklop 13: Zavarovanje premoženja Zdravstvenega doma Ajdovščina

Št. sklopa: 13
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
66510000
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: SI
II.2.4)Opis javnega naročila:

Storitve zavarovanja v skladu z določili dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Spodaj navedena merila
Cena
II.2.6)Ocenjena vrednost
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 01/01/2018
Konec: 31/12/2021
To naročilo je mogoče podaljšati: da
Opis podaljšanj:

V skladu z veljavnimi predpisi.

II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.12)Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
II.2.14)Dodatne informacije
II.2)Opis
II.2.1)Naslov:

Sklop 14: Zavarovanje premoženja Pilonove galerije Ajdovščina

Št. sklopa: 14
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
66510000
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: SI
II.2.4)Opis javnega naročila:

Storitve zavarovanja v skladu z določili dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Spodaj navedena merila
Cena
II.2.6)Ocenjena vrednost
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 01/01/2018
Konec: 31/12/2021
To naročilo je mogoče podaljšati: da
Opis podaljšanj:

V skladu z veljavnimi predpisi.

II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.12)Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
II.2.14)Dodatne informacije
II.2)Opis
II.2.1)Naslov:

Sklop 15: Zavarovanje premoženja Glasbene šole Ajdovščina

Št. sklopa: 15
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
66510000
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: SI
II.2.4)Opis javnega naročila:

Storitve zavarovanja v skladu z določili dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Spodaj navedena merila
Cena
II.2.6)Ocenjena vrednost
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 01/01/2018
Konec: 31/12/2021
To naročilo je mogoče podaljšati: da
Opis podaljšanj:

V skladu z veljavnimi predpisi.

II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.12)Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
II.2.14)Dodatne informacije
II.2)Opis
II.2.1)Naslov:

Sklop 16: Zavarovanje premoženja Prostovoljnega gasilskega društva Selo na Vipavskem

Št. sklopa: 16
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
66510000
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: SI
II.2.4)Opis javnega naročila:

Storitve zavarovanja v skladu z določili dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Spodaj navedena merila
Cena
II.2.6)Ocenjena vrednost
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 01/01/2018
Konec: 31/12/2021
To naročilo je mogoče podaljšati: da
Opis podaljšanj:

V skladu z veljavnimi predpisi.

II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.12)Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
II.2.14)Dodatne informacije
II.2)Opis
II.2.1)Naslov:

Sklop 17: Zavarovanje premoženja Zavoda za šport Ajdovščina

Št. sklopa: 17
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
66510000
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: SI
II.2.4)Opis javnega naročila:

Storitve zavarovanja v skladu z določili dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Spodaj navedena merila
Cena
II.2.6)Ocenjena vrednost
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 01/01/2018
Konec: 31/12/2021
To naročilo je mogoče podaljšati: da
Opis podaljšanj:

V skladu z veljavnimi predpisi.

II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.12)Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
II.2.14)Dodatne informacije
II.2)Opis
II.2.1)Naslov:

Sklop 18: Zavarovanje premoženja Komunalno stanovanjske družbe d.o.o. Ajdovščina

Št. sklopa: 18
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
66510000
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: SI
II.2.4)Opis javnega naročila:

Storitve zavarovanja v skladu z določili dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Spodaj navedena merila
Cena
II.2.6)Ocenjena vrednost
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 01/01/2018
Konec: 31/12/2021
To naročilo je mogoče podaljšati: da
Opis podaljšanj:

V skladu z veljavnimi predpisi.

II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.12)Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
II.2.14)Dodatne informacije

Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1)Pogoji za udeležbo
III.1.1)Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2)Poslovno in finančno stanje
III.1.3)Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5)Informacije o pridržanih naročilih
III.2)Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1)Informacije o določeni stroki
III.2.2)Pogoji za izvedbo javnega naročila:
III.2.3)Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4)Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.6)Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: ne
IV.2)Upravne informacije
IV.2.1)Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
Datum: 04/09/2017
Lokalni čas: 09:00
IV.2.3)Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4)Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje:
Slovenščina
IV.2.6)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do: 31/10/2017
IV.2.7)Način odpiranja ponudb
Datum: 04/09/2017
Lokalni čas: 9:30

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1)Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: ne
VI.2)Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov
Uporabljeno bo elektronsko plačilo
VI.3)Dodatne informacije:

Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 21.8.2017, 12:00.

VI.4)Postopki za revizijo
VI.4.1)Organ, pristojen za revizijo
Uradno ime: Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil
Poštni naslov: Slovenska cesta 54
Kraj: Ljubljana
Poštna številka: 1000
Država: Slovenija
VI.4.2)Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3)Postopek revizije
VI.4.4)Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
Uradno ime: Občina Ajdovščina
Poštni naslov: Cesta 5. maja 6A
Kraj: Ajdovščina
Poštna številka: 5270
Država: Slovenija
VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
18/07/2017