A TED honlapja 2022. november 2-a óta meg tudja jeleníteni az e-hirdetményeket. A keresési funkció módosult: kérjük, módosítsa ennek megfelelően egyéni keresési beállításait. Tájékozódjon a változásokról "hírrovatunkból és az aktualizált útmutatóból.

Szolgáltatások - 283417-2018

30/06/2018    S124

Magyarország-Budapest: Különféle szolgáltatások

2018/S 124-283417

Tájékoztató az eljárás eredményéről – Közszolgáltatások

A közbeszerzési eljárás eredménye

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/25/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt.
Nemzeti azonosító szám: AK15459
Postai cím: Könyves Kálmán körút 54–60.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Not specified
Postai irányítószám: 1087
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Cibulka Zita
E-mail: cibulka.zita@mav-start.hu
Telefon: +36 15111922
Fax: +36 15111982
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.mav-start.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.mav-start.hu
I.6)Fő tevékenység
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

A MÁV-START Zrt. részére bérruha beszerzése

II.1.2)Fő CPV-kód
98300000 Különféle szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

A MÁV-START Zrt. részére bérruha beszerzése

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül) (Közzétehető? igen)
Érték áfa nélkül: 600 000 000.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
98300000 Különféle szolgáltatások
50830000 Ruházat- és textiljavítási szolgáltatások
98310000 Mosodai és vegytisztító szolgáltatások
98312000 Textiltisztítási szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU1 KÖZÉP-MAGYARORSZÁG
NUTS-kód: HU2 DUNÁNTÚL
NUTS-kód: HU3 ALFÖLD ÉS ÉSZAK
A teljesítés fő helyszíne:

Magyarország területe

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A MÁV-START Zrt. munkavállalóinak munka és védőruházattal történő ellátása és az azokhoz kapcsolódó teljes körű tárolási, tisztítási, karbantartási szolgáltatások nyújtása országos lefedettséggel, tervezetten 50 telephelyen.

A közbeszerzés mennyisége:

A biztosítandó munka- és védőruhák fajtái, mennyisége (db/fő):

Megnevezés Létszám ruha/fő Össz. becsült mennyiség

Lángálló dzseki 215 3 645

Lángálló melles nadrág 215 3 645

Mechanikai hatások elleni munkás derekas/melles nadrág 3960 3 11 880

Mechanikai hatások elleni munkás dzseki 3960 3 11 880

Munkás környakas póló 4640 5 23 200

Rendészeti derekas nadrág 35 3 105

Rendészeti dzseki 35 3 105

Rendészeti környakas póló 35 5 175

Folyékony vegyszer elleni antisztatikus dzseki 469 3 1407

Folyékony vegyszer elleni antisztatikus melles nadrág 469 3 1407

A létszámra vonatkozó adatok, valamint a megadott mennyiségek tájékoztató jellegűek, Ajánlatkérő részéről nem jelentenek kötelezettségvállalást.

A részleteket a Közbeszerzési Dokumentumok III. Fejezetében található Műszaki leírás tartalmazza.

Azokat a munkaruhákat, amelyeknek a védőképessége/kihordási ideje a szerződés határozott időtartamának lejáratakor még fennáll/nem jár le a MÁV VAGON Kft. (8000 Székesfehérvár, Takarodó u. 1.) vásárolja meg a nyertes ajánlattevőtől a Közbeszerzési Dokumentumok IV. Fejezetében található szerződésben foglaltak szerint.

II.2.5)Értékelési szempontok
Ár
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017/S 239-496909
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ az időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

A MÁV-START Zrt. részére bérruha beszerzése

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
06/06/2018
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: B+N Referencia Zrt.
Postai cím: Szkalka köz 1.
Város: Komlóska
NUTS-kód: HU311 Borsod-Abaúj-Zemplén
Postai irányítószám: 3937
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül) (Közzétehető? igen)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 600 000 000.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 600 000 000.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
V.2.6)Előnyös vásárlások esetén fizetett ár

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Ajánlattevő:

Ajánlattevő neve: B+N Referencia Zrt.

Ajánlattevő székhelye: 3937 Komlóska, Szkalka köz 1.

Adószám: 23480874-2-05

Ajánlatkérő a hirdetmény II.1.7) és V.2.4) pontjaiban a szerződésben megjelölt keretösszeget tüntette fel, amelynek erejéig a nyertes ajánlattevőtől jogosult az ajánlattevő által megadott árakon a szerződés szerinti szolgáltatásokat megrendelni.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
28/06/2018