Palvelut - 283447-2019

18/06/2019    S115

Suomi-Rovaniemi: Aikuiskoulutuspalvelut ja muut koulutuspalvelut

2019/S 115-283447

Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut – hankintasopimukset

Hankintailmoitus

Palvelut

Oikeusperusta:
Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 2296962-1
Postiosoite: PL 8060
Postitoimipaikka: Rovaniemi
NUTS-koodi: FI1D7 Lappi
Postinumero: 96101
Maa: Suomi
Yhteyshenkilö: Minna Uusihanni
Sähköpostiosoite: tyovoimakoulutus.lappi@ely-keskus.fi

Internetosoite (-osoitteet):

Pääasiallinen osoite: http://www.ely-keskus.fi/lappi

I.2)Tiedot yhteishankinnasta
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä sähköisesti osoitteessa: https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=241229&tpk=55d8c49e-e012-42b0-8c60-63ffe980a819
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason viranomainen
I.5)Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Uravalmennus: Yrittäjyyden ja itsensä työllistämisen mahdollisuudet

Viitenumero: LAPELY/1982/2019
II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
80400000 Aikuiskoulutuspalvelut ja muut koulutuspalvelut
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Palvelun tavoitteena on antaa asiakkaalle perustietoa yrittäjyydestä sekä vaihtoehtoisista ansaintamahdollisuuksista, yrityksen perustamisesta, kannattavasta liiketoiminnasta sekä sen suunnittelusta, liiketoiminnan aloittamisesta ja yrittäjänä toimimisesta. Tavoitteena on myös antaa tietoa julkisista yrityspalveluista Suomessa ja Lapissa. Kilpailutettava valmennuspalvelu on tarkemmin eritelty liitteenä olevassa palvelukuvauksessa (liite 1).

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 400 000.00 EUR
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI1D7 Lappi
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Lapin ELY-keskus pyytää tarjousta uravalmennuksesta tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Hankittavan palvelun sisältö on esitetty tarjouspyynnön liitteenä olevassa palvelukuvauksessa, liite 1. Hankintayksikkö valitsee kaksi (2) toimittajaa, joiden kanssa tekee puitesopimuksen.

Hankintayksikkö varaa itselleen oikeuden olla hankkimatta kaikkea tässä tarjouspyynnössä esitettyä palvelua tai hankkia vain osan jostakin tietystä tarjouksesta. Tämän tarjouspyynnön perusteella tehtävien hankintojen määrä toteutuu talousarviovuonna käytettävissä olevien määrärahojen puitteissa. Lisäksi varataan mahdollisuus kahteen (2) yhden (1) vuoden mittaiseen optioon vuosille 2020-2022. Option käyttöönotto on ostajan harkinnassa. Optio voi olla arvoltaan ja määrältään yhtä suuri tai pienempi kuin alkuperäinen hankinta.

II.2.6)Arvioitu arvo
Arvo ilman alv:tä: 400 000.00 EUR
II.2.7)Sopimuksen tai puitesopimuksen kesto
Kesto (kuukausina): 12
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

Molemmilta palveluntuottajilta hankitaan ensimmäisenä sopimusvuotena 50 % hankittavasta vuotuisesta määrästä (toteutuneiden ryhmäpäivien määrä). Mikäli ostaja hyödyntää mahdollisia optiokausia, parempia asiakaspalautteita saaneelta palveluntuottajalta hankitaan 65 % hankittavasta määrästä ja heikompia palautteita saaneelta palveluntuottajalta 35 % hankittavasta määrästä.

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Osallistumisvaatimukset
III.1.4)Objektiiviset säännöt ja perusteet osallistumiselle
III.1.5)Tietoa varatuista hankintasopimuksista
III.2)Sopimukseen liittyvät ehdot
III.2.1)Tietoa yksittäisestä ammattikunnasta
III.2.2)Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:
III.2.3)Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn muoto
Avoin menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä
Tähän hankintaan liittyy puitejärjestelystä sopiminen
IV.1.10)Menettelyyn sovellettavien kansallisten sääntöjen tunnistaminen:
IV.1.11)Hankintamenettelyn keskeiset piirteet:

Puitejärjestelyllä tarkoitetaan yhden tai usean hankintayksikön ja yhden tai usean toimittajan välistä sopimusta, jonka tarkoituksena on vahvistaa tietyn ajan kuluessa tehtäviä liitehankintasopimuksia koskevat ehdot. Puitejärjestelyyn hyväksytään mukaan kaksi (2) palveluntuottajaa, jollei kelpoisuusehdot täyttäviä tarjoajia ja hyväksyttäviä tarjouksia ole vähemmän. Puitehankintasopimusta tarkennetaan ja täsmennetään aina palvelukohtaisella liitehankintasopimuksella/hankintapäätöksellä.

IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.1)Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
IV.2.2)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika / Määräaika kiinnostuksen osoitusten vastaanottamiselle
Päivämäärä: 08/08/2019
Paikallinen aika: 13:00
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Suomi

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.2)Tietoa sähköisistä työnkuluista
VI.3)Lisätiedot:
VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Markkinaoikeus
Postiosoite: Radanrakentajantie 5
Postitoimipaikka: Helsinki
Postinumero: 00520
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Puhelin: +358 295643300
Faksi: +358 295643314

Internetosoite: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus

VI.4.2)Sovittelusta vastaava elin
VI.4.3)Muutoksenhakumenettely
VI.4.4)Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhakumenettelystä
Virallinen nimi: Lapin ELY-keskus
Postiosoite: PL 8060
Postitoimipaikka: Rovaniemi
Postinumero: 96101
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: tyovoimakoulutus.lappi@ely-keskus.fi

Internetosoite: http://www.ely-keskus.fi/lappi

VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
17/06/2019