Internetske stranice TED-a bit će spremne za e-obrasce od 2. studenoga 2022. Pretraživanje se promijenilo: prilagodite unaprijed definirane stručne upite. Upoznajte se s promjenama u rubrici Novosti o stranici i na ažuriranim stranicama za pomoć.

Roba - 283497-2016

Prikaži smanjeni prikaz

13/08/2016    S156

Hrvatska-Rijeka: Kateteri

2016/S 156-283497

Poziv na nadmetanje

Roba

Direktiva 2004/18/EZ

Odjeljak I.: Javni naručitelj

I.1)Naziv, adrese i kontakt(i)

Službeni naziv: Klinički bolnički centar Rijeka
Nacionalni registracijski broj: 40237608715
Poštanska adresa: Krešimirova 42
Mjesto: Rijeka
Poštanski broj: 51000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Služba za poslove nabave
Na pažnju (osoba za kontakt): Ivan Majić, dipl. oec.
E-pošta: nabava-ivanm@kbc-rijeka.hr
Telefon: +385 51658816
Telefaks: +385 51214216

Internetska adresa(e):

Elektronički pristup podacima: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2016%2fS+002-0017977

Elektronička dostava ponuda i zahtjeva za sudjelovanje: https://eojn.nn.hr/Oglasnik

Daljnje podatke daje:
Navedena(e) služba(e) za kontakt

Dokumentacija za nadmetanje i dodatna dokumentacija (uključujući i dokumentaciju za natjecateljski dijalog i dinamički sustav nabave) dostupna je kod:
Navedena(e) služba(e) za kontakt

Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje šalju se:
Navedena(e) služba(e) za kontakt

I.2)Vrsta javnog naručitelja
Tijelo kojime se upravlja na temelju javnog prava
I.3)Glavna djelatnost
Zdravstvo
I.4)Nabava u ime drugih javnih naručitelja
Javni naručitelj nabavlja u ime drugih javnih naručitelja: ne

Odjeljak II.: Predmet nabave

II.1)Opis
II.1.1)Naziv predmeta nabave koji je dodijelio javni naručitelj:
Materijal za kateterizaciju, drenažu, punkciju, biopsiju, infuziju, davanje lijekova i citostatika.
II.1.2)Vrsta ugovora i mjesto izvođenja radova, isporuke robe ili pružanja usluga
Roba
Kupnja
Glavno mjesto ili lokacija radova, isporuke robe ili pružanja usluga: Mjesto zaprimanja je ddp skladište Naručitelja na lokaciji označenoj u narudžbi.

NUTS kod HR031 Primorsko-goranska županija

II.1.3)Podaci o ugovoru o javnoj nabavi, okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave (DSN)
Ova obavijest (poziv) uključuje sklapanje ugovora o javnoj nabavi
II.1.4)Podaci o okvirnom sporazumu
II.1.5)Kratak opis ugovora ili nabave(a)
Materijal za kateterizaciju, drenažu, punkciju, biopsiju, infuziju, davanje lijekova i citostatika.
II.1.6)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33141200 Kateteri, 33141600 Posude i vrećice za skupljanje, drenažu i oprema, 33141323 Igle za biopsiju, 33194120 Potrepštine za infuziju, 33141624 Kompleti za davanje lijekova

II.1.7)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA): ne
II.1.8)Grupe
Ovaj predmet nabave podijeljen je na grupe: da
II.1.9)Podaci o alternativnim ponudama (varijantama)
Alternativne ponude (varijante) su dopuštene: ne
II.2)Količina ili opseg predmeta nabave
II.2.1)Ukupna količina ili opseg:
U dokumentaciji.
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 7 683 107,13 HRK
II.2.2)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.3)Podaci o obnavljanjima
Ovaj ugovor će se obnavljati: ne
II.3)Trajanje ugovora ili rok izvršenja
Trajanje u mjesecima: 12 (od sklapanja ugovora)

Podaci o grupama

Grupa br: 1 Naziv grupe: Grupa 1
1)Kratak opis
Materijal za kateterizaciju, drenažu, punkciju, biopsiju, infuziju, davanje lijekova i citostatika.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33141200 Kateteri

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 37 396,80 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 2 Naziv grupe: Grupa 2
1)Kratak opis
Materijal za kateterizaciju, drenažu, punkciju, biopsiju, infuziju, davanje lijekova i citostatika.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33141200 Kateteri

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 1 370,40 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 3 Naziv grupe: Grupa 3
1)Kratak opis
Materijal za kateterizaciju, drenažu, punkciju, biopsiju, infuziju, davanje lijekova i citostatika.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33141200 Kateteri

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 1 650 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 4 Naziv grupe: Grupa 4
1)Kratak opis
Materijal za kateterizaciju, drenažu, punkciju, biopsiju, infuziju, davanje lijekova i citostatika.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33141200 Kateteri

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 54 048 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 5 Naziv grupe: Grupa 5
1)Kratak opis
Materijal za kateterizaciju, drenažu, punkciju, biopsiju, infuziju, davanje lijekova i citostatika.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33141200 Kateteri

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 36 000 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 6 Naziv grupe: Grupa 6
1)Kratak opis
Materijal za kateterizaciju, drenažu, punkciju, biopsiju, infuziju, davanje lijekova i citostatika.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33141200 Kateteri

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 5 580 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 7 Naziv grupe: Grupa 7
1)Kratak opis
Materijal za kateterizaciju, drenažu, punkciju, biopsiju, infuziju, davanje lijekova i citostatika.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33141200 Kateteri

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 3 060 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 8 Naziv grupe: Grupa 8
1)Kratak opis
Materijal za kateterizaciju, drenažu, punkciju, biopsiju, infuziju, davanje lijekova i citostatika.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33141200 Kateteri

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 6 400 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 9 Naziv grupe: Grupa 9
1)Kratak opis
Materijal za kateterizaciju, drenažu, punkciju, biopsiju, infuziju, davanje lijekova i citostatika.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33141200 Kateteri

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 525 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 10 Naziv grupe: Grupa 10
1)Kratak opis
Materijal za kateterizaciju, drenažu, punkciju, biopsiju, infuziju, davanje lijekova i citostatika.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33141200 Kateteri

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 12 990 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 11 Naziv grupe: Grupa 11
1)Kratak opis
Materijal za kateterizaciju, drenažu, punkciju, biopsiju, infuziju, davanje lijekova i citostatika.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33141200 Kateteri

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 30 000 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 12 Naziv grupe: Grupa 12
1)Kratak opis
Materijal za kateterizaciju, drenažu, punkciju, biopsiju, infuziju, davanje lijekova i citostatika.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33141200 Kateteri

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 25 000 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 13 Naziv grupe: Grupa 13
1)Kratak opis
Materijal za kateterizaciju, drenažu, punkciju, biopsiju, infuziju, davanje lijekova i citostatika.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33141200 Kateteri

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 4 600 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 14 Naziv grupe: Grupa 14
1)Kratak opis
Materijal za kateterizaciju, drenažu, punkciju, biopsiju, infuziju, davanje lijekova i citostatika.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33141200 Kateteri

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 27 166 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 15 Naziv grupe: Grupa 15
1)Kratak opis
Materijal za kateterizaciju, drenažu, punkciju, biopsiju, infuziju, davanje lijekova i citostatika.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33141200 Kateteri

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 734 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 16 Naziv grupe: Grupa 16
1)Kratak opis
Materijal za kateterizaciju, drenažu, punkciju, biopsiju, infuziju, davanje lijekova i citostatika.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33141200 Kateteri

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 23 535 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 17 Naziv grupe: Grupa 17
1)Kratak opis
Materijal za kateterizaciju, drenažu, punkciju, biopsiju, infuziju, davanje lijekova i citostatika.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33141200 Kateteri

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 4 737 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 18 Naziv grupe: Grupa 18
1)Kratak opis
Materijal za kateterizaciju, drenažu, punkciju, biopsiju, infuziju, davanje lijekova i citostatika.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33141200 Kateteri

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 58 021,99 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 19 Naziv grupe: Grupa 19
1)Kratak opis
Materijal za kateterizaciju, drenažu, punkciju, biopsiju, infuziju, davanje lijekova i citostatika.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33141200 Kateteri

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 1 062,50 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 20 Naziv grupe: Grupa 20
1)Kratak opis
Materijal za kateterizaciju, drenažu, punkciju, biopsiju, infuziju, davanje lijekova i citostatika.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33141200 Kateteri

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 35 300 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 21 Naziv grupe: Grupa 21
1)Kratak opis
Materijal za kateterizaciju, drenažu, punkciju, biopsiju, infuziju, davanje lijekova i citostatika.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33141200 Kateteri

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 3 900 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 22 Naziv grupe: Grupa 22
1)Kratak opis
Materijal za kateterizaciju, drenažu, punkciju, biopsiju, infuziju, davanje lijekova i citostatika.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33141200 Kateteri

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 26 350 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 23 Naziv grupe: Grupa 23
1)Kratak opis
Materijal za kateterizaciju, drenažu, punkciju, biopsiju, infuziju, davanje lijekova i citostatika.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33141200 Kateteri

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 1 092,90 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 24 Naziv grupe: Grupa 24
1)Kratak opis
Materijal za kateterizaciju, drenažu, punkciju, biopsiju, infuziju, davanje lijekova i citostatika.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33141200 Kateteri

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 19 150 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 25 Naziv grupe: Grupa 25
1)Kratak opis
Materijal za kateterizaciju, drenažu, punkciju, biopsiju, infuziju, davanje lijekova i citostatika.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33141200 Kateteri

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 14 076 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 26 Naziv grupe: Grupa 26
1)Kratak opis
Materijal za kateterizaciju, drenažu, punkciju, biopsiju, infuziju, davanje lijekova i citostatika.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33141200 Kateteri

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 837 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 27 Naziv grupe: Grupa 27
1)Kratak opis
Materijal za kateterizaciju, drenažu, punkciju, biopsiju, infuziju, davanje lijekova i citostatika.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33141200 Kateteri

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 9 000 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 28 Naziv grupe: Grupa 28
1)Kratak opis
Materijal za kateterizaciju, drenažu, punkciju, biopsiju, infuziju, davanje lijekova i citostatika.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33141200 Kateteri

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 1 732,50 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 29 Naziv grupe: Grupa 29
1)Kratak opis
Materijal za kateterizaciju, drenažu, punkciju, biopsiju, infuziju, davanje lijekova i citostatika.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33141200 Kateteri

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 3 030 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 30 Naziv grupe: Grupa 30
1)Kratak opis
Materijal za kateterizaciju, drenažu, punkciju, biopsiju, infuziju, davanje lijekova i citostatika.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33141200 Kateteri

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 22 120 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 31 Naziv grupe: Grupa 31
1)Kratak opis
Materijal za kateterizaciju, drenažu, punkciju, biopsiju, infuziju, davanje lijekova i citostatika.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33141200 Kateteri

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 10 029,30 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 32 Naziv grupe: Grupa 32
1)Kratak opis
Materijal za kateterizaciju, drenažu, punkciju, biopsiju, infuziju, davanje lijekova i citostatika.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33141200 Kateteri

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 35 740,50 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 33 Naziv grupe: Grupa 33
1)Kratak opis
Materijal za kateterizaciju, drenažu, punkciju, biopsiju, infuziju, davanje lijekova i citostatika.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33141200 Kateteri

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 600 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 34 Naziv grupe: Grupa 34
1)Kratak opis
Materijal za kateterizaciju, drenažu, punkciju, biopsiju, infuziju, davanje lijekova i citostatika.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33141200 Kateteri

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 1 564,75 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 35 Naziv grupe: Grupa 35
1)Kratak opis
Materijal za kateterizaciju, drenažu, punkciju, biopsiju, infuziju, davanje lijekova i citostatika.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33141200 Kateteri

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 63 500 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 36 Naziv grupe: Grupa 36
1)Kratak opis
Materijal za kateterizaciju, drenažu, punkciju, biopsiju, infuziju, davanje lijekova i citostatika.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33141200 Kateteri

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 4 340 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 37 Naziv grupe: Grupa 37
1)Kratak opis
Materijal za kateterizaciju, drenažu, punkciju, biopsiju, infuziju, davanje lijekova i citostatika.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33141200 Kateteri

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 4 340 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 38 Naziv grupe: Grupa 38
1)Kratak opis
Materijal za kateterizaciju, drenažu, punkciju, biopsiju, infuziju, davanje lijekova i citostatika.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33141200 Kateteri

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 30 030 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 39 Naziv grupe: Grupa 39
1)Kratak opis
Materijal za kateterizaciju, drenažu, punkciju, biopsiju, infuziju, davanje lijekova i citostatika.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33141200 Kateteri

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 2 050 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 40 Naziv grupe: Grupa 40
1)Kratak opis
Materijal za kateterizaciju, drenažu, punkciju, biopsiju, infuziju, davanje lijekova i citostatika.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33141200 Kateteri

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 8 784 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 41 Naziv grupe: Grupa 41
1)Kratak opis
Materijal za kateterizaciju, drenažu, punkciju, biopsiju, infuziju, davanje lijekova i citostatika.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33141200 Kateteri

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 4 100 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 42 Naziv grupe: Grupa 42
1)Kratak opis
Materijal za kateterizaciju, drenažu, punkciju, biopsiju, infuziju, davanje lijekova i citostatika.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33141200 Kateteri

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 3 600 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 43 Naziv grupe: Grupa 43
1)Kratak opis
Materijal za kateterizaciju, drenažu, punkciju, biopsiju, infuziju, davanje lijekova i citostatika.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33141200 Kateteri

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 78 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 44 Naziv grupe: Grupa 44
1)Kratak opis
Materijal za kateterizaciju, drenažu, punkciju, biopsiju, infuziju, davanje lijekova i citostatika.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33141200 Kateteri

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 13 820,30 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 45 Naziv grupe: Grupa 45
1)Kratak opis
Materijal za kateterizaciju, drenažu, punkciju, biopsiju, infuziju, davanje lijekova i citostatika.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33141200 Kateteri

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 301 950 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 46 Naziv grupe: Grupa 46
1)Kratak opis
Materijal za kateterizaciju, drenažu, punkciju, biopsiju, infuziju, davanje lijekova i citostatika.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33141200 Kateteri

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 297 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 47 Naziv grupe: Grupa 47
1)Kratak opis
Materijal za kateterizaciju, drenažu, punkciju, biopsiju, infuziju, davanje lijekova i citostatika.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33141200 Kateteri

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 18 000 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 48 Naziv grupe: Grupa 48
1)Kratak opis
Materijal za kateterizaciju, drenažu, punkciju, biopsiju, infuziju, davanje lijekova i citostatika.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33141200 Kateteri

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 2 397 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 49 Naziv grupe: Grupa 49
1)Kratak opis
Materijal za kateterizaciju, drenažu, punkciju, biopsiju, infuziju, davanje lijekova i citostatika.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33141200 Kateteri

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 243 309,95 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 50 Naziv grupe: Grupa 50
1)Kratak opis
Materijal za kateterizaciju, drenažu, punkciju, biopsiju, infuziju, davanje lijekova i citostatika.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33141200 Kateteri

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 5 220 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 51 Naziv grupe: Grupa 51
1)Kratak opis
Materijal za kateterizaciju, drenažu, punkciju, biopsiju, infuziju, davanje lijekova i citostatika.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33141200 Kateteri

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 2 223 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 52 Naziv grupe: Grupa 52
1)Kratak opis
Materijal za kateterizaciju, drenažu, punkciju, biopsiju, infuziju, davanje lijekova i citostatika.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33141200 Kateteri

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 1 446,80 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 53 Naziv grupe: Grupa 53
1)Kratak opis
Materijal za kateterizaciju, drenažu, punkciju, biopsiju, infuziju, davanje lijekova i citostatika.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33141200 Kateteri

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 9 614 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 54 Naziv grupe: Grupa 54
1)Kratak opis
Materijal za kateterizaciju, drenažu, punkciju, biopsiju, infuziju, davanje lijekova i citostatika.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33141200 Kateteri

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 1 365 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 55 Naziv grupe: Grupa 55
1)Kratak opis
Materijal za kateterizaciju, drenažu, punkciju, biopsiju, infuziju, davanje lijekova i citostatika.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33141200 Kateteri

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 7 560 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 56 Naziv grupe: Grupa 56
1)Kratak opis
Materijal za kateterizaciju, drenažu, punkciju, biopsiju, infuziju, davanje lijekova i citostatika.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33141200 Kateteri

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 4 542,50 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 57 Naziv grupe: Grupa 57
1)Kratak opis
Materijal za kateterizaciju, drenažu, punkciju, biopsiju, infuziju, davanje lijekova i citostatika.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33141200 Kateteri

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 2 674,05 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 58 Naziv grupe: Grupa 58
1)Kratak opis
Materijal za kateterizaciju, drenažu, punkciju, biopsiju, infuziju, davanje lijekova i citostatika.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33141200 Kateteri

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 30 800 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 59 Naziv grupe: Grupa 59
1)Kratak opis
Materijal za kateterizaciju, drenažu, punkciju, biopsiju, infuziju, davanje lijekova i citostatika.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33141200 Kateteri

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 11 220 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 60 Naziv grupe: Grupa 60
1)Kratak opis
Materijal za kateterizaciju, drenažu, punkciju, biopsiju, infuziju, davanje lijekova i citostatika.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33141200 Kateteri

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 28 800 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 61 Naziv grupe: Grupa 61
1)Kratak opis
Materijal za kateterizaciju, drenažu, punkciju, biopsiju, infuziju, davanje lijekova i citostatika.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33141200 Kateteri

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 29 800 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 62 Naziv grupe: Grupa 62
1)Kratak opis
Materijal za kateterizaciju, drenažu, punkciju, biopsiju, infuziju, davanje lijekova i citostatika.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33141200 Kateteri

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 125 600,70 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 63 Naziv grupe: Grupa 63
1)Kratak opis
Materijal za kateterizaciju, drenažu, punkciju, biopsiju, infuziju, davanje lijekova i citostatika.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33141200 Kateteri

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 4 000 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 64 Naziv grupe: Grupa 64
1)Kratak opis
Materijal za kateterizaciju, drenažu, punkciju, biopsiju, infuziju, davanje lijekova i citostatika.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33141200 Kateteri

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 6 993,26 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 65 Naziv grupe: Grupa 65
1)Kratak opis
Materijal za kateterizaciju, drenažu, punkciju, biopsiju, infuziju, davanje lijekova i citostatika.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33141200 Kateteri

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 13 000 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 66 Naziv grupe: Grupa 66
1)Kratak opis
Materijal za kateterizaciju, drenažu, punkciju, biopsiju, infuziju, davanje lijekova i citostatika.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33141200 Kateteri

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 6 200 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 67 Naziv grupe: Grupa 67
1)Kratak opis
Materijal za kateterizaciju, drenažu, punkciju, biopsiju, infuziju, davanje lijekova i citostatika.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33141200 Kateteri

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 577,50 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 68 Naziv grupe: Grupa 68
1)Kratak opis
Materijal za kateterizaciju, drenažu, punkciju, biopsiju, infuziju, davanje lijekova i citostatika.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33141200 Kateteri

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 2 210 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 69 Naziv grupe: Grupa 69
1)Kratak opis
Materijal za kateterizaciju, drenažu, punkciju, biopsiju, infuziju, davanje lijekova i citostatika.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33141200 Kateteri

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 29 470 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 70 Naziv grupe: Grupa 70
1)Kratak opis
Materijal za kateterizaciju, drenažu, punkciju, biopsiju, infuziju, davanje lijekova i citostatika.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33141200 Kateteri

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 285 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 71 Naziv grupe: Grupa 71
1)Kratak opis
Materijal za kateterizaciju, drenažu, punkciju, biopsiju, infuziju, davanje lijekova i citostatika.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33141200 Kateteri

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 28 090,80 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 72 Naziv grupe: Grupa 72
1)Kratak opis
Materijal za kateterizaciju, drenažu, punkciju, biopsiju, infuziju, davanje lijekova i citostatika.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33141200 Kateteri

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 58 400 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 73 Naziv grupe: Grupa 73
1)Kratak opis
Materijal za kateterizaciju, drenažu, punkciju, biopsiju, infuziju, davanje lijekova i citostatika.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33141200 Kateteri

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 930 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 74 Naziv grupe: Grupa 74
1)Kratak opis
Materijal za kateterizaciju, drenažu, punkciju, biopsiju, infuziju, davanje lijekova i citostatika.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33141200 Kateteri

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 195 975,50 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 75 Naziv grupe: Grupa 75
1)Kratak opis
Materijal za kateterizaciju, drenažu, punkciju, biopsiju, infuziju, davanje lijekova i citostatika.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33141200 Kateteri

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 95 752,50 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 76 Naziv grupe: Grupa 76
1)Kratak opis
Materijal za kateterizaciju, drenažu, punkciju, biopsiju, infuziju, davanje lijekova i citostatika.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33141200 Kateteri

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 4 650 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 77 Naziv grupe: Grupa 77
1)Kratak opis
Materijal za kateterizaciju, drenažu, punkciju, biopsiju, infuziju, davanje lijekova i citostatika.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33141200 Kateteri

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 9 130 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 78 Naziv grupe: Grupa 78
1)Kratak opis
Materijal za kateterizaciju, drenažu, punkciju, biopsiju, infuziju, davanje lijekova i citostatika.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33141200 Kateteri

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 292 800 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 79 Naziv grupe: Grupa 79
1)Kratak opis
Materijal za kateterizaciju, drenažu, punkciju, biopsiju, infuziju, davanje lijekova i citostatika.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33141200 Kateteri

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 2 120 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 80 Naziv grupe: Grupa 80
1)Kratak opis
Materijal za kateterizaciju, drenažu, punkciju, biopsiju, infuziju, davanje lijekova i citostatika.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33141200 Kateteri

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 15 200 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 81 Naziv grupe: Grupa 81
1)Kratak opis
Materijal za kateterizaciju, drenažu, punkciju, biopsiju, infuziju, davanje lijekova i citostatika.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33141200 Kateteri

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 17 460 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 82 Naziv grupe: Grupa 82
1)Kratak opis
Materijal za kateterizaciju, drenažu, punkciju, biopsiju, infuziju, davanje lijekova i citostatika.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33141200 Kateteri

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 1 172 900 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 83 Naziv grupe: Grupa 83
1)Kratak opis
Materijal za kateterizaciju, drenažu, punkciju, biopsiju, infuziju, davanje lijekova i citostatika.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33141200 Kateteri

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 331 200 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 84 Naziv grupe: Grupa 84
1)Kratak opis
Materijal za kateterizaciju, drenažu, punkciju, biopsiju, infuziju, davanje lijekova i citostatika.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33141200 Kateteri

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 3 600 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 85 Naziv grupe: Grupa 85
1)Kratak opis
Materijal za kateterizaciju, drenažu, punkciju, biopsiju, infuziju, davanje lijekova i citostatika.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33141200 Kateteri

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 14 600 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 86 Naziv grupe: Grupa 86
1)Kratak opis
Materijal za kateterizaciju, drenažu, punkciju, biopsiju, infuziju, davanje lijekova i citostatika.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33141200 Kateteri

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 920 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 87 Naziv grupe: Grupa 87
1)Kratak opis
Materijal za kateterizaciju, drenažu, punkciju, biopsiju, infuziju, davanje lijekova i citostatika.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33141200 Kateteri

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 1 200 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 88 Naziv grupe: Grupa 88
1)Kratak opis
Materijal za kateterizaciju, drenažu, punkciju, biopsiju, infuziju, davanje lijekova i citostatika.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33141200 Kateteri

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 2 420 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 89 Naziv grupe: Grupa 89
1)Kratak opis
Materijal za kateterizaciju, drenažu, punkciju, biopsiju, infuziju, davanje lijekova i citostatika.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33141200 Kateteri

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 16 500 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 90 Naziv grupe: Grupa 90
1)Kratak opis
Materijal za kateterizaciju, drenažu, punkciju, biopsiju, infuziju, davanje lijekova i citostatika.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33141200 Kateteri

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 37 000 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 91 Naziv grupe: Grupa 91
1)Kratak opis
Materijal za kateterizaciju, drenažu, punkciju, biopsiju, infuziju, davanje lijekova i citostatika.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33141200 Kateteri

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 1 840 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 92 Naziv grupe: Grupa 92
1)Kratak opis
Materijal za kateterizaciju, drenažu, punkciju, biopsiju, infuziju, davanje lijekova i citostatika.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33141200 Kateteri

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 7 668 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 93 Naziv grupe: Grupa 93
1)Kratak opis
Materijal za kateterizaciju, drenažu, punkciju, biopsiju, infuziju, davanje lijekova i citostatika.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33141200 Kateteri

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 9 480 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 94 Naziv grupe: Grupa 94
1)Kratak opis
Materijal za kateterizaciju, drenažu, punkciju, biopsiju, infuziju, davanje lijekova i citostatika.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33141200 Kateteri

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 15 500 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 95 Naziv grupe: Grupa 95
1)Kratak opis
Materijal za kateterizaciju, drenažu, punkciju, biopsiju, infuziju, davanje lijekova i citostatika.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33141200 Kateteri

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 41 600 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 96 Naziv grupe: Grupa 96
1)Kratak opis
Materijal za kateterizaciju, drenažu, punkciju, biopsiju, infuziju, davanje lijekova i citostatika.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33141200 Kateteri

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 158 800 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 97 Naziv grupe: Grupa 97
1)Kratak opis
Materijal za kateterizaciju, drenažu, punkciju, biopsiju, infuziju, davanje lijekova i citostatika.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33141200 Kateteri

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 58 315 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 98 Naziv grupe: Grupa 98
1)Kratak opis
Materijal za kateterizaciju, drenažu, punkciju, biopsiju, infuziju, davanje lijekova i citostatika.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33141200 Kateteri

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 1 038 476 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 99 Naziv grupe: Grupa 99
1)Kratak opis
Materijal za kateterizaciju, drenažu, punkciju, biopsiju, infuziju, davanje lijekova i citostatika.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33141200 Kateteri

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 19 800 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 100 Naziv grupe: Grupa 100
1)Kratak opis
Materijal za kateterizaciju, drenažu, punkciju, biopsiju, infuziju, davanje lijekova i citostatika.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33141200 Kateteri

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 1 373 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 101 Naziv grupe: Grupa 101
1)Kratak opis
Materijal za kateterizaciju, drenažu, punkciju, biopsiju, infuziju, davanje lijekova i citostatika.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33141200 Kateteri

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 154 500 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 102 Naziv grupe: Grupa 102
1)Kratak opis
Materijal za kateterizaciju, drenažu, punkciju, biopsiju, infuziju, davanje lijekova i citostatika.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33141200 Kateteri

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 350 000 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 103 Naziv grupe: Grupa 103
1)Kratak opis
Materijal za kateterizaciju, drenažu, punkciju, biopsiju, infuziju, davanje lijekova i citostatika.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33141200 Kateteri

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 75 000 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 104 Naziv grupe: Grupa 104
1)Kratak opis
Materijal za kateterizaciju, drenažu, punkciju, biopsiju, infuziju, davanje lijekova i citostatika.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33141200 Kateteri

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 8 500 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 105 Naziv grupe: Grupa 105
1)Kratak opis
Materijal za kateterizaciju, drenažu, punkciju, biopsiju, infuziju, davanje lijekova i citostatika.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33141200 Kateteri

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 144 000 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 106 Naziv grupe: Grupa 106
1)Kratak opis
Materijal za kateterizaciju, drenažu, punkciju, biopsiju, infuziju, davanje lijekova i citostatika.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33141200 Kateteri

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 37 500 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 107 Naziv grupe: Grupa 107
1)Kratak opis
Materijal za kateterizaciju, drenažu, punkciju, biopsiju, infuziju, davanje lijekova i citostatika.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33141200 Kateteri

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 48 000 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 108 Naziv grupe: Grupa 108
1)Kratak opis
Materijal za kateterizaciju, drenažu, punkciju, biopsiju, infuziju, davanje lijekova i citostatika.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33141200 Kateteri

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 77 425 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 109 Naziv grupe: Grupa 109
1)Kratak opis
Materijal za kateterizaciju, drenažu, punkciju, biopsiju, infuziju, davanje lijekova i citostatika.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33141200 Kateteri

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 317 088 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 110 Naziv grupe: Grupa 110
1)Kratak opis
Materijal za kateterizaciju, drenažu, punkciju, biopsiju, infuziju, davanje lijekova i citostatika.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33141200 Kateteri

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 900 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 111 Naziv grupe: Grupa 111
1)Kratak opis
Materijal za kateterizaciju, drenažu, punkciju, biopsiju, infuziju, davanje lijekova i citostatika.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33141200 Kateteri

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 123 623,50 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 112 Naziv grupe: Grupa 112
1)Kratak opis
Materijal za kateterizaciju, drenažu, punkciju, biopsiju, infuziju, davanje lijekova i citostatika.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33141200 Kateteri

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 7 200 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 113 Naziv grupe: Grupa 113
1)Kratak opis
Materijal za kateterizaciju, drenažu, punkciju, biopsiju, infuziju, davanje lijekova i citostatika.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33141200 Kateteri

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 114 560 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 114 Naziv grupe: Grupa 114
1)Kratak opis
Materijal za kateterizaciju, drenažu, punkciju, biopsiju, infuziju, davanje lijekova i citostatika.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33141200 Kateteri

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 132 435 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 115 Naziv grupe: Grupa 115
1)Kratak opis
Materijal za kateterizaciju, drenažu, punkciju, biopsiju, infuziju, davanje lijekova i citostatika.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33141200 Kateteri

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 9 314 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 116 Naziv grupe: Grupa 116
1)Kratak opis
Materijal za kateterizaciju, drenažu, punkciju, biopsiju, infuziju, davanje lijekova i citostatika.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33141200 Kateteri

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 2 564,80 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 117 Naziv grupe: Grupa 117
1)Kratak opis
Materijal za kateterizaciju, drenažu, punkciju, biopsiju, infuziju, davanje lijekova i citostatika.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33141200 Kateteri

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 2 037,88 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 118 Naziv grupe: Grupa 118
1)Kratak opis
Materijal za kateterizaciju, drenažu, punkciju, biopsiju, infuziju, davanje lijekova i citostatika.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33141200 Kateteri

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 2 985,50 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 119 Naziv grupe: Grupa 119
1)Kratak opis
Materijal za kateterizaciju, drenažu, punkciju, biopsiju, infuziju, davanje lijekova i citostatika.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33141200 Kateteri

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 13 000 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 120 Naziv grupe: Grupa 120
1)Kratak opis
Materijal za kateterizaciju, drenažu, punkciju, biopsiju, infuziju, davanje lijekova i citostatika.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33141200 Kateteri

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 100 399 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 121 Naziv grupe: Grupa 121
1)Kratak opis
Materijal za kateterizaciju, drenažu, punkciju, biopsiju, infuziju, davanje lijekova i citostatika.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33141200 Kateteri

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 3 718,50 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 122 Naziv grupe: Grupa 122
1)Kratak opis
Materijal za kateterizaciju, drenažu, punkciju, biopsiju, infuziju, davanje lijekova i citostatika.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33141200 Kateteri

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 2 500 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 123 Naziv grupe: Grupa 123
1)Kratak opis
Materijal za kateterizaciju, drenažu, punkciju, biopsiju, infuziju, davanje lijekova i citostatika.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33141200 Kateteri

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 4 047 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 124 Naziv grupe: Grupa 124
1)Kratak opis
Materijal za kateterizaciju, drenažu, punkciju, biopsiju, infuziju, davanje lijekova i citostatika.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33141200 Kateteri

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 72 800 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 125 Naziv grupe: Grupa 125
1)Kratak opis
Materijal za kateterizaciju, drenažu, punkciju, biopsiju, infuziju, davanje lijekova i citostatika.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33141200 Kateteri

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 42 000 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 126 Naziv grupe: Grupa 126
1)Kratak opis
Materijal za kateterizaciju, drenažu, punkciju, biopsiju, infuziju, davanje lijekova i citostatika.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33141200 Kateteri

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 45 600 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 127 Naziv grupe: Grupa 127
1)Kratak opis
Materijal za kateterizaciju, drenažu, punkciju, biopsiju, infuziju, davanje lijekova i citostatika.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33141200 Kateteri

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 36 335 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 128 Naziv grupe: Grupa 128
1)Kratak opis
Materijal za kateterizaciju, drenažu, punkciju, biopsiju, infuziju, davanje lijekova i citostatika.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33141200 Kateteri

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 66 000 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 129 Naziv grupe: Grupa 129
1)Kratak opis
Materijal za kateterizaciju, drenažu, punkciju, biopsiju, infuziju, davanje lijekova i citostatika.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33141200 Kateteri

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 936 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 130 Naziv grupe: Grupa 130
1)Kratak opis
Materijal za kateterizaciju, drenažu, punkciju, biopsiju, infuziju, davanje lijekova i citostatika.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33141200 Kateteri

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 7 500 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 131 Naziv grupe: Grupa 131
1)Kratak opis
Materijal za kateterizaciju, drenažu, punkciju, biopsiju, infuziju, davanje lijekova i citostatika.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33141200 Kateteri

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 26 350 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 132 Naziv grupe: Grupa 132
1)Kratak opis
Materijal za kateterizaciju, drenažu, punkciju, biopsiju, infuziju, davanje lijekova i citostatika.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33141200 Kateteri

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 7 980 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 133 Naziv grupe: Grupa 133
1)Kratak opis
Materijal za kateterizaciju, drenažu, punkciju, biopsiju, infuziju, davanje lijekova i citostatika.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33141200 Kateteri

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 2 670,50 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 134 Naziv grupe: Grupa 134
1)Kratak opis
Materijal za kateterizaciju, drenažu, punkciju, biopsiju, infuziju, davanje lijekova i citostatika.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33141200 Kateteri

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 2 200 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 135 Naziv grupe: Grupa 135
1)Kratak opis
Materijal za kateterizaciju, drenažu, punkciju, biopsiju, infuziju, davanje lijekova i citostatika.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33141200 Kateteri

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 10 000 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 136 Naziv grupe: Grupa 136
1)Kratak opis
Materijal za kateterizaciju, drenažu, punkciju, biopsiju, infuziju, davanje lijekova i citostatika.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33141200 Kateteri

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 26 250 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 137 Naziv grupe: Grupa 137
1)Kratak opis
Materijal za kateterizaciju, drenažu, punkciju, biopsiju, infuziju, davanje lijekova i citostatika.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33141200 Kateteri

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 5 400 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 138 Naziv grupe: Grupa 138
1)Kratak opis
Materijal za kateterizaciju, drenažu, punkciju, biopsiju, infuziju, davanje lijekova i citostatika.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33141200 Kateteri

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 99 500 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 139 Naziv grupe: Grupa 139
1)Kratak opis
Materijal za kateterizaciju, drenažu, punkciju, biopsiju, infuziju, davanje lijekova i citostatika.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33141200 Kateteri

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 20 400 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 140 Naziv grupe: Grupa 140
1)Kratak opis
Materijal za kateterizaciju, drenažu, punkciju, biopsiju, infuziju, davanje lijekova i citostatika.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33141200 Kateteri

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 169 475,25 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 141 Naziv grupe: Grupa 141
1)Kratak opis
Materijal za kateterizaciju, drenažu, punkciju, biopsiju, infuziju, davanje lijekova i citostatika.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33141200 Kateteri

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 26 680 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 142 Naziv grupe: Grupa 142
1)Kratak opis
Materijal za kateterizaciju, drenažu, punkciju, biopsiju, infuziju, davanje lijekova i citostatika.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33141200 Kateteri

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 43 100 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 143 Naziv grupe: Grupa 143
1)Kratak opis
Materijal za kateterizaciju, drenažu, punkciju, biopsiju, infuziju, davanje lijekova i citostatika.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33141200 Kateteri

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 38 000 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 144 Naziv grupe: Grupa 144
1)Kratak opis
Materijal za kateterizaciju, drenažu, punkciju, biopsiju, infuziju, davanje lijekova i citostatika.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33141200 Kateteri

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 229 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 145 Naziv grupe: Grupa 145
1)Kratak opis
Materijal za kateterizaciju, drenažu, punkciju, biopsiju, infuziju, davanje lijekova i citostatika.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33141200 Kateteri

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 245 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 146 Naziv grupe: Grupa 146
1)Kratak opis
Materijal za kateterizaciju, drenažu, punkciju, biopsiju, infuziju, davanje lijekova i citostatika.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33141200 Kateteri

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 1 120 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama

Odjeljak III.: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti koji se odnose na ugovor
III.1.1)Tražena jamstva :
III.1.2)Glavni uvjeti financiranja i načini plaćanja i/ili uputa na odgovarajuće odredbe koje to reguliraju:
6.4. Rok, način i uvjeti plaćanja:
Nema predujma niti primjene valutne klauzule. Javni naručitelj će plaćanje izvršiti u roku od 60 dana od dana zaprimanja računa u papirnatom obliku temeljem Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi (NN 108/12, 144/12, 81/13, 112/13, 71/15, 78/15). Plaćanje se vrši na IBAN odabranog ponuditelja.
III.1.3)Pravni oblik koji će se poslije odabira zahtijevati od zajednice gospodarskih subjekata:
III.1.4)Ostali posebni uvjeti
Izvršenje ugovora podliježe posebnim uvjetima: ne
III.2)Uvjeti sudjelovanja
III.2.1)Osobna situacija gospodarskih subjekata, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Informacije i formalnosti potrebne za ocjenjivanje ispunjenja zahtjeva: 3. Razlozi isključenja natjecatelja ili ponuditelja:
Sve dokumente koje naručitelj zahtijeva u ovom poglavlju ponuditelji mogu dostaviti u neovjerenoj preslici. Neovjerenom preslikom smatra se i neovjereni ispis elektroničke isprave. U slučaju postojanja sumnje u istinitost podataka u priloženim dokumentima ili izjavama gospodarskog subjekta javni naručitelj može radi provjere istinitosti podataka od ponuditelja zatražiti da u primjerenom roku dostave izvornike ili ovjerene preslike tih dokumenata i/ili obratiti se izdavatelju dokumenata i/ili nadležnim tijelima radi dobivanja informacija o situaciji tih subjekata. U slučaju da se radi o ponuditelju sa sjedištem u drugoj državi javni naručitelj može zatražiti suradnju nadležnih vlasti. Ukoliko gospodarski subjekt ne dostavi kao dokaz sposobnosti dokumente tražene u točki 3. ove dokumentacije bit će isključen iz postupka javne nabave.
Ako Naručitelj zatraži dostavu izvornika ili ovjerenih preslika, odabrani ponuditelj je obvezan u roku od 5 dana od dana primitka zahtjeva dostaviti izvornike ili ovjerene preslike svih traženih dokumenata (potvrde, isprave, izvodi, ovlaštenja i sl.), a koje izdaju nadležna tijela. Izvornici ili ovjerene preslike dokumenata ne moraju odgovarati prethodno dostavljenim neovjerenim preslikama dokumenata, primjerice u pogledu datuma izdavanja, odnosno starosti, ali njima ponuditelj mora dokazati da i dalje ispunjava uvjete koje je naručitelj odredio u postupku javne nabave.
Ukoliko je odabrani ponuditelj u ponudi predmetnog ili u nekom drugom postupku javne nabave kod naručitelja dostavio određene dokumente u izvorniku ili ovjerenoj preslici, nije ih dužan po zahtjevu naručitelja ponovno dostavljati već je dužan očitovati se i pismeno izvijestiti naručitelja u kojem postupku javne nabave je priložio izvornike ili ovjerene preslike traženih dokumenata (potrebno je navesti evidencijski broj i naziv provedenog postupka). Ako najpovoljniji ponuditelj u ostavljenom roku ne dostavi sve tražene izvornike ili ovjerene preslike dokumenata i/ili ne dokaže da i dalje ispunjava uvjete koje je odredio javni naručitelj, javni naručitelj će isključiti takvog ponuditelja odnosno odbiti njegovu ponudu. U tom slučaju javni naručitelj će ponovno izvršiti rangiranje ponuda prema kriteriju za odabir ne uzimajući u obzir ponudu ponuditelja kojeg je isključio odnosno ponuditelja čiju je ponudu odbio te pozvati novog najpovoljnijeg ponuditelja da dostavi traženo.
Ponuditelj je dužan ispuniti obrasce/izjave koji se nalaze u prilogu ove dokumentacije ili u samostalnoj formi, ali uz uvjet da sadržaj obrasca/izjave uključuje sve elemente iz obrasca, ovjerene pečatom i potpisom odgovorne osobe, odnosno ovjerom nadležnog tijela.
3.1. Obvezni razlozi isključenja ponuditelja i dokumenti na temelju kojih se utvrđuje postojanje razloga isključenja
Sukladno članku 67. Zakona o javnoj nabavi (NN br. 90/11, 83/13, 143/13, Odluka Ustavnog suda NN 13/14) naručitelj je obvezan isključiti ponuditelje iz postupka javne nabave u sljedećim slučajevima:
3.1.1. ako je gospodarski subjekt ili osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta pravomoćno osuđena za bilo koje od sljedećih kaznenih djela odnosno za odgovarajuća kaznena djela prema propisima države sjedišta gospodarskog subjekta ili države čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta:
a) prijevara (članak 236.), prijevara u gospodarskom poslovanju (članak 247.), primanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 252.), davanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 253.), zlouporaba u postupku javne nabave (članak 254.), utaja poreza ili carine (članak 256.), subvencijska prijevara (članak 258.), pranje novca (članak 265.), zlouporaba položaja i ovlasti (članak 291.), nezakonito pogodovanje (članak 292.), primanje mita (članak 293.), davanje mita (članak 294.), trgovanje utjecajem (članak 295.), davanje mita za trgovanje utjecajem (članak 296.), zločinačko udruženje (članak 328.) i počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja (članak 329.) iz Kaznenog zakona;
b) prijevara (članak 224.), pranje novca (članak 279.), prijevara u gospodarskom poslovanju (članak 293.), primanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 294.a), davanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 294.b), udruživanje za počinjenje kaznenih djela (članak 333.), zlouporaba položaja i ovlasti (članak 337.), zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti (članak 338.), protuzakonito posredovanje (članak 343.), primanje mita (članak 347.) i davanje mita (članak 348.) iz Kaznenog zakona (Narodne novine, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.).
Dokument na temelju kojeg se utvrđuje postojanje razloga isključenja:
— izjava koju daje osoba po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta. Izjava ne smije biti starija od 3 mjeseca računajući od dana početka postupka javne nabave. Izjavu nije potrebno ovjeravati kod javnog bilježnika. Gospodarski subjekt sa sjedištem u Republici Hrvatskoj dostavlja izjavu (primjer) koja čini Prilog 1. ove dokumentacije.
Naručitelj može od tijela nadležnog za vođenje kaznene evidencije i razmjenu tih podataka s drugim državama za bilo kojeg ponuditelja ili osobu po zakonu ovlaštenu za zastupanje gospodarskog subjekta zatražiti izdavanje potvrde o činjenicama o kojima to tijelo vodi službenu evidenciju. Naručitelj može, ako nije u mogućnosti pribaviti navedenu potvrdu radi provjere okolnosti za točku 3.1.1. dokumentacije, od ponuditelja zatražiti da u roku koji neće biti kraći od 5 dana, dostavi važeći:
1. dokument tijela nadležnog za vođenje kaznene evidencije države sjedišta gospodarskog subjekta, tj. države čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta; ili
2. jednakovrijedni dokument koji izdaje nadležno sudsko ili upravno tijelo u državi sjedišta gospodarskog subjekta, odnosno u državi čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta, ako se ne izdaje dokument iz kaznene evidencije iz prethodne točke; ili
3. izjavu pod prisegom ili odgovarajuću izjavu osobe koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta ispred nadležne sudske ili upravne vlasti ili bilježnika ili nadležnog strukovnog ili trgovinskog tijela u državi sjedišta gospodarskog subjekta, odnosno u državi čiji je ta osoba državljanin ili izjavu s ovjerenim potpisom kod bilježnika, ako se u državi sjedišta gospodarskog subjekta, odnosno u državi čiji je ta osoba državljanin ne izdaju dokumenti iz prethodno navedenih točaka 1. i 2. ili oni ne obuhvaćaju sva kaznena djela iz točke 3.1.1. ove dokumentacije
3.1.2. ako gospodarski subjekt nije ispunio obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, osim ako mu prema posebnom zakonu plaćanje tih obveza nije dopušteno ili je odobrena odgoda plaćanja (primjerice u postupku predstečajne nagodbe).
Dokumenti na temelju kojih se utvrđuje postojanje razloga isključenja:
— potvrda porezne uprave o stanju duga koja ne smije biti starija od 30 dana računajući od dana početka postupka javne nabave, ili
— važeći jednakovrijedni dokument nadležnog tijela države sjedišta gospodarskog subjekta, ako se ne izdaje potvrda porezne uprave iz prethodne točke, ili
— izjava pod prisegom ili odgovarajuću izjava osobe koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta ispred nadležne sudske ili upravne vlasti ili bilježnika ili nadležnog strukovnog ili trgovinskog tijela u državi sjedišta gospodarskog subjekta ili izjavu s ovjerenim potpisom kod bilježnika, koje ne smiju biti starije od 30 dana računajući od dana početka postupka javne nabave, ako se u državi sjedišta gospodarskog subjekta ne izdaju prethodno navedeni dokumenti (potvrda porezne uprave o stanju duga ili važeći jednakovrijedni dokument nadležnog tijela države sjedišta gospodarskog subjekta).
3.1.3. ako je gospodarski subjekt dostavio lažne podatke pri dostavi dokumenata kojima kao natjecatelj ili ponuditelj dokazuje da ne postoje razlozi isključenja odnosno da ispunjava uvjete sposobnosti izvršenja predmeta nabave.
U slučaju zajednice ponuditelja okolnosti iz točke 3.1.1., 3.1.2. i 3.1.3. ove dokumentacije za nadmetanje utvrđuju se za sve članove zajednice pojedinačno.
Ukoliko gospodarski subjekt dio ugovora o javnoj nabavi daje na izvršenje podizvoditelju/ima, svaki je podizvoditelj dužan dokazati da za njega ne postoje razlozi isključenja.
III.2.2)Ekonomska i financijska sposobnost
III.2.3)Tehnička sposobnost
Informacije i formalnosti potrebne za ocjenjivanje ispunjenja zahtjeva:
4.2. Uvjeti tehničke i stručne sposobnosti, te dokumenti kojima dokazuje sposobnost:
4.2.1. Popis ugovora o isporuci robe izvršenih u godini u kojoj je započeo postupak javne nabave i tijekom tri godine koje prethode toj godini. Popis ugovora sadrži iznos, datum isporuke robe i naziv druge ugovorne strane. Ako je druga ugovorna strana naručitelj u smislu ovoga Zakona, popis kao dokaz o urednoj isporuci sadrži ili mu se prilaže potvrda potpisana ili izdana od naručitelja. Ako je druga ugovorna strana privatni subjekt, popis kao dokaz o urednoj isporuci sadrži ili mu se prilaže potvrda tog subjekta, a u nedostatku iste vrijedi izjava gospodarskog subjekta uz dokaz da je potvrda zatražena. Ako je potrebno, javni naručitelj može izravno od druge ugovorne strane zatražiti provjeru istinitosti potvrde. Od potvrda izdanih ili potpisanih od strane naručitelja iz Zakona o javnoj nabavi, odnosno od potvrda izdanih od privatnog subjekta ili od priložene izjave gospodarskog subjekta o uredno izvršenim ugovorima uz dokaz da je potvrda zatražena, minimalno se 1 mora odnositi na izvršenje istog ili sličnog ugovora. Potvrda mora sadržavati podatke o nazivu i sjedištu ugovornih strana, predmetu ugovora, vrijednosti ugovora, vremenu i mjestu ispunjenja ugovora te navod o urednom ispunjenju ugovora. Navedenim dokazom ponuditelj mora dokazati da je uredno izvršavao preuzete ugovorne obveze prema naručiteljima.
4.2.2. Izjava o sukladnosti proizvoda (Declaration of conformity) sukladno Zakonu o javnoj nabavi (NN br.143/13, čl. 81.) i Zakonu o medicinskim proizvodima (NN 76/13, čl. 31., t. 1.). Ponuditelj je sposoban ako ima izjavu o sukladnosti proizvoda koju izdaje proizvođač i na kojoj se obavezno nalazi podatak o tome tko je ovlašteni zastupnik proizvođača za EU ukoliko je proizvođač iz trećih zemalja (zemlje koje nisu članice EU-a). Na priloženom dokumentu potrebno je jasno naznačiti na koju stavku koje grupe/podloge se ono odnosi.
4.2.3. Potvrda o sukladnosti, tzv. CE certifikat, odnosno dokaz da proizvod ima CE oznaku, sukladno Zakonu o javnoj nabavi (NN br. 143/13, čl. 81.) i Zakonu o medicinskim proizvodima (NN 76/13, čl. 31., čl. 32., čl. 33. i čl. 46.). Ponuditelj je sposoban ako ima potvrdu - CE certifikat izdanu od strane nadležnih instituta ili priznatih tijela za kontrolu kvalitete. Na priloženom dokumentu potrebno je jasno naznačiti na koju stavku koje grupe/podloge se ono odnosi.
4.2.4. Katalozi, prospekti, specifikacije sa tehničkom specifikacijom predmeta nabave kojim se nedvojbeno dokazuje, a naručitelj može prepoznati da ponuđeni predmet nabave odgovara navedenom u specifikaciji. Katalog, prospekti i specifikacije mogu biti na jednom od svjetskih jezika.
Gospodarski subjekt može se, po potrebi za određene ugovore, osloniti na sposobnost drugih subjekata, bez obzira na pravnu prirodu njihova međusobna odnosa. U tom slučaju gospodarski subjekt mora dokazati naručitelju da će imati na raspolaganju resurse nužne za izvršenje ugovora, primjerice, prihvaćanjem obveze drugih subjekata da će te resurse staviti na raspolaganje gospodarskom subjektu. Pod istim uvjetima, zajednica ponuditelja može se osloniti na sposobnost članova zajednice ponuditelja ili drugih.
III.2.4)Podaci o rezerviranim ugovorima
III.3)Posebni uvjeti za ugovore o javnim uslugama
III.3.1)Podaci o određenoj profesiji
III.3.2)Osobe odgovorne za izvršenje usluge

Odjeljak IV.: Postupak

IV.1)Vrsta postupka
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.2)Ograničenje broja gospodarskih subjekata kojima će se dostaviti poziv na dostavu ponude, na pregovaranje ili na sudjelovanje u dijalogu
IV.1.3)Smanjivanje broja gospodarskih subjekata tijekom pregovaranja ili dijaloga
IV.2)Kriteriji za odabir ponude
IV.2.1)Kriteriji za odabir ponude
Najniža cijena
IV.2.2)Podaci o elektroničkoj dražbi
Provodi se elektronička dražba: ne
IV.3)Administrativni podaci
IV.3.1)Evidencijski broj koji je dodijelio javni naručitelj:
137/169
IV.3.2)Ranija objava(e) vezana uz isti ugovor
ne
IV.3.3)Uvjeti za preuzimanje dokumentacije za nadmetanje i dodatne dokumentacije ili opisne dokumentacije
Dokumentacija se naplaćuje: ne
IV.3.4)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
22.9.2016 - 09:00
IV.3.5)Datum slanja poziva na dostavu ponuda, na pregovaranje ili na sudjelovanje u dijalogu odabranim natjecateljima
IV.3.6)Jezik(ci) na kojem(ima) ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju biti sastavljeni
hrvatski.
IV.3.7)Rok valjanosti ponude
danima: 120 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.3.8)Uvjeti za javno otvaranje ponuda
Datum: 22.9.2016 - 9:00

Mjesto:

Sala za sastanke Ravnateljstva KBC Rijeka, Krešimirova 42.

Odjeljak VI.: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ovaj ugovor će se obnavljati: ne
VI.2)Podaci o fondovima Europske unije
Ugovor je u vezi s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
VI.3)Dodatni podaci
VI.4)Žalbeni postupak
VI.4.1)Tijelo nadležno za žalbeni postupak

Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Nacionalni registracijski broj: 95857869241
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr

VI.4.2)Podnošenje žalbe
VI.4.3)Služba od koje se mogu dobiti podaci o podnošenju žalbe
VI.5)Datum slanja ove objave:
11.8.2016