Meillä on ilo ilmoittaa, että TED-portaalin uusi versio otetaan käyttöön 29. tammikuuta 2024 (alustava päivä, vahvistetaan myöhemmin!). Haluatko tietää enemmän uusista toiminnoista ja tehdyistä parannuksista? Tutustu artikkeliimme, josta saat lisätietoa tärkeimmistä muutoksista ja uusista toiminnoista.

You may get an error message when trying to access the notices listed hereafter. If that is the case, please use the alternative links provided below. We are working on solving the problem. We apologize for the inconvenience.
716246-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:716246-2023:PDFS:FI:HTML
719591-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML
724690-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:724690-2023:PDFS:FI:HTML
731050-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:731050-2023:PDFS:FI:HTML
You may also use the following structure to build the URL of the notices concerned:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:NNNNNN-2023:PDFS:LL:HTML, (example: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML), but please bear in mind that only the original language version of the notice is available

Järjestelmässä on tällä hetkellä vika, joka vaikuttaa eForms-ilmoituksissa oleviin URL-osoitteisiin. Vika pyritään korjaamaan mahdollisimman pian. Pilkun (tai muun erikoismerkin) poistaminen URL-osoitteen lopusta voi myös auttaa. Pahoittelemme häiriötä.

Palvelut - 283547-2021

07/06/2021    S108

Luxemburg-Luxemburg: Euroopan unionin tuomioistuimen toimipaikan turvaamishanke CJ10bis – arkkitehdin palvelut

2021/S 108-283547

Ilmoitus tehdystä sopimuksesta

Hankintamenettelyn tulokset

Palvelut

Oikeusperusta:
Asetus (EU, Euratom) N:o 2018/1046

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Euroopan unionin tuomioistuin, Direction générale de l'administration, Direction des bâtiments et de la sécurité
Postiosoite: Service du courrier officiel
Postitoimipaikka: Luxembourg
NUTS-koodi: LU000 Luxembourg
Postinumero: L-2925
Maa: Luxemburg
Yhteyshenkilö: Jan Vanparijs, chef d’unité «Travaux neufs»
Sähköpostiosoite: DBS-marches-publics@curia.europa.eu
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: https://www.curia.europa.eu
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
EU:n toimielin/virasto tai kansainvälinen järjestö
I.5)Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Euroopan unionin tuomioistuimen toimipaikan turvaamishanke CJ10bis – arkkitehdin palvelut

Viitenumero: COJ-PROC-20/034
II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
71221000 Rakennusten arkkitehtipalvelut
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Euroopan unionin tuomioistuimen toimipaikan turvaamistöihin liittyvien hankkeen suunnitelmasta, rakennussuunnittelusta, valmiiksi saattamisesta ja koordinoinnista vastuussa olevalle arkkitehtitoimistolle lankeavien suunnittelu- ja tukipalveluiden toimittaminen. Tämä toimeksianto käsittää ne palvelut, jotka ovat syntyneet hankkeen CJ10 myötä. Ne on nyt kerätty omaksi hankkeekseen, jolle on annettu nimi CJ10bis (CJ10:n jatkohanke). Hankkeet CJ10 ja CJ10bis muodostavat yhden kokonaisuuden.

II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.1.7)Hankinnan kokonaisarvo (ilman alv:tä)
Arvo ilman alv:tä: 231 500.00 EUR
II.2)Kuvaus
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: LU Luxembourg
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Eri pääurakkaan kuuluvien suunnittelutoimistojen (arkkitehtitoimisto, tekninen sekä yhdyskuntatekniikan suunnittelutoimisto) seuraavien töiden suorituksen koordinointi:

— turvallisuuden vahvistaminen parkkitilat ja rakennusten sisäosat yhdistävissä jalankulkijoiden sisäänkäynneissä,

— joidenkin turvallisuusvarusteiden saattaminen riittävälle tasolle (integroitu turvallisuus- ja turvavarusteiden hallintajärjestelmä),

— polkupyöräsuojien toteuttaminen tontin aitojen ulkopuolelle.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Sopimuksen tekeminen ilman ennakkoon Euroopan unionin virallisessa lehdessä julkaistua tarjouskilpailukutsua jäljempänä luetelluissa tapauksissa
  • Rakennusurakat, tavarat tai palvelut voidaan antaa ainoastaan tietyn taloudellisen toimijan suoritettaviksi tai toimitettaviksi seuraavasta syystä:
    • teknisistä syistä johtuva kilpailun puuttuminen
Selitys:

Tämä toimeksianto käsittää ne palvelut, jotka ovat syntyneet hankkeen CJ10 myötä. Ne on nyt kerätty omaksi hankkeekseen, jolle on annettu nimi CJ10bis (CJ10:n jatkohanke).

Hankkeesta CJ10 vastaava pääurakoitsija on sen suunnittelijana ainut taho, joka tietää tuotteen hankkeen CJ10bis hyvän etenemisen kannalta olennaiset tekniset ominaisuudet ja joka myös kykenee arvioimaan sen, ovatko jonkin yrityksen ehdottamat vaihtoehtoiset tuotteet sopusoinnussa onnistuneen toteutuksen kanssa

Paloilmaisin-, LVI-, pääsynhallinta- ja kamerajärjestelmät määritellään yhtä aikaa hankkeen CJ10 pääurakan kautta hallinnoitujen sopimusten osalta sekä hankkeen CJ10bis pääurakkaan kuuluvien toisten erillissopimusten osalta, mistä seuraa, että ne täydentävät toisiaan suuressa määrin, jotta voitaisiin taata järjestelmien välinen yhteentoimivuus.

Jos nykyisestä poikkeava pääurakoitsija nimitetään hanketta CJ10bis varten, tämä on vastuussa toteutuksen valvonnasta olematta suunnitelmien laatija. Tästä seuraa se, että kun vastuiden perään kysytään, kukaan ei ole vastuussa.

Sellaisten monimutkaisten ja poikkeuksellisten hankkeiden, kuten hankkeet CJ10 ja CJ10bis, suunnittelun hallinta edellyttää sitä, että vastuuta pääurakasta ei jaeta, jotta voidaan taata se, että hanke saatetaan päätökseen suunnittelijoiden valvonnassa.

Hankkeiden CJ10 ja CJ10bis muodostaman ainutkertaisen yhden hankekokonaisuuden erityisistä yhteentoimivuusvaatimuksista tulee huolehtia tässä tapauksessa. Kaikki hankkeiden CJ10 ja CJ10bis osat niin arkkitehtuurin kuin tekniikankin osalta tulee toteuttaa saman pääurakoitsijan toimesta, jotta voidaan taata näiden kahden hankkeen täydellinen yhteentoimivuus (katso perusteluna direktiivin 2014/24/EU artiklan 50 kohta 3).

IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: ei
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.8)Tietoa dynaamisen hankintajärjestelmän päättämisestä
IV.2.9)Tietoa ennakkoilmoituksella esitetyn tarjouskilpailukutsun päättämisestä

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Sopimus nro: COJ-PROC-20/034
Osa nro: 0
Nimi:

Euroopan unionin tuomioistuimen toimipaikan turvaamishanke CJ10bis – arkkitehdin palvelut

Sopimus/osa tehdään: kyllä
V.2)Sopimuksen tekeminen
V.2.1)Sopimuksen tekemisen päivämäärä:
06/05/2021
V.2.2)Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä: 1
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: kyllä
V.2.3)Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Virallinen nimi: Association momentanée «SRA Architectes SAS — Jean Petit Architectes SA»
Postiosoite: 11, avenue du Bois
Postitoimipaikka: Luxembourg
NUTS-koodi: LU0 Luxembourg
Postinumero: L-1251
Maa: Luxemburg
Urakoitsija on pk-yritys: kyllä
V.2.3)Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Virallinen nimi: SRA Architectes SAS d’Architecture
Postiosoite: 26 avenue de Paris
Postitoimipaikka: Châtillon
NUTS-koodi: FR France
Postinumero: 92320
Maa: Ranska
Urakoitsija on pk-yritys: kyllä
V.2.4)Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan alustava arvioitu kokonaisarvo: 200 000.00 EUR
Sopimuksen/osan kokonaisarvo: 231 500.00 EUR
V.2.5)Tietoa alihankinnasta

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.3)Lisätiedot:
VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Unionin yleinen tuomioistuin
Postiosoite: Rue Fort Niedergrünewald
Postitoimipaikka: Luxembourg
Postinumero: L-2925
Maa: Luxemburg
Sähköpostiosoite: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Puhelin: +352 4303-1
Internetosoite: https://www.curia.europa.eu
VI.4.2)Sovittelusta vastaava elin
Virallinen nimi: Euroopan oikeusasiamies
Postiosoite: 1 avenue du Président Robert Schuman
Postitoimipaikka: Strasbourg
Postinumero: 87001
Maa: Ranska
Puhelin: +33 388172313
Faksi: +33 388179062
Internetosoite: https://www.ombudsman.europa
VI.4.3)Muutoksenhakumenettely
Muutoksenhakumenettelyjen määräaikaa (-aikoja) koskevat tarkat tiedot:

Muutosta on haettava Euroopan unionin yleiseltä tuomioistuimelta kahden kuukauden kuluessa ilmoituksesta asianosaiselle tai, jos ilmoitusta ei ole tehty, siitä päivästä, jona asia tuli hänen tietoonsa. Euroopan oikeusasiamiehelle tehty kantelu ei pidennä muutoksenhaulle annettua määräaikaa, eikä sen vuoksi muutoksenhaulle määrätä uutta määräaikaa.

VI.4.4)Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhakumenettelystä
Virallinen nimi: Unionin yleinen tuomioistuin
Postiosoite: Rue Fort Niedergrünewald
Postitoimipaikka: Luxembourg
Postinumero: L-2925
Maa: Luxemburg
Sähköpostiosoite: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Puhelin: +352 4303-1
Internetosoite: https://www.curia.europa.eu
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
26/05/2021