Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Paslaugos - 283547-2021

07/06/2021    S108

Liuksemburgas-Liuksemburgas: Projektas CJ10bis Teisingumo Teismo būstinei apsaugoti – architektas

2021/S 108-283547

Skelbimas apie sutarties skyrimą

Pirkimo procedūros rezultatai

Paslaugos

Teisinis pagrindas:
Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 2018/1046

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Europos Sąjungos Teisingumo Teismas, Direction générale de l'administration, Direction des bâtiments et de la sécurité
Adresas: Service du courrier officiel
Miestas: Luxembourg
NUTS kodas: LU000 Luxembourg
Pašto kodas: L-2925
Šalis: Liuksemburgas
Asmuo ryšiams: Jan Vanparijs, chef d’unité «Travaux neufs»
El. paštas: DBS-marches-publics@curia.europa.eu
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: https://www.curia.europa.eu
I.4)Perkančiosios organizacijos tipas
Europos institucija arba agentūra ar tarptautinė organizacija
I.5)Pagrindinė veikla
Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

Projektas CJ10bis Teisingumo Teismo būstinei apsaugoti – architektas

Nuorodos numeris: COJ-PROC-20/034
II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
71221000 Architektūrinės pastatų paslaugos
II.1.3)Sutarties tipas
Paslaugos
II.1.4)Trumpas aprašymas:

Projektavimo ir konsultavimo paslaugos, susijusios su darbais, vykdomais siekiant padidinti Teisingumo Teismo būstinės apsaugą, teiktinos architektų biuro, atsakingo už darbų projektavimą, architektūrą, užbaigimą ir koordinavimą. Ši užduotis yra susijusi su paslaugomis, teikiamomis projekto CJ10 kontekste, kurios nuo šiol sugrupuotos projekte pavadinimu CJ10bis. CJ10 ir CJ10bis projektai sudaro vieną visumą.

II.1.6)Informacija apie pirkimo dalis
Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.1.7)Bendra pirkimo vertė (be PVM)
Vertė be PVM: 231 500.00 EUR
II.2)Aprašymas
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: LU Luxembourg
II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Projekto valdymo komandą sudarančių projektavimo biurų (architektų biuras, technikos inžinierių biuras ir statybos inžinierių biuras) veiklos koordinavimas vykdant šiuos darbus:

– saugumo užtikrinimas pėsčiųjų prieigos vietose tarp automobilių stovėjimo aikštelių ir pastatų vidaus;

– tam tikros apsaugos įrangos atnaujinimas (integruota apsaugos ir saugos įrangos valdymo sistema);

– dviračių pastogių statyba anapus perimetrinio aptvaro ribų.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Kaina
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)Papildoma informacija

IV dalis: Procedūra

IV.1)Aprašymas
IV.1.1)Procedūros tipas
Sutarties skyrimas be išankstinio skelbimo apie kvietimą dalyvauti konkurse Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje toliau išvardytais atvejais
  • Atlikti darbus, tiekti prekes ar teikti paslaugas gali tik konkretus ekonominės veiklos vykdytojas dėl šios priežasties:
    • konkurencijos nebuvimas dėl techninių priežasčių
Paaiškinimas:

Ši užduotis yra susijusi su paslaugomis, teikiamomis pagal projektą CJ10, kurios nuo šiol sugrupuotos į projektą CJ10bis.

Tik pagrindinis rangovas, atsakingas už projektą CJ10, kaip projektuotojas, žino technines produkto charakteristikas, kurių reikia norint užtikrinti sklandų projekto CJ10bis vykdymą, ir yra vienintelis, kuris yra taip pat pajėgus įvertinti, ar alternatyvūs bendrovės siūlomi produktai yra suderinami su tinkamu projekto vykdymu

Priešgaisrinės, ŠVOK, prieigos kontrolės ir stebėjimo kamerų sistemos yra apibrėžtos tiek sutartims, kurių vykdymą valdo projekto CJ10 rangovas, tiek kitoms atskiroms sutartims, kurių vykdymą valdo projekto CJ10bis rangovas, o tai reiškia, kad šios paslaugos papildo viena kitą, taip užtikrinant suderinamumą tarp sistemų.

Jei projektui CJ10bis projektui vietoje esamo projekto rangovo bus paskirtas kitas projekto rangovas, pastarasis bus atsakingas už projekto vykdymo kontrolę, nors jis ir nėra projekto koncepcijos autorius. Dėl to atsakomybės pareikalavimo atveju jis neprisiims atsakomybės.

Įgyvendinant kompleksinius ir neįprastus projektus, tokius kaip projektai CJ10 ir CJ10bis, projektavimo darbų valdymą negalima skaidyti projekto rangovo, siekiant užtikrinti, kad projektas būtų įgyvendinamas jį kontroliuojant projektuotojams.

Šiuo atveju būtina užtikrinti konkrečių projektų CJ10 ir CJ10bis, kurie sudaro vieną visumą, suderinamumo reikalavimų įgyvendinimą. Projektų CJ10 ir CJ10bis visų komponentų – tiek architektūrinių, tiek techninių – įgyvendinimą darbus vykdo vienas ir tas pats projekto rangovas, siekiant užtikrinti puikią šių dviejų projektų suderinamumą (žr. Direktyvos 2014/24/ES 50 konstatuojamosios dalies 3 pastraipą).

IV.1.3)Informacija apie preliminariąją sutartį arba dinaminę pirkimo sistemą
IV.1.8)Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)
Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų?: ne
IV.2)Administracinė informacija
IV.2.8)Informacija apie dinaminės pirkimo sistemos taikymo nutraukimą
IV.2.9)Informacija apie kvietimo dalyvauti konkurse naudojant išankstinį informacinį skelbimą nutraukimą

V dalis: Sutarties skyrimas

Sutarties Nr.: COJ-PROC-20/034
Pirkimo dalies Nr.: 0
Pavadinimas:

Projektas CJ10bis Teisingumo Teismo būstinei apsaugoti – architektas

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: taip
V.2)Sutarties skyrimas
V.2.1)Sutarties sudarymo data:
06/05/2021
V.2.2)Informacija apie pasiūlymus
Gautų pasiūlymų skaičius: 1
Sutartis paskirta ekonominės veiklos vykdytojų grupei: taip
V.2.3)Rangovo pavadinimas ir adresas
Oficialus pavadinimas: Association momentanée «SRA Architectes SAS — Jean Petit Architectes SA»
Adresas: 11, avenue du Bois
Miestas: Luxembourg
NUTS kodas: LU0 Luxembourg
Pašto kodas: L-1251
Šalis: Liuksemburgas
Rangovas yra MVĮ: taip
V.2.3)Rangovo pavadinimas ir adresas
Oficialus pavadinimas: SRA Architectes SAS d’Architecture
Adresas: 26 avenue de Paris
Miestas: Châtillon
NUTS kodas: FR France
Pašto kodas: 92320
Šalis: Prancūzija
Rangovas yra MVĮ: taip
V.2.4)Informacija apie sutarties/pirkimo dalies vertę (be PVM)
Pradinė numatoma bendra sutarties/pirkimo dalies vertė: 200 000.00 EUR
Bendra sutarties / pirkimo dalies vertė: 231 500.00 EUR
V.2.5)Informacija apie subrangos sutarčių sudarymą

VI dalis: Papildoma informacija

VI.3)Papildoma informacija:
VI.4)Peržiūros procedūros
VI.4.1)Peržiūros institucija
Oficialus pavadinimas: Bendrasis Teismas
Adresas: Rue Fort Niedergrünewald
Miestas: Luxembourg
Pašto kodas: L-2925
Šalis: Liuksemburgas
El. paštas: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefonas: +352 4303-1
Interneto adresas: https://www.curia.europa.eu
VI.4.2)Už tarpininkavimą atsakinga įstaiga
Oficialus pavadinimas: Europos ombudsmenas
Adresas: 1 avenue du Président Robert Schuman
Miestas: Strasbourg
Pašto kodas: 87001
Šalis: Prancūzija
Telefonas: +33 388172313
Faksas: +33 388179062
Interneto adresas: https://www.ombudsman.europa
VI.4.3)Peržiūros procedūra
Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us):

Bet koks apeliacinis skundas Bendrajam teismui turi būti pateiktas per du mėnesius nuo pranešimo pareiškėjui, o jei nepranešama, nuo dienos, kai informacija jam tampa žinoma. Dėl pateikto skundo Europos ombudsmenui, šis laikotarpis nebus sustabdytas arba pradėtas naujas apeliacijų teikimo laikotarpis.

VI.4.4)Tarnyba, kuri gali suteikti informacijos apie peržiūros procedūrą
Oficialus pavadinimas: Bendrasis Teismas
Adresas: Rue Fort Niedergrünewald
Miestas: Luxembourg
Pašto kodas: L-2925
Šalis: Liuksemburgas
El. paštas: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefonas: +352 4303-1
Interneto adresas: https://www.curia.europa.eu
VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
26/05/2021