Blago - 283549-2019

18/06/2019    S115

Slovenija-Ljubljana: Ločilniki

2019/S 115-283549

Obvestilo o naročilu – gospodarske javne službe

Blago

Pravna podlaga:
Direktiva 2014/25/EU

Oddelek I: Naročnik

I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: ELES, d.o.o., sistemski operater prenosnega elektroenergetskega omrežja
Nacionalna identifikacijska številka: 5427223000
Poštni naslov: Hajdrihova ulica 2
Kraj: Ljubljana
Šifra NUTS: SI SLOVENIJA
Poštna številka: 1000
Država: Slovenija
E-naslov: javnanarocila@eles.si
Telefon: +386 14743000
Telefaks: +386 14742502

Internetni naslovi:

Glavni naslov: https://www.eles.si

Internetni naslov profila kupca: https://www.eles.si/javna-narocila

I.2)Informacije o skupnem javnem naročilu
I.3)Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na: https://www.eles.si/javna-narocila
Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko prek: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=9029
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na zgoraj navedeni naslov
I.6)Glavna področja dejavnosti
Električna energija

Oddelek II: Predmet

II.1)Obseg naročila
II.1.1)Naslov:

Nabava 400 kV ločilnikov za DV polji Kainachtal 473 in Kainachtal 474 v RTP Maribor

Referenčna številka dokumenta: MAP2019/0272
II.1.2)Glavna koda CPV
31214110 Ločilniki
II.1.3)Vrsta naročila
Blago
II.1.4)Kratek opis:

Nabava 400 kV ločilnikov za DV polji Kainachtal 473 in Kainachtal 474 v RTP Maribor.

II.1.5)Ocenjena skupna vrednost
II.1.6)Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: ne
II.2)Opis
II.2.1)Naslov:
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
31730000 Elektrotehnična oprema
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: SI SLOVENIJA
II.2.4)Opis javnega naročila:

Ojačitev JK in montaža medfaznih distančnikov na DV 2x110kV Beričevo Grosuplje.

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Spodaj navedena merila
Cena
II.2.6)Ocenjena vrednost
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: ne
II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.12)Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
II.2.14)Dodatne informacije

Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1)Pogoji za udeležbo
III.1.1)Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Seznam in kratek opis pogojev:

Skladno z razpisno dokumentacijo

III.1.2)Poslovno in finančno stanje
III.1.3)Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.4)Objektivna pravila in merila za sodelovanje
Seznam in kratek opis pravil in meril:

Skladno z razpisno dokumentacijo

III.1.5)Informacije o pridržanih naročilih
III.1.6)Finančna zavarovanja:
III.1.7)Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki jih urejajo:
III.1.8)Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano:
III.2)Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.2)Pogoji za izvedbo javnega naročila:

Skladno z razpisno dokumentacijo

III.2.3)Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4)Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.6)Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: ne
IV.2)Upravne informacije
IV.2.1)Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
Datum: 22/07/2019
Lokalni čas: 12:00
IV.2.3)Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4)Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje:
Slovenščina
IV.2.6)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 5 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7)Način odpiranja ponudb
Datum: 22/07/2019
Lokalni čas: 12:01
Kraj:

Naročnik bo izvedel odpiranje preko https://ejn.gov.si

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1)Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: ne
VI.2)Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov
Uporabljeno bo elektronsko plačilo
VI.3)Dodatne informacije:

Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 11.7.2019 12:00:00

VI.4)Postopki za revizijo
VI.4.1)Organ, pristojen za revizijo
Uradno ime: Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil
Poštni naslov: Slovenska cesta 54
Kraj: Ljubljana
Poštna številka: 1000
Država: Slovenija
VI.4.2)Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3)Postopek revizije
VI.4.4)Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
Uradno ime: ELES, d.o.o., sistemski operater prenosnega elektroenergetskega omrežja
Poštni naslov: Hajdrihova ulica 2
Kraj: Ljubljana
Poštna številka: 1000
Država: Slovenija
VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
13/06/2019