Services - 283563-2017

21/07/2017    S138    - - Services - Contract notice - Open procedure 

Poland-Gdansk: Supervision of building work

2017/S 138-283563

Contract notice

Services

Legal Basis:

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa. Prowadzący postępowanie: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
Gdańsk
80-354
Poland
Contact person: Jakub Witkowski
Telephone: +48 585112400
E-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl
Fax: +48 585112405
NUTS code: PL63

Internet address(es):

Main address: http://gddkia.gov.pl

I.5)Main activity
Other activity: zarządzanie drogami krajowymi

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją robót oraz zarządzanie kontraktem pn.: Budowa drogi S6 Słupsk–Gdańsk na odc. Lębork (wraz z obw. Lęborka)-obw. Trójm. z podziałem na 2 części zamówien.

Reference number: O.Gd.I-4.2410.2.2017
II.1.2)Main CPV code
71247000
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.2)Description
II.2.1)Title:

Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją Robót oraz zarządzanie Kontraktem pn.: Budowa drogi S6 Słupsk–Gd. na odc. Lębork (wraz z Obw. Lęborka) – Obw. Trójm.. Zad. 3- w. Luzino – w. Szemud

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
71540000
71248000
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL63
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 58
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp w zakresie opisanym w SIWZ.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją Robót oraz zarządzanie Kontraktem pn.: Budowa drogi S6 Słupsk–Gd. na odc. Lębork (wraz z Obw. Lęborka)- Obw. Trójm.. Zad. 4-w. Szemud – w. Gdynia WK.

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
71540000
71248000
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL63
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 58
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp w zakresie opisanym w SIWZ.

Section IV: Procedure

IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 19/09/2017
Local time: 11:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish

Section VI: Complementary information

VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/07/2017