Seirbhísí - 283596-2014

An t-amharc leacaithe

20/08/2014    S158

Bheilg, an-An Bhruiséil: Conradh creatlaí le haghaidh gníomhaíochtaí mar thaca le comhar idirnáisiúnta ar loingseoireacht satailíte

2014/S 158-283596

Fógra conartha

Seirbhísí

Treoir 2004/18/CE

Alt I: Údarás conarthachta

I.1)Ainm, seoltaí agus pointe/pointí teagmhála

Ainm oifigiúil: An Coimisiún Eorpach, Ard-Stiúrthóireacht na Fiontraíochta agus na Tionsclaíochta
Seoladh poist: avenue d'Auderghem 45
Baile: an Bhruiséil
Cód poist: 1049
Tír: An Bheilg

Seoladh/seoltaí idirlín:

Seoladh ginearálta an údaráis chonarthachta: http://ec.europa.eu/enterprise/policies/satnav/galileo/index_en.htm

Rochtain leictreonach ar fhaisnéis: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=482

Is féidir tuilleadh faisnéise a fháil ó:
Mar atá sa phointe/sna pointí teagmhála thuasluaite

Is féidir sonraíochtaí agus doiciméid bhreise (lena n-áirítear doiciméid le haghaidh caidreamh iomaíoch agus córas ceannaigh dinimiciúil) a fháil ó:
Mar atá sa phointe/sna pointí teagmhála thuasluaite

Ní mór tairiscintí nó iarratais a sheoladh chuig:
Ainm oifigiúil: An Coimisiún Eorpach, Ard-Stiúrthóireacht na Fiontraíochta agus na Tionsclaíochta
Seoladh poist: Le haghaidh treoracha féach Alt 1 de litir an chuiridh chun tairisceana agus Alt 3.1 de na sonraíochtaí tairisceana
Baile: an Bhruiséil
Tír: An Bheilg

I.2)An cineál údaráis chonarthachta
Institiúid/gníomhaireacht Eorpach nó eagraíocht idirnáisiúnta
I.3)Príomhghníomhaíocht
Eile: Fiontraíocht agus tionsclaíocht
I.4)Dámhachtain conartha thar ceann údaráis chonarthachta eile
Tá an t-údarás/t-aonán conarthachta ag ceannach thar ceann údaráis chonarthachta eile: níl

Alt II: Cuspóir an chonartha

II.1)Cur síos
II.1.1)Teideal tugtha don chonradh ag an údarás conarthachta:
Conradh creatlaí le haghaidh gníomhaíochtaí mar thaca le comhar idirnáisiúnta ar loingseoireacht satailíte.
II.1.2)An cineál conartha agus láthair na n-oibreacha, láthair an tseachadta nó na feidhmíochta
Seirbhísí
Catagóir seirbhíse 11: Seirbhísí comhairliúcháin bhainistíochta [6] agus seirbhísí gaolmhara
Príomhláthair nó suíomh na n-oibreacha, láthair an tseachadta nó na feidhmíochta: Déanfar na tascanna ag áitreabh an chonraitheora nó ag áitreabh ar bith eile a shonraítear sa tairiscint.
Cód NUTS
II.1.3)Faisnéis faoi chonradh poiblí, faoi chomhaontú creatlaí nó faoi chóras ceannaigh dinimiciúil (DPS)
Is éard atá i gceist leis an bhfógra comhaontú creatlaí a chur ar bun
II.1.4)Faisnéis faoin gcomhaontú creatlaí
Comhaontú creatlaí le roinnt oibreoirí
uaslíon na rannpháirtithe sa chomhaontú creatlaí atá beartaithe: 3

Fad an chomhaontaithe creatlaí

Fad ina bhlianta: 1

Luach iomlán measta na gceannachán do thréimhse iomlán an chomhaontaithe creatlaí

Luach measta gan CBL san áireamh: 3 200 000 EUR
II.1.5)Cur síos achomair ar an gconradh nó ar an gceannachán (ar na ceannacháin)
Is é cuspóir na dtascanna atá le feidhmiú faoin gcomhaontú creatlaí tacaíocht a chur ar fáil do ghníomhaíochtaí maidir le comhar agus caidrimh idirnáisiúnta um loingseoireacht satailíte. Go háirithe, ba cheart go mbeadh an méid a leanas san áireamh leis sin:
— saineolas a chur ar fáil ar roinnt fearann úsáideora agus réigiún éagsúil chun ullmhú, rannpháirtiú, agus tuairisciú a dhéanamh maidir le fóraim úsáideora idirnáisiúnta ábhartha; ceardlanna teicniúla; cruinniú idirnáisiúnta rannpháirtithe (m.sh. ICAO, IMO) agus imeachtaí eile (lena n-áireofar ionadaíocht ar leasa chláir GNSS Eorpacha in imeachtaí arna n-eagrú ag eagraíochtaí idirnáisiúnta, agus tacú le rannpháirtíocht toscairí réigiúnacha),
— anailísí eacnamaíocha a fheidhmiú agus gníomhaíochtaí promóisin idirnáisiúnta a chur chun feidhme a mbíonn tionchar acu ar úsáid loingseoireacht satailíte le haghaidh catagóirí éagsúla úsáideoirí agus i réigiúin éagsúla an domhain, agus díriú ar eitlíocht, ar bhainistíocht talún, agus ar mhodhanna iompair eile (lena n-áireofar faireachas muirí, slándáil calafoirt, bonneagar bóthair agus iarnróid),
— grúpaí comhairleacha saineolaíocha a bhunú agus a bhainistiú le haghaidh gníomhaíochtaí réigiúnacha earnála,
— tacú le taighde agus le beartas tionsclaíoch an AE i GNSS i dtríú tíortha nach bhfuil clúdaithe go fóill ag gníomhaíochtaí feasachta agus promóisin maidir le hiarratais iartheachtacha, go háirithe i bhfearainn rialaithe.
II.1.6)Foclóir comhchoiteann an tsoláthair (CPV)

73200000 Research and development consultancy services

II.1.7)Faisnéis faoi Chomhaontú Soláthair Rialtais (GPA)
Tá an conradh cumhdaithe ag an gComhaontas Soláthair Rialtais (GPA): tá
II.1.8)Bearta
Tá an conradh seo roinnte ina bhearta: níl
II.1.9)Faisnéis faoi mhalairtí
Glacfar le malairtí: níl
II.2)Méid nó raon feidhme an chonartha
II.2.1)Cainníocht nó raon iomlán:
Is ionann uasbhuiséad measta an chonartha chreatlaí seo agus 3 200 000 EUR ar feadh uastréimhse 4 bliana.
II.2.2)Faisnéis faoi roghanna
Roghanna: níl
II.2.3)Faisnéis faoi athnuachana
Tá an conradh seo faoi réir ag athnuachan: tá
Líon na n-athnuachana féideartha: 3
II.3)Fad an chonartha nó teorainn ama dá chur i gcrích
Fad ina mhíonna: 12 (ó dháta dámhachtana an chonartha)

Alt III: Faisnéis dhlíthiúil, eacnamaíoch, airgeadais agus theicniúil

III.1)Coinníollacha a bhaineann leis an gconradh
III.1.1)Éarlais agus rathaíochtaí riachtanacha:
Féach Alt 2.4 de shonraíochtaí an doiciméid um ghlao ar thairiscintí.
III.1.2)Príomhchoinníollacha maoinithe agus socruithe íocaíochta agus/nó tagairt do na forálacha ábhartha arna rialú:
Féach Alt 2.3 de shonraíochtaí an doiciméid um ghlao ar thairiscintí.
III.1.3)Foirm dhlíthiúil le glacadh ag an ngrúpa oibreoirí eacnamaíocha a ndámhfar an conradh dó:
Féach Alt 2.6 agus Alt 2.7 de shonraíochtaí an doiciméid um ghlao ar thairiscintí.
III.1.4)Coinníollacha áirithe eile a bhfuil feidhmiú an chonartha faoina réir
Tá feidhmíocht an chonartha faoi réir ag coinníollacha áirithe: níl
III.2)Coinníollacha rannpháirtíochta
III.2.1)Staid phearsanta na n-oibreoirí eacnamaíocha, lena n-áirítear riachtanais a bhaineann le rollú ar chláir ghairmiúla nó cheirde
Faisnéis agus foirmiúlachtaí is gá le fáil amach an bhfuil na riachtanais á gcomhlíonadh: Féach Alt 4.2.1 de shonraíochtaí an ghlao ar thairiscintí.
III.2.2)Cumas eacnamaíoch agus airgeadais
Faisnéis agus foirmiúlachtaí is gá le fáil amach an bhfuil na riachtanais á gcomhlíonadh: Féach Alt 5.2.2 de shonraíochtaí an doiciméid um ghlao ar thairiscintí.
III.2.3)Cumas teicniúil
Faisnéis agus foirmiúlachtaí is gá le fáil amach an bhfuil na riachtanais á gcomhlíonadh:
Féach Alt 5.2.3 de shonraíochtaí an doiciméid um ghlao ar thairiscintí.
III.2.4)Faisnéis faoi chonarthaí forchoimeádta
III.3)Coinníollacha ar leith le haghaidh conarthaí seirbhíse
III.3.1)Faisnéis faoi ghairm ar leith
Tá comhlíonadh na seirbhíse forchoimeádta do ghairm ar leith: níl
III.3.2)An fhoireann atá freagrach as feidhmiú na seirbhíse
Ba cheart d'aonáin dhlíthiúla ainmneacha agus cáilíochtaí gairmiúla na foirne atá freagrach as feidhmiú na seirbhíse a chur in iúl: tá

Alt IV: Nós imeachta

IV.1)An cineál nós imeachta
IV.1.1)An cineál nós imeachta
Oscailte
IV.1.2)Teorainneacha ar líon na n-oibreoirí a dtabharfar cuireadh chun tairisceana nó chun rannpháirtíochta dóibh
IV.1.3)Líon na n-oibreoirí a laghdú le linn na hidirbheartaíochta nó an chaidrimh
IV.2)Critéir dámhachtana
IV.2.1)Critéir dámhachtana
An tairiscint is buntáistí go heacnamaíoch i dtéarmaí na critéir atá luaite sna sonraíochtaí, sa chuireadh chun tairisceana nó chun idirbheartaíochta nó sa doiciméad tuairisciúil
IV.2.2)Faisnéis faoi cheant leictreonach
Bainfear úsáid as ceant leictreonach: níl
IV.3)Faisnéis riaracháin
IV.3.1)Uimhir thagartha an chomhaid tugtha ag an údarás conarthachta:
ENTR/387/PP/2014/FC.
IV.3.2)Foilseachán (foilseacháin) roimhe seo a bhaineann leis an gconradh céanna
níl
IV.3.3)Coinníollacha chun sonraíochtaí agus doiciméid bhreise nó cáipéis thuairisciúil a fháil
doiciméid iníoctha: níl
IV.3.4)Teorainn ama chun tairiscintí nó chun iarratais ar rannpháirtíocht a fháil
7.10.2014
IV.3.5)Dáta seolta na gcuirí chun tairisceana nó chun rannpháirtíochta chuig iarrthóirí roghnaithe
IV.3.6)Teanga(cha) inar féidir tairiscintí nó iarratais ar rannpháirtíocht a dhréachtú
Teanga oifigiúil ar bith de chuid an AE
IV.3.7)Fráma ama íosta nár mhór don iarrthóir an tairiscint a choinneáil lena linn
Fad ina mhíonna: 8 (ón dáta tugtha le haghaidh tairiscintí a fháil)
IV.3.8)Coinníollacha maidir le tairiscintí a oscailt
Dáta: 10.10.2014 - 14:30
Daoine údaraithe le bheith i láthair ag oscailt na dtairiscintí: tá
Faisnéis bhreise faoi dhaoine údaraithe agus faoin nós imeachta oscailte: Ní féidir le níos mó ná 1 duine amháin ionadaíocht a dhéanamh thar ceann gach tairgeora.

Alt VI: Faisnéis chomhlántach

VI.1)Faisnéis faoi ateagmhas
Is soláthar ateagmhasach é seo: níl
VI.2)Faisnéis faoi Chistí an Aontais Eorpaigh
Baineann an conradh le tionscadal nó le clár arna mhaoiniú ag cistí an Aontais Eorpaigh nó an dá rud: tá
Tagairt do thionscadal (thionscadail) nó do chlár (chláir) nó an dá rud: cláir oibre 2013 maidir le GNSS agus Copernicus.
VI.3)Faisnéis bhreise
VI.4)Nósanna imeachta achomhairc
VI.4.1)Comhlacht atá freagrach as nósanna imeachta achomhairc

Ainm oifigiúil: Cúirt Ghinearálta an Aontais Eorpaigh
Seoladh poist: rue du Fort Niedergrünewald
Baile: Lucsamburg
Cód poist: 2925
Tír: Lucsamburg
Teileafón: +352 4303-1
Facs: +352 4303-2100
Seoladh idirlín: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Achomhairc a dhéanamh
Faisnéis chruinn faoi spriocdháta(í) chun achomhairc a dhéanamh: Laistigh de 2 mhí ón bhfógra chuig an ngearánaí, nó, dá éagmais sin, ón lá a tháinig sé chun feasa an ghearánaí. Ní chuirfear an tréimhse sin ar fionraí ná ní thosófar tréimhse nua le haghaidh achomharc a dhéanamh mar thoradh ar ghearán a dhéantar leis an Ombudsman Eorpach.
VI.4.3)Seirbhís ónar féidir faisnéis a fháil faoi achomhairc a dhéanamh
VI.5)Dáta seolta an fhógra seo:
8.8.2014