Služby - 283836-2018

TINázovBelgicko-Brusel: Rámcová zmluva na poskytovanie služieb súvisiacich s mediálnymi a komunikačnými aktivitami Európskej obrannej agentúry
NDČíslo zverejnenia oznámenia283836-2018
PDDátum uverejnenia03/07/2018
OJČíslo vydania série S úradného vestníka125
TWMesto kupujúcehoBRUSEL
AUOficiálny názov kupujúcehoEurópska obranná agentúra
OLPôvodný jazykEN
CYKrajina kupujúcehoBE
AATyp kupujúceho5 - Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
HAInštitúcia/agentúra EÚAgentúry
DSDokument bol zaslaný26/06/2018
DTLehota na predloženie22/08/2018
NCTyp zmluvy4 - Služby
PRTyp postupu1 - Verejná súťaž
TDTyp oznámenia3 - Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania
RPNariadenie3 - Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
TYTyp ponuky1 - Ponuka pre všetky časti
ACKritériá pridelenia zákazky2 - Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka
PCSpoločný slovník obstarávania (CPV)72413000 - Návrh webových (www) sídiel
79952000 - Služby na organizovanie podujatí
RCMiesto plnenia (NUTS)00
IAInternetová adresa (URL)http://www.eda.europa.eu
DIPrávny základSmernica o verejnom obstarávaní 2014/24/EÚ