Tjenesteydelser - 283841-2018

03/07/2018    S125

Forenede Kongerige, Det-London: Kurertjenester

2018/S 125-283841

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA)
Postadresse: 30 Churchill Place, Canary Wharf
By: London
NUTS-kode: UKI42 Not specified
Postnummer: E14 5EU
Land: Det Forenede Kongerige
E-mail: CourierServicesTender@ema.europa.eu
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.ema.europa.eu
Internetadresse for køberprofilen: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/about_us/general/general_content_000259.jsp&mid=WC0b01ac0580029487
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3748
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Europæisk institution/agentur eller international organisation
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Kurertjenester

Sagsnr.: EMA/2017/24/ST
II.1.2)Hoved-CPV-kode
64120000 Kurértjeneste
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Agenturet efterspørger kurertjenester til dets hovedkvarter i Amsterdam i forbindelse med forsendelser til hele verden, dog hovedsagligt til EU-medlemsstater. Postindsamling i hele verden kræves også, og indsamling fra det nuværende hovedkvarter i London skal fragtes til dets nye hovedkvarter i Amsterdam. For at sikre effektiv behandling af forsendelserne betragtes følgende elementer som væsentlige: system til online bestilling og sporing, forsikring, tjeneste til kundesupport, undervisning af medarbejdere i postafdelingen, relevant hardware og software inklusive import- og eksportfunktioner, hurtig behandling af masseforsendelser. Tjenesteydelsen, der tilbydes, skal være kendetegnet ved et højt teknologisk niveau og sikker behandling.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 250 000.00 EUR
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
64120000 Kurértjeneste
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: NL329 Not specified
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Se internetadressen anført i punkt 1.3.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 250 000.00 EUR
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Bemærk venligst, at kontrakten vil blive indgået for en indledende periode på 12 måneder, efterfulgt af tre mulige forlængelser af 12 måneder hver.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Se internetadressen anført i punkt 1.3.

III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Se internetadressen anført i punkt 1.3.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 08/08/2018
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Bulgarsk, Tjekkisk, Dansk, Tysk, Græsk, Engelsk, Spansk, Estisk, Finsk, Fransk, Irsk, Kroatisk, Ungarsk, Italiensk, Litauisk, Lettisk, Maltesisk, Nederlandsk, Polsk, Portugisisk, Rumænsk, Slovakisk, Slovensk, Svensk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 9 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 14/08/2018
Tidspunkt: 10:00
Sted:

Det Europæiske Lægemiddelagentur, 30 Churchill Place, Canary Wharf, London E14 5EU, Det Forenede Kongerige

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Højst 1 repræsentant pr. tilbudsgiver kan overvære åbningen af buddene. Af sikkerhedsmæssige årsager skal tilbudsgivere registrere sig inden for den fastsatte frist (se venligst opfordringen til afgivelse af bud) for at få tilladelse til at overvære åbningen af buddene.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
VI.3)Yderligere oplysninger:

Bemærk, at kun 1 bud kan afgives pr. tilbudsgiver.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Retten
Postadresse: Rue du Fort Niedergrünewald
By: Luxembourg
Postnummer: L-2925
Land: Luxembourg
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadresse: http://curia.europa.eu
VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA)
Postadresse: 30 Churchill Place
By: London
Postnummer: E14 5EU
Land: Det Forenede Kongerige
E-mail: info@ema.europa.eu
Telefon: +44 2036606000
Internetadresse: http://www.ema.europa.eu
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
26/06/2018