Meillä on ilo ilmoittaa, että TED-portaalin uusi versio otetaan käyttöön 29. tammikuuta 2024 (alustava päivä, vahvistetaan myöhemmin!). Haluatko tietää enemmän uusista toiminnoista ja tehdyistä parannuksista? Tutustu artikkeliimme, josta saat lisätietoa tärkeimmistä muutoksista ja uusista toiminnoista.

Järjestelmässä on tällä hetkellä vika, joka vaikuttaa eForms-ilmoituksiin. Vika pyritään korjaamaan mahdollisimman pian. Lisätietoja ja ohjeita on asiaa käsittelevällä sivulla.

Uusi koulutustilaisuus TED-datan uudelleenkäyttäjille 14.12.2023 – ilmoittaudu mukaan!

Palvelut - 283841-2018

03/07/2018    S125

Yhdistynyt kuningaskunta-Lontoo: Lähettipalvelut

2018/S 125-283841

Hankintailmoitus

Palvelut

Oikeusperusta:
Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Euroopan lääkevirasto
Postiosoite: 30 Churchill Place, Canary Wharf
Postitoimipaikka: London
NUTS-koodi: UKI42 Not specified
Postinumero: E14 5EU
Maa: Yhdistynyt kuningaskunta
Sähköpostiosoite: CourierServicesTender@ema.europa.eu
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: http://www.ema.europa.eu
Hankkijaprofiilin osoite: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/about_us/general/general_content_000259.jsp&mid=WC0b01ac0580029487
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3748
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä edellä mainittuun osoitteeseen
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
EU:n toimielin/virasto tai kansainvälinen järjestö
I.5)Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Lähettipalvelut

Viitenumero: EMA/2017/24/ST
II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
64120000 Pikalähettipalvelut
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Euroopan lääkevirasto tarvitsee lähettipalveluja Amsterdamissa sijaitsevaan päätoimipaikkaansa ympäri maailmaa (pääasiassa Euroopan unionin jäsenvaltioihin) lähetettäviä lähetyksiä varten. Kyseessä on maailmanlaajuinen palvelu. Palveluihin sisältyy myös postin keräys Euroopan lääkeviraston nykyisestä Lontoossa sijaitsevasta päätoimipaikasta ja sen toimittaminen uuteen päätoimipaikkaan Amsterdamissa. Jotta lähetykset voidaan käsitellä tehokkaasti, seuraavat osat katsotaan olennaisen tärkeiksi: verkkovaraus- ja jäljitysjärjestelmä, vakuutus, asiakastukipalvelu, koulutus postikeskuksen henkilöstöä varten, asianmukaiset laitteistot ja ohjelmistot, joissa on tuonti- ja vientitoiminnot sekä nopea menettely tukkulähetyksiä varten. Tarjotuissa palveluissa on hyödynnettävä korkean tason teknologiaa ja turvallista käsittelyä.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 250 000.00 EUR
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.2)Kuvaus
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
64120000 Pikalähettipalvelut
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: NL329 Not specified
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

katso kohdassa 1.3 annettu internetosoite.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6)Arvioitu arvo
Arvo ilman alv:tä: 250 000.00 EUR
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto (kuukausina): 48
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: kyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus:

Sopimus tehdään aluksi 12 kuukaudeksi, jonka jälkeen sopimus voidaan uusia 3 kertaa 12 kuukaudeksi kerrallaan.

II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Osallistumisvaatimukset
III.1.1)Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset
Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

katso kohdassa 1.3 annettu internetosoite.

III.1.2)Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3)Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.2)Sopimukseen liittyvät ehdot
III.2.2)Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:

katso kohdassa 1.3 annettu internetosoite.

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Avoin menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: ei
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.2)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Päivämäärä: 08/08/2018
Paikallinen aika: 12:00
IV.2.3)Arvioitu päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Bulgaria, Tšekki, Tanska, Saksa, Kreikka, Englanti, Espanja, Viro, Suomi, Ranska, Iiri, Kroatia, Unkari, Italia, Liettua, Latvia, Malta, Hollanti, Puola, Portugali, Romania, Slovakki, Sloveeni, Ruotsi
IV.2.6)Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Kesto (kuukausina): 9 (tarjouksen ilmoitetusta vastaanottopäivästä)
IV.2.7)Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä: 14/08/2018
Paikallinen aika: 10:00
Paikka:

Euroopan lääkevirasto, 30 Churchill Place, Canary Wharf, London, E14 5EU, Yhdistynyt kuningaskunta

Tietoja valtuutetuista henkilöistä ja avaamismenettelystä:

Tarjousten avaustilaisuuteen voi osallistua 1 edustaja jokaiselta tarjoajalta. Turvallisuussyistä tarjoajien on rekisteröidyttävä annettuun määräaikaan (katso tarjouspyyntökirje) mennessä voidakseen osallistua avaustilaisuuteen.

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: kyllä
VI.2)Tietoa sähköisistä työnkuluista
Sähköinen laskutus hyväksytään
VI.3)Lisätiedot:

Tarjoajia pyydetään ottamaan huomioon, että ne voivat jättää ainoastaan yhden tarjouksen.

VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Unionin yleinen tuomioistuin
Postiosoite: Rue du Fort Niedergrünewald
Postitoimipaikka: Luxembourg
Postinumero: L-2925
Maa: Luxemburg
Sähköpostiosoite: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Puhelin: +352 4303-1
Faksi: +352 4303-2100
Internetosoite: http://curia.europa.eu
VI.4.4)Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhakumenettelystä
Virallinen nimi: Euroopan lääkevirasto
Postiosoite: 30 Churchill Place
Postitoimipaikka: London
Postinumero: E14 5EU
Maa: Yhdistynyt kuningaskunta
Sähköpostiosoite: info@ema.europa.eu
Puhelin: +44 2036606000
Internetosoite: http://www.ema.europa.eu
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
26/06/2018