Služby - 283869-2019

19/06/2019    S116

Belgie-Brusel: Poskytnutí technické pomoci za účelem přípravy a překladu osmé zprávy o hospodářské, sociální a územní soudržnosti

2019/S 116-283869

Oznámení o zahájení zadávacího řízení

Služby

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Evropská komise, General Directorate Regional and Urban Policy
Poštovní adresa: TA Cell BU-1 00/184
Obec: Brussels
Kód NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
PSČ: 1049
Země: Belgie
Kontaktní osoba: DG REGIO.A3 — Budget and Financial Management
E-mail: REGIO-CONTRACTS@ec.europa.eu

Internetové adresy:

Hlavní adresa: http://ec.europa.eu/regional_policy/index_en.cfm

I.2)Informace o společném zadávání veřejných zakázek
Zakázku zadává centrální zadavatel
I.3)Komunikace
Zadávací dokumentace je dostupná přímo a zcela bez omezení či poplatků na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4978
Další informace lze získat na výše uvedené adrese
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány na výše uvedenou adresu
I.4)Druh veřejného zadavatele
Evropská instituce/agentura nebo mezinárodní organizace
I.5)Hlavní předmět činnosti
Služby pro širokou veřejnost

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Poskytnutí technické pomoci za účelem přípravy a překladu osmé zprávy o hospodářské, sociální a územní soudržnosti

II.1.2)Hlavní kód CPV
79000000 Obchodní služby: právní, marketingové, poradenské služby, nábor zaměstnanců, tiskařské a bezpečnostní služby
II.1.3)Druh zakázky
Služby
II.1.4)Stručný popis:

Předmětem této výzvy k podání nabídek je poskytnutí technické pomoci za účelem přípravy a překladu osmé zprávy o hospodářské, sociální a územní soudržnosti.

II.1.5)Předpokládaná celková hodnota
Hodnota bez DPH: 800 000.00 EUR
II.1.6)Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ne
II.2)Popis
II.2.1)Název:
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: 00 Not specified
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Prostory poskytovatelů.

II.2.4)Popis zakázky:

Úkoly této zakázky jsou seskupeny do dvou různých fází, první se skládá ze všech činností až do přijetí komunikace Komisí, druhá z činností, které po tomto přijetí následují.

1) Úkoly vedoucí k přijetí komunikace Komisí týkající se osmé zprávy o hospodářské, sociální a územní soudržnosti.

Hlavními úkoly v této první fázi jsou tyto:

a) úvodní zpráva, která bude vytvořena po úvodním setkání;

b) zajištění soudržnosti analýzy;

c) revize zdrojového textu k zajištění čitelnosti, správného užití technické terminologie a jednotnosti stylu;

d) doplnění procesu přizpůsobení zprávy v průběhu přijetí komunikace a zajištění dostupnosti anglické verze zprávy v den přijetí komunikace Komisí;

e) návrh a vzor rozvržení stránky, který bude platit pro všechny jazykové mutace, včetně grafů, map, tabulek a návrh obálky.

2) Úkoly vedoucí k přijetí komunikace komisí týkající se osmé zprávy o hospodářské, sociální a územní soudržnosti.

Hlavním úkolem v druhé fázi bude překlad zprávy do zbývajících 21 jazyků EU a příprava konečných souborů k tisku.

Konkrétně:

a) revize a provádění korektur ve všech jazykových mutacích komunikace pro integraci pracovního dokumentu;

b) překlad obálky a pracovního dokumentu včetně veškerého textu v tabulkách a mapách do zbývajících 21 jazyků EU a jejich integrace do komunikace;

c) DTP práce jakmile bude přeložená zpráva zadána do předlohy pro DTP s cílem zajistit správné rozložení dokumentu;

d) pro zveřejnění zprávy: vytvoření elektronických souborů pomocí technologie CTP k tisku (ve všech jazykových mutacích) a pro zveřejnění na internetových stránkách;

e) naformátované verze grafů a tabulek.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Cena není jediným kritériem zadání a všechna kritéria jsou uvedena pouze v zadávací dokumentaci
II.2.6)Předpokládaná hodnota
Hodnota bez DPH: 800 000.00 EUR
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v měsících: 24
Tuto zakázku lze obnovit: ne
II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.12)Informace o elektronických katalozích
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky účasti
III.1.1)Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících
III.1.2)Ekonomická a finanční situace
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
III.1.3)Technická a odborná způsobilost
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
III.1.5)Informace o vyhrazených zakázkách
III.2)Podmínky vztahující se k zakázce
III.2.1)Informace o vyhrazení určité profesi
III.2.2)Podmínky realizace zakázky:
III.2.3)Informace o zaměstnancích odpovědných za realizaci zakázky
Povinnost uvádět jména a profesní kvalifikace zaměstnanců odpovědných za provedení dané zakázky.

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení
Otevřené řízení
IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému
IV.1.4)Informace o snížení počtu řešení nebo nabídek během jednání nebo dialogu
IV.1.6)Informace o elektronické aukci
IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ano
IV.2)Administrativní informace
IV.2.1)Předchozí zveřejnění týkající se tohoto řízení
IV.2.2)Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Datum: 25/07/2019
Místní čas: 16:00
IV.2.3)Předpokládané datum odeslání výzvy v k podání nabídek nebo účasti vybraným zájemcům
IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být podávány nabídky nebo žádosti o účast:
Bulharština, Ceština, Dánština, Němčina, Řečtina, Angličtina, Španelština, Estonština, Finština, Francouzština, Irština, Chorvatština, Madarština, Italština, Litevština, Lotyština, Maltština, Nizozemština, Polština, Portugalština, Rumunština, Slovenština, Slovinština, Švédština
IV.2.6)Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán
Doba trvání v měsících: 6 (od uplynutí lhůty pro podání nabídek)
IV.2.7)Podmínky pro otevírání nabídek
Datum: 29/07/2019
Místní čas: 10:00
Místo:

Evropská komise, DG REGIO, Avenue Beaulieu No 5, 1160 Auderghem, BELGIE (métro Demey).

Další informace o oprávněných osobách a otevírání nabídek:

Viz bod 3.2) v dopise s výzvou k podání nabídek.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)Informace o opakování zakázek
Jde o opakovanou zakázku: ne
VI.2)Informace o elektronických pracovních postupech
VI.3)Další informace:
VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Tribunál
Poštovní adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Obec: Luxembourg
PSČ: L-2925
Země: Lucembursko
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100

Internetová adresa: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Subjekt odpovědný za mediační řízení
VI.4.3)Přezkumné řízení
VI.4.4)Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení
Úřední název: Evropská komise, Directorate General for Regional and Urban Policy, Unit Budget and Financial Management
Obec: Brussels
PSČ: 1049
Země: Belgie
E-mail: regio-contracts@ec.europa.eu
VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
12/06/2019