Lieferungen - 284169-2022

27/05/2022    S102

Česko-Jilemnice: Tomografické přístroje

2022/S 102-284169

Oprava

Oznámení změn nebo dodatečných informací

Dodávky

(Dodatek k Úřednímu věstníku Evropské unie, 2022/S 098-268363)

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel/zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: MMN, a.s.
Národní identifikační číslo: 05421888
Poštovní adresa: Metyšova 465
Obec: Jilemnice
Kód NUTS: CZ051 Liberecký kraj
PSČ: 51401
Země: Česko
Kontaktní osoba: RTS, a.s., Lazaretní 13, 615 00 Brno, Ing. Marek Slabý
E-mail: marek.slaby@rts.cz
Tel.: +420 545120262
Internetové adresy:
Hlavní adresa: http://www.nemjil.cz
Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.nemjil.cz/

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Dodávka Hybridní scintilační gamakamery (SPECT/CT) pro MMN a.s.

Spisové číslo: 7310
II.1.2)Hlavní kód CPV
33115000 Tomografické přístroje
II.1.3)Druh zakázky
Dodávky
II.1.4)Stručný popis:

Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace Hybridní scintilační gamakamery (SPECT/CT).

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
23/05/2022
VI.6)Odkaz na původní oznámení
Číslo oznámení v Úř. věst. řady S: 2022/S 098-268363

Oddíl VII: Změny

VII.1)Informace, které mají být opraveny nebo přidány
VII.1.2)Text, který má být opraven v původním oznámení
Číslo oddílu: IV.2.2)
Místo v textu, které má být změněno: Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Namísto:
Datum: 22/06/2022
Místní čas: 10:00
Má být:
Datum: 28/06/2022
Místní čas: 10:00
Číslo oddílu: IV.2.7)
Místo v textu, které má být změněno: Podmínky pro otevírání nabídek
Namísto:
Datum: 22/06/2022
Místní čas: 10:01
Má být:
Datum: 28/06/2022
Místní čas: 10:01
VII.2)Další dodatečné informace: