Уебсайтът TED е готов за работа с електронните формуляри от 2.11.2022 г. насам. Търсенето е променено: моля, адаптирайте вашите предварително зададени експертни въпроси. Вижте какви са промените в раздела за новини и на актуализираните страници за помощ.

Услуги - 284576-2017

TIЗаглавиеГepмaния-Карлсруе: Ремонт и поддръжка в областта на техниката за измерване и контрол на процесите за технически инсталации в JRC Карлсруе
NDНомер на публикацията на обявлението284576-2017
PDДата на публикуване22/07/2017
OJНомер на броя на ОВ S139
TWГрад/населено място на купувачаКАРЛСРУЕ
AUОфициално наименование на купувачаЕвропейска комисия, Joint Research Centre (JRC), JRC.G — Nuclear Safety and Security (Karlsruhe), JRC.G.1 — JRC Sites, Radioprotection and Security
OLЕзик на произходDE
CYДържава на купувачаDE
AAВид купувач5 - Европейска институция/агенция или международна организация
HAИнституция/агенция на ЕСЕвропейска комисия
DSДокумент изпратен12/07/2017
DTКраен срок за подаване23/08/2017
NCВид поръчка4 - Услуги
PRВид процедура2 - Ограничена процедура
TDВид на обявлението3 - Обявление за поръчка
RPРегламент3 - европейска институция/агенция или международна организация
TYВид на оферта1 - Кандидатстване за всички лотове
ACКритерии за възлагане1 - Най-ниска цена
PCOбщ терминологичен речник, свързан с обществените поръчки (CPV)50700000 - Услуги по ремонт и поддържане на инсталации на сгради
50413000 - Услуги по ремонт и поддържане на уреди и апарати за проверка
50000000 - Услуги по ремонт и поддръжка
RCМясто на изпълнение (код по NUTS)DE12
IAИнтернет адрес (URL)https://ec.europa.eu/jrc/
DIПравно основаниеДиректива за обществените поръчки Директива 2014/24/ЕС