Услуги - 284579-2017

Компактен изглед

22/07/2017    S139    Европейски парламент - Услуги - Допълнителна информация - Открита процедура 

Бeлгия-Брюксел: Отстраняване, транспортиране, рециклиране/възстановяване и обработка на отпадъци от сградите на Европейския парламент в Брюксел

2017/S 139-284579

Обявление за поправка

(Приложение към Официален вестник на Европейския съюз, 1.7.2017 г., 2017/S 124-251239)

Европейски парламент, rue Wiertz 60, 1047 Bruxelles, БЕЛГИЯ. За контакти: service d'assistance à la maintenance. Електронна поща: INLO.AO.DIR.A@ep.europa.eu

Вместо 

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие:

10.8.2017.

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите:

17.8.2017 ...

Да се чете 

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие:

29.8.2017.

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите:

5.9.2017 ...

Оферентите могат да подават въпроси на сайта eTendering на страницата за тази процедура до 8.8.2017 г.

Отговорите ще бъдат публикувани до 14.8.2017 г.