Tjenesteydelser - 284710-2022

Submission deadline has been amended by:  336324-2022
27/05/2022    S102

Danmark-Thisted: Rådgivning inden for ingeniørvæsen og byggeri

2022/S 102-284710

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Thisted Kommune
CVR-nummer: 29189560
Postadresse: Asylgade 30
By: Thisted
NUTS-kode: DK050 Nordjylland
Postnummer: 7700
Land: Danmark
Kontaktperson: Tommy Lind
E-mail: tli@thisted.dk
Telefon: +45 99171717
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.thisted.dk
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.comdia.com/thistedkommune/tenderinformationshow.aspx?Id=112399
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Udbud af Bygherrerådgivning i forbindelse med opførelse af nyt Social- og Bocenter

Sagsnr.: 112399
II.1.2)Hoved-CPV-kode
71310000 Rådgivning inden for ingeniørvæsen og byggeri
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Opgaven der udbydes –Bygherrerådgivning i forbindelse med opførelse af nyt Social- og Bocenter i Thisted. Bygherrerådgiver skal i samarbejde med Thisted Kommunes Projektledere og personalet i Social og Sundhedsforvaltningen udarbejde materiale til EU udbud med forhandling i Totalentreprise på Nyt Social- og Bocenter i Thisted. Materialet skal udarbejdes så detaljeret at man kan styre indretningen af Social-og Bostedet

II.1.5)Anslået samlet værdi
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
71530000 Rådgivning i forbindelse med byggeri
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK050 Nordjylland
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Opgaven der udbydes –Bygherrerådgivning i forbindelse med opførelse af nyt Social- og Bocenter i Thisted. Bygherrerådgiver skal i samarbejde med Thisted Kommunes Projektledere og personalet i Social og Sundhedsforvaltningen udarbejde materiale til EU udbud med forhandling i Totalentreprise på Nyt Social- og Bocenter i Thisted. Materialet skal udarbejdes så detaljeret at man kan styre indretningen af Social-og Bostedet

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: CV på tilbudte medarbejdere / Vægtning: 20
Kvalitetskriterium - Navn: 4 stk. reference projekter indenfor de seneste 5 år / Vægtning: 30
Kvalitetskriterium - Navn: Procesbeskrivelse / Vægtning: 30
Omkostningskriterium - Navn: Honorar / Vægtning: 20
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 43
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

samlet omsætning 

Finansielle nøgletal

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

omsætning 5 millioner

soliditetsgrad skal være positiv

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

referencer - det er et konkurrenceparameter jf. udbudsbekendtgørelse og udbuds materiale

 CV - på medarbejdere - det er et konkurrenceparameter jf. udbudsbekendtgørelse og udbudsmateriale

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

referencer - det er et konkurrenceparameter jf. udbudsbekendtgørelse og udbuds materiale 

CV - på medarbejdere - det er et konkurrenceparameter jf. udbudsbekendtgørelse og udbudsmateriale

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 24/06/2022
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 24/06/2022
Tidspunkt: 12:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk
VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
23/05/2022