Usługi - 284788-2020

TITytułPolska-Kraków: Usługi doradcze w zakresie systemów i doradztwo techniczne
NDNumer publikacji ogłoszenia284788-2020
PDData publikacji18/06/2020
OJNumer wydania Dz.U. S117
TWMiejscowość nabywcyKRAKÓW
AUNazwa urzędowa nabywcyWojewództwo Małopolskie – Urząd Marszałkowski
OLJęzyk oryginałuPL
CYKraj nabywcyPL
AARodzaj nabywcy3 - Władze lokalne
HAInstytucja/agencja UE-
DSDokument wysłany16/06/2020
NCRodzaj zamówienia4 - Usługi
PRRodzaj proceduryT - Procedura negocjacyjna bez publikacji ogłoszenia o zamówieniu
TDRodzaj ogłoszeniaV - Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante
RPLegislacja5 - Unia Europejska, z udziałem krajów GPA
TYRodzaj oferty9 - Nie dotyczy
ACKryteria udzielenia zamówienia1 - Najniższa cena
PCWspólny Słownik Zamówień (CPV)72224000 - Usługi doradcze w zakresie zarządzania projektem
72224100 - Usługi w zakresie planowania wdrażania systemu
72000000 - Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
72220000 - Usługi doradcze w zakresie systemów i doradztwo techniczne
RCMiejsce realizacji (NUTS)PL213
IAAdres internetowy (URL)http://www.malopolska.pl
DIPodstawa prawnaDyrektywa w sprawie zamówień publicznych 2014/24/UE