Tjenesteydelser - 285324-2020

19/06/2020    S118

Belgien-Bruxelles: Rammeaftale om tjenesteydelser vedrørende politikudvikling og vurdering af gennemførelsen af lovgivning om industriens emissioner

2020/S 118-285324

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Forordning (EU, Euratom) nr. 2018/1046

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Europa-Kommissionen, Directorate General Environment
Postadresse: ENV.A.5 — Finance, BU 9, 01/005
By: Brussels
NUTS-kode: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Postnummer: 1049
Land: Belgien
E-mail: env-tenders@ec.europa.eu
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://ec.europa.eu/environment/funding/calls_en.htm
I.2)Information om fælles indkøb
Kontrakten tildeles af en indkøbscentral
I.4)Type ordregivende myndighed
Europæisk institution/agentur eller international organisation
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Rammeaftale om tjenesteydelser vedrørende politikudvikling og vurdering af gennemførelsen af lovgivning om industriens emissioner

Sagsnr.: ENV/2019/OP/0018
II.1.2)Hoved-CPV-kode
90700000 Tjenester på miljøområdet
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Støtte Kommissionen i forbindelse med tilsyn og videreudvikling af politikker relateret til industriens miljøindvirkninger, blandt andet under direktivet om industrielle emissioner, E-PRTR-forordningen (europæisk register over udledning og overførsel af forurenende stoffer), forordningen om kviksølv samt Seveso III-direktivet. Det resulterende analytiske arbejde vil også danne grundlag for ændringer eller lovgivningsmæssige forslag i forbindelse med Kommissionens levering af den europæiske grønne aftale.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7)Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 10 000 000.00 EUR
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
90700000 Tjenester på miljøområdet
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: 00 Not specified
Hovedudførelsessted:

Eksternt.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Se internetadressen anført i afsnit I.3).

II.2.5)Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Generel forvaltning af rammeaftalen / Vægtning: 40
Kvalitetskriterium - Navn: Opgaver vedrørende oplysning / Vægtning: 60
Pris - Vægtning: 50/50
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: ja
Projektets identifikation:

07 02 01 (Life Op.) Bidragende til en grønnere og mere ressourceeffektiv økonomi og til udviklingen og gennemførelsen af unionens miljøpolitik og -lovgivning.

II.2.14)Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2019/S 224-548542
IV.2.8)Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9)Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: FRA/C.4/ENV/2019/OP/0018 – Wood E&IS
Betegnelse:

Rammeaftale om tjenesteydelser vedrørende politikudvikling og vurdering af gennemførelsen af lovgivning om industriens emissioner

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
08/06/2020
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 3
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Wood E&IS GmbH
Postadresse: Weserstrasse 4
By: Frankfurt am Main
NUTS-kode: DE DEUTSCHLAND
Postnummer: 60329
Land: Tyskland
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 10 000 000.00 EUR
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 10 000 000.00 EUR
V.2.5)Oplysninger om underentreprise
Kontrakten forventes at ville blive givet i underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: FRA/C.4/ENV/2019/OP/0018 – Ricardo
Betegnelse:

Rammeaftale om tjenesteydelser vedrørende politikudvikling og vurdering af gennemførelsen af lovgivning om industriens emissioner

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
08/06/2020
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 3
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: ja
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Ricardo Nederland B.V.
Postadresse: Radboudtoren Catharijnesingel
By: Utrecht
NUTS-kode: NL NEDERLAND
Postnummer: 3511 GC
Land: Nederlandene
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Ricardo AEA Ltd (Ricardo Energy and Environment)
Postadresse: Shoreham Technical Old Soreham Road Shoreham-by-Sea
By: West Sussex
NUTS-kode: UK UNITED KINGDOM
Postnummer: BN43
Land: Det Forenede Kongerige
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 10 000 000.00 EUR
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 10 000 000.00 EUR
V.2.5)Oplysninger om underentreprise
Kontrakten forventes at ville blive givet i underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: FRA/C.4/ENV/2019/OP/0018 – KPMG
Betegnelse:

Rammeaftale om tjenesteydelser vedrørende politikudvikling og vurdering af gennemførelsen af lovgivning om industriens emissioner

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
08/06/2020
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 3
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Postadresse: Klingelhöferstrasse 18
By: Berlin
NUTS-kode: DE DEUTSCHLAND
Postnummer: 10785
Land: Tyskland
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 10 000 000.00 EUR
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 10 000 000.00 EUR
V.2.5)Oplysninger om underentreprise
Kontrakten forventes at ville blive givet i underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:

Den ordregivende myndighed kan, i overensstemmelse med artikel 11, stk. 1, litra e), i bilag til forordning (EU, Euratom) 2018/1046 om finansielle regler vedrørende EU's almindelige budget, gøre brug af et udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse, uanset kontraktens anslåede værdi, i forbindelse med nye tjenesteydelser eller bygge- og anlægsarbejder, der er en gentagelse af tilsvarende tjenesteydelser eller bygge- og anlægsarbejder, og som overdrages til den økonomiske aktør, der blev tildelt den oprindelige kontrakt af den samme ordregivende myndighed, forudsat at disse tjenesteydelser eller bygge- og anlægsarbejder er i overensstemmelse med et grundlæggende projekt, for hvilket den oprindelige kontrakt blev tildelt efter offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse og i overensstemmelse med betingelserne i punkt 11.4.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Retten
Postadresse: Rue du Fort Niedergrünewald
By: Luxembourg
Postnummer: L-2925
Land: Luxembourg
Telefon: +352 4303-1
Internetadresse: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Se internetadressen anført i afsnit I.3).

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
12/06/2020