Supplies - 285729-2020

Submission deadline has been amended by:  329550-2020
19/06/2020    S118

Czechia-Ústí nad Labem: Medical breathing devices

2020/S 118-285729

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Krajská zdravotní, a.s.
National registration number: 25488627
Postal address: Sociální péče 3316/12A
Town: Ústí nad Labem
NUTS code: CZ042 Ústecký kraj
Postal code: 401 13
Country: Czechia
Contact person: Hana Panznerová Ing.
E-mail: hana.panznerova@kzcr.eu
Telephone: +420 477117925

Internet address(es):

Main address: http://www.kzcr.eu/

Address of the buyer profile: https://zakazky.kzcr.eu/

I.2)Information about joint procurement
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://zakazky.kzcr.eu/vz00002162
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://zakazky.kzcr.eu/vz00002162
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Other type: akciová společnost
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Zvýšení kvality návazné péče Krajské zdravotní, a.s. Ventilátory II.

II.1.2)Main CPV code
33157400 Medical breathing devices
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Předmětem této veřejné zakázky je dodání nových zdravotnických prostředků přístrojového charakteru spolu s odpovídajícím příslušenstvím: Plicní ventilátor pro děti

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 9 190 083.00 CZK
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Zvýšení kvality návazné péče Krajské zdravotní, a.s. Ventilátory II. část 1: Plicní ventilátor pro děti (Nemocnice Chomutov, o.z.)

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
33157400 Medical breathing devices
II.2.3)Place of performance
NUTS code: CZ042 Ústecký kraj
Main site or place of performance:

Ústecký kraj

II.2.4)Description of the procurement:

Předmětem této veřejné zakázky je dodání nových zdravotnických prostředků přístrojového charakteru spolu s odpovídajícím příslušenstvím: Plicní ventilátor pro děti

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 743 802.00 CZK
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 56
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Zvýšení kvality návazné péče

II.2.14)Additional information

Zvýšení kvality návazné péče Nemocnice Chomutov, o.z., registrační číslo CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001557

II.2)Description
II.2.1)Title:

Zvýšení kvality návazné péče Krajské zdravotní, a.s. Ventilátory II. část 2: Plicní ventilátor (Nemocnice Chomutov, o.z.)

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
33157400 Medical breathing devices
II.2.3)Place of performance
NUTS code: CZ042 Ústecký kraj
Main site or place of performance:

Ústecký kraj

II.2.4)Description of the procurement:

Předmětem této veřejné zakázky je dodání nových zdravotnických prostředků přístrojového charakteru spolu s odpovídajícím příslušenstvím: Plicní ventilátor

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 1 487 603.00 CZK
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 56
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Zvýšení kvality návazné péče

II.2.14)Additional information

Zvýšení kvality návazné péče Nemocnice Chomutov, o.z., registrační číslo CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001557

II.2)Description
II.2.1)Title:

Zvýšení kvality návazné péče Krajské zdravotní, a.s. Ventilátory II. část 3: Ventilátor pro děti do 10 kg (Nemocnice Děčín, o.z.)

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
33157400 Medical breathing devices
II.2.3)Place of performance
NUTS code: CZ042 Ústecký kraj
Main site or place of performance:

Ústecký kraj

II.2.4)Description of the procurement:

Předmětem této veřejné zakázky je dodání nových zdravotnických prostředků přístrojového charakteru spolu s odpovídajícím příslušenstvím:Ventilátor pro děti do 10 kg

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 1 338 843.00 CZK
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 56
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Zvýšení kvality návazné péče

II.2.14)Additional information

Zvýšení kvality návazné péče Nemocnice Děčín, o.z., registrační číslo CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001559

II.2)Description
II.2.1)Title:

Zvýšení kvality návazné péče Krajské zdravotní, a.s. Ventilátory II. část 4: Transportní ventilátor (Nemocnice Děčín, o.z.)

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
33157400 Medical breathing devices
II.2.3)Place of performance
NUTS code: CZ042 Ústecký kraj
Main site or place of performance:

Ústecký kraj

II.2.4)Description of the procurement:

Předmětem této veřejné zakázky je dodání nových zdravotnických prostředků přístrojového charakteru spolu s odpovídajícím příslušenstvím:Transportní ventilátor

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 330 579.00 CZK
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 56
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Zvýšení kvality návazné péče

II.2.14)Additional information

Zvýšení kvality návazné péče Nemocnice Děčín, o.z., registrační číslo CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001559

II.2)Description
II.2.1)Title:

Zvýšení kvality návazné péče Krajské zdravotní, a.s. Ventilátory II. část 5: Plicní ventilátor (Nemocnice Děčín, o.z.)

Lot No: 5
II.2.2)Additional CPV code(s)
33157400 Medical breathing devices
II.2.3)Place of performance
NUTS code: CZ042 Ústecký kraj
Main site or place of performance:

Ústecký kraj

II.2.4)Description of the procurement:

Předmětem této veřejné zakázky je dodání nových zdravotnických prostředků přístrojového charakteru spolu s odpovídajícím příslušenstvím:Plicní ventilátor

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 4 462 810.00 CZK
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 56
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Zvýšení kvality návazné péče

II.2.14)Additional information

Zvýšení kvality návazné péče Nemocnice Děčín, o.z., registrační číslo CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001559

II.2)Description
II.2.1)Title:

Zvýšení kvality návazné péče Krajské zdravotní, a.s. Ventilátory II. část 6: Transportní ventilátor (Nemocnice Chomutov, o.z.)

Lot No: 6
II.2.2)Additional CPV code(s)
33157400 Medical breathing devices
II.2.3)Place of performance
NUTS code: CZ042 Ústecký kraj
Main site or place of performance:

Ústecký kraj

II.2.4)Description of the procurement:

Předmětem této veřejné zakázky je dodání nových zdravotnických prostředků přístrojového charakteru spolu s odpovídajícím příslušenstvím:Transportní ventilátor

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 826 446.00 CZK
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 56
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Zvýšení kvality návazné péče

II.2.14)Additional information

Zvýšení kvality návazné péče Nemocnice Chomutov, o.z., registrační číslo CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001557

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Dodavatel prokáže profesní způsobilost dle § 77 odst. 1 ZZVZ předložením výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje, nebo jiným způsobem v souladu se ZZVZ.

III.1.2)Economic and financial standing
III.1.3)Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.5)Information about reserved contracts
III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:
III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4)Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6)Information about electronic auction
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 21/07/2020
Local time: 13:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Czech
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 21/07/2020
Local time: 13:00
Place:

Sídlo zadavatele

Information about authorised persons and opening procedure:

Zadavatel upozorňuje, že na otevírání nabídek v elektronické podobě nemají právo být přítomni zástupci účastníků.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postal address: tř. Kpt. Jaroše 7
Town: Brno
Postal code: 604 55
Country: Czechia
E-mail: posta@compet.cz
Telephone: +420 542167111
Fax: +420 542167112

Internet address: http://www.compet.cz

VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postal address: tř. Kpt. Jaroše 7
Town: Brno
Postal code: 604 55
Country: Czechia
E-mail: posta@compet.cz
Telephone: +420 542167111
Fax: +420 542167112

Internet address: http://www.compet.cz

VI.5)Date of dispatch of this notice:
16/06/2020