Služby - 285809-2016

Zobrazit zhuštěný náhled

17/08/2016    S157

Česká republika-Praha: Architektonické a související služby

2016/S 157-285809

Výsledky veřejné soutěže na určitý výkon

Směrnice 2004/18/ES
Tato veřejná soutěž je upravena: směrnicí 2004/18/ES

Oddíl I: Veřejný zadavatel / zadavatel

I.1)Název, adresa a kontaktní místo/místa

Úřední název: Univerzita Karlova v Praze
Národní identifikační číslo: 00216208
Poštovní adresa: Ovocný trh 3/5
Obec: Praha 1
PSČ: 116 36
Stát: Česko
Kontaktní osoba: Center for Central European Architecture, U Půjčovny 4, Praha
K rukám: Ing. arch. Igor Kovačević, Ph.D.
E-mail: kovacevic@ccea.cz
Tel.: +420 222222521

I.2)Druh veřejného zadavatele
Veřejnoprávní instituce
I.3)Hlavní předmět činnosti
Školství
1.4)Zadání zakázky jménem jiných veřejných zadavatelů / zadavatelů
Veřejný zadavatel / zadavatel zadává zakázku jménem jiných veřejných zadavatelů / zadavatelů: ne

Oddíl II: Předmět veřejné soutěže na určitý výkon / popis projektu

II.1)Popis
II.1.1)Název přidělený veřejné soutěži na určitý výkon / projektu veřejným zadavatelem / zadavatelem:
Architektonická soutěž o návrh Kampus Albertov – Biocentrum, Globcentrum.
II.1.2)Stručný popis:
Předmětem soutěže je architektonická soutěž o návrh, jejímž cílem je nalézt a ocenit nejvhodnější a architektonicky nejhodnotnější řešení předmětu soutěže (tj. nejvhodnější soutěžní návrh), pro budoucí výstavbu soudobých, trvanlivých a společensky prospěšných staveb – Biocentra a Globcentra v Kampusu Albertov v katastrálním území Praha – Nové Město. Vyhlašovatel bude mezi oceněnými autory hledat partnera pro zpracování veškerých stupňů projektové dokumentace budov Biocentra a Globcentra včetně související infrastruktury a provozních souborů.
Autoři tří nejlepších návrhů budou vyzváni vyhlašovatelem do jednacího řízení bez uveřejnění podle ustanovení § 23 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Výsledkem jednacího řízení bez uveřejnění bude zadání zakázky na zpracování navazujících výkonových fází projektových prací (dopracování návrhu stavby, EIA řízení, dokumentace pro územní rozhodnutí a pro stavební povolení, realizační dokumentaci, dokumentaci skutečného provedení, součinnost při výběru zhotovitele stavby, autorský dozor stavby, autorský dozor interiérů a laboratorního nábytku, dohled nad prováděním a uvedením stavby do užívání a veškeré inženýrské činnosti).
Blíže viz. soutěžní podmínky.
II.1.3)Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV)

71200000 Architektonické a související služby, 71220000 Architektonická řešení

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Administrativní informace
IV.1.1)Spisové číslo přidělené veřejným zadavatelem:
9267/2015
IV.1.2)Informace o předchozím zveřejnění
Předchozí zveřejnění týkající se stejné veřejné soutěže: ano

Číslo oznámení v Úř. věst: 2015/S 170-310190 ze dne 3.9.2015

Oddíl V: Výsledky veřejné soutěže

Č.: 1

Název: Architektonická soutěž o návrh Kampus Albertov – Biocentrum, Globcentrum

V.1)Udělení soutěžních cen
V.1.1)Počet účastníků:
33
V.1.2)Počet zahraničních účastníků:
5
V.1.3)Název a adresa vítězného účastníka / vítězných účastníků veřejné soutěže

Úřední název: Znamení Čtyř-Architekti s.r.o.
Poštovní adresa: U Půjčovny 5
Obec: Praha 1
PSČ: 110 00
Stát: Česko
E-mail: martin.tycar@znamenictyr.cz
Tel.: +420 224322113

V.1.4)Hodnota soutěžních cen
Hodnota udělené ceny/cen bez DPH: 1 500 000 CZK
Č.: 2

Název: Architektonická soutěž o návrh Kampus Albertov – Biocentrum, Globcentrum

V.1)Udělení soutěžních cen
V.1.1)Počet účastníků:
33
V.1.2)Počet zahraničních účastníků:
5
V.1.3)Název a adresa vítězného účastníka / vítězných účastníků veřejné soutěže

Úřední název: Atelier M1 architekti s.r.o.
Poštovní adresa: Markétská 1/28
Obec: Praha 6
PSČ: 169 01
Stát: Česko
E-mail: joba@atelierm1.cz
Tel.: +420 608960170

V.1.4)Hodnota soutěžních cen
Hodnota udělené ceny/cen bez DPH: 1 000 000 CZK

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Veřejná soutěž na určitý výkon se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
VI.2)Další informace:
V souladu se zněním Soutěžních podmínek zadávací dokumentace (dále jen SPZD) architektonické soutěže o návrh čl. 11.5 SPZD – Podmínky jiného rozdělení částek na ceny, se porota rozhodla o udělení mimořádných odměn:
ateliér EHL&KOUMAR Architekti a DELTAPLAN – mimořádná odměna ve výši 250 000 CZK.
ateliér MS plan – mimořádná odměna ve výši 100 000 CZK.
ateliér AiD team – mimořádná odměna ve výši 100 000 CZK.
VI.3)Odvolací řízení
VI.3.1)Subjekt odpovědný za odvolací řízení

Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7
Obec: Brno
PSČ: 604 55
Stát: Česko
E-mail: posta@compet.cz
Tel.: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internetová adresa: http://www.uohs.cz/cs/uvodni-stranka.html

VI.3.2)Podání odvolání
VI.3.3)Subjekt, u kterého lze získat informace o podání odvolání

Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7
Obec: Brno
PSČ: 604 55
Stát: Česko
E-mail: posta@compet.cz
Tel.: +420 542167111
Fax: +420 542167112

VI.4)Datum odeslání tohoto oznámení:
12.8.2016