Consulta la nostra pagina dedicata alla COVID-19 per le gare d’appalto relative al fabbisogno di attrezzature mediche.

La Conferenza sul futuro dell'Europa è la tua occasione per condividere le tue idee e plasmare il futuro dell'Europa. Fai sentire la tua voce!

Lavori - 285924-2021

07/06/2021    S108

România-Sinaia: Sisteme de transport pe cablu

2021/S 108-285924

Erată

Anunţ referitor la modificări sau informaţii suplimentare

Lucrări

(Supliment la Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, 2021/S 089-231294)

Temei juridic:
Directiva 2014/25/UE

Secțiunea I: Autoritatea/entitatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Transport Urban Sinaia S.R.L.
Număr naţional de înregistrare: RO 21610575
Adresă: Aleea Telegondolei nr. 5
Localitate: Sinaia
Cod NUTS: RO316 Prahova
Cod poștal: 106100
Țară: România
Persoană de contact: Alexandra Maria Floricica
E-mail: contact@tusinaia.ro
Telefon: +40 244310224
Fax: +40 372876407
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.sinaiago.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Achiziția „la cheie” instalație de transport pe cablu tip teleschi pe domeniul schiabil din stațiunea Sinaia: Teleschi Lăptici

Număr de referinţă: 2161057520211
II.1.2)Cod CPV principal
45234200 Sisteme de transport pe cablu
II.1.3)Tipul contractului
Lucrări
II.1.4)Descriere succintă:

Obiectul contractului contine trei componente: proiectarea si asistenta tehnica, furnizarea si executia lucrarilor ce cuprind:

(a) proiectarea: serviciile care se achizitioneaza au în vedere realizarea proiectului tehnic, detalii de executie, caiet de sarcini, liste de cantitati, documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor si asistenta tehnica din partea proiectantului pe parcursul executiei lucrarilor;

(b) furnizare instalatie de transport pe cablu tip teleschi, inclusiv cabine de comanda si de observare;

(c) executia lucrarilor de constructii montaj.

Nota: nu se accepta produse second hand.

Valoarea investiției este de de 3 597 200,35 RON fără TVA formata, conform devizului general intocmit de Transcablu S.R.L. Brasov din:

— Subcap. 1.2 „Amenajarea terenului”: 32 000 RON, fara TVA;

— Subcap. 1.3 „Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala”: 16 124,00 RON, fara TVA;

— Subcap. 3.5.6. „Proiet tehnuc si detalii de executie”: 50 000,00 RON, fara TVA;

— Subcap. 3.8 „Asistenta tehnica din partea proiectantului”: 9 891,17 RON, fara TVA;

— Subcap. 4.1 „Constructii si instalatii”: 368 800,00 RON, fara TVA;

— Subcap. 4.2 „Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale”: 242 487,00 RON, fara TVA;

— Subcap. 4.3 „Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj”: 2 737 616,00 RON, fara TVA;

— Subcap. 4.5 „Dotari”: 125 000,00 RON, fara TVA;

— Subcap. Cap. 5.1 „Organizare de santier”: 15 282,18 RON fara TVA.

Valoarea estimata totala fara TVA: 3 597 200,35. Monedă: RON.

Atentie: termenul in care autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari sau informatii suplimentare este de 11 zile inainte de data-limita de depunere a ofertelor, in masura in care aceste solicitari vor fi adresate in termenul prevazut la sectiunea I.3) din instructiunile pentru ofertanti, respectiv 20 de zile inainte de data-limita de depunere a ofertelor.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
02/06/2021
VI.6)Nr. de referință al anunțului original
Numărul anunțului în JO S: 2021/S 089-231294

Secțiunea VII: Modificări

VII.1)Informaţii care urmează să fie modificate sau adăugate
VII.1.2)Text care urmează să fie corectat în anunțul original
Numărul secţiunii: IV.2.7)
Locul textului ce urmează să fie modificat: Condiții de deschidere a ofertelor
În loc de:
Data: 22/06/2021
A se citi:
Data: 29/06/2021
Numărul secţiunii: IV.2.2)
Locul textului ce urmează să fie modificat: Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
În loc de:
Data: 22/06/2021
A se citi:
Data: 29/06/2021
Numărul secţiunii: IV.2.6)
Locul textului ce urmează să fie modificat: Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
În loc de:
Data: 22/12/2021
A se citi:
Data: 28/12/2021
VII.2)Alte informații suplimentare: