Varor - 285943-2023

15/05/2023    S93

Sverige-Norrköping: Träningsutrustning

2023/S 093-285943

Meddelande om upphandling

Varor

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Kriminalvården
Nationellt registreringsnummer: 202100-0225
Postadress: Kriminalvården
Ort: NORRKÖPING
Nuts-kod: SE Sverige
Postnummer: 601 80
Land: Sverige
Kontaktperson: Oscar Grankvist
E-post: Oscar.Grankvist@kriminalvarden.se
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.kriminalvarden.se
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afzqywakrh&GoTo=Docs
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afzqywakrh&GoTo=Tender
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Statligt organ eller förbundsorgan
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Samhällsskydd och rättsskipning

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Träningsutrustning

Referensnummer: 2023-10744
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
37440000 Träningsutrustning
II.1.3)Typ av kontrakt
Varor
II.1.4)Kort beskrivning:

Upphandlingen omfattar leverans av träningsutrustning, utförande av tjänst (montering och installation), samt service och reparation till Kriminalvården.

Information om upphandlingen

Beskrivning av upphandlingen

Upphandlingen omfattar leverans av träningsutrustning till Kriminalvården, samt utförande av tjänst (montering och installation). Upphandlingen omfattar även service och reparation av träningsutrustning.

Upphandlingens syfte är att tillgodose Kriminalvården med säkerhetskontrollerad träningsutrustning som tillgodoser de faktiska behoven av allsidig träning av kroppens större muskelgrupper ur ett friskvårds- och folkhälsoperspektiv.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
37441900 Crosstrainer-maskiner
37442000 Vikt- och styrketräningsutrustning
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE Sverige
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Upphandlingen omfattar leverans av träningsutrustning, utförande av tjänst (montering och installation), samt service och reparation till Kriminalvården.

Information om upphandlingen

Beskrivning av upphandlingen

Upphandlingen omfattar leverans av träningsutrustning till Kriminalvården, samt utförande av tjänst (montering och installation). Upphandlingen omfattar även service och reparation av träningsutrustning.

Upphandlingens syfte är att tillgodose Kriminalvården med säkerhetskontrollerad träningsutrustning som tillgodoser de faktiska behoven av allsidig träning av kroppens större muskelgrupper ur ett friskvårds- och folkhälsoperspektiv.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Start: 11/09/2023
Slut: 11/09/2025
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

2 förlängning/ar á 12 månader

II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 11/06/2023
Lokal tid: 23:59
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 31/10/2023
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 12/06/2023
Lokal tid: 00:00

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten i Linköping
Ort: Linköping
Land: Sverige
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
10/05/2023