Tekintse meg a COVID-19-vonatkozású, orvosi felszerelések beszerzésére irányuló ajánlati felhívásokat.

Az Európa jövőjéről szóló konferencián Ön is bemutathatja ötleteit, és hozzájárulhat Európa jövőjének alakításához. Fogalmazza meg javaslatait!

Építési beruházás - 285950-2019

20/06/2019    S117

Magyarország-Eger: Építési munkák

2019/S 117-285950

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Eger Labdarúgó Sport Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_27404384
Postai cím: Stadion 8.
Város: Eger
NUTS-kód: HU312 Heves
Postai irányítószám: 3300
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Hajdu Zoltán
E-mail: info@jogilag.hu
Telefon: +36 17838364
Fax: +36 17838364
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://egerse.com/
A felhasználói oldal címe: http://www.jogilag.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: sport

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Szentmarjay Tibor Stadion Rekonstrukciója

Hivatkozási szám: EKR001170892018
II.1.2)Fő CPV-kód
45000000 Építési munkák
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Vállalkozási szerződés Szentmarjay Tibor Stadion Rekonstrukciója - tervezés és kivitelezés

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 3 652 070 109.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45000000 Építési munkák
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU312 Heves
A teljesítés fő helyszíne:

3300 Eger, Stadion utca 8. szám hrsz.: 6642/10

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Vállalkozási Szerződés Szentmarjay Tibor Stadion Rekonstrukciója - tervezés és kivitelezés

A műszaki leírásban és a szerződéstervezetben foglaltaknak megfelelően.

Főbb mennyiségek:

Az Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonában lévő 6642/10 hrsz-ú, természetben 3300 Eger, Stadion u. 8. szám alatti Szentmarjay Városi Stadion focipályája és azt azt körülvevő atlétikai pálya nemrégiben teljes mértékben megújult. A tulajdonos a jelenlegi stadiont szeretné korszerűsíteni, cél az NBII-es színvonalú mérkőzések rendezésének lehetősége. Ennek megfelelően egy új fejépület és a lelátók újjáépítésének, valamint a lefedésének megvalósítását tűzte ki célul.

Főbb mennyiségek:

Lelátó 3012 férőhellyel, parkoló 222 db, Öltözők 60 főre, valamint orvosi, illetve dopping ellenőrző helység, VIP termek, büfék, jegypénztára, wc-k kialakítása.

Meglévő lelátó bontása 1035 m3, új stadion lelátó fedés 2000 m2 területen, belső út építése (hazai szektor 640 m2, vendég szektor 310 m2), acélszerkezetes tető közel 2200 m2-en

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2.A kötelezően elvárt 24 hónapon felüli többlet jótállás időtartama (0-24 hónap között) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 3. Az M.1. alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott referencia tartalmaz-e a sportlétesítmény lelátójának lefedésre vonatkozó részfeladatot legalább 2000 m2 felületen és a lefedés tartószerkez / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 4.Az M.3.1. alkalmassági követelmény tekintetében meghatározott MV-É szakember rendelkezik-e sportlétesítményhez kapcsolódó felelős műszaki vezetői tapasztalattal (0-36 hónap között) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 5.Az M3.3. alkalmassági követelmény tekintetében meghatározott építészeti- műszaki tervező szakember az alkalmassági körben előírt -szakember a sportlétesítmények körében rendelkezik-e sportfelhaszná / Súlyszám: 15
Ár - Súlyszám: 55
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Ajánlatkérő a 322/2015 (X.30.) Korm. rendelet 14. § (2) bekezdése alapján rögzíti, hogy a tervezés és kivitelezés jellegű szerződést az indokolja, hogy csak a kivitelezési tervdokumentáció alapján lehet meghatározni egyértelműen az ellátandó feladatokat és az építés különleges, részletes feltételeit, továbbá a komplexebb feladatok kidolgozása ekként lehetséges.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019/S 019-039954
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Szentmarjay Tibor Stadion Rekonstrukciója

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
24/05/2019
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Pharos 95 Sportpályaépítő Kft.
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_24835932
Postai cím: 510-es Fő út 26.
Város: Dunavarsány
NUTS-kód: HU120 Pest
Postai irányítószám: 2336
Ország: Magyarország
E-mail: pharos95@pharos95.hu
Telefon: +36 307472452
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 2 540 000 000.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 3 652 070 109.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

Kiv. terv., felvonulás, id.s közművek, bontás földmunkák, támfal ép., réteg vizek elvez., alapozás, szigetelés, szerkezetépítés vb., falazás és egyéb munkák, előregyártott ép. szerk., lelátó szerk. ép., előtető ép., bádogozás, lapostető szig., padlószerk. ép., vakolás, rabicolások, gipszkartonozás, nyílászárók beép., lakatos szerk.,burkolás, gépészet, elektr., bizt.techn, út-járda, park. közmű ép.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Az eljárásban egy ajánlat benyújtására került sor, mely egyben a nyertes ajánlattevő is, az alábbiak szerint:

Ajánlattevő neve: Pharos 95 Sportpályaépítő Kft.

Székhelye: 2336 Dunavarsány, 510-es Fő út 26.

Adószáma: 12073601-2-13

1. Nettó ajánlati ár (HUF) 3 757 132 212 Ft

2. A kötelezően elvárt 24 hónapon felüli többlet jótállás időtartama (0-24 hónap között) 24

3. Az M.1. alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott referencia tartalmaz-e a sportlétesítmény lelátójának lefedésére vonatkozó részfeladatot legalább 2000 m2 felületen és a lefedés tartószerkezete acélszerkezet használatával történt (igen/nem) igen

4. Az M.3.1.alkalmassági követelmény tekintetében meghatározott MV-É szakember rendelkezik-e sportlétesítményhez kapcsolódó felelős műszaki vezetői tapasztalattal (0-36 hónap között) 36

5. M.3.3. alkalmassági követelmény tekintetében meghatározott építészeti- műszaki tervező szakember a sportlétesítmények körében rendelkezik-e sportfelhasználású STADION tervezési tapasztalatával (1-3 db referencia) 2

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. §-ának előírásai szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
17/06/2019