Varor - 285997-2016

18/08/2016    S158

Italien-Ispra: Stort utryckningsfordon för stödgruppen för utryckning på plats

2016/S 158-285997

Meddelande om upphandling

Varor

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europeiska kommissionen, Joint Research Centre (JRC)
Postadress: via Enrico Fermi 2749, TP 582
Ort: Ispra VA
Nuts-kod: ITC41 Varese
Postnummer: 21027
Land: Italien
Kontaktperson: Desiree Marinescu, Finance and Procurement Unit — Ispra/Brussels
E-post: jrc-r4nisp-procurement@ec.europa.eu
Internetadress(er):
Allmän adress: https://ec.europa.eu/jrc/
Upphandlarprofil: https://web.jrc.ec.europa.eu/callsfortender/
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1605
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till ovannämnda adress
I.4)Typ av upphandlande myndighet
EU-institution/EU-organ eller internationell organisation
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Annan verksamhet: forskning.

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Stort utryckningsfordon för stödgruppen för utryckning på plats

Referensnummer: JRC/IPR/2016/R.I.4/5015/OC.
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
34144210 Brandfordon
II.1.3)Typ av kontrakt
Varor
II.1.4)Kort beskrivning:

Leverans av en fullt utrustad brandbil för stödgruppen för utryckning på plats, tillhandahållande av utbildning avseende daglig användning och underhåll samt tillhandahållande av garanti och fullständigt underhåll.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 270 000.00 EUR
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: ITC41 Varese
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Ispra VA, Italien.

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Enligt de uppgifter som finns tillgängliga på den internetadress som anges i avsnitt I.3.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Kriterier nedan
Pris
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 270 000.00 EUR
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 54
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: ja
Projektnummer eller referens: EU:s administrativa anslag.
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Enligt de uppgifter som finns tillgängliga på den internetadress som anges i avsnitt I.3.

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.1)Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
En förteckning över och kortfattad beskrivning av kraven:

Enligt de uppgifter som finns tillgängliga på den internetadress som anges i avsnitt I.3.

III.1.2)Ekonomisk och finansiell ställning
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.2)Villkor för kontraktet
III.2.2)Villkor för fullgörande av kontrakt:

Enligt de uppgifter som finns tillgängliga på den internetadress som anges i avsnitt I.3.

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: nej
IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 19/09/2016
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Bulgariska, Tjeckiska , Danska, Tyska, Grekiska, Engelska, Spanska, Estniska, Finska, Franska, Iriska, Kroatiska, Ungerska, Italienska, Litauiska, Lettiska, Maltesiska, Nederländska, Polska, Portugisiska, Rumänska, Slovakiska, Slovenska, Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Antal månader: 6 (fr.o.m. angivet datum för mottagande av anbud)
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 23/09/2016
Lokal tid: 09:30
Plats:

Europeiska kommissionen, Joint Research Centre, reception building, first floor, room 7, via Enrico Fermi 2749, 21027 Ispra VA, ITALIEN.

Information om bemyndigade personer och öppningsförfarande:

Högst 2 behöriga företrädare för varje anbudsgivare får närvara vid anbudsöppnandet. Förfrågan ska skickas till jrc-r4nisp-procurement@ec.europa.eu minst 3 arbetsdagar före öppningen.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2)Information om elektroniska arbetsflöden
Elektronisk fakturering godtas
Elektronisk betalning tillämpas
VI.3)Kompletterande upplysningar:

Enligt de uppgifter som finns tillgängliga på den internetadress som anges i avsnitt I.3.

VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Tribunalen
Postadress: rue du Fort Niedergrünewald
Ort: Luxembourg
Postnummer: 2925
Land: Luxemburg
E-post: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadress: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Överprövning
Uppgifter om tidsfrist(er) för överprövning:

Enligt de uppgifter som finns tillgängliga på den internetadress som anges i avsnitt I.3.

VI.5)Datum då meddelandet sänts:
08/08/2016