We are happy to announce that the new version of the TED portal is going live on 29.01.2024 (indicative date - to be confirmed!) Interested in discovering the new functionalities, improvements and impact on the users? We invite you to visit our article and find out more about the main new changes and functionalities.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Registration is open for our 4th Workshop with TED reusers, on the 14th of December 2023

Services - 286016-2023

15/05/2023    S93

Finland-Helsinki: IT services: consulting, software development, Internet and support

2023/S 093-286016

Modification notice

Modification of a contract/concession during its term

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Puolustusministeriö
National registration number: 0146010-5
Postal address: Eteläinen Makasiinikatu 8
Town: Helsinki
NUTS code: FI Suomi / Finland
Postal code: 00130
Country: Finland
Contact person: Anne Jaakkola
E-mail: anne.jaakkola@gov.fi
Internet address(es):
Main address: http://www.defmin.fi

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Asiantuntijaresurssien hankinta puolustusministeriön ulkomaalaisomistuksen valvonnan sähköisen asiointijärjestelmän toteuttamiseen, sopimusmuutosilmoitus

II.1.2)Main CPV code
72000000 IT services: consulting, software development, Internet and support
II.1.3)Type of contract
Services
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: FI1B1 Helsinki-Uusimaa
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement, dynamic purchasing system or concession
Start: 07/04/2022
End: 31/12/2024

Section IV: Procedure

IV.2)Administrative information
IV.2.1)Contract award notice concerning this contract
Notice number in the OJ S: 2023/S 067-200290

Section V: Award of contract/concession

Contract No: VN/149/2022
Title:

Hankintasopimus; Asiantuntijaresurssien hankinta ulkomaalaisomistuksen valvonnan sähköisen asiointijärjestelmän toteuttamiseen

Section VII: Modifications to the contract/concession

VII.1)Description of the procurement after the modifications
VII.1.1)Main CPV code
72000000 IT services: consulting, software development, Internet and support
VII.1.3)Place of performance
NUTS code: FI1B Helsinki-Uusimaa
VII.1.4)Description of the procurement:

Ulkomaalaisomisteisen kiinteistönvalvonnan sähköisen asiointijärjestelmä -hankkeen lisäresurssien hankinta tietojärjestelmän 1. vaiheen loppuun saattamiseksi.

VII.1.5)Duration of the contract, framework agreement, dynamic purchasing system or concession
Start: 01/05/2023
End: 31/12/2023
VII.1.6)Information on value of the contract/lot/concession (excluding VAT)
Total value of the contract/lot/concession: 412 500.00 EUR
VII.1.7)Name and address of the contractor/concessionaire
Official name: Twoday
Town: Helsinki
NUTS code: FI1B Helsinki-Uusimaa
Country: Finland
The contractor/concessionaire is an SME: no
VII.2)Information about modifications
VII.2.2)Reasons for modification
Need for additional works, services or supplies by the original contractor/concessionaire (Art. 43(1)(b) of Directive 2014/23/EU, Art. 72(1)(b) of Directive 2014/24/EU, Art. 89(1)(b) of Directive 2014/25/EU)
Description of the economic or technical reasons and the inconvenience or duplication of cost preventing a change of contractor:

Ulkomaalaisomistuksen valvonnan sähköinen asiointijärjestelmä –hanke on osoittautunut moniulotteisemmaksi ja laajemmaksi kokonaisuudeksi, kuin mitä hankkeen kilpailu-vaiheessa työmääräarvioksi määritettiin. Hankintasopimuksella sovittu (v. 2022-2024) työmääräarvio 900 henkilötyöpäivää tulee täyteen huhtikuussa 2023. Tietojärjestelmän rakentaminen on vielä kesken ja sähköinen asiointipalvelu ei ole käyttöönotettavissa keväällä 2023.

Integraatioiden ja rajapintojen rakentaminen on vaatinut tiivistä yhteistyötä sidosryhmäorganisaatioiden kanssa. Integraatioiden rakentaminen on ollut mittava prosessi ja työn eteneminen edellyttänyt laajaa perehtymistä kunkin integraation toiminnallisiin ja ei-toiminnallisiin vaatimuksiin. Lisäksi rajapintojen rakentamisessa ja teknisten riippuvuuksien yhteensovittamisessa on mennyt huomattavasti ennalta arvioitua enemmän aikaa ja projektille määritellyssä työmääräarviossa ei olla pysytty. Hanke on ollut myös riippuvainen sidosryhmien aikataulusta ja joutunut mukauttamaan omaa toteutustaan sen mukaisesti.

Toiminnallisia määrittelyjä eli käyttötapauskuvauksia on jouduttu projektin edetessä tarkentamaan, kun palvelupolussa tai toiminnallisuuksissa on huomattu puutteita. Toiminnallisten määrittelyjen lisäykset ja niistä aiheutuneet tekniset ratkaisut ovat osaltaan vaatineet projektitiimiltä lisätyötä.

VII.2.3)Increase in price
Updated total contract value before the modifications (taking into account possible earlier contract modifications and price adaptions and, in the case of Directive 2014/23/EU, average inflation in the Member State concerned)
Value excluding VAT: 825 000.00 EUR
Total contract value after the modifications
Value excluding VAT: 1 237 500.00 EUR