Paslaugos - 28607-2021

20/01/2021    S13

Slovėnija-Ljubljana: Valymo paslaugos

2021/S 013-028607

Skelbimas apie sutarties skyrimą

Pirkimo procedūros rezultatai

Paslaugos

Teisinis pagrindas:
Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: D.S.U., družba za svetovanje in upravljanje, d.o.o.
Nacionalinis registracijos Nr.: 1646877000
Adresas: Dunajska cesta 160
Miestas: Ljubljana
NUTS kodas: SI SLOVENIJA
Pašto kodas: 1000
Šalis: Slovėnija
Asmuo ryšiams: Maja Koković
El. paštas: maja.kokovic@dsu.si
Telefonas: +386 15894820
Faksas: +386 15894859
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.dsu.si/
I.4)Perkančiosios organizacijos tipas
Viešosios teisės reglamentuojama įstaiga
I.5)Pagrindinė veikla
Ekonomikos ir finansų reikalai

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

Okolju prijazne storitve čiščenje poslovnih prostorov

Nuorodos numeris: 403/20-322-325
II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
90910000 Valymo paslaugos
II.1.3)Sutarties tipas
Paslaugos
II.1.4)Trumpas aprašymas:

Predmet javnega naročila je okolju prijazno čiščenje poslovnih prostorov in površin, ki so v lasti, upravljanju ali uporabi naročnika D.S.U. d.o.o., in sicer dnevno in občasno čiščenje poslovnih prostorov in okolice poslovne stavbe Smelt in poslovne stavbe Metalna, generalno čiščenje poslovnih prostorov in steklene fasade in površin v posameznih delih stanovanjsko-poslovnega kompleksa Dunajski kristali, dnevno, občasno oz. druga posebna čiščenja poslovnih prostorov in okolice stavb v lasti, upravljanju ali uporabi D.S.U., d.o.o., za katere zahteve še niso definirane, zato se za te storitve sklepa okvirni sporazum.

II.1.6)Informacija apie pirkimo dalis
Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: taip
II.1.7)Bendra pirkimo vertė (be PVM)
Vertė be PVM: 415 240.75 EUR
II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:

Okolju prijazno čiščenje poslovnih prostorov in okolice poslovne stavbe Smelt v obdobju od 1.1.2021 do 30.11.2024

Pirkimo dalies Nr.: 1
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
90911200 Pastatų valymo paslaugos
90911300 Langų valymo paslaugos
90919100 Biurų įrangos valymo paslaugos
90919200 Biurų valymo paslaugos
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: SI SLOVENIJA
NUTS kodas: SI041 Osrednjeslovenska
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

Poslovna stavba Smelt, Dunajska cesta 160, Ljubljana

II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Predmet naročila je dnevno in občasno čiščenje poslovnih prostorov in okolice poslovne stavbe Smelt, Dunajska cesta 160, Ljubljana, SLOVENIJA, v obdobju od 1.1.2021 do 30.11.2024, in sicer pisarn, sejnih sob, dvorane, avle, hodnikov, stopnišč, dvigal, sanitarij. Zajema tudi generalno čiščenje, vključno z okni in talnimi površinami, čiščenje arhivov, odstranjevanje snega in čiščenje z razkužili. Površina vseh poslovnih prostorov, ki so predmet čiščenja, znaša 8 785,71 m2, ob predpostavki, da so vsi prostori oddani v najem oz. v uporabi. Površina zunanjih površin (okolica), ki se čisti in ureja, obsega ploščad in dovozne poti, v skupni površini cca. 1 500 m2.

Dobava sanitarnega materiala (toaletni papir, papirnate brisače, papirnate obloge za WC deske, vrečke za damske vložke, milo in razkužilo za roke in nevtralizatorji vonja v pisoarjih in WC školjkah) ni predmet tega javnega naročila.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Kokybės kriterijus - Vardas: Družbeno odgovorno podjetje / Lyginamasis svoris: 5 točk
Kokybės kriterijus - Vardas: Delež zaposlenih mladih in/ali starejših / Lyginamasis svoris: do 5 točk
Kokybės kriterijus - Vardas: Usposobljenost za opravljanje storitev čiščenja na okolju prijazen način / Lyginamasis svoris: 5 točk
Kaina
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)Papildoma informacija
II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:

Okolju prijazno čiščenje poslovnih prostorov in okolice poslovne stavbe Metalne v obdobju od 1.1.2021 do 30.11.2024

Pirkimo dalies Nr.: 2
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
90911200 Pastatų valymo paslaugos
90911300 Langų valymo paslaugos
90914000 Automobilių stovėjimo aikštelių valymo paslaugos
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: SI SLOVENIJA
NUTS kodas: SI032 Podravska
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

Poslovna stavba Metalna, Zagrebška cesta 20, Maribor

II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Predmet naročila je dnevno in tedensko čiščenje poslovnih prostorov in okolice poslovne stavbe Metalna, Zagrebška cesta 20, Maribor, v obdobju od 1.1.2021 do 30.11.2024, in sicer hodnikov, stopnišč in sanitarij. Površina vseh poslovnih prostorov, ki so predmet čiščenja, znaša 1.287,56 m2, ob predpostavki, da so vsi poslovni prostori oddani v najem oz. v uporabi. Površina zunanjih površin (okolica), ki se čisti in ureja, obsega cca. 2 770 m2.

Dobava sanitarnega materiala (toaletni papir, papirnate brisače, papirnate obloge za WC deske, vrečke za damske vložke, milo in razkužilo za roke in nevtralizatorji vonja v pisoarjih in WC školjkah) ni predmet tega javnega naročila.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Kokybės kriterijus - Vardas: Družbeno odgovorno podjetje / Lyginamasis svoris: 5 točk
Kokybės kriterijus - Vardas: Delež zaposlenih mladih in/ali starejših / Lyginamasis svoris: do 5 točk
Kokybės kriterijus - Vardas: Usposobljenost za opravljanje storitev čiščenja na okolju prijazen način / Lyginamasis svoris: 5 točk
Kaina
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)Papildoma informacija
II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:

Okolju prijazno generalno čiščenje poslovnih prostorov in steklene fasade in površin v posameznih delih stanovanjsko-poslovnega kompleksa Dunajski kristali v obdobju od 1.1.2021 do 30.11.2024

Pirkimo dalies Nr.: 3
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
90911200 Pastatų valymo paslaugos
90911300 Langų valymo paslaugos
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: SI SLOVENIJA
NUTS kodas: SI041 Osrednjeslovenska
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

Stanovanjsko-poslovni kompleks Dunajski kristali, Štukljeva cesta 42-44, Ljubljana

II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Predmet naročila je generalno čiščenje poslovnih prostorov in steklene fasade in površin v posameznih delih stanovanjsko-poslovnega kompleksa Dunajski kristali, Štukljeva cesta 42-44, Ljubljana, v obdobju od 1.1.2021 do 30.11.2024. Generalno čiščenje se praviloma izvaja enkrat letno (jeseni) in med drugim zajema čiščenje vseh (notranjih) steklenih površin, okenskih okvirjev, lamelnih zaves in t. i. screen rolojev, strojno čiščenje talnih površin (vinil, kamen), čiščenje pisarniškega pohištva in opreme ter temeljito čiščenje zunanjih steklenih površin in fasade objekta. Površina poslovnih prostorov, ki so predmet generalnega čiščenja, znaša 8 636,65 m2 pohodnih površin in 9 628,14 m2 steklenih površin.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Kokybės kriterijus - Vardas: Družbeno odgovorno podjetje / Lyginamasis svoris: 5 točk
Kokybės kriterijus - Vardas: Delež zaposlenih mladih in/ali starejših / Lyginamasis svoris: do 5 točk
Kokybės kriterijus - Vardas: Usposobljenost za opravljanje storitev čiščenja na okolju prijazen način / Lyginamasis svoris: 5 točk
Kaina
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)Papildoma informacija
II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:

Okolju prijazno čiščenje poslovnih prostorov in okolice drugih objektov v lasti, upravljanju ali uporabi D.S.U., d.o.o. v obdobju od 1.1.2021 do 31.12.2024

Pirkimo dalies Nr.: 4
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
90911200 Pastatų valymo paslaugos
90911300 Langų valymo paslaugos
90914000 Automobilių stovėjimo aikštelių valymo paslaugos
90919100 Biurų įrangos valymo paslaugos
90919200 Biurų valymo paslaugos
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: SI SLOVENIJA
II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Predmet naročila je dnevno, občasno oz. druga posebna čiščenja poslovnih prostorov in okolice stavb, ki jih naročnik pridobi oz. jih je pridobil v last, najem ali upravljanje in za katere storitve čiščenja niso urejene drugače. Naročniku ni poznan natančen obseg storitev, zato zanje sklepa okvirni sporazum. Za potrebe po izvajanju storitev čiščenja, ki bodo nastale v času veljavnosti okvirnega sporazuma, bo naročnik med strankami okvirnega sporazuma odprl konkurenco, od njih pridobil nove ponudbe glede na dejanske potrebe (le-te bo naročnik opredelil v povabilu k oddaji ponudb za posamezno naročilo), in izmed teh ponudb izbral ekonomsko najugodnejšo.

Dobava sanitarnega materiala (toaletni papir, papirnate brisače, papirnate obloge za WC deske, vrečke za damske vložke, milo in razkužilo za roke in nevtralizatorji vonja v pisoarjih in WC školjkah) ni predmet tega javnega naročila.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Kokybės kriterijus - Vardas: Družbeno odgovorno podjetje / Lyginamasis svoris: 5 točk
Kokybės kriterijus - Vardas: Delež zaposlenih mladih in/ali starejših / Lyginamasis svoris: do 5 točk
Kokybės kriterijus - Vardas: Usposobljenost za opravljanje storitev čiščenja na okolju prijazen način / Lyginamasis svoris: 5 točk
Kaina
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)Papildoma informacija

IV dalis: Procedūra

IV.1)Aprašymas
IV.1.1)Procedūros tipas
Atviras konkursas
IV.1.3)Informacija apie preliminariąją sutartį arba dinaminę pirkimo sistemą
Viešasis pirkimas susijęs su preliminariosios sutarties sudarymu
IV.1.8)Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)
Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų?: taip
IV.2)Administracinė informacija
IV.2.1)Ankstesnis skelbimas apie šią procedūrą
Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris: 2020/S 217-531712
IV.2.8)Informacija apie dinaminės pirkimo sistemos taikymo nutraukimą
IV.2.9)Informacija apie kvietimo dalyvauti konkurse naudojant išankstinį informacinį skelbimą nutraukimą

V dalis: Sutarties skyrimas

Pirkimo dalies Nr.: 1
Pavadinimas:

Okolju prijazno čiščenje poslovnih prostorov in okolice poslovne stavbe Smelt v obdobju od 1.1.2021 do 30.11.2024

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: taip
V.2)Sutarties skyrimas
V.2.1)Sutarties sudarymo data:
30/12/2020
V.2.2)Informacija apie pasiūlymus
Gautų pasiūlymų skaičius: 10
Iš MVĮ gautų pasiūlymų skaičius: 9
Pasiūlymų, gautų iš konkurso dalyvių iš kitų ES valstybių narių, skaičius: 0
Pasiūlymų, gautų iš konkurso dalyvių iš ne ES valstybių narių, skaičius: 0
Elektroninėmis priemonėmis gautų pasiūlymų skaičius: 10
Sutartis paskirta ekonominės veiklos vykdytojų grupei: ne
V.2.3)Rangovo pavadinimas ir adresas
Oficialus pavadinimas: BeClean, čiščenje objektov, d.o.o.
Nacionalinis registracijos Nr.: 8391629000
Adresas: Popovičeva ulica 8
Miestas: Ljubljana
NUTS kodas: SI SLOVENIJA
Pašto kodas: 1000
Šalis: Slovėnija
Rangovas yra MVĮ: taip
V.2.4)Informacija apie sutarties/pirkimo dalies vertę (be PVM)
Pradinė numatoma bendra sutarties/pirkimo dalies vertė: 254 687.50 EUR
Bendra sutarties / pirkimo dalies vertė: 296 802.00 EUR
V.2.5)Informacija apie subrangos sutarčių sudarymą

V dalis: Sutarties skyrimas

Pirkimo dalies Nr.: 2
Pavadinimas:

Okolju prijazno čiščenje poslovnih prostorov in okolice poslovne stavbe Metalne v obdobju od 1.1.2021 do 30.11.2024

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: taip
V.2)Sutarties skyrimas
V.2.1)Sutarties sudarymo data:
15/01/2021
V.2.2)Informacija apie pasiūlymus
Gautų pasiūlymų skaičius: 10
Iš MVĮ gautų pasiūlymų skaičius: 9
Pasiūlymų, gautų iš konkurso dalyvių iš kitų ES valstybių narių, skaičius: 0
Pasiūlymų, gautų iš konkurso dalyvių iš ne ES valstybių narių, skaičius: 0
Elektroninėmis priemonėmis gautų pasiūlymų skaičius: 10
Sutartis paskirta ekonominės veiklos vykdytojų grupei: ne
V.2.3)Rangovo pavadinimas ir adresas
Oficialus pavadinimas: Indoma, družba za upravljanje in promet z nepremičninami, d.o.o.
Nacionalinis registracijos Nr.: 1252976000
Adresas: Partizanska cesta 13A
Miestas: Maribor
NUTS kodas: SI SLOVENIJA
Pašto kodas: 2000
Šalis: Slovėnija
Rangovas yra MVĮ: taip
V.2.4)Informacija apie sutarties/pirkimo dalies vertę (be PVM)
Pradinė numatoma bendra sutarties/pirkimo dalies vertė: 49 331.56 EUR
Bendra sutarties / pirkimo dalies vertė: 36 458.75 EUR
V.2.5)Informacija apie subrangos sutarčių sudarymą

V dalis: Sutarties skyrimas

Pirkimo dalies Nr.: 3
Pavadinimas:

Okolju prijazno generalno čiščenje poslovnih prostorov in steklene fasade in površin v posameznih delih stanovanjsko-poslovnega kompleksa Dunajski kristali v obdobju od 1.1.2021 do 30.11.2024

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: taip
V.2)Sutarties skyrimas
V.2.1)Sutarties sudarymo data:
30/12/2020
V.2.2)Informacija apie pasiūlymus
Gautų pasiūlymų skaičius: 6
Iš MVĮ gautų pasiūlymų skaičius: 5
Pasiūlymų, gautų iš konkurso dalyvių iš kitų ES valstybių narių, skaičius: 0
Pasiūlymų, gautų iš konkurso dalyvių iš ne ES valstybių narių, skaičius: 0
Elektroninėmis priemonėmis gautų pasiūlymų skaičius: 6
Sutartis paskirta ekonominės veiklos vykdytojų grupei: ne
V.2.3)Rangovo pavadinimas ir adresas
Oficialus pavadinimas: BeClean, čiščenje objektov, d.o.o.
Nacionalinis registracijos Nr.: 8391629000
Adresas: Popovičeva ulica 8
Miestas: Ljubljana
NUTS kodas: SI SLOVENIJA
Pašto kodas: 1000
Šalis: Slovėnija
Rangovas yra MVĮ: taip
V.2.4)Informacija apie sutarties/pirkimo dalies vertę (be PVM)
Pradinė numatoma bendra sutarties/pirkimo dalies vertė: 141 856.00 EUR
Bendra sutarties / pirkimo dalies vertė: 81 980.00 EUR
V.2.5)Informacija apie subrangos sutarčių sudarymą

V dalis: Sutarties skyrimas

Pirkimo dalies Nr.: 4
Pavadinimas:

Okolju prijazno čiščenje poslovnih prostorov in okolice drugih objektov v lasti, upravljanju ali uporabi D.S.U., d.o.o. v obdobju od 1.1.2021 do 31.12.2024

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: ne
V.1)Informacija apie neskirtas sutartis
Sutartis / partija neskirta
Negauta jokių pasiūlymų ar paraiškų arba jos buvo atmestos

VI dalis: Papildoma informacija

VI.3)Papildoma informacija:
VI.4)Peržiūros procedūros
VI.4.1)Peržiūros institucija
Oficialus pavadinimas: Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil
Adresas: Slovenska cesta 54
Miestas: Ljubljana
Pašto kodas: 1000
Šalis: Slovėnija
VI.4.3)Peržiūros procedūra
Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us):

Pravno varstvo zoper morebitne kršitve v postopku oddaje javnega naročila je bilo zagotovljeno z ZPVPJN.

VI.4.4)Tarnyba, kuri gali suteikti informacijos apie peržiūros procedūrą
Oficialus pavadinimas: D.S.U., družba za svetovanje in upravljanje, d.o.o.
Adresas: Dunajska cesta 160
Miestas: Ljubljana
Pašto kodas: 1000
Šalis: Slovėnija
VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
15/01/2021