Árubeszerzések - 286098-2023

15/05/2023    S93

Magyarország-Budapest: Akkumulátorok, primer elemek és primer telepek

2023/S 093-286098

Ajánlati/részvételi felhívás – Közszolgáltatások

Árubeszerzés

Jogalap:
2014/25/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt.
Nemzeti azonosító szám: 13834492244
Postai cím: Könyves Kálmán Körút 54-60
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1087
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kovácsné dr. Antal Éva
E-mail: kovacsne.antal.eva@mav-start.hu
Telefon: +36 301130354
Fax: +36 15111891
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.mavcsoport.hu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000264752023/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000264752023/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.6)Fő tevékenység
Vasúti szolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Lúgos és savas vasútijármű akkumulátorok beszerzés

Hivatkozási szám: EKR000264752023
II.1.2)Fő CPV-kód
31400000 Akkumulátorok, primer elemek és primer telepek
II.1.3)A szerződés típusa
Árubeszerzés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Lúgos és savas vasútijármű akkumulátorok beszerzése az alábbi 3 részben:

1. Hagyományos lúgos, indító/világító vasútijármű akkumulátorok

5 féle, összesen 524 db termék beszerzése

2. Korszerű savas vasútijármű akkumulátorok

2 féle, összesen 22 db termék beszerzése

3. Korszerű lúgos vasútijármű akkumulátorcsoport

1 féle, összesen 16 db termék beszerzése

Szerződés típusa mind a 3 részben: értékalapú adásvételi keretszerződés

A fentiekben megadott mennyiségek tájékoztató jellegűek, tervezett mennyiségek (a szerződés időbeli hatálya alatt felmerülő, Ajánlatkérő javítási/karbantartási tevékenységének végzéséhez szükséges termékek pontos darabszámai nem prognosztizálhatók).

A részleteket a II.2.4) pont tartalmazza.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 755 514.00 EUR
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: igen
Ajánlatok valamennyi részre
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Hagyományos lúgos indító/világító vasútijármű akk

Rész száma: 1
II.2.2)További CPV-kód(ok)
31400000 Akkumulátorok, primer elemek és primer telepek
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Magyarország_1045_Budapest_Bécsi _út_1.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A közbeszerzés tárgya: Hagyományos lúgos indító/világító vasútijármű akkumulátorok beszerzése

A közbeszerzés mennyisége:

5 féle, összesen 524 db termék beszerzése

A szerződés típusa: Adásvételi keretszerződés

A szerződés keretösszege: nettó 456 606,16 EUR (5 féle különböző tételkódú - összesen 524 db tájékoztató mennyiségben).

Ajánlatkérő eredményes eljárás esetén a megjelölt keretösszegre köt szerződést. Ajánlatkérő a keretösszegből nettó 353 423,71 EUR értékre vállal megrendelési kötelezettséget (tervezetten 405 db termékre vetítve).

A keretösszegből a megrendelési kötelezettséggel nem érintett rész értéke nettó 103 182,45 EUR (tervezetten 119 db termékre vetítve) amely értéket a becsült érték a Kbt. 16. § (1) bekezdésének megfelelően tartalmazza.

A megrendelések leadásának szabályait a szerződéstervezet tartalmazza.

A fentiekben megadott mennyiségek tájékoztató jellegűek, tervezett mennyiségek (a szerződés időbeli hatálya alatt felmerülő, Ajánlatkérő javítási/karbantartási tevékenységének végzéséhez szükséges termékek pontos darabszámai nem prognosztizálhatók).

A részleteket a Közbeszerzési Dokumentumok II. Fejezetében található Műszaki leírás tartalmazza.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 456 606.00 EUR
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 24
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.9)Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ
A részvéltelre jelentkezők tervezett száma: 50
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

A felhívás ezen pontja kizárólag azért került kitöltésre, hogy a hirdetmény a TED-re továbbítható legyen.

II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

1. Ajánlatkérő a II.2.5) pont vonatkozásában figyelembe vette a Kbt. 76.§ (5) bekezdésében foglaltakat, és erre tekintettel határozza meg a legalacsonyabb árat értékelési szempontként, tekintettel arra, hogy a beszerezni kívánt akkumulátorok műszaki paramétereit a vonatkozó nemzetközi iparági szabványok határozzák meg. A iparági szabványok biztosítják, hogy a berendezések gyártóktól függetlenül tudjanak együttműködni járművekbe történő beépítésüket követően, ezért ezektől eltérő műszaki, minőségi paramétereket nem építünk be az értékelési folyamatba.

2. A II.2.7) pontban feltüntetett szerződéses időtartam az alábbi kiegészítéssel értendő:

A Kbt. 131. § (4) bekezdés szerinti szervezettel megkötendő szerződés a Felek részéről történő aláírás napján lép hatályba és a szerződésből eredő kötelezettségek mindkét fél általi maradéktalan teljesítésével szűnik meg, azzal, hogy a Megrendelő legfeljebb a szerződés hatályba lépésétől számított 24 hónapig adhat le Megrendelést.

3. Ajánlatkérő az I.3) pont kiegészítéséül közli, hogy a beszerzés tárgyát képező termékek tekintetében rajzdokumentációt nem bocsát rendelkezésre, tekintettel arra, hogy Ajánlatkérő nem rendelkezik saját szellemi tulajdonát képező, méretezett műszaki rajzokkal, illetve a rajzdokumentáció - mint szellemi termék - harmadik személyek részére történő átadásához szükséges, a szerzői jogi jogosult által adott felhasználási jogokkal.

II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Korszerű savas vasútijármű akkumulátorok

Rész száma: 2
II.2.2)További CPV-kód(ok)
31400000 Akkumulátorok, primer elemek és primer telepek
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Magyarország_1054_Budapest_Bécsi _út_1.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A közbeszerzés tárgya: Korszerű savas vasútijármű akkumulátorok beszerzése

A közbeszerzés mennyisége:

2 féle, összesen 22 db termék beszerzése

A szerződés típusa: Adásvételi keretszerződés

A szerződés keretösszege: nettó 60 940 EUR (2 féle különböző tételkódú - összesen 22 db tájékoztató mennyiségben).

Ajánlatkérő eredményes eljárás esetén a megjelölt keretösszegre köt szerződést. Ajánlatkérő a keretösszegből nettó 47 165 EUR értékre vállal megrendelési kötelezettséget (tervezetten 17 db termékre vetítve).

A keretösszegből a megrendelési kötelezettséggel nem érintett rész értéke nettó 13 775 EUR (tervezetten 5 db termékre vetítve) amely értéket a becsült érték a Kbt. 16. § (1) bekezdésének megfelelően tartalmazza.

A megrendelések leadásának szabályait a szerződéstervezet tartalmazza.

A fentiekben megadott mennyiségek tájékoztató jellegűek, tervezett mennyiségek (a szerződés időbeli hatálya alatt felmerülő, Ajánlatkérő javítási/karbantartási tevékenységének végzéséhez szükséges termékek pontos darabszámai nem prognosztizálhatók).

A részleteket a Közbeszerzési Dokumentumok II. Fejezetében található Műszaki leírás tartalmazza.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 60 940.00 EUR
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 24
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.9)Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ
A részvéltelre jelentkezők tervezett száma: 50
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

A felhívás ezen pontja kizárólag azért került kitöltésre, hogy a hirdetmény a TED-re továbbítható legyen.

II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

1. Ajánlatkérő a II.2.5) pont vonatkozásában figyelembe vette a Kbt. 76.§ (5) bekezdésében foglaltakat, és erre tekintettel határozza meg a legalacsonyabb árat értékelési szempontként, tekintettel arra, hogy a beszerezni kívánt akkumulátorok műszaki paramétereit a vonatkozó nemzetközi iparági szabványok határozzák meg. A iparági szabványok biztosítják, hogy a berendezések gyártóktól függetlenül tudjanak együttműködni járművekbe történő beépítésüket követően, ezért ezektől eltérő műszaki, minőségi paramétereket nem építünk be az értékelési folyamatba.

2. A II.2.7) pontban feltüntetett szerződéses időtartam az alábbi kiegészítéssel értendő:

A Kbt. 131. § (4) bekezdés szerinti szervezettel megkötendő szerződés a Felek részéről történő aláírás napján lép hatályba és a szerződésből eredő kötelezettségek mindkét fél általi maradéktalan teljesítésével szűnik meg, azzal, hogy a Megrendelő legfeljebb a szerződés hatályba lépésétől számított 24 hónapig adhat le Megrendelést.

3. Ajánlatkérő az I.3) pont kiegészítéséül közli, hogy a beszerzés tárgyát képező termékek tekintetében rajzdokumentációt nem bocsát rendelkezésre, tekintettel arra, hogy Ajánlatkérő nem rendelkezik saját szellemi tulajdonát képező, méretezett műszaki rajzokkal, illetve a rajzdokumentáció - mint szellemi termék - harmadik személyek részére történő átadásához szükséges, a szerzői jogi jogosult által adott felhasználási jogokkal.

II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Korszerű lúgos vasútijármű akkumulátorcsoport

Rész száma: 3
II.2.2)További CPV-kód(ok)
31400000 Akkumulátorok, primer elemek és primer telepek
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Magyarország_1054_Budapest_Bécsi _út_1.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A közbeszerzés tárgya: Korszerű lúgos vasútijármű akkumulátorcsoport beszerzése

A közbeszerzés mennyisége:

1 féle, összesen 16 db termék beszerzése

A szerződés típusa: Adásvételi keretszerződés

A szerződés keretösszege: nettó 237 968 EUR (1 féle tételkódú - összesen 16 db tájékoztató mennyiségben).

Ajánlatkérő eredményes eljárás esetén a megjelölt keretösszegre köt szerződést. Ajánlatkérő a keretösszegből nettó 193 349 EUR értékre vállal megrendelési kötelezettséget (tervezetten 13 db termékre vetítve).

A keretösszegből a megrendelési kötelezettséggel nem érintett rész értéke nettó 44 619 EUR (tervezetten 3 db termékre vetítve) amely értéket a becsült érték a Kbt. 16. § (1) bekezdésének megfelelően tartalmazza.

A megrendelések leadásának szabályait a szerződéstervezet tartalmazza.

A fentiekben megadott mennyiségek tájékoztató jellegűek, tervezett mennyiségek (a szerződés időbeli hatálya alatt felmerülő, Ajánlatkérő javítási/karbantartási tevékenységének végzéséhez szükséges termékek pontos darabszámai nem prognosztizálhatók).

A részleteket a Közbeszerzési Dokumentumok II. Fejezetében található Műszaki leírás tartalmazza.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 237 968.00 EUR
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 24
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.9)Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ
A részvéltelre jelentkezők tervezett száma: 50
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

A felhívás ezen pontja kizárólag azért került kitöltésre, hogy a hirdetmény a TED-re továbbítható legyen.

II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

1. Ajánlatkérő a II.2.5) pont vonatkozásában figyelembe vette a Kbt. 76.§ (5) bekezdésében foglaltakat, és erre tekintettel határozza meg a legalacsonyabb árat értékelési szempontként, tekintettel arra, hogy a beszerezni kívánt akkumulátorok műszaki paramétereit a vonatkozó nemzetközi iparági szabványok határozzák meg. A iparági szabványok biztosítják, hogy a berendezések gyártóktól függetlenül tudjanak együttműködni járművekbe történő beépítésüket követően, ezért ezektől eltérő műszaki, minőségi paramétereket nem építünk be az értékelési folyamatba.

2. A II.2.7) pontban feltüntetett szerződéses időtartam az alábbi kiegészítéssel értendő: A Kbt. 131. § (4) bekezdés szerinti szervezettel megkötendő szerződés a Felek részéről történő aláírás napján lép hatályba és a szerződésből eredő kötelezettségek mindkét fél általi maradéktalan teljesítésével szűnik meg, azzal, hogy a Megrendelő legfeljebb a szerződés hatályba lépésétől számított 24 hónapig adhat le Megrendelést.

3. Ajánlatkérő az I.3) pont kiegészítéséül közli, hogy a beszerzés tárgyát képező termékek tekintetében rajzdokumentációt nem bocsát rendelkezésre, tekintettel arra, hogy Ajánlatkérő nem rendelkezik saját szellemi tulajdonát képező, méretezett műszaki rajzokkal, illetve a rajzdokumentáció - mint szellemi termék - harmadik személyek részére történő átadásához szükséges, a szerzői jogi jogosult által adott felhasználási jogokkal.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki (amely) a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésben foglalt kizáró okok hatálya alatt áll.

Az igazolás módja:

Az igazolási módokra a 321/2015. (X.30.) K. r. 1-16. §-okban foglaltak irányadók.

Részvételre jelentkező vonatkozásában:

Részvételre jelentkezőnek részvételi jelentkezésében a 321/2015. (X. 30.) K. r. II. Fejezetének megfelelően, az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (EEKD) EKR-ben történő kitöltésével és benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésének hatálya alá. Ajánlatkérő az EEKD-t a Közbeszerzési Dokumentumok részeként, az EKR-ben elektronikus formában rendelkezésre bocsátja.

Ajánlatkérő a részvételi felhívásban előírt kizáró okok előzetes igazolására vonatkozóan, az eljárás részvételi szakaszában kizárólag az EEKD-ba foglalt nyilatkozatot veszi figyelembe az előzetes igazolási kötelezettség teljesítésére; e tekintetben Ajánlatkérő nem veszi figyelembe és nem bírálja a részvételi jelentkezésben, becsatolásra kerülő bármilyen más, az előírt kizáró okokhoz kapcsolódó igazolást, egyéb - nem a 321/2015. (X.30.) K. r.4. § (1) bekezdésének megfelelő - nyilatkozatot, dokumentumot.

Alvállalkozó és alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában:

A 321/2015. (X. 30.) K. r. 15. § szerint kell igazolni a kizáró okok fenn nem állását.

Az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozóra és más szervezetre vonatkozóan benyújtandó EEKD-t az EKR-ben az adott szervezet nevében a részvételi jelentkezést benyújtó gazdasági szereplő tölti ki. [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 3. § (3a) bekezdés.]

A részvételre jelentkező részvételi jelentkezésében - amennyiben az alkalmasság igazolásában részt nem vevő alvállalkozót vesz igénybe - a Kbt. 67. § (4) szerinti nyilatkozatot is köteles benyújtani arra vonatkozóan, hogy - az érintett részek tekintetében - nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a 62. § (1)-(2) szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.

A Kbt. 62. § (1) bekezdés a), b), e), h), j), l) és n) pontjában meghatározott időtartamot mindig a kizáró ok fenn nem állásának ellenőrzése időpontjától kell számítani.

A kizáró okokra vonatkozó igazolásokat az eljárás második, ajánlattételi szakaszában, az ajánlatkérő kifejezetten erre irányuló, külön felhívására szükséges benyújtani, a Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdésében foglaltak szerint:

- a Magyarországon letelepedett részvételre jelentkezők esetében a 321/2015. (X. 30.) K. r. III. Fejezet 8. §-a, a Kbt. 62. § (1) kb) pontja szerinti kizáró ok tekintetében a Kbt. 62. § (1) kb) pontja szerint,

- a nem Magyarországon letelepedett részvételre jelentkezők esetében a 321/2015. (X. 30.) K. r. III. Fejezet 10. §-a, a Kbt. 62. § (1) kb) pontja szerinti kizáró ok tekintetében a Kbt. 62. § (1) kb) pontja szerint.

A Kbt. 69. § (11a) bekezdése alapján Ajánlattevőknek/Kapacitást nyújtó személyeknek/szervezeteknek az ajánlattevőknek Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdés szerinti felhívására nyilatkozniuk kell, amennyiben az Ajánlatkérő által korábban lefolytatott közbeszerzési eljárásban a kizáró okok fenn nem állására és/vagy az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozóan benyújtott igazolás figyelembe vételét kéri.

Amennyiben az ajánlattevő valamely korábbi igazolás figyelembevételét kívánja, úgy nyilatkozatának tartalmaznia kell az érintett közbeszerzési eljárás és a korábban benyújtott érintett igazolás(ok) egyértelmű megjelölését oly módon, hogy azok a megjelölés alapján egyértelműen beazonosíthatóak legyenek.

Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4)-(6) szerinti felhívásában nem kéri be ismételten a részvételi szakaszban az EEKD-ban megtett nyilatkozatokat.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

P/1.

Az alkalmasság igazolása során a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésében foglaltak értelemszerűen irányadók.

Részvételre jelentkező részvételi jelentkezésében az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumba (EEKD) nyilatkozik, a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján, az előző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti év vonatkozásában a teljes - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről, attól függően, hogy a részvételre jelentkező mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét.

Az alkalmassági előírás igazolása során a Kbt. 65. § (6)-(8) valamint (11) bekezdései megfelelően alkalmazhatók, illetve alkalmazandók.

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdése alapján Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az EEKD formanyomtatványának IV. részét az alábbiak figyelembe vételével köteles kitölteni.

Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján kéri az EEKD formanyomtatványának IV. részében szereplő részletes információk megadását, továbbá felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy a megkövetelt alkalmassági követelmény(eke)t pontosan fel kell tüntetni a formanyomtatványban, annak kitöltésekor.

Az EEKD-ben, az alkalmassági követelmény előzetes igazolása során megadni kért információkat az egyes alkalmassági követelmények tekintetében a Közbeszerzési Dokumentumok I. A) rész 11. pontja tartalmazza.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

P/1.

A részvételre jelentkező alkalmas, amennyiben teljes - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele az előző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben összesen eléri

az 1. részben a 140 000 000 Ft-ot, azaz száznegyvenmillió forintot,

a 2. részben a 18 000 000 Ft-ot, azaz tizennyolcmillió forintot,

a 3. részben a 77 000 000 Ft-ot, azaz hetvenhétmillió forintot.

Továbbá Ajánlatkérő az egyértelműség kedvéért rögzíteni kívánja, hogy amennyiben valamely jelentkező több részre kíván részvételi jelentkezést benyújtani, úgy ahhoz, hogy valamennyi megpályázott részre alkalmasnak minősüljön, a megpályázott részekre irányadó minimumkövetelmények közül a legmagasabbat kell minimumkövetelményként teljesíteni.

Részvételre jelentkezőnek az előző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti év közül elegendő azon üzleti év/évek árbevételéről nyilatkoznia amellyel/amelyekkel a minimumkövetelménynek való megfelelést igazolni tudja.

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdése értelmében, ha a részvételre jelentkező a fenti adattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat megtétele nem lehetséges, az előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett részvételre jelentkező kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Az alkalmasság igazolása során a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésében foglaltak irányadók.

Az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolásokat az eljárás második, ajánlattételi szakaszában, az ajánlatkérő kifejezetten erre irányuló, külön felhívására szükséges benyújtani, a Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdésében foglaltak alapján, az alábbiak szerint:

M/1.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján az eljárást megindító részvételi felhívás feladásától visszafelé számított három évben (36 hónapban) teljesített,

vasúti járművekben alkalmazott akkumulátorokra vonatkozó szállításainak ismertetését a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (1)-(2) bekezdése szerinti formában igazolva, minimálisan az alábbi tartalommal:

- a szerződést kötő másik fél megnevezése;

- kapcsolattartó személy neve és elérhetősége (cím és/vagy telefonszám és/vagy e-mail és/vagy fax);

- a szállítás tárgyának ismertetése (olyan részletezettséggel, hogy abból az előírt alkalmassági feltételnek történő megfelelés egyértelműen megállapítható legyen);

- a referencia teljesítésének kezdő időpontja (év, hónap, nap pontossággal);

- a referencia teljesítésének befejező időpontja (év, hónap, nap pontossággal);

- a referencia szerinti szállítás mennyiségi adata (saját teljesítés mértéke a vizsgált időszak vonatkozásában);

- a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt.

Amennyiben az M/1. alkalmassági követelménynek való megfelelés a 321/2015.(X.30.) Korm.rendelet 22. § (1) bek. a) pontja alapján a Kbt. 5. § (1) bekezdés a)-c) valamint e) és f) pontja szerinti szervezet (illetve nem magyarországi szervezetek esetében olyan szervezet, amely a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján ajánlatkérőnek minősül) javára történő teljesítéssel igazolható, az alkalmasság igazolása a szervezet részéről kiállított, vagy általa aláírt referenciaigazolás benyújtásával szükséges.

Amennyiben az M/1. alkalmassági követelménynek való megfelelés a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (2) bekezdése szerint referencianyilatkozattal is igazolható, Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4)-(6) szerinti felhívásában nem kéri be ismételten a részvételi szakaszban az EEKD-ban megtett referencianyilatkozato(ka)t.

A bemutatott referenciákkal szemben követelmény, hogy szerződésszerűen teljesített szállításra vonatkozzanak. Ajánlatkérő az alkalmassági követelménynek való megfelelés igazolása során kizárólag a vizsgált időszak (az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három év) alatt teljesített (befejezett), de legfeljebb az eljárást megindító felhívás feladását megelőző hat éven belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe. Ebből adódóan a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján a bemutatott referenciák tekintetében (az EEKD szerinti előzetes igazolás és - amennyiben referencia igazolás benyújtása szükséges - a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti utólagos igazolás során egyaránt) ki kell derülnie annak, hogy a referenciák mekkora része teljesült az Ajánlatkérő által vizsgált időszakban - azaz az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három évben (36 hónapban)!

Az alkalmassági követelménynek való megfelelés igazolása során nem vehető figyelembe olyan szállítás, amelynek teljesítése a vizsgált időszaknál korábbi időpontban fejeződött be.

Az alkalmassági előírás igazolása során a Kbt. 65. § (6)-(7), (9) és (11) bekezdései megfelelően alkalmazhatók, illetve alkalmazandók.

Részvételre jelentkezőnek részvételi jelentkezésében a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. II. Fejezetnek megfelelően, az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő az EEKD-t a Közbeszerzési Dokumentumok részeként, elektronikus formában rendelkezésre bocsátja.

Ajánlatkérő az alkalmassági követelmény előzetes igazolására vonatkozóan, az eljárás részvételi szakaszában kizárólag az EEKD-ban foglalt nyilatkozatot veszi figyelembe az előzetes igazolási kötelezettség teljesítésére. A gazdasági szereplő által részvételi jelentkezésében, ajánlatában az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4)-(6) szerinti felhívása nélkül benyújtott igazolásokat az ajánlatkérő figyelmen kívül hagyja, és azokat csak az eljárást lezáró döntést megelőzően, kizárólag azon ajánlattevő(k) tekintetében vonja be a bírálatba, amely ajánlattevő(ke)t ajánlatkérő az igazolások benyújtására kívánt felhívni. Amennyiben az ajánlattevő az igazolásokat korábban benyújtotta, az ajánlatkérő nem hívja fel az ajánlattevőt az igazolások ismételt benyújtására, hanem úgy tekinti, mintha a korábban benyújtott igazolásokat az ajánlatkérő felhívására nyújtották volna be - és szükség szerint hiánypótlást rendel el vagy felvilágosítást kér.

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdése alapján Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az EEKD formanyomtatványának IV. részét az alábbiak figyelembe vételével köteles kitölteni.

Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján kéri az EEKD formanyomtatványának IV. részében szereplő részletes információk megadását, továbbá felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy a megkövetelt alkalmassági követelményeket pontosan fel kell tüntetni a formanyomtatványban, annak kitöltésekor.

Az EEKD-ben, az alkalmassági követelmények előzetes igazolása során megadni kért információkat az egyes alkalmassági követelmények tekintetében a Közbeszerzési Dokumentumok I. A) rész 11. pontja tartalmazza.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M/1.

Részvételre jelentkező alkalmas, amennyiben rendelkezik legalább az eljárást megindító részvételi felhívás feladásától visszafelé számított három évben (36 hónapban) teljesített, vasúti járművekben alkalmazott akkumulátorok szállítása tárgyában

az 1. részben összesen legalább 200 db termék,

a 2. részben összesen legalább 10 db termék,

a 3. részben összesen legalább 8 db termék

szállítására vonatkozó, a szerződésnek és az előírásoknak megfelelően teljesített referenciával/referenciákkal.

Az adott részre meghatározott alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelés több referenciával is igazolható, továbbá ugyanaz a referencia valamennyi részben bemutatható.

Továbbá Ajánlatkérő az egyértelműség kedvéért rögzíteni kívánja, hogy amennyiben valamely jelentkező több részre kíván részvételi jelentkezést benyújtani, úgy ahhoz, hogy valamennyi megpályázott részre alkalmasnak minősüljön, a megpályázott részekre irányadó minimumkövetelmények közül a legmagasabbat kell minimumkövetelményként teljesíteni.

Ajánlatkérő vasúti jármű alatt a 2005. évi CLXXXIII. törvény 2.§ 1.10 pontja szerinti vasúti járművet érti.

III.1.4)A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása és rövid ismertetése:

Ajánlatkérő nem határoz meg a részvételre vonatkozóan objektív szabályokat és kritériumokat.

III.1.6)A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:

Ajánlatkérő a szerződés teljesítését teljesítési és/vagy jóteljesítési biztosíték adásához nem köti.

Kötbérek:

A kötbér alapja (a továbbiakban: Kötbéralap) a szerződésszegéssel érintett szerződéses mennyiségre eső nettó ellenérték összege.

- késedelem esetén: a késedelem minden megkezdett napja után a Kötbéralap 1 %-a, de legfeljebb a Kötbéralap 30%-a,

- nem teljesítés esetén:

- adott megrendelés nem teljesítése esetén: a Kötbéralap 30%-a;

- a teljes szerződés nem teljesítése esetén (amennyiben a Megrendelő a teljes szerződést azonnali hatályú felmondással megszünteti, vagy a teljes szerződéstől eláll): a teljesítés nélkül maradt nettó szerződéses érték 30%-a

- hibás teljesítés esetén: a Kötbéralap 20%-a/alkalom.

Egyébiránt a szerződéses biztosítékok részletes feltételeit a Közbeszerzési Dokumentumok III. Fejezetében található - kizárólag tájékoztató jellegű, a tárgyalás alapját képező - szerződéstervezet tartalmazza.

III.1.7)Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:

A Kbt. 131. § (4) bekezdés szerinti szervezet a Kbt. 135. § (1) alapján a Szerződéstervezetben leírtak szerint, valamint a Kbt. 135. § (6) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az igazolt teljesítések után jogosult számlázásra, az eljárás lezárásaként megkötendő szerződésben foglalt feltételek szerint. Az ellenérték kifizetésének teljesítése - a szerződésszerű teljesítés igazolását követően - a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése szerinti szabályoknak megfelelően történik.

A kifizetés euróban történik.

Ajánlatkérő előleget, kötbért nem fizet, és semmiféle biztosítékot nem nyújt.

Ajánlatkérő késedelmes fizetése esetén a késedelmi kamatra vonatkozóan a Ptk. 6:155 §-a irányadó.

A finanszírozási és fizetési feltételek részletes szabályait a Közbeszerzési Dokumentumok részét képező - kizárólag tájékoztató jellegű, a tárgyalások alapját képező - szerződéstervezet tartalmazza.

III.1.8)A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:

1. Ajánlatkérő kizárja projekttársaság létrehozását.

2. Közös részvételre jelentkezés esetében a Kbt. 35. § (1)-(7) bekezdései irányadók. Közös részvételre jelentkezés esetében a részvételi jelentkezésben csatolni kell a Kbt. 35. § (2a) bek. szerinti meghatalmazást tartalmazó okiratot egyszerű elektronikus másolati formában, mely okiratnak ki kell terjednie arra, hogy a részvételi jelentkezést benyújtó gazdasági szereplő

- a közös részvételre jelentkezők képviseletére jogosult gazdasági szereplő az adott eljárás tekintetében;

- és hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az egyes közös részvételre jelentkezők képviseletében eljárhat.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Felhívással induló tárgyalásos eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 20/06/2023
Helyi idő: 12:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: 20/07/2023
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

1. Tekintettel a TED szigorú karakterkorlátozására Ajánlatkérő az egyéb információkat teljes körűen és részletesen a Közbeszerzési Dokumentumokban adja meg.

2. Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás megindítását megelőzően, annak előkészítése során előzetes piaci konzultációt folytatott le EKR001964992022 számon.

3. Jelen közbeszerzési eljárás az Elektronikus Közbeszerzési Rendszeren (EKR) keresztül lefolytatásra kerülő eljárás, így az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: EKR rendelet) rendelkezései alkalmazandóak.

4. Az EKR (https://ekr.gov.hu) használatához az EKR rendelet 6. §-a szerint regisztráció szükséges. Az EKR regisztráció a https://ekr.gov.hu/portal/kezdolap webhelyen tehető meg. Az EKR üzemeltetését és fenntartását a 13/2021. (XI. 29.) MvM rendelet alapján az Új Világ Nonprofit Szolgáltató Kft. végzi (http://ujvilag.gov.hu). Az EKR használatával és az EKR-ben történő regisztrációval kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas.

5. A jelen eljárásban a Kbt. 57. § (2) bekezdése nem alkalmazható.

6. A gazdasági szereplő a jelen közbeszerzési eljárás iránti érdeklődését - az EKR-ben való előzetes regisztrációt követően - kizárólag az EKR-en keresztül jelezheti az „Érdeklődés jelzése” funkció használatával. A Kbt. 41/A. § (3) bekezdése valamint az 57. § (1) bekezdés b) pontja alapján, amennyiben valamely nyilatkozatminta az EKR-ben elektronikus űrlapként a nyilatkozat megtételének nyelvén rendelkezésre áll, a nyilatkozatot az elektronikus űrlap kitöltése útján kell az ajánlat vagy részvételi jelentkezés részeként megtenni.

7. A tárgyalásos eljárás - jogalapja: a 307/2015. (X.27.) Korm. rend. 2. § (2) bekezdése alapján Ajánlatkérő alanyi jogon alkalmazza ezt az eljárás fajtát, mivel a jelen közbeszerzés során a Kbt. 6. § (1) bekezdés c) pontja szerinti Ajánlatkérőnek minősül.

8. A részvételi határidőig beérkezett részvételi jelentkezések bontását az EKR automatikusan, a részvételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg.

9. Ajánlatkérő az alkalmassági feltételeket és azok igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest - az eljárás összes része tekintetében - valamennyi alkalmassági feltétel vonatkozásában szigorúbban határozza meg [321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 30. § (4)].

10. Az eljárás részvételi szakaszában benyújtandó űrlapok:

- Felolvasólap (az EKR automatikusan kitölti);

- Nyilatkozat Kbt. 67. § (4) bekezdés alapján;

- Nyilatkozat folyamatban levő változásbejegyzési eljárásról [321/2015. (X.30.) Korm. rend. 13. §];

- Nyilatkozat a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) pontja vonatkozásában;

- Nyilatkozat a Kbt. 65. § (7) bekezdése vonatkozásában;

- Nyilatkozat üzleti titokról (amennyiben a részvételi jelentkezés üzleti titkot tartalmaz);

- Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum.

11. Az ajánlatok értékelésének szempontja az eljárás összes része tekintetében: a legalacsonyabb ár. A Tétellistában és az Eljárást megindító felhívás II.2.4) pontjában megadott mennyiségek kizárólag tájékoztató jellegűek és csak az ajánlatoknak a legalacsonyabb ár, mint értékelési szempont szerinti összehasonlíthatóságát szolgálják.

Az eljárás ajánlattételi szakaszában (részekre történő ajánlat-tétel esetén eljárási részenként) a Felolvasólapon a Tétellista szerinti (az egyes tételekre megadott) tájékoztató mennyiségek és az azokra megajánlott nettó egységárak szorzatának összegét szükséges feltüntetni a „Nettó ajánlati összérték (EUR)” rovatban, kettő tizedesjegy pontosságig.

12. Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontja szerinti eredménytelenségi esetkört nem alkalmazza.

13. Ajánlatkérő az eljárás II., ajánlattételi szakaszában az ajánlat benyújtását ajánlati biztosíték adásához nem köti.

14. Ajánlatkérő felhívja továbbá a figyelmet, hogy az ajánlattételi szakaszban az ajánlattevőknek az ajánlatukban nyilatkozniuk kell, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontjában foglaltak alapján átlátható szervezetnek minősülnek-e. Amennyiben ajánlattevő nem minősül átlátható szervezetnek, úgy ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdése e) pontja alapján érvénytelennek minősül.

15. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (9) bekezdése alapján Ajánlatkérő előírja, hogy a részvételre jelentkezőnek a részvételi jelentkezésében nyilatkoznia kell az Európai Unió Tanácsának 2022. április 8. napján elfogadott, az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló 833/2014/EU rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 5k. cikk (1) bekezdésében foglaltakkal összefüggésben arról, hogy a Rendelet szerinti tilalmak a részvételre jelentkező, valamint a részvételi jelentkezésben ismert és a szerződés értékének 10 %-át meghaladó alvállalkozó, szállító vagy kapacitást biztosító szervezet vonatkozásában fennállnak-e. Amennyiben részvételre jelentkező a tilalom hatálya alatt áll, úgy a részvételre jelentkezés a Kbt. 73. § (1) bekezdése e) pontja alapján érvénytelennek minősül. A Rendeletben foglalt tilalmak további gazdasági szereplők (alvállalkozó, szállító, kapacitást nyújtó szervezet) vonatkozásában történő fennállása esetéről a Közbeszerzési Dokumentumok I. fejezet A) rész (Útmutató az eljárás I., részvételi szakaszához) 14. pontja tartalmaz bővebb információkat.

16. Felhívjuk a gazdasági szereplők figyelmét, hogy Ajánlatkérő az eljárás megindításának dátumaként a 44/2015. (IX. 2.) MvM rendelet 1. § (1) és (4) bekezdése alapján a TED-en megjelent eljárást megindító hirdetmény VI.5) „E hirdetmény feladásának dátuma” pontjában szereplő dátumot tekinti.

17. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó:

Horváth Csaba Miklós

Lajstromszám: 01296

A részvételi jelentkezések felbontásának ideje: 2023/06/20 14:00

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
10/05/2023