A TED honlapja 2022. november 2-a óta meg tudja jeleníteni az e-hirdetményeket. A keresési funkció módosult: kérjük, módosítsa ennek megfelelően egyéni keresési beállításait. Tájékozódjon a változásokról "hírrovatunkból és az aktualizált útmutatóból.

Árubeszerzések - 286105-2016

18/08/2016    S158

Magyarország-Budapest: Zongorák

2016/S 158-286105

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Árubeszerzés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Budapesti Operettszínház
Nemzeti azonosító szám: AK15846
Postai cím: Nagymező utca 17.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101 Budapest
Postai irányítószám: 1065
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Oros Péter
E-mail: oros.peter@operett.hu
Telefon: +36 12693838
Fax: +36 12693838
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.operettszinhaz.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.operettszinhaz.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: Színház
I.5)Fő tevékenység
Szabadidő, kultúra és vallás

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Bogányi zongorák beszerzése.

II.1.2)Fő CPV-kód
37311100 Zongorák
II.1.3)A szerződés típusa
Árubeszerzés
II.1.4)Rövid meghatározás:

A 1259/2015. (IV.24.) Korm. határozatban meghatározott, a magyar és külföldi közintézményekben történő elhelyezés céljából 10 darab Bogányi-zongora Magyar Állam részére történő megvásárlása.

Bogányi-262 típusú zongora: 2 darab.

Bogányi-292 típusú zongora: 8 darab.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 602 000 000.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
37311100 Zongorák
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU101 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

7 db magyar és 3 db külföldi közintézmény a szerződés-tervezetben megadottak szerint.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A 1259/2015. (IV.24.) Korm. határozatban meghatározott, a magyar és külföldi közintézményekben történő elhelyezés céljából 10 darab Bogányi-zongora Magyar Állam részére történő megvásárlása.

Bogányi-262 típusú zongora: 2 darab.

Bogányi-292 típusú zongora: 8 darab.

II.2.5)Értékelési szempontok
Ár
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  • Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
    • a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
Magyarázat:

A közbeszerzési eljárás fajtája: hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás a Kbt. 98. § (2) bekezdés c) pontja szerint, mivel a szerződés műszaki-technikai sajátosságok miatt (és kizárólagos jogok védelme miatt) kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplővel köthető meg. Ajánlatkérő számára nem létezik más reális alternatíva beszerzési igényének kielégítésére, tekintettel arra, hogy az 1259/2015. (IV.24.) Korm. határozatában a Kormány elrendelte a magyar és külföldi közintézményekben történő elhelyezés céljából 10 darab Bogányi-zongora Magyar Állam részére történő megvásárlását.

IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Adásvételi szerződés – Bogányi-zongorák beszerzése

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
04/08/2016
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Zengafons Kft.
Postai cím: Ady Endre u. 17.
Város: Szendehely
NUTS-kód: HU313 Nógrád
Postai irányítószám: 2640
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 602 000 000.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 602 000 000.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

A 44/2015. (XI.2.) MvM rendelet 18. §-ában foglaltak alapján:

44/2015. (XI.2.) MvM rendelet 18. § a): nem releváns.

44/2015. (XI.2.) MvM rendelet 18. § b): Nyertes Ajánlattevő adószáma: 24176701-2-12.

44/2015. (XI.2.) MvM rendelet 18. § c):

— ajánlattevő neve: Zengafons Kft.,

— ajánlattevő címe: 2640 Szendehely, Ady Endre u. 17.,

— ajánlattevő adószáma: 24176701-2-12.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
16/08/2016