Szolgáltatások - 286158-2018

03/07/2018    S125    Szolgáltatások - Tervpályázat - Meghívásos eljárás 

Magyarország-Budapest: Építészeti, mérnöki és tervezési szolgáltatások

2018/S 125-286158

Tervpályázati kiírás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: KKBK Kiemelt Kormányzati Beruházások Központja Nonprofit Zrt.
Nemzeti azonosító szám: AK22545
Postai cím: Horvát utca 12–26.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Not specified
Postai irányítószám: 1027
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Sirály Katalin
E-mail: kozbeszerzes@drsk.hu
Telefon: +36 17998330
Fax: +36 17990141

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://www.kemenyferenc.org

A felhasználói oldal címe: http://www.delivaroskapu.org

I.2)Információ közös közbeszerzésről
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: http://www.delivaroskapu.org
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: http://www.delivaroskapu.org
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Épület építési projekt szervezése

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Budapesti Déli Városkapu Fejlesztés tervpályázat

II.1.2)Fő CPV-kód
71240000 Építészeti, mérnöki és tervezési szolgáltatások
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Budapest ma egy folyamatosan épülő város, valaha volt legsikeresebb korszakának küszöbén áll, óriási lehetőségek vannak a város előtt, amihez minden gazdasági-politikai feltétel adott. Egy új millennium következhet be, a XIX. század végénél is sikeresebb időszak, Budapest egy gyarapodó, erősödő, a világ nagyvárosai között egyre rangosabb és kulturális, gazdasági értelemben egyre vonzóbb várossá válhat a következő években.

A Déli Városkapu Fejlesztési Program régi adósságot törleszt, hiánypótló fejlesztéseket indít el Dél-Pesten és Észak-Csepelen. A Fejlesztési Program egységes szemléletben valósít meg városfejlesztést, rendet teremt és formát ad Észak-Csepel és Dél-Pest soroksári Duna-ág mentén elhelyezkedő területeinek.

A Fejlesztési Program legfontosabb eleme a 12 000 férőhelyes Diákváros, amely a fővárosban évtizedek óta hiányzó és a felsőoktatás fejlesztésében is fizikai korlátot jelentő kollégiumi férőhelyeket bővíti. Az elmúlt 40 évben nem került sor hasonló mértékű, átfogó kollégiumfejlesztésre, ráadásul a meglévő kollégiumi épületek állapota leromlott.

A Diákváros felgyorsítja a területen egyébként is szükséges infrastrukturális beruházásokat, az egészségmegőrző, egészségtudatos városfejlesztés figyelembe vételével a „zöld megoldások”, parkfejlesztés és a Duna-part rendbe tétele és élhetővé tétele kerül előtérbe. Számos budapesti egyetem diákjai élhetnek egy helyen, amely a tudásmegosztás és a közösségi élet szempontjából kiemelkedő jelentőségű, miközben műemlék és helyi védettségű épületek is felújításra kerülnek.

A Kemény Ferenc Sportlétesítmény-fejlesztési Program, valamint egyéb dél-pesti és észak-csepeli beruházások előkészítése és megtervezése érdekében szükséges intézkedésekről szóló 2016/2017. (XII.22.) számú Kormányhatározat kimondja, hogy a Fejlesztési Program elemei, – köztük az Országos Kollégiumfejlesztési Stratégiának (1722/2016. (XII.9) Kormányhatározat) is szerves részét képező budapesti Diákváros – a tervpályázati dokumentációban meghatározott tervezési területen kerüljenek megvalósításra. A Fejlesztési Programról szóló Kormányhatározat kimondja továbbá, hogy a terület építészeti, városépítészeti mestertervét (masterplan) elkészítő tervezőt nemzetközi tervpályázat keretében válasszák ki.

A tervpályázat célja Magyarország és Budapest stratégiai célkitűzései mentén olyan élhető városfejlesztés megvalósítása, amely központi elemén, a Diákvároson keresztül több ütemben képes megteremteni csaknem 12 000 egyetemi polgár megfelelő színvonalú lakhatását. Ezen felül megvalósítja a területhez kapcsolódó jelentős és szintén régóta esedékes közlekedési fejlesztéseket, amelyek nem csak ésszerűbbé teszik a közösségi közlekedést, de alapjaiban változtatják meg a város és víz kapcsolatot: felszabadítják az eddig a vágányok fogságában lévő és így kevesek által látogatott Duna-partot. A tervpályázat célja továbbá azt bemutatni, hogy a Fejlesztési Programban létrejövő, a diákok és a lakosság által is használható sportlétesítményeknek, közösségi tereknek köszönhetően hogyan válhat egy lepusztult, elhanyagolt környékből, fővárosi léptékben is vonzó városnegyed. A beépítési javaslatoknak illeszkedniük kell a környező városszövethez, az infrastruktúrához, a természeti környezethez, valamint a területen meglévő műemléki védettségű építményekhez (Nagyvásártelep épületet, Kvassay-zsilip körüli épületegyüttes). A beépítési javaslatok mindegyikénél kiemelt, elsődleges szempont a fenntarthatóság.

A jelen tervpályázat nyomán elkészítendő mesterterv (masterplan) olyan urbanisztikai pályázatot foglal magában, amely a Duna, Rákóczi híd – Könyves Kálmán körút nyomvonal, Soroksári út és a 209968 helyrajzi számú bekötőút – Weiss Manfréd út által határolt, megközelítőleg 135 ha-os terület beépítésének megtervezésére vonatkozik.

A tervpályázat célja a tervpályázati dokumentációban közzétett tervezési program megvalósítására legalkalmasabb tervező kiválasztása.

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.10)A résztvevők/részvételre jelentkezők kiválasztásának szempontjai:

A részvételi szakaszban, az alkalmasság igazolásához és a rangsoroláshoz nyújtott információk során a beadandó dokumentumokat, az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017 (XII.19.) Kormány rendelet 2. § (5) bekezdése alapján működtetett tervpályázati honlapon keresztül kell a részvételre jelentkezőknek és meghívottaknak feltöltenie.

Alkalmassági minimumkövetelmény:

I. A részvételre jelentkező pályázónak mindösszesen legalább egy, az alábbi feltételek valamelyikének megfelelő referenciával kell rendelkeznie:

1. Legalább 100 ha kiterjedésű területre szerződésszerűen teljesített, elfogadott építészeti masterplan, amely alapján a kivitelezés megkezdődött;

2. Vízparti: folyó-, tenger vagy tóparti fekvésű területre készített építészeti masterplan;

3. Legalább 1 ha területű campusra (egyetemi vagy főiskolai oktatási és szabadidős funkciókat is magában foglaló városrész) készített építészeti masterplan;

4. Legalább 45 000 lélekszámú település egészére vagy településrészre készített urbanisztikai terv vagy építészeti fejlesztési koncepció, amely magában foglalt közlekedésfejlesztési-, telepítési -és zöldterület kialakítási koncepciót.

A referenciákról a részvételre jelentkezőnek/konzorciumi partnerének nyilatkoznia kell. A referencia követelményeknek legalább egy konzorciumi tagnak meg kell felelnie. Elfogadhatók a részvételre jelentkező/konzorciumi partnere teljesítésbe bevont tagjának, munkavállalójának személyes referenciái is. Az információk valódiságáért a részvételre jelentkező felel.

II. Kiíró az alábbi minimum követelményeket határozza meg a szakemberek tekintetében a 266/2013 (VII.11.) Kormány rendelet szerint:

1. 1 fő építésztervező É

2. 1 fő táj- és kertépítész tervező K

3. 1 fő közlekedésmérnök tervező KÉ

A részvételre jelentkező által bemutatott tervezőknek rendelkezniük kell saját országukban, vagy abban az országban ahol munkájukat végzik, érvényes hivatalos, a fentiekben meghatározott vagy azzal egyenértékű tervezői jogosultsággal. Az alkalmasság igazolásához csatolni kell ezen jogosultságot igazoló dokumentumok másolatát és az előírt szakemberek szakmai önéletrajzát. A Kiíró felhívja a figyelmet, hogy a hatályos magyar jogszabályok alapján, amennyiben a tervpályázatot követő közbeszerzési eljáráson nyertes Pályázó nem rendelkezik Magyarországon érvényes jogosultsággal, úgy a szerződés megkötésének előfeltételeként a tervezői jogosultságát vagy honosítania kell a Magyar Mérnök Kamaránál vagy a Magyar Építész Kamaránál, vagy magyarországi jogosultsággal rendelkező szakember bevonásával kell biztosítania a tervezői jogosultságot.

A fentiekben felsorolt alkalmassági követelményeket teljesítő – azaz érvényes – részvételre jelentkezők rangsorolása az alábbi szempontok szerint történik:

1. A követelményeknek megfelelő és benyújtott referenciamunkák darabszáma;

2. A referenciakövetelmények 1. pontjában meghatározott referenciák közül azok darabszáma, amelyek 100 ha-nál nagyobb méretű területre vonatkoznak;

3. A referenciakövetelmények 2. pontjában (vízparti referenciák) meghatározott referenciák darabszáma.

A rangsorolási szempontokkal és a rangsorolás folyamatával összefüggésben részletes információkat a tervpályázati dokumentáció tartalmaz.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1)Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk
A részvétel egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve: igen
nevezze meg az adott szakmát: 266/2013 (VII.11.) Kormány rendelet az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.2)Az eljárás fajtája
Meghívásos
Résztvevők száma: 17
IV.1.7)A már kiválasztott résztvevők neve:
1. ADEPT Architects, Dánia
2. Sasaki Associates Inc., Amerika
3. KCAP Architects & Planners, Hollandia
4. Kohn Pedersen Fox (KPF), Amerika
5. Squire & Partners, Anglia
6. SNØHETTA, Norvégia
7. Budapesti Építőművészeti Műhely Tervező Korlátolt Felelősségű Társaság (Dévényi Tamás)
8. Fernezelyi, Basa Iroda Építész Korlátolt Felelősségű Társaság, FBIS Architects (Fernezelyi Gergely)
9. Finta és Társai Építész Stúdió Kft. (Finta József)
10. Spacefor Kft. (Finta Sándor)
11. 3h Építésziroda Építészeti Kutató, Fejlesztő és Tervező Kft. (Günther Zsolt és Csillag Katalin)
12. M-Teampannon Építészmérnöki Kft. (Noll Tamás)
IV.1.9)A pályaművek értékelésének szempontjai:

1. Urbanisztika

— városképi megjelenés

— építészeti minőség

— tájépítészet: közösségi terek és zöldfelületek

— város és víz kapcsolata

— funkcionális kapcsolatrendszer

— innováció

2. Közlekedés:

— kapcsolódás a szűkebb és tágabb környezet közösségi és egyéni közlekedési hálózataihoz

— közösségi közlekedés előnyben részesítése érdekében tett megoldások

— parkolás és belső közlekedési rendszer

— gyalogos és kerékpáros megoldások

3. Ütemezhetőség:

— önállóan működőképes fejlesztési ütemek

— prioritások és sorrendiség

4. Fenntarthatóság:

— smart megoldások

— zöld koncepciók

— alacsony üzemeltetési költségek, kedvező anyaghasználat, energiatudatosság

IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)A pályázatok (pályaművek) vagy részvételi jelentkezések benyújtásának határideje
Dátum: 14/08/2018
Helyi idő: 23:59
IV.2.3)Részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének dátuma
Dátum: 04/09/2018
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken a pályaművek vagy részvételi jelentkezések elkészíthetőek:
Angol, Magyar
IV.3)Díjak és bírálóbizottság (zsűri)
IV.3.1)Díj(ak)ra vonatkozó információk
Sor kerül díj/díjak odaítélésére: igen
Az odaítélendő díjak száma és értéke:

Meghívási díj: 40 000 EUR*/ pályázó

Pályázatok díjazása:

1. díj: 90 000 EUR

2. díj: 50 000 EUR

3. díj: 30 000 EUR

Megvétel (2 db) 20 000 EUR/ megvétel

Díjazásra rendelkezésre álló keret összesen (meghívási és pályázati díjak) 890 000 EUR

IV.3.2)Az összes pályázónak történő kifizetésekre vonatkozó adatok:
IV.3.3)A tervpályázati eljárást követő szerződések
A tervpályázati eljárást követően a szolgáltatás megrendelésére irányuló szerződést a pályázat nyertesével vagy a nyertesek valamelyikével kötik meg: igen
IV.3.4)A bírálóbizottság döntése
A bírálóbizottság döntése kötelező az ajánlatkérő számára: igen
IV.3.5)A bírálóbizottság tagjainak neve:
1. Elnök: dr. Fürjes Balázs, államtitkár
2. Társelnök: Tóth Csaba, építész, KKBK Nonprofit Zrt., Beruházási főigazgató
3. dr. Schneller Domonkos, KKBK Kiemelt Kormányzati Beruházások Központja Zrt. Stratégiai főigazgató
4. Szalay-Bobrovniczky Alexandra Budapest Főváros Önkormányzata Főpolgármester-helyettes
5. Varga-Ötvös Béla, Budapest Főváros Önkormányzata
6. Grubánovits Gabriella, KKBK Nonprofit Zrt., közgazdász
7. Zoboki Gábor, építész
8. Mártonffy Miklós, Budapest Főváros Önkormányzata, Fővárosi főépítész
9. Szűcs Balázs, Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata, főépítész
10. Gyulai István, Budapest Főváros XXI. kerület Önkormányzata, főépítész
11. Szalay Tihamér, építész, Magyar Építész Kamara delegáltja
12. Fekete György, építész, Magyar Művészeti Akadémia delegáltja
13. Szemerey Samu, építész, várostervező
14. Ercsényi Balázs, okl. építőmérnök, terület-és településfejlesztési szakértő, közlekedéstervező
15. Szloszjár György, tájépítész
16. Baráth Etele, építész, Európai Gazdasági és Szociális Bizottság tagja
17. dr. Sölch Gellért Boldizsár, Emberi Erőforrások Minisztériumának delegáltja
18. Győr Attila, műemlékvédelmi szakértő
19. Lilly Kudic, építész, Head of Architecture, London South Bank University
20. Orbán Csaba, építész, KKBK Nonprofit Zrt Zrt. Kemény Ferenc Programiroda, osztályvezető,póttag

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

A szakértők tagjainak neve:

1. dr. Tóth Katalin

2. dr. Sirály Katalin

3. Ujvári Éva

4. dr. Verók Krisztián

5. Patkó Dávid

6. Polyák Levente

7. dr. Anke Ruckes

8. Balogh Andrea

9. Dulicz László

10. Michael Lisher

11. Forgács Dávid

12. Iványi Bálint

13. Varga Tamás

14. Frankfurt Beatrix

15. Böszörményi-Nagy Gergő

1) A tervpályázat a titkosság biztosításával kerül lefolytatásra, a pályaművek nem sérthetik a titkosságot. A titkosság biztosítása érdekében a pályaművek szerzőinek az adatait a bírálóbizottság csak a bírálat lezárását és a zárójelentés elfogadását követően ismerheti meg és hozhatja nyilvánosságra. A részvételi jelentkezés és a pályamű benyújtásával kapcsolatos formai előírásokat és a benyújtással kapcsolatos előírásokat részletesen a tervpályázati dokumentáció tartalmazza. Részvételi jelentkezések és pályaművek kizárólag a 424/2017 (XII.19.) Kormány rendeletben foglaltaknak megfelelően, a tervpályázati dokumentációban részletezetteknek megfelelően, nyújthatók be.

2) A tervpályázat lebonyolítása a 2015. évi CXLIII. törvény, illetőleg a 310/2015.(X.28.) Korm. Rendelet előírásai szerint történik.

3) A tervpályázaton a Pályázó csak egy pályaművel vehet részt. A társszerzők és a szerzők munkatársai (a vonatkozó etikai normák betartásával) több pályázatban is közreműködhetnek.

4) A tervpályázaton az a természetes vagy jogi személy, egyéni cég vagy személyes joga szerint jogképes szervezet vehet részt - a továbbiakban Pályázó - aki/amely:

— az előminősítési eljárás/tervpályázat részvételi szakasza szakmai feltételeinek eleget tesz,

— aki a tervpályázati kiírásban meghirdetett tervezési feladat elkészítésére vállalkozik,

— aki azzal, hogy pályázatát benyújtotta, a tervpályázati kiírás feltételeit magára nézve kötelezőnek elfogadta,

— akivel szemben a Korm. rendelet 17. § (3) és 18. § (3)-(5) bekezdése szerinti kizáró és összeférhetetlenségi okok egyike sem áll fenn,

— aki személyében a pályázat tervezési feladatának elvégzésére a hatályos jogszabályok - különösen, de nem kizárólagosan az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet – szerint jogosult a pályázati eredményhirdetés időpontjában, a feladat ellátásához és megtervezéséhez megfelelő jogosultsága van, és szerepel a Magyar Építész Kamara honlapján szereplő hivatalos Névjegyzéken (www.mekon.hu),

— aki az EU Közösség bármelyik országában letelepedett külföldi állampolgár, és a pályázati eredményhirdetés időpontjában az adott országban tervezői jogosultsággal rendelkezik, tervezési jogosultsága a Magyar Építész Kamaránál akkreditálásra kerül, vagy a tervezésbe olyan magyar tervezőirodát von be partnerként, amely rendelkezik a szükséges jogosultságokkal. A szerződéskötéskor meglévő akkreditált tervezői jogosultság vagy akkreditált jogosultsággal rendelkező partner megléte a Pályázó felelőssége,

— aki nyilatkozik arról, hogy szakmai tevékenysége körében – három évnél nem régebben meghozott jogerős ítéletben megállapított – jogszabálysértést nem követett el,- a tervpályázat titkosságát megőrzi,

— felhatalmazza a kiírót, hogy díjazás vagy megvétel esetén a pályaművét részben vagy egészben a felhasználja.

5) A tervpályázat hivatalos nyelvei:

— A részvételi szakasz tekintetében: A magyar és az angol, beleértve a kiadott előminősítési (részvételi) dokumentációt, a kérdés-választ. A részvételi jelentkezések és kérdések benyújthatók angol vagy magyar nyelven. A válaszokat a Kiíró angol és magyar nyelven is megadja,

— A pályázati szakasz tekintetében: A pályaművek tervlapjait és a műszaki leírást kizárólag angol nyelven kell elkészíteni. A Kiíró más nyelv használatát nem teszi lehetővé.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.2)A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. § szerint

Karakterkorlát miatt itt feltüntetve a Hirdetmény II.2.4) „A közbeszerzés ismertetése" rovatának folytatása:

A tervpályázat eredményeként kiválasztott nyertes tervezővel, hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást követően, a Kiíró tervezési szerződést kíván kötni a Déli Városkapu Fejlesztés mesterterv (masterplan) tervdokumentációjának elkészítésére.

Mesterterv (masterplan) alatt a kiíró a tervpályázati kiírásban és dokumentációban az alábbiakat érti: olyan építészeti, városépítészeti tervezési dokumentáció, amely egy fejlesztés koncepcionális tartalmát, elrendezését, funkcióit határozza meg. A masterplan célja, hogy biztosítsa az építmények, a szociális létesítmények és a környezet kapcsolatát. A masterplan javaslatot tehet gazdasági, lakhatási, közlekedési, közösségi funkciókra és használati módokra is dinamikus, hosszú távra vonatkozóan. Masterplanként önmagában a jelen tervpályázati kiírás tekintetében az Étv. és egyéb építési jogszabályok szerinti településrendezési eszközök nem elfogadhatók.

Karakterkorlát miatt itt feltüntetve a Hirdetmény IV.3.5) „A bírálóbizottság tagjainak neve" rovatának folytatása:

21. Tuss Réka, építész, KKBK Kiemelt Kormányzati Beruházások Központja Zrt. Kemény Ferenc Programiroda, beruházási projektmenedzser - póttag

Karakterkorlát miatt itt feltüntetve a Hirdetmény VI.3) pont "További információk" rovatának folytatása:

6) A pályázati dokumentáció beszerzésének módja: A Pályázó a pályázati honlapon történő regisztrációjával jelentkezik, mely során kapja meg a dokumentáció eléréséhez szükséges kódot. (Megadandó adatok: Pályázó neve, e-mail címe). A Pályázó a hozzáférési kódjával a pályázati honlapról díjmentesen töltheti le a dokumentációt. A tervpályázati dokumentáció teljes terjedelmű letöltése a részvételi jelentkezés és a pályamű benyújtásának feltétele.

7) A Hirdetmény III.2.1) pontjában felsorolt tervezői jogosultságokkal összefüggésben további információ a tervpályázati dokumentációban található.

8.) A Kiíró és a Pályázók közötti kapcsolattartás és információcsere kizárólag a tervpályázat honlapján keresztül, a titkosság szabályait betartva, anonim módon, az azonosító kód felhasználásával történik.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
29/06/2018