Paslaugos - 28618-2021

20/01/2021    S13

Slovėnija-Velenje: Valymo ir sanitarinės paslaugos miesto ir kaimo vietovėse bei kitos susijusios paslaugos

2021/S 013-028618

Skelbimas apie sutarties skyrimą

Pirkimo procedūros rezultatai

Paslaugos

Teisinis pagrindas:
Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Mestna občina Velenje
Nacionalinis registracijos Nr.: 5884268000
Adresas: Titov trg 1
Miestas: Velenje
NUTS kodas: SI034 Savinjska
Pašto kodas: 3320
Šalis: Slovėnija
Asmuo ryšiams: Elma Dervišević
El. paštas: javna-narocila@velenje.si
Telefonas: +386 38961701
Faksas: +386 38961654
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.velenje.si
I.4)Perkančiosios organizacijos tipas
Regiono ar vietos valdžios institucija
I.5)Pagrindinė veikla
Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

Izbira izvajalca za opravljanje obvezne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin v Mestni občini Velenje

II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
90600000 Valymo ir sanitarinės paslaugos miesto ir kaimo vietovėse bei kitos susijusios paslaugos
II.1.3)Sutarties tipas
Paslaugos
II.1.4)Trumpas aprašymas:

Predmet javnega razpisa je izbira izvajalca za izvajanje obvezne občinske gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin v Mestni občini Velenje.

Gospodarska javna služba obsega naslednje storitve:

— pregledniško službo,

— urejanje utrjenih površin,

— pometanje in čiščenje utrjenih in drugih površin,

— urejanje in čiščenje zelenih površin,

— vzdrževanje urbane opreme,

— čiščenje vodometov in pitnikov,

— vzdrževanje igral in fitnes naprav in

— izobešanje zastav.

Obseg storitev je podrobneje opredeljen v Odloku o koncesiji za izvajanje lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin v Mestni občini Velenje (Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 07/2020, v nadaljevanju: Odlok) in v Pravilniku o standardih storitev izvajanja lokalne gospdarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin v Mestni občini Velenje (Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 07/2020; v nadaljevanju: Pravilnik).

Koncesija se bo izvajala na celotnem ob

II.1.6)Informacija apie pirkimo dalis
Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)Aprašymas
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
50870000 Žaidimo aikštelių įrenginių remonto ir priežiūros paslaugos
77310000 Žaliųjų zonų sodinimo ir priežiūros paslaugos
90600000 Valymo ir sanitarinės paslaugos miesto ir kaimo vietovėse bei kitos susijusios paslaugos
90611000 Gatvių valymo paslaugos
90612000 Gatvių šlavimo paslaugos
90620000 Sniego valymo paslaugos
90630000 Ledo valymo paslaugos
90640000 Nutekamojo vandens priimtuvų valymo ir ištuštinimo paslaugos
90914000 Automobilių stovėjimo aikštelių valymo paslaugos
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: SI034 Savinjska
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

Velenje.

II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Predmet javnega razpisa je izbira izvajalca za izvajanje obvezne občinske gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin v Mestni občini Velenje.

Gospodarska javna služba obsega naslednje storitve:

— pregledniško službo,

— urejanje utrjenih površin,

— pometanje in čiščenje utrjenih in drugih površin,

— urejanje in čiščenje zelenih površin,

— vzdrževanje urbane opreme,

— čiščenje vodometov in pitnikov,

— vzdrževanje igral in fitnes naprav in

— izobešanje zastav.

Obseg storitev je podrobneje opredeljen v Odloku o koncesiji za izvajanje lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin v Mestni občini Velenje (Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 07/2020, v nadaljevanju: Odlok) in v Pravilniku o standardih storitev izvajanja lokalne gospdarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin v Mestni občini Velenje (Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 07/2020; v nadaljevanju: Pravilnik).

Koncesija se bo izvajala na celotnem območju Mestne občine Velenje. Koncesijska pogodba se podeli za obdobje največ 11 let.

Začetek trajanja koncesije, pogoji za njeno veljavnost, uvedba koncesionarja v posel, razlogi za morebitno mirovanje in podaljšanje koncesije in drugi elementi, povezani s terminskim planom izvajanja koncesije bodo usklajeni v drugi fazi javnega razpisa in v vzorcu koncesijske pogodbe.

Po pravnomočnosti akta izbire bo koncedent sklenil koncesijsko pogodbo z izbranim kandidatom. Izbran koncesionar bo prevzel vse obveznosti iz odloka, pravilnika, razpisne dokumentacije, končne ponudbe ter koncesijske pogodbe.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Sąnaudos - Vardas: Cenovno najnižje opredeljen predlog izvedbenega programa urejanja in čiščenja javnih površin / Lyginamasis svoris: 90
Sąnaudos - Vardas: Višji standard izvajanja koncesionirane dejavnosti od zahtevanega (dodatna kadrovska usposobljenost, dodatna tehnična opremljenost, hitrejša odzivnost, ipd.) / Lyginamasis svoris: 10
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)Papildoma informacija

IV dalis: Procedūra

IV.1)Aprašymas
IV.1.1)Procedūros tipas
Konkurencinis dialogas
IV.1.3)Informacija apie preliminariąją sutartį arba dinaminę pirkimo sistemą
IV.1.8)Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)
Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų?: ne
IV.2)Administracinė informacija
IV.2.1)Ankstesnis skelbimas apie šią procedūrą
Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris: 2020/S 162-393705
IV.2.8)Informacija apie dinaminės pirkimo sistemos taikymo nutraukimą
IV.2.9)Informacija apie kvietimo dalyvauti konkurse naudojant išankstinį informacinį skelbimą nutraukimą

V dalis: Sutarties skyrimas

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: ne
V.1)Informacija apie neskirtas sutartis
Sutartis / partija neskirta
Negauta jokių pasiūlymų ar paraiškų arba jos buvo atmestos

VI dalis: Papildoma informacija

VI.3)Papildoma informacija:
VI.4)Peržiūros procedūros
VI.4.1)Peržiūros institucija
Oficialus pavadinimas: Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil
Adresas: Slovenska cesta 54
Miestas: Ljubljana
Pašto kodas: 1000
Šalis: Slovėnija
VI.4.4)Tarnyba, kuri gali suteikti informacijos apie peržiūros procedūrą
Oficialus pavadinimas: Mestna občina Velenje
Adresas: Titov trg 1
Miestas: Velenje
Pašto kodas: 3320
Šalis: Slovėnija
VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
15/01/2021