Tekintse meg a COVID-19-vonatkozású, orvosi felszerelések beszerzésére irányuló ajánlati felhívásokat.

Az Európa jövőjéről szóló konferencián Ön is bemutathatja ötleteit, és hozzájárulhat Európa jövőjének alakításához. Fogalmazza meg javaslatait!

Szolgáltatások - 286240-2016

18/08/2016    S158

Magyarország-Szolnok: Régészeti szolgáltatások

2016/S 158-286240

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Damjanich János Múzeum
Nemzeti azonosító szám: AK18503
Postai cím: Kossuth tér 4.
Város: Szolnok
NUTS-kód: HU322 Jász-Nagykun-Szolnok
Postai irányítószám: 5000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Mészáros Klára
E-mail: mklara@djm.hu
Telefon: +36 56421602
Fax: +36 56510151
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.djm.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.djm.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
I.5)Fő tevékenység
Szabadidő, kultúra és vallás

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Régészeti feladatok ellátása.

II.1.2)Fő CPV-kód
71351914 Régészeti szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

1. Régészeti feltáráshoz kapcsolódó bontómunka 500 000 m².

2. Régészeti ásatáshoz kapcsolódó geodéziai és térinformatikai szolgáltatás 500 000 m².

3. Régészeti feltáráshoz kapcsolódó szakmai feladatok 500 000 m².

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: igen
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 1 157 500 000.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Régészeti feltáráshoz kapcsolódó régészeti bontómunka

Rész száma: 1
II.2.2)További CPV-kód(ok)
71351913 Geológiai feltárási szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU322 Jász-Nagykun-Szolnok
A teljesítés fő helyszíne:

Jász Nagykun Szolnok megye területe.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Régészeti feltáráshoz kapcsolódó bontómunka:

— a gépi földmunka után az ásatási felszín kézi nyesése,

— a bizonytalan körvonalú objektumok kézi nyesése,

— az objektumok kijelölése, bontása, részbontása,

— az objektumokban metszetfal kialakítása,

— speciális objektumok bontása,

— a leletanyag gyűjtése, illetve speciális objektumok esetén helyszíni megőrzése,

— rajzoláshoz, fotózáshoz a régészeti helyszín, illetve az egyes objektumok tisztítása,

— természettudományos célra mintavételezés,

— közreműködés az ásatási tábor kialakításában, illetve bontásában,

— objektumok védőtakarásának elkészítése,lebontása,

— a leletanyag mozgatása az ásatási helyszínen,

— helyszíni szivattyúzás segítése,

— a régészeti tábor őrzése munkaidőn kívül, 1 fővel,

— egyeztetett létszámból álló, régészeti bontómunkában jártas munkacsapat biztosítása és szállítás,

— a munkavégzéshez szükséges felszerelés biztosítása.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: Késedelmi kötbér napi mértéke / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: Rendelkezésre állási idő / Súlyszám: 15
Ár - Súlyszám: 80
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Régészeti ásatáshoz kapcsolódó geodéziai és térinformatikai szolgáltatás

Rész száma: 2
II.2.2)További CPV-kód(ok)
71351914 Régészeti szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU322 Jász-Nagykun-Szolnok
A teljesítés fő helyszíne:

Jász Nagykun Szolnok megye területe.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Régészeti ásatáshoz kapcsolódó geodéziai és térinformatikai szolgáltatás.

1. Terepi geodéziai feladatok:

— a lelőhely előzetes felmérése, terepmodell készítése,

— ásatási területek határainak kitűzése,

— a kibontott objektumok részletes szintezése,

— a lebegőpontos objektumrajzok mérőpontjainak bemérése, szintezése,

— a metszetpontok mérőpontjainak bemérése, szintezése,digitális rajz készítése,

— ásatási helyszíni mérőpontok létesítése és áthelyezése,

— szöveges dokumentációjának elkészítése és átadása,

— előrehaladási térkép készítése és átadás,

— záró beszámolóhoz záró felmérés és térkép készítése, átadása.

2. Térinformatikai feldolgozás:

— az ásatási manuálék archiválás és elsődleges digitális feldolgozása,

— az ásatási manuálék illesztése térinformatikai rendszerbe,

— a raszteres modell vektorizálása,színes nyomtatása,

— összesítő térkép és szelvénytérkép szerkesztése, nyomtatása,

— a kiegészítő információk feldolgozása,

— adatbázis fejlesztése,

— ásatási dokumentáció készítése.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: Késedelmi kötbér napi mértéke / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: Rendelkezésre állási idő / Súlyszám: 15
Ár - Súlyszám: 80
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

. Régészeti feltáráshoz kapcsolódó szakmai feladatok ellátása

Rész száma: 3
II.2.2)További CPV-kód(ok)
71351914 Régészeti szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU322 Jász-Nagykun-Szolnok
A teljesítés fő helyszíne:

Jász Nagykun Szolnok megye területe.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

1. Terepi feladatok:

— a gépi humuszeltávolítás alatti régészeti szakfelügyelet biztosítása, bontómunkálatok irányítása,

— terepi régészeti szakmunkálatok biztosítása,

— ásatási dokumentáció készítése,

— leletanyag csomagolása,

— jelentés készítése a terepi feladatok teljesüléséről,

— a terepi geodéziai feladatok irányítása,

— az ásatás terepi munkálatainak befejezését követő 30. napig összefoglaló szöveges jelentés készítése.

2. Feldolgozó és utómunka:

— leletanyag teljes körű tisztítása, konzerválása, restaurálása,

— leletanyag nyilvántartásba vétele, az egyeztetett és jogszabályban rögzített módon,

— a térinformatikai feldolgozás koordinálása, ellenőrzése, javítása,

— komplex ásatási jelentés elkészítése a terepi munkálatok befejezését követő 12 hónapon belül,

— a feltárás befejezésétől számított 12 hónapon belül az ásatási dokumentumok átadása,

— a feltárás befejezésétől legfeljebb 24 hónapon belül a teljes, leletazonosítóval ellátott leletanyag átadása,

— ásatási dokumentáció átadása.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: Késedelmi kötbér napi mértéke / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: Rendelkezésre állási idő / Súlyszám: 15
Ár - Súlyszám: 80
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2016/S 109-194344
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Rész száma: 1
Elnevezés:

1. Régészeti feltáráshoz kapcsolódó bontómunka

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
01/08/2016
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Salisbury Régészeti Kft.
Postai cím: Víg u.57.
Város: Budaörs
NUTS-kód: HU102 Pest
Postai irányítószám: 2040
Ország: Magyarország
E-mail: salisbury.kft@salisburykft.hu
Telefon: +36 304117002
Fax: +36 19200477
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Ásatárs Kft.
Postai cím: Futár u.12
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU331 Bács-Kiskun
Postai irányítószám: 6000
Ország: Magyarország
E-mail: galinazsolt@gmail.com
Telefon: +36 303321757
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 350 000 000.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 437 500 000.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Rész száma: 2
Elnevezés:

2.Régészeti ásatáshoz kapcsolódó geodéziai és térinformatikai szolgáltatás

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
01/08/2016
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Salisbury Régészeti Kft.
Postai cím: Víg u.57.
Város: Budaörs
NUTS-kód: HU102 Pest
Postai irányítószám: 204
Ország: Magyarország
E-mail: salisbury.kft@salisburykft.hu
Telefon: +36 304117002
Fax: +36 19200477
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Archeodata 1998 Bt.
Postai cím: Szabadság u. 67.
Város: Polgár
NUTS-kód: HU321 Hajdú-Bihar
Postai irányítószám: 4090
Ország: Magyarország
E-mail: archeodata@yahoo.com
Telefon: +36 206657030
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 130 000 000.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 120 000 000.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Rész száma: 3
Elnevezés:

3. Régészeti feltáráshoz kapcsolódó szakmai feladatok ellátása

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
01/08/2016
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Salisbury Régészeti Kft.
Postai cím: Víg u.57.
Város: Budaörs
NUTS-kód: HU102 Pest
Postai irányítószám: 2040
Ország: Magyarország
E-mail: salisbury.kft@salisburykft.hu
Telefon: +36 304117002
Fax: +36 19200477
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Archeodata 1998 Bt.
Postai cím: Szabadság u. 67.
Város: Polgár
NUTS-kód: HU321 Hajdú-Bihar
Postai irányítószám: 4090
Ország: Magyarország
E-mail: archeodata@yahoo.com
Telefon: +36 206657030
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Ásatárs Kft.
Postai cím: Futár u.12
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU331 Bács-Kiskun
Postai irányítószám: 6000
Ország: Magyarország
E-mail: galinazsolt@gmail.com
Telefon: +36 30332175
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 640 000 000.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 600 000 000.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Nyertes ajánlattevők:

— Salisbury Régészeti Kft., 2040 Budaörs Víg u.57., adószám:15576529-2-16,

— Archeodata 1998 Bt., 4090 Polgár Szabadság u. 67., adószám:20325037-2-09,

— Ásatárs Kft. 6000 Kecskemét Futár u.12., adószám:13245919-2-03.

A nyertes ajánlattevő gazdasági társaságok a 2004. évi XXXIV. törvény szerint mikrovállalkozásnak minősülnek.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. vonatkozó előírása alapján.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
16/08/2016