Tjänster - 286282-2023

15/05/2023    S93

Sverige-Halmstad: Fototjänster

2023/S 093-286282

Meddelande om upphandling

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Halmstads kommun
Nationellt registreringsnummer: 212000-1215
Postadress: Box 153
Ort: HALMSTAD
Nuts-kod: SE231 Hallands län
Postnummer: 30105
Land: Sverige
Kontaktperson: Lumni Fetiu
E-post: lumni.fetiu@halmstad.se
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.halmstad.se
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afxnezaxaa&GoTo=Docs
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afxnezaxaa&GoTo=Tender
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Bildfotografer

Referensnummer: KS 2023/00141
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
79961000 Fototjänster
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Kommunens behov av anlitade fotografer för bild för att dokumentera, informera och marknadsföra kommunen. Dessa bilder är viktiga för vårt kulturarv och behövs på många olika platser i för att marknadsföra kommunen och kommunicera med kommuninvånarna. Fotografer som lämnar anbud ska kunna inställa sig snabbt till kommunens förfogande och ta bilder och filmer enligt beställarens önskemål.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
79960000 Foto- och tillhörande tjänster
79961300 Specialfotografering
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE231 Hallands län
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Halmstad

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Kommunens behov av anlitade fotografer för bild för att dokumentera, informera och marknadsföra kommunen. Dessa bilder är viktiga för vårt kulturarv och behövs på många olika platser i för att marknadsföra kommunen och kommunicera med kommuninvånarna. Fotografer som lämnar anbud ska kunna inställa sig snabbt till kommunens förfogande och ta bilder och filmer enligt beställarens önskemål.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Start: 01/08/2023
Slut: 31/07/2025
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

1 förlängning/ar á 24 månader

II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 14/06/2023
Lokal tid: 23:59
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 13/09/2023
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 15/06/2023
Lokal tid: 00:00

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Halmstads kommun
Ort: Halmstad
Land: Sverige
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
10/05/2023