Varor - 286399-2023

15/05/2023    S93

Sverige-Karlstad: Diagnostiska system

2023/S 093-286399

Meddelande om upphandling

Varor

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Region Värmland
Nationellt registreringsnummer: 232100-0156
Postadress: Regionens Hus, Besöksadress: Rosenborgsgatan
Ort: Karlstad
Nuts-kod: SE Sverige
Postnummer: 651 82
Land: Sverige
Kontaktperson: Jessica Clarenbach
E-post: jessica.clarenbach@regionvarmland.se
Telefon: +46 10-8314381
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.regionvarmland.se
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://www.e-avrop.com/liv/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=75862
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://www.e-avrop.com/liv/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=75862
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till ovannämnda adress
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Annan typ: Region
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Hälso- och sjukvård

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Mellanmjukvara Programvara för PNA.

Referensnummer: RS/231189
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
33124110 Diagnostiska system
II.1.3)Typ av kontrakt
Varor
II.1.4)Kort beskrivning:

Region Värmland (regionen) genomför denna upphandling som avser avtal på Mellanmjukvara/Programvara för PNA med beskrivning i Upphandlingens omfattning.

Det totala värdet för ingående varor/tjänster i denna upphandling under aktuell avtalsperiod inkl. optionsår beräknas uppgå till ca 14 miljoner SEK baserat på 2022 års inköpsvolymer/behov Regionen kommer inte att i avtal kunna garantera viss volym. Antagen leverantör är skyldig att leverera det verkliga behovet.

 

Upphandlingen omfattar:

·         Planering och projektledning

·         Införande och drift av system

·         Service och support

·         Systemutveckling

·         Utbildning

·         Dokumentation

·         Integrationer Analytix, Activ Directory, instrument, instruments mellanmjukvaror

Systemmiljö

Leverantören ska tillhandahålla följande systemmiljöer av offererat system:

·         Produktionsmiljö

·         Testmiljö

II.1.5)Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 14 000 000.00 SEK
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
33124110 Diagnostiska system
33169500 Kirurgiska spårbarhetssystem
38000000 Laboratorieutrustning, optisk utrustning och precisionsutrustning (exkl. glas)
48000000 Programvara och informationssystem
48100000 Programvara för särskild industri
48180000 Medicinsk programvara
48460000 Programvara för analys, forskning, matematik eller prognos
48810000 Informationssystem
48814000 Medicinska informationssystem
51000000 Installation (utom programvara)
72000000 IT-tjänster: konsultverksamhet, programvaruutveckling, Internet och stöd
72200000 Programmering av mjukvara samt rådgivning
72212460 Programvaruutvecklingstjänster för analys, forskning, matematik eller prognos
72300000 Datatjänster
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE Sverige
Nuts-kod: SE311 Värmlands län
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

 

Region Värmland (regionen) genomför denna upphandling som avser avtal på Mellanmjukvara/Programvara för PNA med beskrivning i Upphandlingens omfattning.

Det totala värdet för ingående varor/tjänster i denna upphandling under aktuell avtalsperiod inkl. optionsår beräknas uppgå till ca 14 miljoner SEK baserat på 2022 års inköpsvolymer/behov Regionen kommer inte att i avtal kunna garantera viss volym. Antagen leverantör är skyldig att leverera det verkliga behovet.

 

Upphandlingen omfattar:

·         Planering och projektledning

·         Införande och drift av system

·         Service och support

·         Systemutveckling

·         Utbildning

·         Dokumentation

·         Integrationer Analytix, Activ Directory, instrument, instruments mellanmjukvaror

 

Systemmiljö

Leverantören ska tillhandahålla följande systemmiljöer av offererat system:

·         Produktionsmiljö

·         Testmiljö

 

Beräknad avtalsstart: 2023-09-01

Beräknad Avtalstid för drift och förvaltning 2024-01-01 – 2027-12-31 (48 månader) med option för regionen om förlängning maximalt 24 månader + 24 månader + maximalt 24 månader.

·         Från avtalsstart till driftstart ska all projektering, förberedelser, integrationer och utbildningar genomföras tillsammans med tester för verifiering av ställda krav vars testresultat ska vara godkända av regionen i enlighet med leverantörens anbudshandlingar och gällande leveransplan.

·         Övertagande/Effektiv leveransdag av tjänsten ska ske senast 2024-01-01.

Observera att det är regionen som avgör om option ska utnyttjas, antagen leverantör är enligt detta avtal skyldig att acceptera regionens begäran om att nyttja ovanstående optioner.

Avisering om förlängning sker i god tid före avtalsperiodens utgång. För avtal publicerade i e-Avrop sker avisering via systemet eller via e-post.

 

Vid avtalsperiodens utgång upphör avtalet att gälla utan uppsägning.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 14 000 000.00 SEK
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Start: 01/01/2024
Slut: 31/12/2027
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

Förlängningsoption till: 2029-12-31

Förlängningsoption till: 2031-12-31

Förlängningsoption till: 2033-12-21

II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 11/06/2023
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 08/12/2023
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 12/06/2023
Lokal tid: 00:00

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten i Karlstad
Postadress: Box 568
Ort: Karlstad
Postnummer: 651 12
Land: Sverige
E-post: forvaltningsrattenikarlstad@dom.se
Telefon: +46 54-148500
Fax: +46 54-148530
Internetadress: http://www.forvaltningsrattenikarlstad.domstol.se
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
10/05/2023