Paslaugos - 28642-2021

20/01/2021    S13

Lenkija-Varšuva: Kartografavimo paslaugos

2021/S 013-028642

Klaidų ištaisymas

Skelbimas, susijęs su pakeitimais ar papildoma informacija

Paslaugos

(Europos Sąjungos oficialiojo leidinio priedas, 2020/S 248-617818)

Teisinis pagrindas:
Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Adresas: Al. Jana Pawła II nr 70
Miestas: Warszawa
NUTS kodas: PL POLSKA
Pašto kodas: 00-175
Šalis: Lenkija
El. paštas: zamowieniapubliczne@arimr.gov.pl
Telefonas: +48 223184311
Faksas: +48 223185411
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: www.arimr.gov.pl

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

Modernizacja i aktualizacja baz danych systemu LPIS – opracowanie cyfrowej ortofotomapy oraz danych przestrzennych (ORTO2021)

Nuorodos numeris: DPiZP.2610.35.2020
II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
71354000 Kartografavimo paslaugos
II.1.3)Sutarties tipas
Paslaugos
II.1.4)Trumpas aprašymas:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przez Wykonawcę, w celu realizacji zadań związanych z modernizacją i aktualizacją baz danych Systemu Identyfikacji Działek Rolnych (LPIS) – dalej system LPIS:

1. barwnych zdjęć lotniczych wielkoformatową kamerą cyfrową w barwach rzeczywistych (RGB) i bliskiej podczerwieni (IR) z terenową wielkością piksela w zakresie panchromatycznym nie większą od 0,25m (GSD ≤ 0,25m) i opracowanie na ich podstawie cyfrowej ortofotomapy w barwach rzeczywistych (RGB) i barwach fałszywych (CIR) z terenową wielkością piksela 0,25 m w układzie PL-1992, zwanych dalej Produktem 1,

2. kartometrycznych map anaglifowych ze zdjęć lotniczych wykonanych w latach 2021–2023, zwanych dalej Produktem 1A,

3. danych wektorowych identyfikujących zmianę pokrycia terenu dla działek referencyjnych wskazanych przez Zamawiającego, położonych w większości na obszarze opracowanego w latach 2021–2023 w ramach niniejszego zamówienia Produktu 1, zwanych dalej Produktem 3.

Zgodnie z rozdz. I SIWZ.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
15/01/2021
VI.6)Pradinio skelbimo nuoroda
Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris: 2020/S 248-617818

VII dalis: Pakeitimai

VII.1)Informacija, kuri turi būti pakeista ar papildyta
VII.1.2)Taisytinas pradinio skelbimo tekstas
Dalies numeris: IV.2.2
Yra:
Data: 22/01/2021
Vietos laikas: 11:00
Turi būti:
Data: 28/01/2021
Vietos laikas: 11:00
Dalies numeris: IV.2.7
Yra:
Data: 22/01/2021
Vietos laikas: 11:15
Turi būti:
Data: 28/01/2021
Vietos laikas: 11:15
VII.2)Kita papildoma informacija: