Byggentreprenader - 286450-2023

Submission deadline has been amended by:  328552-2023
15/05/2023    S93

Sverige-Västervik: Ombyggnadsarbete

2023/S 093-286450

Meddelande om upphandling – försörjningssektorerna

Byggentreprenader

Rättslig grund:
direktiv 2014/25/EU

Avsnitt I: Upphandlande enhet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Västervik Miljö & Energi AB
Nationellt registreringsnummer: 556045-6567
Postadress: Box 25
Ort: VÄSTERVIK
Nuts-kod: SE213 Kalmar län
Postnummer: 59321
Land: Sverige
Kontaktperson: Sanna Landerholm
E-post: Sanna.landerholm@ecenea.se
Internetadress(er):
Allmän adress: https://www.vmeab.se/
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afxhazmaob&GoTo=Docs
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afxhazmaob&GoTo=Tender
I.6)Huvudsaklig verksamhet
Vatten

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Om- och tillbyggnad av Lucerna reningsverk

Referensnummer: U-050-2023
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
45262700 Ombyggnadsarbete
II.1.3)Typ av kontrakt
Byggentreprenader
II.1.4)Kort beskrivning:

Om- och tillbyggnad av Lucerna reningsverk.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
45232421 Reningsverk
45262800 Ut- och tillbyggnadsarbeten
45400000 Färdigställande byggnadsarbeten
45450000 Övriga färdigställande byggnadsarbeten
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE213 Kalmar län
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Västervik

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Om- och tillbyggnad av Lucerna reningsverk.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Slut: 01/06/2027
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 01/10/2023
Lokal tid: 23:59
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 01/04/2024
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 02/10/2023
Lokal tid: 07:00

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Västervik Miljö och energi AB
Ort: Västervik
Land: Sverige
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
10/05/2023