Servicii - 286495-2023

15/05/2023    S93

România-Deva: Servicii de exploatare forestieră

2023/S 093-286495

Anunț de participare

Servicii

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA - SUCURSALA DIRECTIA SILVICA HUNEDOARA
Număr naţional de înregistrare: RO1590120
Adresă: Strada: Mihai Viteazu, Numar: 10, Judet: Hunedoara
Localitate: Deva
Cod NUTS: RO423 Hunedoara
Cod poștal: 330091
Țară: România
Persoană de contact: Dan Mircea Orsa
E-mail: achizitii@deva.rosilva.ro
Telefon: +40 254205100
Fax: +40 0254205111
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.rosilva.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100165836
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Alt tip: regie autonoma
I.5)Activitate principală
Altă activitate: Silvicultura si exploatari forestiere

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Servicii de exploatare, transport si incarcat mecanizat masa lemnoasa II D.S. Hunedoara 2023

Număr de referinţă: 6913 / R.D.C. / 26.04.2023
II.1.2)Cod CPV principal
77211100 Servicii de exploatare forestieră
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

servicii de exploatare forestieră – 2610.58 mc, servicii de transport masă lemnoasă – 105644.31 tkm și încărcat/descărcat mecanizat – 2610.58 mc, conform caietului de sarcini.

Se pot solicita clarificari privind documentatia de atribuire inainte de data limita de depunere a ofertelor, astfel: cel tarziu in a 9 - a zi inainte de termenul limita stabilit in Anuntul de participare pentru depunerea ofertelor.

Autoritatea contractanta va transmite raspunsului consolidat la solicitarile de clarificari/informatii suplimentare, astfel: in a 5 -a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor.

NOTA: Autoritatea contractanta nu este obligata sa raspunda solicitarilor de clarificari/ informatii suplimentare care nu au fost adresate in termenul stabilit la Sectiunea I.3 din Fisa de date a achizitiei.

Fisa de date a achizitiei reprezinta totodata si instructiuni pentru ofertanti.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 507 444.36 RON
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: da
Pot fi depuse oferte pentru numărul maxim de loturi: 7
Numărul maxim de loturi care pot fi atribuite unui singur ofertant: 7
Autoritatea contractantă îşi rezervă dreptul de a atribui contracte prin combinarea următoarelor loturi sau grupuri de loturi:

Se pot depune oferte pentru unul sau mai multe loturi. Ofertanții pot oferta unul sau mai multe loturi, cu condiția ca volumul ofertat să fie maxim egal cu capacitatea de exploatare rămasă disponibilă în Atestat, deoarece exploatarea masei lemnoase de către un operator economic se poate efectua doar în limita volumului aprobat în Atestat.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Lot 5 - 192/2100126500460 Prisloape - Dobra

Lot nr.: 5
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
77211100 Servicii de exploatare forestieră
77210000 Servicii de transport de buşteni
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO423 Hunedoara
Locul principal de executare:

Ocolul Silvic Dobra - DS Hunedoara - conform caietului de sarcini

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

conform caietului de sarcini

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 86 367.40 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 7
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Alte informatii despre loturi sunt prezentate în caietul de sarcini.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Lot 6 - 104/2200134604060 Bilugu - Lupeni

Lot nr.: 6
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
77211100 Servicii de exploatare forestieră
77210000 Servicii de transport de buşteni
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO423 Hunedoara
Locul principal de executare:

Ocolul Silvic Lupeni - DS Hunedoara - conform caietului de sarcini

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

conform caietului de sarcini

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 97 651.09 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 7
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Alte informatii despre loturi sunt prezentate în caietul de sarcini.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Lot 1 - 208/2100126500600 Pr. Iancului - Dobra

Lot nr.: 1
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
77211100 Servicii de exploatare forestieră
77210000 Servicii de transport de buşteni
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO423 Hunedoara
Locul principal de executare:

Ocolul Silvic Dobra - DS Hunedoara - conform caietului de sarcini

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

conform caietului de sarcini

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 70 769.60 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 7
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Alte informatii despre loturi sunt prezentate în caietul de sarcini.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Lot 3 - 303/2100126502330 Calea lui Novac - Dobra

Lot nr.: 3
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
77211100 Servicii de exploatare forestieră
77210000 Servicii de transport de buşteni
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO423 Hunedoara
Locul principal de executare:

Ocolul Silvic Dobra - DS Hunedoara - conform caietului de sarcini

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

conform caietului de sarcini

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 138 323.30 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 7
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Alte informatii despre loturi sunt prezentate în caietul de sarcini.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Lot 7 - 105/2200134604070 Sterminosu - Lupeni

Lot nr.: 7
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
77211100 Servicii de exploatare forestieră
77210000 Servicii de transport de buşteni
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO423 Hunedoara
Locul principal de executare:

Ocolul Silvic Lupeni - DS Hunedoara - conform caietului de sarcini

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

conform caietului de sarcini

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 13 784.56 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 7
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Alte informatii despre loturi sunt prezentate în caietul de sarcini.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Lot 4 - 373/2200126503610 Pr. Lui Stefan - Dobra

Lot nr.: 4
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
77211100 Servicii de exploatare forestieră
77210000 Servicii de transport de buşteni
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO423 Hunedoara
Locul principal de executare:

Ocolul Silvic Dobra - DS Hunedoara - conform caietului de sarcini

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

conform caietului de sarcini

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 70 227.63 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 7
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Alte informatii despre loturi sunt prezentate în caietul de sarcini.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Lot 2 - 207/2100126500610 Cabana Verde - Dobra

Lot nr.: 2
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
77211100 Servicii de exploatare forestieră
77210000 Servicii de transport de buşteni
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO423 Hunedoara
Locul principal de executare:

Ocolul Silvic Dobra - DS Hunedoara - conform caietului de sarcini

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

conform caietului de sarcini

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 30 320.78 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 7
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Alte informatii despre loturi sunt prezentate în caietul de sarcini.

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

Cerinta nr.1

Ofertantul, ofertantul asociat, subcontractantul, tertul sustinator nu trebuie să se regaseasca în situatiile prevazute la art. 164, art. 165 si art. 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.

Modalitatea de indeplinire: initial, se va prezenta DUAE (elaborat conform formularului standard existent în SEAP).

In vederea completarii DUAE , operatorii economici vor accesa link-ul: https://e-licitatie.ro

După autentificarea în sistem, detalii cu privire la documentul DUAE se vor regăsi în secțiunea „Informatii DUAE” – „Ghid utilizare DUAE”, respectiv „Notificare DUAE din partea AADR”.

DUAE este configurat de către autoritatea contractantă direct în SEAP la definirea documentației de atribuire. SEAP va genera automat fișierul în format .xml aferent și îl va atașa fără ca utilizatorii să aibă posibilitatea să-l modifice direct sau să-l șteargă. Răspunsurile la DUAE ale operatorilor economici care participă la procedură vor fi completate în SEAP în mod direct, după autentificare, de către fiecare participant.

Precizari:

Formularul DUAE este pus la dispozitia ofertantilor la sectiunea Documente atasate ce compun Documentatia de Atribuire.

a. In cazul depunerii unei oferte in asociere, fiecare asociat are obligatia de a demonstra indeplinirea cerintei. Aceasta cerinta va fi demonstrata şi de eventualii subcontractanti. In cazul depunerii unei oferte individuale/comune sustinuta tehnico-profesional de catre tert/terti sustinatori, fiecare sustinator are obligatia de a demonstra indeplinirea cerintei.

- documentele de confirmare ale asociatilor/subcontractantilor/tertilor sustinatori vor fi prezentate, in urma solicitarii autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

b. Incadrarea in una sau mai multe dintre situatiile prevazute la art. 164, art. 165 si art. 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, atrage excluderea ofertantului din procedura pentru atribuirea contractului;

c. Ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor va prezenta, la solicitarea autorităţii contractante, documentele justificative care probeaza indeplinirea cerintelor asumate, dupa cum urmeaza:

- Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante la momentul prezentarii acestora, cu privire la plata impozitelor, taxelor si a contributiilor de asigurari sociale la bugetul de stat si la bugetul local pentru sediul social(principal). Pentru sediile secundare, precum si punctul/punctele de lucru pentru care exista obligatii de plata se prezinta o declaraţie pe propria răspundere privind îndeplinirea obligaţiilor de plată a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor la bugetul general consolidat datorate(conform art. 165, alin.(3) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice);

- Cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv.

- dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la : art. 166 alin.(2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice;

- alte documente edificatoare, dupa caz.

In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit operatorul economic, nu se emit documente de tipul celor solicitate sau acestea nu vizeaza toate situatiile cuprinse la art. 164, art. 165 si art. 167, se accepta orice document considerat edificator emis de autorităţi competente din tara respectiva;

In cazul ofertantilor persoane juridice/fizice straine documentele vor fi transmise in limba in care au fost emise, insotite de o traducere autorizata a acestora in limba romana.

In sensul prevederilor art. 63 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, persoanele cu functie de decizie din cadrul D.S. Hunedoara (inclusiv membrii comisiei de evaluare a ofertelor) sunt: : Crişan Radu, Breban Daniela, Coandă Victor, Rădos Adrian, Pastiu Crinela, Faur Lavinia, Orșa Dan, Gorun Gabriel, Ghițoaica Izabela, Apolzan Radu si Benta Benoni.

Ofertantii, asociatii, subcontractantii şi tertii sustinatori vor prezenta o declaraţie din care sa rezulte ca nu se incadreaza în prevederile art. 60 din Legea nr.98/2016. Declaraţiile de neincadrare în prevederile art. 60 din Legea nr.98/2016 se vor prezenta odată cu DUAE.

Atenţionări speciale:

- Nedepunerea DUAE odată cu oferta (inclusiv pentru asociat/subcontractant/terţ susţinător) atrage respingerea acesteia ca inacceptabilă.

- Se vor depune, odata cu DUAE, urmatoarele documente, dupa caz: angajamentul ferm al tertului sustinator din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia, acordul de subcontractare si/sau acordul de asociere, dupa caz. Nedepunerea acestora odata cu DUAE, constituie temei pentru solicitarea de clarificari pentru eventualele inadvertente de forma ale informatiilor cuprinse in sectiunile DUAE, atat ale ofertantului/candidatului, cat si ale subcontractantului/tertului sustinator, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii de atribuire.

Notă: autoritatea contractantă aplică cerinţele privind capacitatea prin raportare la fiecare lot în parte.

Cerinţa nr. 1

Operatorii economici trebuie sa fie legal inregistrati si sa aiba dreptul de a derula contractul. Cerinta trebuie indeplinita de catre toti participantii la procedura pentru partea /partile de contract pe care acestia urmeaza sa o/le indeplineasca efectiv, prin prezentarea Certificatului constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului.

Datele prevazute în certificat trebuie sa fie reale/actuale la momentul prezentarii documentelor. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent în codul CAEN din certificatul constatator emis de ORC.

Modalitatea de îndeplinire:

Inițial, operatorii economici vor completa DUAE (conform art 193 alin (1) din Legea 98/2016). Ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor va prezenta, la solicitarea autorităţii contractante, Certificatul constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului.

NOTA: In lipsa inregistrarii la ORC (persoane fizice romane, persoane fizice/juridice straine), sunt acceptate documente echivalente care sa dovedeasca o forma de inregistrare/apartenenta profesionala adecvate in raport cu obiectul contractului.

Cerinţa nr. 2

Operatorii economici trebuie să aibă dreptul de a exploata masă lemnoasă. În temeiul art. 62, alin.(2) din Legea 46/2008 – Codul Silvic și a Ord. 1106/2018 (sau anterior, după caz), operatorii economici trebuie să deţină Atestat pentru activități de exploatare forestieră și cazier tehnic, eliberate de Comisia de atestare a operatorilor economici pentru activitatea de exploatare forestieră, care funcţionează în cadrul Asociaţiei Patronale a Forestierilor din România, valabile la momentul depunerii. În cazul persoanelor juridice străine, se pot prezenta documente echivalente, emise în conformitate cu legislația aplicabilă în țara de rezidență. Cerința trebuie îndeplinită de catre toți participanții la procedură pentru partea/părțile de contract pe care aceștia urmează să o/le îndeplinească efectiv.

Alte informații: Oferta se va depune pe loturi. Ofertanții pot oferta unul sau mai multe loturi, cu condiția ca volumul ofertat să fie maxim egal cu capacitatea de exploatare rămasă disponibilă în Atestat, deoarece exploatarea masei lemnoase de către un operator economic se poate efectua doar în limita volumului aprobat în Atestat. Volumul disponibil se calculeaza ca diferenta dintre volumul total atestat pentru exploatare, pe perioada de valabilitate a atestatului, si volumul contractat la data desfasurarii procedurii de atribuire. Ofertanții a caror oferta depasesc volumul disponibil din atestat sau au acumulate cel puţin 25 de puncte de penalizare, conform prevederilor Legii nr. 171/2010, cu modificările şi completările ulterioare, vor fi respinși.

Se vor depune documentele:

Inițial se va completa DUAE si formularul “DECLARAȚIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE privind situația capacității de exploatare”, în care ofertanții vor specifica numărul atestatului, valabilitatea acestuia, volumul atestat, volumul contractat la data desfasurarii licitatiei precum și numărul de puncte de penalizare din cadrul cazierului tehnic, acumulate conform prevederilor Legii nr. 171/2010, cu modificările şi completările ulterioare. Numai la solicitarea autorității contractante, se va depune de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar la finalizarea evaluării ofertelor: Certificat de atestare/reatestare pentru activități de exploatare forestieră și cazier tehnic, eliberate de Comisia de atestare a operatorilor economici pentru activitatea de exploatare forestieră, care funcţionează în cadrul Asociaţiei Patronale a Forestierilor din România, în temeiul art. 62, alin.(2) din Legea 46/2008 – Codul Silvic și a Ord. 1106/2018 (sau anterior, după caz), valabile si actuale (completate la zi) la momentul prezentării acestora. În cazul persoanelor juridice străine, se pot prezenta documente echivalente, emise în conformitate cu legislația aplicabilă în țara de rezidență, valabile la momentul prezentarii acestora.

III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Loturile: 1,2,3,4,5,6,7Utilaje, instalatii si echipament tehnicOfertantul trebuie să facă dovada că are capacitatea de a transporta masa lemnoasă aferentă lotului pentru care depune ofertă. În acest sens, va prezenta o declaraţie cu privire la utilajele, instalaţiile şi echipamentele tehnice aflate la dispoziţia sa pentru executarea contractului.

Loturile: 1,2,3,4,5,6,7Proportia de subcontractareÎn cazul în care operatorul economic intenţionează să subcontracteze o parte/părţi din contract, DUAE include şi informaţiile solicitate cu privire la subcontractanţi pentru partea lor de implicare în contract.

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

Inițial, operatorii economici vor completa DUAE (conform art 193 alin (1) din Legea 98/2016), în care ofertanții vor preciza utilajele, instalaţiile şi echipamentele tehnice aflate la dispoziţia sa pentru executarea contractului.Declaraţia cu privire la utilajele, instalaţiile şi echipamentele tehnice aflate la dispoziţia sa pentru executarea contractului, va fi prezentată, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar la finalizarea evaluarii ofertelor. Din declarația respectivă trebuie să rezulte că ofertantul are la dispoziție mijloacele necesare pentru executarea contractului, respectiv că are capacitatea de a transporta masa lemnoasă aferentă lotului pentru care depune ofertă. De asemenea Autoritatea contractanta poate solicita alte documente edificatoare pentru indeplinirea cerintei, dupa caz.

Initial, operatorii economici vor completa DUAE (conform art. 193 alin (1) din Legea 98/2016), cu referire la fiecare lot pentru care se depune ofertă.În DUAE se va preciza proporția de subcontractare și serviciile ce vor fi prestate de subcontractant/i.

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
Procedură accelerată
Justificare:

D.S. Hunedoara va reduce termenul de depunere a ofertelor la 15 zile de la data transmiterii spre publicare a anunţului de participare, în conformitate cu prevederile art. 74, alin. (2) din Legea nr.98/2016. Anunţul de intenție nr. PI1002426 a fost publicat în SEAP, www.e-licitaţie.ro, în data de 01.04.2022, ora 13:00.

IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 29/05/2023
Ora locală: 15:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Română
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Oferta trebuie să fie valabilă până la: 29/09/2023
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 29/05/2023
Ora locală: 15:00
Locul:

In SEAP

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.3)Informații suplimentare:

Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea ”sau echivalent”.

D.S. Hunedoara va reduce termenul de depunere a ofertelor la 15 zile de la data transmiterii spre publicare a anunţului de participare, în conformitate cu prevederile art. 74, alin. (2) din Legea nr.98/2016. Anunţul de intenție nr. PI1002784 a fost publicat în SEAP, www.e-licitaţie.ro, în data de 04.11.2022 15:00.

Contractul va putea fi modificat în conditiile art.221 din Legea nr.98/2016.

Ofertantul va prezenta o declaratie prin care acceptă clauzele contractuale cuprinse în modelul de contract din documentaţia de atribuire. In situaţia în care sunt obiecţiuni la proiectul de contract, respectiv modificări/eliminări ale clauzelor contractuale sau adăugarea unor clauze noi, eventualele propuneri de modificare/completare/eliminare de clauze contractuale vor fi formulate în scris prin solicitări de clarificări. Clauzele contractuale obligatorii pot fi modificate şi aduse la cunoştinţă tuturor celor interesaţi până la data limită de depunere a ofertelor, în timp ce clauzele specifice pot fi negociate/modificate atâta timp cât nu introduc condiţii care ar fi permis atribuirea contractului unui alt operator economic sau dacă modificarea nu schimbă balanţa economică a contractului în favoarea contractantului.

In temeiul Art. 217 din Legea nr. 98 /2016 cu modificarile si completarile ulterioare, documentele prezentate de ofertanti au caracter de documente publice. Accesul oricarei persoane la acestea nu poate fi restricţionat decât în măsura în care aceste informaţii din cadrul propunerilor tehnice, propunerilor financiare şi/sau fundamentările/justificările de preţ/cost au fost declarate şi probate conform art. 57 alin. (4) din Legea nr. 98 /2016 ca fiind confidenţiale, potrivit legii. Conform Art. 123, alin. (1) din HG 395/2016, ofertantii vor indica, MOTIVAT, informațiile prezentate in cadrul propunerii tehnice și/sau financiare care sunt confidentiale, clasificate sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuala, în baza legislației aplicabile, având în vedere excepțiile impuse de art. 217, alin. (6) din Legea nr. 98 /2016.

Comunicarea privind rezultatul procedurii/solicitările de clarificări/alte comunicări vor fi transmise de autoritatea contractanta prin S.E.A.P. sau, in cazul in care platforma SEAP nu functioneaza, prin utilizarea uneia din următoarele modalităţi de comunicare: fax/e-mail/poştă.

În cazul în care din motive tehnice exclusiv legate de performanţele tehnice ale sistemului informatic SEAP, nu este posibilă transmiterea în format electronic prin intermediul SEAP a documentelor, acestea se transmit autorităţii contractante în termenul solicitat: prin e-mail(semnate electronic).

Autoritatea contractantă are dreptul de a solicita ofertanţilor, în circumstanţe excepţionale, înainte de expirarea perioadei de valabilitate a ofertei, prelungirea acestei perioade. În cazul extinderii perioadei de valabilitate a ofertei, perioada de valabilitate a garanţiei de participare va fi prelungită în mod corespunzător. Ofertantul are obligaţia de a comunica autorităţii contractante dacă este sau nu de acord cu prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei. Ofertantul care nu este de acord cu prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei se consideră că şi-a retras oferta, fără ca acest fapt să atragă pierderea garanţiei de participare.

In situatia in care ofertantul apeleaza la o asociere cu alti operatori, la terti sustinatori sau la subcontractanti, in afara documentelor solicitate expres la Cap. Conditii de participare, in cuprinsul ofertei vor fi incluse si Angajament(e)+declaratii tert sustinator /acord asociere /acord de subcontractare, dupa caz, intocmite in conformitate cu prevederile legale.

Pentru operatiuni administrative (inclusiv Art. 63 alin. (2) din Legea nr. 98 /2016), operatorii economici participanti în calitate de ofertanti, ofertanti asociati, subcontractanti sau terti sustinatori vor include in oferta datele lor de identificare.

Ofertantii, asociatii, subcontractantii şi tertii sustinatori vor prezenta o declaraţie din care sa rezulte ca nu se incadreaza în prevederile art. 60 din Legea nr.98/2016. Declaraţiile de neincadrare în prevederile art. 60 din Legea nr.98/2016 se vor prezenta odată cu DUAE.

De asemenea se vor completa si depune formularele: „DECLARAȚIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE

privind situația capacității de exploatare” si „DECLARATIE PRIVIND DATELE DE IDENTIFICARE”

MENTIONAM FAPTUL CA PENTRU A VIZUALIZA DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE ESTE NECESAR CA OPERATORII ECONOMICI SA DISPUNA DE UN PROGRAM NECESAR VIZUALIZARII DOCUMENTELOR SEMNATE ELECTRONIC, PROGRAM DISPONIBIL GRATUIT PE SITE-URILE FURNIZORILOR DE SEMNATURA ELECTRONICA.

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: Bucuresti
Cod poștal: 030084
Țară: România
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

In conditiile si in termenul prevazut de Legea nr. 101 /2016 cu modificarile si completarile ulterioare.

VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: Compartimentul Juridic al D.S.Hunedoara
Adresă: str.M.Viteazu, nr.10, jud.Hunedoara
Localitate: Deva
Cod poștal: 330091
Țară: România
Fax: +40 254205111
Adresă internet: www.rosilva.ro
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
10/05/2023