Paslaugos - 28650-2021

20/01/2021    S13

Suomija-Hemenlina: Architektūros, statybų, inžinerijos ir inspektavimo paslaugos

2021/S 013-028650

Klaidų ištaisymas

Skelbimas, susijęs su pakeitimais ar papildoma informacija

Paslaugos

(Europos Sąjungos oficialiojo leidinio priedas, 2020/S 250-624829)

Teisinis pagrindas:
Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Hämeenlinnan kaupunki
Nacionalinis registracijos Nr.: 0146921-4
Adresas: PL 84
Miestas: Hämeenlinna
NUTS kodas: FI SUOMI / FINLAND
Pašto kodas: FI-13101
Šalis: Suomija
Asmuo ryšiams: Niklas Lähteenmäki
El. paštas: kaupunkirakenne@hameenlinna.fi
Telefonas: +358 36215584
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: https://www.hameenlinna.fi

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

Maankäytön suunnittelun ja infran asiantuntijapalveluiden puitesopimus

Nuorodos numeris: HML/2899/10.03.01.01/2020
II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
71000000 Architektūros, statybų, inžinerijos ir inspektavimo paslaugos
II.1.3)Sutarties tipas
Paslaugos
II.1.4)Trumpas aprašymas:

Osa kaupunkirakenteen perustehtäviin kuuluvista asiantuntijatöistä hankitaan ulkopuolisilta konsulteilta. Töiden jakaantuminen itse tehtäväksi ja ulkopuolelta tilattavaksi perustuu ajankohtaiseen työmäärään ja kunkin tehtävän sisältöön. Ulkopuolisilta asiantuntijoilta hankitaan pääosin sellaisia erityisosaamista vaativia selvitys- ja suunnittelutöitä, joihin kaupungilla ei ole omaa osaamista.

Puitesopimusjärjestely kilpailutetaan neljäksi (4) vuodeksi ajalle 1.2.2021—31.12.2024. Puitesopimusjärjestelyssä valitaan jokaiseen eri osa-alueeseen kolmesta viiteen (3—5) konsulttia, joista jokaisen kanssa tehdään erillinen puitesopimus. Kunkin työtehtävän yhteydessä tilaajalla on mahdollisuus käyttää ketä tahansa valituista konsulteista sen mukaan, kenen tilaaja katsoo parhaiten kuhunkin tehtävään soveltuvan. Valittujen kesken voidaan järjestää myös minikilpailutus. Yli 60 000 EUR:n hankinnoissa noudatetaan etuisuusjärjestystä tai järjestetään minikilpailutus kaikkien valittujen kesken. Hämeenlinnan kaupunki ei sitoudu tilaamaan mitään tiettyä määrää konsulttitöitä keneltäkään valitulta konsultilta. Kaupunki voi yksipuolisesti irtisanoa sopimuksen yhden (1) tai useamman konsultin kanssa.

Puitesopimus on jaettu osa-alueisiin, joita ovat:

1. Kunnallistekninen suunnittelu

2. Geotekninen suunnittelu

3. Taitorakenteiden suunnittelu

4. Liikennevalosuunnittelu

5. Liikennesuunnittelu

6. Hulevesien hallinnan suunnittelu

7. Melu-, tärinä ja akustiikkaselvitykset

8. Arkeologiset ja kulttuuriympäristöselvitykset

9. Luontoselvitykset

10. Maankäytön suunnittelua palvelevat maastomittaukset ja maaperätutkimukset

11. Maaperän ja pohjaveden pilaantumiseen liittyvät tutkimukset, selvitykset ja suunnitelmat

12. Infran työmaavalvonta ja rakennuttamistehtävät.

Yksi (1) tarjoaja voi tarjota yhtä (1) tai useampaa osa-aluetta, mutta yhtä (1) osa-aluetta ei voida jakaa pienempiin kokonaisuuksiin.

Konsulttitöihin käytetään kaupunkirakenteessa vuosittain yhteensä arviolta 300 000—600 000 EUR. Hankinnassa käytetään avointa menettelyä ja kaupungin yleisesti hyväksymiä periaatteita. Suunnitteluun osoitettavien henkilöiden on oltava koulutukseltaan tehtävään soveltuvia, ammattitaitoisia ja suunnittelutyössä käytännön kokemuksen omaavia.

Osa-alueiden 1—9 arvioinnissa laatupisteiden painoarvo on 60 % ja hinnan 40 %.

Osa-alueissa 10—12 pisteytetään pelkkä hinta. Näissä laatuvaatimukset on asetettu minimivaatimuksina, jotka on täytettävä, jotta tarjouksen voi jättää.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
15/01/2021
VI.6)Pradinio skelbimo nuoroda
Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris: 2020/S 250-624829

VII dalis: Pakeitimai

VII.1)Informacija, kuri turi būti pakeista ar papildyta
VII.1.2)Taisytinas pradinio skelbimo tekstas
Dalies numeris: II.2.7)
Pirkimo dalies Nr.: 1
Keistino teksto vieta: Alkamispäivä
Yra:
Data: 01/02/2021
Turi būti:
Data: 01/03/2021
Dalies numeris: II.2.7)
Pirkimo dalies Nr.: 2
Keistino teksto vieta: Alkamispäivä
Yra:
Data: 01/02/2021
Turi būti:
Data: 01/03/2021
Dalies numeris: II.2.7)
Pirkimo dalies Nr.: 12
Keistino teksto vieta: Alkamispäivä
Yra:
Data: 01/02/2021
Turi būti:
Data: 01/03/2021
Dalies numeris: II.2.7)
Pirkimo dalies Nr.: 8
Keistino teksto vieta: Alkamispäivä
Yra:
Data: 01/02/2021
Turi būti:
Data: 01/03/2021
Dalies numeris: II.2.7)
Pirkimo dalies Nr.: 9
Keistino teksto vieta: Alkamispäivä
Yra:
Data: 01/02/2021
Turi būti:
Data: 01/03/2021
Dalies numeris: II.2.7)
Pirkimo dalies Nr.: 11
Keistino teksto vieta: Alkamispäivä
Yra:
Data: 01/02/2021
Turi būti:
Data: 01/03/2021
Dalies numeris: II.2.7)
Pirkimo dalies Nr.: 3
Keistino teksto vieta: Alkamispäivä
Yra:
Data: 01/02/2021
Turi būti:
Data: 01/03/2021
Dalies numeris: II.2.7)
Pirkimo dalies Nr.: 4
Keistino teksto vieta: Alkamispäivä
Yra:
Data: 01/02/2021
Turi būti:
Data: 01/03/2021
Dalies numeris: II.2.7)
Pirkimo dalies Nr.: 10
Keistino teksto vieta: Alkamispäivä
Yra:
Data: 01/02/2021
Turi būti:
Data: 01/03/2021
Dalies numeris: II.2.7)
Pirkimo dalies Nr.: 5
Keistino teksto vieta: Alkamispäivä
Yra:
Data: 01/02/2021
Turi būti:
Data: 01/03/2021
Dalies numeris: II.2.7)
Pirkimo dalies Nr.: 6
Keistino teksto vieta: Alkamispäivä
Yra:
Data: 01/02/2021
Turi būti:
Data: 01/03/2021
Dalies numeris: II.2.7)
Pirkimo dalies Nr.: 7
Keistino teksto vieta: Alkamispäivä
Yra:
Data: 01/02/2021
Turi būti:
Data: 01/03/2021
Dalies numeris: IV.2.2)
Keistino teksto vieta: Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Yra:
Data: 18/01/2021
Turi būti:
Data: 01/02/2021
Dalies numeris: IV.2.7)
Keistino teksto vieta: Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Yra:
Data: 18/01/2021
Turi būti:
Data: 01/02/2021
VII.2)Kita papildoma informacija:

Osa-alueen 10. Maankäytön suunnittelua palvelevat maastomittaukset ja maaperätutkimukset pisteytyksessä on huomattu laskentakaavojen virheitä.

Laskentakaavojen virheet on korjattu korjausilmoituksella. Tarjousten jättämisen määräaikaa on jatkettu, koska korjausilmoituksen julkaiseminen kumoaa jo saapuneet tarjoukset.