The TED website is eForms-ready since 2.11.2022. The search changed: please adapt your predefined expert queries. Discover the changes in the site news and in the updated Help Pages.

Supplies - 286530-2018

03/07/2018    S125

Poland-Katowice: Angles and sections

2018/S 125-286530

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Supplies

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2018/S 114-260198)

Legal Basis:

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Polska Grupa Górnicza S.A.
Postal address: ul. Powstańców 30
Town: Katowice
NUTS code: PL22 Śląskie
Postal code: 40-039
Country: Poland
Contact person: Michalina Ryndak
E-mail: m.ryndak@pgg.pl
Telephone: +48 327572927
Fax: +48 327572304
Internet address(es):
Main address: www.pgg.pl
Address of the buyer profile: http://www.pgg.pl/dostawcy/przetargi

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa kształtowników stalowych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. (nr grupy 273-6)

Reference number: 701801444
II.1.2)Main CPV code
44212500 Angles and sections
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), zwanej w treści niniejszej SIWZ ustawą Pzp lub ustawą, oraz w oparciu o właściwe przepisy wykonawcze.

Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa kształtowników stalowych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w latach 2018-2019

Przedmiot zamówienia podzielony został na 11 zadań.

Section VI: Complementary information

VI.5)Date of dispatch of this notice:
30/06/2018
VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2018/S 114-260198

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: IV.2.2
Instead of:
Date: 02/07/2018
Local time: 07:45
Read:
Date: 06/07/2018
Local time: 10:45
Section number: IV.2.6
Instead of:
Date: 20/08/2018
Read:
Date: 05/09/2018
Section number: IV.2.7
Instead of:
Date: 02/07/2018
Local time: 08:00
Read:
Date: 06/07/2018
Local time: 11:00
VII.2)Other additional information: