Paslaugos - 286619-2023

15/05/2023    S93

Lietuva-Vilnius: Duomenų paslaugos

2023/S 093-286619

Skelbimas apie pirkimą

Paslaugos

Teisinis pagrindas:
Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Nacionalinė žemės tarnyba prie Aplinkos ministerijos
Nacionalinis registracijos Nr.: 188704927
Adresas: Gedimino pr. 19
Miestas: Vilnius
NUTS kodas: LT Lietuva
Pašto kodas: 01103
Šalis: Lietuva
Asmuo ryšiams: Jaunutis Žemaitaitis
El. paštas: jaunutis.zemaitaitis@nzt.lt
Telefonas: +370 70685098
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.nzt.lt
Pirkėjo profilio adresas: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Company/CompanyInformation/Index/3333
I.3)Komunikavimas
Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=708023
Daugiau informacijos galima gauti pirmiau nurodytu adresu
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami elektroniniu būdu per: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=708023&B=PPO
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami pirmiau nurodytu adresu
I.4)Perkančiosios organizacijos tipas
Ministerija ar kuri nors kita nacionalinės ar federalinės valdžios institucija, įskaitant jų regioninius ar vietos padalinius
I.5)Pagrindinė veikla
Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOS M 1:250 000 GEOREFERENCINIŲ ERDVINIŲ DUOMENŲ RINKINIO IR SKAITMENINIO RASTRINIO TOPOGRAFINIO ŽEMĖLAPIO ATNAUJINIMO PASLAUGŲ PIRKIMAS

II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
72300000 Duomenų paslaugos
II.1.3)Sutarties tipas
Paslaugos
II.1.4)Trumpas aprašymas:

Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:250 000 georeferencinių erdvinių duomenų ir skaitmeninio rastrinio topografinio žemėlapio atnaujinimo paslaugos, kurioms reikalavimai nurodyti pirkimo sąlygų 2 priede „Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:250 000 georeferencinių erdvinių duomenų ir skaitmeninio rastrinio topografinio žemėlapio atnaujinimo paslaugų techninė specifikacija“

II.1.5)Numatoma bendra vertė
Vertė be PVM: 69 938.00 EUR
II.1.6)Informacija apie pirkimo dalis
Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)Aprašymas
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
72300000 Duomenų paslaugos
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: LT Lietuva
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

visa Lietuvos Respublikos teritorija

II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:250 000 georeferencinių erdvinių duomenų ir skaitmeninio rastrinio topografinio žemėlapio atnaujinimo paslaugos, kurioms reikalavimai nurodyti pirkimo sąlygų 2 priede „Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:250 000 georeferencinių erdvinių duomenų ir skaitmeninio rastrinio topografinio žemėlapio atnaujinimo paslaugų techninė specifikacija“

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Kaina nėra vienintelis sutarties sudarymo kriterijus, visi kriterijai nurodyti tik pirkimo dokumentuose
II.2.6)Numatoma vertė
Vertė be PVM: 69 938.00 EUR
II.2.7)Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė
Pabaiga: 30/12/2023
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)Papildoma informacija

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)Dalyvavimo sąlygos
III.1.1)Tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus
Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas: Tiekėjai turi pateikti Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą (EBVPD) – aktualią deklaraciją, pakeičiančią kompetentingų institucijų išduodamus dokumentus ir preliminariai patvirtinančią, kad nėra tiekėjo pašalinimo pagrindų, nustatytų vadovaujantis VPĮ 46 str. nuostatomis.

III.1.2)Ekonominė ir finansinė padėtis
Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.1.3)Techniniai ir profesiniai pajėgumai
Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.2)Su sutartimi susijusios sąlygos
III.2.2)Sutarties vykdymo sąlygos:

1. Jei Paslaugų teikėjas nesuteikia paslaugų per Sutarties nustatytus terminus, Pirkėjas turi teisę be oficialaus įspėjimo ir nesumažindamas kitų savo teisių gynimo būdų pradėti skaičiuoti 0,05 procento dydžio delspinigius nuo Sutarties kainos už kiekvieną termino praleidimo dieną. Delspinigiai skaičiuojami ne ilgiau kaip 15 (penkiolika) dienų, o jei Paslaugų teikėjas per šį laiką nesuteikia paslaugų ar jų dalies, Pirkėjas turi teisę pritaikyti 10 proc. dydžio baudą nuo nesuteiktų paslaugų kainos ir įgyja teisę nutraukti sutartį.

2. Paslaugų teikėjas privalo atlyginti visus Pirkėjo nuostolius dėl Paslaugų teikėjo netinkamo sutartinių įsipareigojimų vykdymo, įvykdymo ar nevykdymo.

3. Sutartis įsigalioja po jos abiejų Šalių pasirašymo. Teikėjas per 10 darbo dienų nuo Sutarties pasirašymo dienos privalo pateikti Sutarties įvykdymo užtikrinimą, kuriame nurodyta suma turi būti ne mažesnė kaip 3 500,00 Eur.

III.2.3)Informacija apie už sutarties vykdymą atsakingus darbuotojus
Įpareigojimas nurodyti už sutarties vykdymą atsakingų darbuotojų vardus ir pavardes bei profesinę kvalifikaciją

IV dalis: Procedūra

IV.1)Aprašymas
IV.1.1)Procedūros tipas
Atviras konkursas
IV.1.3)Informacija apie preliminariąją sutartį arba dinaminę pirkimo sistemą
IV.1.8)Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)
Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų?: taip
IV.2)Administracinė informacija
IV.2.2)Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas
Data: 13/06/2023
Vietos laikas: 13:00
IV.2.3)Kvietimų pateikti pasiūlymus ar dalyvauti pirkimo procedūroje išsiuntimo atrinktiems kandidatams numatyta data
IV.2.4)Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti:
Lietuvių kalba
IV.2.6)Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą
Pasiūlymas turi galioti iki: 13/09/2023
IV.2.7)Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos
Data: 13/06/2023
Vietos laikas: 13:45
Vieta:

Vokų atplėšimo procedūrą vykdo Viešųjų pirkimų nuolatinė komisija.

Informacija apie įgaliotuosius asmenis ir vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrą:

Vokų atplėšimo procedūroje tiekėjams dalyvauti neleidžiama.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)Informacija apie periodiškumą
Tai pasikartojantis pirkimas: ne
VI.2)Informacija apie elektroninius darbo srautus
Bus naudojami elektroniniai užsakymai
Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
Bus naudojami elektroniniai mokėjimai
VI.3)Papildoma informacija:
VI.4)Peržiūros procedūros
VI.4.1)Peržiūros institucija
Oficialus pavadinimas: Vilniaus apygardos teismas
Adresas: Gedimino pr. 40/1
Miestas: Vilnius
Šalis: Lietuva
El. paštas: vilniaus.apygardos@teismas.lt
Telefonas: +370 52688037
VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
10/05/2023