Árubeszerzések - 286628-2023

15/05/2023    S93

Magyarország-Gárdony: Közvilágítási berendezések

2023/S 093-286628

Ajánlati/részvételi felhívás

Árubeszerzés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Gárdony Város Önkormányzat
Nemzeti azonosító szám: 15727392207
Postai cím: Szabadság Utca 20-22. 2424/2
Város: Gárdony
NUTS-kód: HU211 Fejér
Postai irányítószám: 2483
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Nemesné Bácskai Zsuzsanna
E-mail: onkormanyzat@gardony.hu
Telefon: +36 22570100
Fax: +36 22570182
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.gardony.hu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000584432023/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000584432023/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Regionális vagy helyi hatóság
I.5)Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Közvil. rendszer bérlet és üzemeltetés Gárdony

Hivatkozási szám: EKR000584432023
II.1.2)Fő CPV-kód
34928500 Közvilágítási berendezések
II.1.3)A szerződés típusa
Árubeszerzés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Bérleti és vállalkozási szerződés a dokumentáció részeként kiadott tervben előírt paraméterű közvilágítási rendszer bérbe adására és üzemeltetési tevékenységeinek elvégzésére a bérlet teljes ideje alatt.

Ajánlattevőnek saját költségén kell a közvilágítási rendszerhez eszközöket beszerezni, korszerűsíteni, szükség esetén bővíteni, melyet a korszerűsítés után bérbe ad az ajánlatkérőnek, illetve üzemeltet.

Az ajánlatba minden Ajánlattevőnek be kell építeni a tenderterv díját, melyre Ajánlatkérő szerződést kötött. A tervező (Wéber Villany Kft.; adósz.: 10683950-2-02) kötelező alvállalkozó és nem tartozik a kizáró okok alá.

Ajánlatkérő bérleti és üzemeltetési díjat fizet. A bérleti és üzemeltetési díj fedezetét az energia és egyéb közvilágítással kapcsolatos költségmegtakarítás biztosítja, ezért az elvárt beépített teljesítmény mértéke a teljes hálózaton (új és maradó lámpák összesen) legfeljebb 75,836 kW.

Az elvárt beruházás mértékére tekintettel a szerződés 156 hónapos felmondási tilalommal védett a Kbt.133. § (1) bekezdéssel összhangban.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
34928500 Közvilágítási berendezések
50232100 Közvilágítás-karbantartási szolgáltatások
50232110 Közvilágítási berendezések üzemkésszé tétele
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU211 Fejér
A teljesítés fő helyszíne:

Magyarország_2483_Gárdony|Magyarország_2484_Agárd|Magyarország_2485_Dinnyés

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

1 db a dokumentáció részeként kiadott tendertervben előírt paraméterű közvilágítási rendszer bérbe adása és üzemeltetési tevékenységeinek ellátása.

Ajánlattevőnek (továbbiakban: AT/ Bérbeadó/Vállalkozó/Üzemeltető) a jelen közbeszerzés alapján megkötésre kerülő szerződés teljesítésének megkezdéséhez saját költségén az alábbi tevékenységeket kell elvégezni.

A város közvilágítási rendszerének saját költségen/beruházásban/ történő korszerűsítése, majd ezt követően az elkészült rendszer bérbeadása és üzemeltetése.

Tájékoztatásképp a Tendertervben szereplő adatok kivonata:

Leszerelendő lámpatestek jellege(típusa); mennyisége (db):

THORN BÉTA5 18W 1573

THORN BÉTA2 36W 299

ALTRA 36W 97

STREET 2x36W 3

THORN RIGA 70W 384

THORN PILOTE 100W 124

HOLUX Lunoide 100W 20

Z1 70W 12

Z2 100W 5

Z2 150W 5

ZAFÍR 35W 2

ZAFÍR 70W 19

ZAFÍR 100W 30

ZAFÍR 150W 25

ZAFÍR 250W 2

HOLUX LYRA 100W 8

Philips SGS203 70W 4

Philips SGS203 100W 22

Philips MALAGA 50W 1

Philips MALAGA 150W 3

Philips IRRIDIUM 150W 15

HOFEKA Claudia 150W 16

SCHREDER AX (Hgl 80W) 1

EKA 21-21-442 2x80W 3

Hgl 80W 4

SCHREDER ALURA 70W 6

EKA 21-21-112 (régi ufo) 2x80W 2

Régi parkvilágító 70W 125

Új parkvil. 70W 74

Globe Opal 70W 16

HOFEKA TWEET LED 26W 8

HOFEKA TWEET LED 36W 1

PEL lámpatest (70W) 6

PEL-A 122 AC 60W 1

PEL-A 122 AC 80W 1

Egyéb LED lámpatest 2

Philips BGP282 UNISTREET 5

Holux Attasé LED cső 2G11 91

Bontandó közvilágítási lámpatestek összesen: 3015 db

Építendő lámpatestek típusa, mennyisége (bárhol a felhívásban, vagy dokumentációban, ahol konkrét gyártmányra, típusra történő hivatkozás van, azokat úgy kell tekinteni, hogy mindenhol a megnevezés mellett a "vagy azzal egyenértékű" kifejezés szerepel) a dim. 50%; 70% a lámpák elő(alap) beállítását jelöli:

TWINI 20W ERS dim. 50% 1493

TWINI 20W LRL dim. 50% 277

TWINI 27W ERS dim. 50% 93

TWINI 27W LRL dim. 50% 54

TWINI 27W ERL dim. 50% 96

TWEET 37W ERS dim. 50% 180

TWEET 37W LRL dim. 50% 52

TWEET 43W ERS dim. 50% 83

TWEET 43W LRL dim. 50% 11

TWEET 54W ERS dim. 50% 64

TWEET 54W LRL dim. 50% 12

TWEET 68W ERS dim. 50% 6

TWEET 68W LRL dim. 50% 22

TWEET 84W LRL dim. 50% 4

TWEET 84W LRS dim. 50% 1

TWINI 27W ERS dim. 70% 3

TWEET 37W ERS dim. 70% 3

TWEET 37W LRL dim. 70% 15

TWEET 43W ERS dim. 70% 23

TWEET 43W LRL dim. 70% 32

TWEET 54W ERS dim. 70% 15

TWEET 54W LRL dim. 70% 42

TWEET 68W ERS dim. 70% 1

TWEET 68W LRS dim. 70% 55

TWEET 68W LRL dim. 70% 5

TWEET 84W LRL dim. 70% 91

TWEET 84W LRS dim. 70% 1

TWEET 43W ERS 1

TWEET 68W LRS 1

TWEET 84W LRL 9

TWEET 84W LRS 2

TWEET 113W LRS 10

TWEET X ZEBRA 55W BAL 2

TWEET X ZEBRA 55W JOBB 2

TWEET X ZEBRA 64W BAL 3

TWEET X ZEBRA 81W BAL 4

TWEET X ZEBRA 81W JOBB 10

TWEET X ZEBRA 128W BAL 2

TWEET X ZEBRA 128W JOBB 9

HOFEKA GLÓRIA SMART 24W T1 dim. 50% 35

HOFEKA GLÓRIA SMART 36W T5 Forgássz. dim. 50% 191

Építendő tervezett lámpatestek összesen: 3015 db

Meglévő maradó, de üzemeltetendő lámpatestek:

PEL EE 244217 24W 19

HOFEKA TWEET LED 25W 5

TRACON LSJB 50W 1 db

LEDVANCE ECO AREA M 24W 1

LEDVANCE ECO AREA M 45W 5

"LUMINO-TECH LT-SOL KOMBO

25-38/835-T2 24W" 25

Philips BGP282 UNISTREET 2

Egyéb LED lámpatest 11

Klasszikus parkvil. 70W 5

Díszes glob. parkvil. 70W 10

Maradó közvilágítási lámpatestek összesen: 84 db

Üzemeltetendő lámpatestek száma összesen: 3099 db

Az üzemeltetés kezdő időpontja a korszerűsített rendszer műszaki átadását követő hónap első napja.

Ügyfélszolgálat működtetése az üzemeltetési időszakban.

Ajánlatkérő (továbbiakban: AK/Önkormányzat/Bérlő) a villamos energia díját közvetlenül a szolgáltatónak fizeti meg.

A nyertes Ajánlattevő feladatai a jelen közbeszerzés alapján megkötésre kerülő szerződés teljesítésének megkezdéséhez a beruházás tervezése, kivitelezése és a szükséges engedélyek beszerzése.

A tenderterv a fenti típusokra készült el, melyeknek költsége az Önkormányzat és a tervező között kötött szerződés alapján nyertes Ajánlattevőt terheli. A tervező (adatai a dokumentációban) nem tartozik a kizáró okok alá, feltüntetése kötelező az alvállalkozók között.

Ajánlattevőnek a kiviteli és egyéb tervek elkészítéséhez nem kötelező a jelenlegi tervező igénybevétele.

A Tendertervtől való eltérés esetén az eltérést részletesen be kell mutatni a szakmai ajánlatban. Az egyenértékűség vizsgálatánál a kiadott dokumentáció "Gárdony lámpa műszaki specifikációk, leirasok adatlapok.docx" szerinti paraméterek kerülnek vizsgálatra, ezeket kell hiánytalanul bemutatni/igazolni. A kiadott tervektől eltérő gyártmányú/típusú lámpatestek megajánlása esetén magyar nyelvű (ajánlattevő általi fordítás elfogadott) gyártói adatlapokkal és a gyártói adatlapokról hiányzó adatok esetében egyértelmű tételes adatokat tartalmazó nyilatkozatokkal kell az egyenértékűséget igazolni. A szakmai ajánlat része a beárazott ajánlati ár alátámasztása (VOL4... .PDF) is, ahol eltérés esetén az utolsó oszlopban pontos gyártmány, típus, optika megjelöléssel be kell mutatni az ajánlat műszaki tartalmát.

Eltérés esetén az összes beépített teljesítmény egyenlő, vagy alacsonyabb lehet a tervben meghatározott teljesítménynél.

Felhívjuk figyelmüket, hogy a tendertervtől való eltérés esetén az egyenértékűség bizonyítása a szakmai ajánlat része, ami nem módosítható, nem hiánypótoltatható.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 999
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

A szerződés a Kbt.133. § (1) bekezdéssel összhangban határozatlan idejű, a II.2.7) pontban beállított időpont csak az elektronikus rendszer működése miatt (határozatlan idejű szerződés nem beállítható) került az adott formában kitöltésre.

AK (Ajánlatkérő) a bérelni kívánt eszközöket műszakilag olyan szinten körül írta (lásd.: kiadott tenderterv), hogy az áron kívül egyéb értékelési szempont nem indokolt.

Ajánlattevőnek a szerződés teljesítés megkezdéséhez el kell végeznie a közvilágítási hálózat kiviteli terveinek elkészítését, be kell szereznie a szükséges engedélyeket, majd ez után saját költségén le kell szerelnie a jelenlegi közvilágítási lámpatesteket, gondoskodni kell azok elszállításáról kezeléséről megsemmisítéséről, be kell szereznie és fel kell szerelnie (az előírt beállításokkal) az új közvilágítási lámpatesteket, lámpakarokat, majd ezt követően üzemeltetni kell a rendszert. Ajánlattevőnek saját költségén olyan mértékű beruházást kell megvalósítani (II.2.4 pont), melynek mértéke indokolja a határozatlan idejű szerződést. Ajánlattevőnek a bérleti és üzemeltetési díjat úgy kell kalkulálni, hogy az ha lehet, ne legyen magasabb a megtakarításnál, ez pedig csak a "megtérülési idő" növelésével lehetséges. Ajánlatkérő által becsült megtérülési idő 156 hónap, ezért a szerződést erre az időszakra felmondási tilalom védi.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, vagy alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bek-ben foglalt kizáró okok hatálya alatt áll. A Kbt. 74. § (1)bek. b) pontja alapján az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.

A megkövetelt igazolási mód: A 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 3. § szerinti Ajánlattevőnek, közös ajánlattevőnek, az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy kapacitást nyújtó szervezetnek az ajánlatban a 321/2015. (X.30.)Korm. rendelet I-II. Fejezetének valamint 8-16. § megfelelően, az ESPD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bek.-nek hatálya alá. Ajánlatkérő az ESPD-t a Közbeszerzési Dokumentumok részeként, elektronikus formában rendelkezésre bocsátja.

Az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló 833/2014/EU tanácsi rendelet (a továbbiakban: rendelet) 5k. cikk (1) bekezdés a)-c) pontja tekintetében az ESPD benyújtásával egyidejűleg Ajánlattevő az ajánlatban benyújtott nyilatkozatával köteles igazolni, hogy saját maga illetőleg a szerződés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe vett alvállalkozója vagy kapacitást nyújtó szervezet nem tartozik a rendelet 5k. cikk (1) bekezdés a)-c) pontjának hatálya alá.

A kizáró okokra vonatkozó igazolásokat az ajánlatkérő felhívására szükséges benyújtani, a Kbt. 69. § (4)-(6) bek.-ben foglaltak szerint (utólagosan) a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 8-16. § alapján, azzal hogy ajánlatkérő a Korm.rendelet 9. és 11. §-aira nem hivatkozik.

A 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 13. § alapján folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlathoz, köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (11) bekezdésében foglaltakra is hivatkozik. Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés (e) pont szerinti eredménytelenségi okot alkalmazza. A Kbt. 69. § (11a) bekezdése alapján ajánlatkérő felhívására gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi - EKR rendszerben lefolytatott - eljárásban elektronikusan benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. Irányadó továbbá Kbt. 64. §-a(öntisztázás). Hivatkozunk továbbá a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdésre is.

AK a nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetében a 321/2015. Korm. rendelet 10. §-a szerinti igazolásokat és írásbeli nyilatkozatokat fogadja el, ellenőrzi.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

G1.: az előző legfeljebb három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan a közbeszerzés tárgyából (lámpatestek szállítása/üzembehelyezése és ezt követő bérbeadása) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről szóló - adott esetben az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt - ajánlattevői nyilatkozat, attól függően,hogy az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak; 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) c) Ha az ajánlattevő (AT) a fenti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, a G1 pontban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.

Amennyiben AT az alkalmassága igazolásához más szervezet kapacitására támaszkodik, a Kbt. 65. § (7) bekezdésének megfelelően az ajánlatában meg kell jelölnie ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az AT ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik.

A Kbt. 65.§ (8) bekezdés szerint az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.

AK előírja, hivatkozva a Kbt. 65. § (12) bekezdésére, hogy az alkalmasság igazolásához igénybe vett, az AT-n kívüli más szervezet részéről a Kbt. 65. § (8) bekezdés szerinti szervezet esetében az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

G1.: Alkalmas az ajánlattevő, ha rendelkezik az előző legfeljebb három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyából (lámpatestek szállítása/üzembehelyezése és ezt követő bérbeadása) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - összesen legalább 10 000 000,- Ft-ot elérő értékű árbevétellel. Ha Ajánlattevő működését olyan rövid idő óta folytatja, hogy működésének megkezdése óta nem rendelkezik mérlegfordulónappal lezárt üzleti évvel, akkor alkalmas az Ajánlattevő ha a felhívás feladását megelőző működési ideje alatt rendelkezik a közbeszerzés tárgyából (lámpatestek szállítása/üzembehelyezése és ezt követő bérbeadása) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - összesen legalább 10 000 000,- Ft-ot elérő értékű árbevétellel.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Ajánlattevő (AT), illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozata, vagy a szerződést kötő másik fél által adott igazolás az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három év legjelentősebb szállításainak ismertetésével; 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 21. § (1) a). ; 21/A§

A nyilatkozat/igazolás tartalmazza legalább a következő adatokat: a teljesítés ideje, a szerződést kötő másik fél, a szállítás vagy szolgáltatás tárgya, mennyisége, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

A legjelentősebb értékesítéseire/szállításaira vonatkozó nyilatkozatát /igazolásait a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (1)-(2) bekezdései szerint kell igazolni.

Ajánlattevőnek ajánlatában a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet I- II. Fejezetnek megfelelően, az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (ESPD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. § alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek, melyet Ajánlatkérő a Közbeszerzési Dokumentumokkal együtt elektronikus formában rendelkezésre bocsát.

Ajánlatkérő a Korm. rendelet 22. § (1) bek. szerinti irat benyújtását a Kbt. 69. § (4) bekezdés alapján felhívott gazdasági szereplőtől kéri.

Hivatkozunk a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdésére, valamint a 21/A § -ra és a Kbt. 69. § (11) és (11a)

bekezdéseire.

Amennyiben AT az alkalmassága igazolásához más szervezet kapacitására támaszkodik, a Kbt. 65. § (7) bekezdésének megfelelően az ajánlatában meg kell jelölnie ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az AT ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. AK előírja, hivatkozva a Kbt. 65. § (12) bekezdésére, hogy az alkalmasság igazolásához igénybe vett, az AT-n kívüli más szervezet részéről a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint csatolandó, kötelezettségvállalást tartalmazó okiratnak tartalmaznia kell az AT részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M1: Alkalmas az ajánlattevő, ha rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított három évben, a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett közvilágítási rendszer szállítására korszerűsítésére, és ezt követően bérbeadására vonatkozó referenciákkal, ahol a leszállított (korszerűsített) lámpatestek darabszáma összesen eléri a 1 000 db-ot. A bérbeadásnál műszaki átadás-átvétellel lezárt, üzemelő közvilágítási rendszer bérbeadásról szóló referenciát fogad el ajánlatkérő.

M2: Alkalmas az ajánlattevő, ha rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított három évben, a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett, összesen minimum 1 000 darab közvilágítási lámpatest üzemeltetésére vonatkozó szerződésszerűen teljesített referenciával, melynek üzemeltetése eléri az 1 évet. Az M1; M2 referencia lehet azonos is ha mindkét feltételt teljesíti.

Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg. Kbt. 65. § (6) Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők, vagy részvételre jelentkezők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek a Kbt. 65. § (7)-(11) szerint, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Kbt. 136.§ (1) bekezdésnek megfelelően Ajánlattevő

a) nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, amelyek a 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a nyertes ajánlattevő adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak;

b) Ajánlattevőnek a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét az ajánlatkérő számára megismerhetővé kell tennie és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről az ajánlatkérőt haladéktalanul értesíti értesítenie kell.

Kbt. 136.§ (2) külföldi adóilletőségű nyertes ajánlattevő köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a nyertes ajánlattevőre vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül.

Kbt. 138.§ (3) bekezdésnek megfelelően a nyertes ajánlattevő a szerződés megkötésének időpontjában, majd - a később bevont alvállalkozók tekintetében - a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles előzetesen az ajánlatkérőnek valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni, amely részt vesz a szerződés teljesítésében, és - ha a megelőző közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozót még nem nevezte meg - a bejelentéssel együtt nyilatkozni vagy az érintett alvállalkozó nyilatkozatát benyújtani arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll a megelőző közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt.

Kbt. 135.§ (6) Az ajánlatkérő a szerződésen alapuló ellenszolgáltatásból eredő tartozásával szemben csak a jogosult által elismert, egynemű és lejárt követelését számíthatja be.

A fizetési határidőt követő 15 (tizenöt) nap után, illetve a VÁLLALKOZÓ felszólításától számított 8 (nyolc) napon túli tartozás esetén, Vállalkozó jogosult a közvilágítási berendezések üzemeltetését szüneteltetni.

Azonnali beszedési megbízásra vonatkozó felhatalmazás, amikor az Önkormányzat a szerződésből eredően szerződés szerint számított esedékes fizetési kötelességeinek nem tesz eleget és a késedelmes napok száma eléri, vagy meghaladja a 30 (harminc) napot.

Garancia a beépített teljesítmény csökkenésre:

Kötbér éves mértéke = éves bérleti díj - éves bérleti díj* (teljesítmény megtakarítás (beépített tényleges) kW / teljesítmény megtakarítás (tervekben szereplő beépített) kW)

Felmondási tilalom alatti felmondás:

Kötbér összege = a szerződés megszűnésének időpontjában aktuálisan fizetendő bérleti díj alapulvételével felmondási tilalom időszakából még hátralévő időre számított elmaradt bérleti díj összege.

Késedelmes szolgáltatási kötbér: lámpatest éves nettó Üzemeltetési díj 5%-a

Biztosíték a bérleti szolgáltatás határidőben történő megkezdésére:

A közbeszerzési eljárás során befizetett Ajánlati biztosíték jelen szerződés aláírásával a szerződést biztosító kötelezettséggé válik. A szerződés aláírásának feltétele, hogy Ajánlattevő, amennyiben az ajánlati biztosítékot nem átutalással teljesítette, az ajánlati biztosíték összegét az aláírás előtt átutalja Ajánlatkérő számlájára. A határidőben történő műszaki átvétel esetén a befizetett összeg a műszaki átvételt követő 8 napon belül visszafizetésre kerül.

A Bérleti jogviszony megkezdésének alapját képező közvilágítási beruházás műszaki átadási határidejének (szerződés 3.4 pont ; 4 hónap) bármekkora késedelme esetén Ajánlattevő a Beruházás mértékével arányosan a határidő lejártát követő 8 napon belül 11 000 000,- forint kötbért köteles fizetni, melybe Ajánlatkérő az ajánlati biztosíték címén vagy a szerződés 9.11 pont szerint rendelkezésre bocsátott biztosítékot beszámítja.

Alkalmazandó:

2011. évi CXCV. törvény, és 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet

2007. évi CLXXXI. törvény

2017. évi CL. törvény,

465/2017 (XII.28.) Korm. rendelet

2007. évi CXXVII. törvény,

2015. évi CXLIII. törvény 135. § (1) (5)-(6) bekezdése,

2013. évi V. törvény,

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 15/06/2023
Helyi idő: 10:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 15/06/2023
Helyi idő: 12:00
Hely:

Az ajánlatok bontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg. Az ajánlatnak az ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig kell elektronikusan beérkeznie. A beérkezés időpontjáról az EKR visszaigazolást küld.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

A bontási eljárás a Kbt. 68. §-a és a 424/2017. (XII.19.) Korm. rend. 15. §-a szerint történik.

Az ajánlatok felbontásáról és a Kbt. 68. § (4)-(5) bekezdés szerinti adatok ismertetéséről AK jegyzőkönyvet készít, amelyet a bontástól számított öt napon belül (Kbt. 68. § (6)) megküld az összes AT-nek.

Határidő után érkezett ajánlatokról szintén jegyzőkönyv készül és kerül megküldésre összes AT-nek.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

Ajánlattevőnek saját költségén kell az eszközöket beszerezni, korszerűsíteni, melyet bérbe ad az Ajánlatkérőnek. Ajánlattevő beruházása/befektetése egy egységként kezelendő az üzemeltetéssel, a garancia csökkenti az üzemeltetési költségeket, melynek érvényesítése így egyértelműbb. A bérleti és üzemeltetési rész külön nem értelmezhető.

1.) AK kizárja projekttársaság létrehozását.

2.) AK az eljárásban való részvételt 4 000 000 HUF biztosíték nyújtásához köti. A befizetés helye:

Bankszámlaszám: 11736082-15362852 ; SWIFT: OTPVHUHB; IBAN: HU46 1173 6082 1536 2852 0000 0000

Számlavezető bank: OTP Bank Nyrt.; Számlavezető bank címe: 8000 Székesfehérvár, Ősz u. 13

Kedvezményezett: Gárdony Város Önkormányzata; Utalási közlemény: KÖZVIL 2023 ajánlati biztosíték

A biztosíték igazolható az utalási, befizetési bizonylat másolatával, vagy Kbt.54.§(2) szerinti bankgarancia, készfizető kezesség, biztosító által kiállított nyilatkozat esetén elektronikus okiratként PP. tv. szerint teljes bizonyító erejű magánokirattal. Kbt. 41/A.§(2)

Közös ajánlattétel esetén elegendő, ha egy AT bocsátja rendelkezésre az ajánlati biztosítékot. Kbt.35.§ (5)

Az ajánlati biztosíték a szerződés megkötése esetén a szerződés 9.11; 9.12 pont szerint a szerződést biztosító mellékkötelezettség részévé válik. Ha ajánlattevő az ajánlati biztosítékot egyéb formában teljesíti, a Biztosíték összegének befizetése, Kbt. szerinti egyéb formában történő rendelkezésre bocsátása a szerződés aláírásának feltétele.

Ha az AT az ajánlati biztosítékot az előírt határidőre nem, vagy az előírt mértéknél kisebb összegben bocsátja rendelkezésre, ajánlata érvénytelen lesz.

AK felhívja AT-k figyelmét a Kbt. 54.§(4)-(6) bekezdéseire.

3.)AT ajánlatában köteles a kizáró okok fenn nem állása, az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumba (ESPD) foglalt nyilatkozatát benyújtani.

3.)AK a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdése szerint ezúton tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy jelen közbeszerzési eljárásban az alkalmassági minimumkövetelményeket szigorúbban határozta meg a minősített ajánlattevők jegyzékébe kerülés követelményeihez képest, ezért a minősített ajánlattevőnek is igazolniuk kell a szerződés teljesítésére való alkalmasságukat az alkalmassági követelmények tekintetében.

4.) A közös ajánlattétel vonatkozásában az eljárás során AK a Kbt. 35. § (1)-(7) bekezdésben foglaltak szerint jár el és ezen rendelkezések betartását a közös ajánlattevőktől is megköveteli.

5.) Jelen ajánlati felhívásban és a Közbeszerzési Dokumentumokban nem szabályozott kérdésekben az eljárás megindításakor hatályos közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény, valamint a 321/2015. (X.30.)Korm.rendelet és a hatályos Ptk. előírásai irányadóak.

6.) A bérbe adandó áru bármely elemének, paraméterének tekintetében bármely név, konkrét megjelölés - akár a felhívásban, akár a dokumentációban, akár a kiegészítésekben - a termék jellegének egyértelmű és pontos meghatározása érdekében történt, és minden esetben a „vagy azzal egyenértékű" kitétel a termék neve mellett irányadó. Az egyenértékűség bizonyítása az Ajánlatban AT feladata.

Az igazolásnak alkalmasnak kell lennie arra, hogy abból AK kétséget kizáró módon meg tudja állapítani az egyenértékűséget. Az egyenértékűség igazolását a műszaki-szakmai dokumentáció követelményeinek - mint minimál követelményeknek - megfeleltetve kérjük rögzíteni.

7.) A gazdasági szereplő szorítkozhat az ESPD IV. rész α mező kitöltésére anélkül, hogy a IV. rész bármely további szakaszát kitöltené.

8.) A Kbt. 67. § (4) bekezdés szerinti nyilatkozat benyújtása az ajánlatban kötelező.

9.) A 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 13. § alapján folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlathoz, köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.

10.) Irányadó idő: közép-európai helyi idő (CET)

11.) Az ajánlatban nyilatkozatot kell csatolni, hogy a megajánlott termék rendelkezik CE tanúsítvánnyal, vagy azzal egyenértékű tanúsítvánnyal, vagy azzal egyenértékű intézkedések bizonyítékaival (gyártói megfelelőségi nyilatkozattal).

12.) Az ajánlati kötöttség időtartamára vonatkozóan a IV.2.6) pontban megadott 1 hónap 30 napot jelent.

13.) Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81. § (4) (5) bekezdését.

14.) A dokumentáció részeként kiadott (VOL4_Gárdony_árazatlan_költségvetés_Közvil_2023.xlsx) dokumentum kitöltött aláírt PDF és XLSX formában is csatolandó.

15.) Tendertervtől eltérő típusok esetén csatolandó a megajánlott termékek magyar nyelvű technikai specifikációját tartalmazó adatlap és ennek alátámasztására szolgáló gyártói adatlap, valamint a CE megfelelőségi dokumentumok. Idegen nyelvű dokumentumok esetén Ajánlattevői fordítás elfogadott. Érvénytelen annak az Ajánlattevőnek az ajánlata aki a dokumentumokat nem csatolja ajánlatában. AT csatolja továbbá arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy a termék forgalomba hozatalához szükséges valamennyi engedéllyel rendelkezik, az ajánlott lámpatípusok a hálózat passzív elemeinek tulajdonosánál (szolgáltató) rendelkeznek rendszerengedéllyel, a hálózatra felszerelhetőek.

16.) A korszerűsített közvilágítási rendszer üzembe helyezéséhez szükséges bármely engedély beszerzése - amennyiben szükséges - illetve az engedély beszerzéséhez szükséges adatszolgáltatás AT feladata, és az ajánlati árnak ezen engedélyek beszerzési költségét is tartalmazni kell.

17.) AK az alkalmasság megítélésére kért és az ajánlattevő által külföldi pénznemben megadott adatokat (alkalmasság), illetve azok értékét magyar forintra számolja át az ajánlati felhívás feladásának napján érvényes a Magyar Nemzeti Bank által közzétett hivatalos középárfolyamon.

18.) További adatok részletesen a szerződés tervezetben, a kiadott tendertervban valamint az ajánlati dokumentációban.

19.) Eljáró felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Juhász Imre; regsz: 00607

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
10/05/2023