Tájékoztatjuk, hogy programozási hiba miatt az URL-címek nem megfelelően jelennek meg az e-hirdetményekben. Már dolgozunk a probléma megoldásán. Addig is azt javasoljuk, hogy távolítsa el az URL végén megjelenő vesszőt (vagy más különleges karaktert). Szíves elnézését kérjük a kellemetlenségért.

Szolgáltatások - 286651-2023

15/05/2023    S93

Magyarország-Budapest: Gyomeltávolítási szolgáltatások

2023/S 093-286651

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Nemzeti Földügyi Központ
Nemzeti azonosító szám: 15840369242
Postai cím: Bosnyák Tér 5.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1149
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Babik Mariann
E-mail: mariann.babik@nfk.gov.hu
Telefon: +36 17957215
Fax: +36 14676716
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.nfk.gov.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.nfk.gov.hu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000720432023/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000720432023/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: Központi költségvetési szerv
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Nemzeti földalap kezelés

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Parlagfű és gyommentesítési feladatok ellátása

Hivatkozási szám: EKR000720432023
II.1.2)Fő CPV-kód
77312000 Gyomeltávolítási szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

A Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény (a továbbiakban: „Nfatv.”) 1. § (3) bekezdés h) pontja alapján a Nemzeti Földalap rendeltetése a földek művelésben tartásának elősegítése. Ezen jogszabályi rendelkezések alapján Ajánlatkérő folyamatosan figyelemmel kíséri a területek termőképességének és állapotának fenntartásához szükséges körülmények biztosítását. A parlagfüves fertőzöttség megszüntetéséhez elengedhetetlen a gyomnövény virágzás előtti kézi és/vagy gépi kaszálása. Az Ajánlatkérő fenti kötelezettsége indokolttá teszi a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletekkel kapcsolatos parlagfű-és gyomnövény-mentesítési feladatok megrendelését.

1. rész - Észak-Magyarország és Észak- Alföld - Parlagfű (rövidítése: É-Mo és É- Al - Parlagfű)

2. rész - Pest megye és Budapest - Parlagfű (rövidítése: Pest m és Bp - Parlagfű)

3. rész - Dél-Dunántúl, Közép-Dunántúl és Nyugat-Dunántúl - Parlagfű (rövidítése: Dél-Dt, Közép-Dt és Nyugat-Dt - Parlagfű)

4. rész -Dél-Alföld - Parlagfű (rövidítése: Dél-Al - Parlagfű)

Nyertes ajánlattevő a parlagfű- és gyommentesítést úgy köteles végrehajtani, hogy a természetvédelmi területeken végzett gyommentesítés során a védett növények megóvását biztosítja.

A parlagfű és a gyomnövények permetezése nem képezi a keretszerződés tárgyát.

Nyertes ajánlattevő a megkötésre kerülő szerződés teljesítése során parlagfű és gyom-mentesítési feladatokat köteles ellátni az alábbi módszerekkel:

- kézi kaszálás

- gépi kaszálás

Ajánlatkérő a megkötésre kerülő keretszerződés alapján kizárólag egyedi és eseti jelleggel fog megrendeléseket eszközölni, melyben meghatározza az ellátandó feladatot, az érintett terület(eket), a konkrét feladat ellátásának kezdő időpontját és a konkrét feladat ellátásának teljesítési határidejét. A munkák elvégzésre kizárólag ajánlatkérő külön (eseti) megrendelése alapján (írásbeli megrendelő lap) kerülhet sor.

Amennyiben az egyes tevékenység elvégzése engedélyköteles, a vállalkozó azt köteles beszerezni a feladat elvégzése előtt.

Nyertes ajánlattevő a fentiekben rögzített vizsgálatot a vonatkozó jogszabályi rendelkezések és előírásokra való tekintettel köteles elvégezni.

Ajánlatkérő a megkötésre kerülő szerződés szerinti rendelkezésre állásért külön díjat nem fizet.

Amennyiben az eljárást megindító felhívás, illetve a kapcsolódó közbeszerzési dokumentum bármelyik része valamilyen gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, illetve amennyiben szabványt, műszaki engedélyt, műszaki előírásokat, vagy műszaki ajánlást határoz meg úgy Ajánlatkérő az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja.

Az eljárás tárgyának további részletezése az eljárást megindító felhívásban és a kapcsolódó közbeszerzési dokumentumban található.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 80 550 000.00 HUF
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: igen
Ajánlatok valamennyi részre
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

É-Mo és É- Al - Parlagfű

Rész száma: 1
II.2.2)További CPV-kód(ok)
77312000 Gyomeltávolítási szolgáltatások
77312100 Gyomirtási szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU31 Észak-Magyarország
NUTS-kód: HU32 Észak-Alföld
A teljesítés fő helyszíne:

Magyarország

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Nyertes ajánlattevő a parlagfű- és gyommentesítést úgy köteles végrehajtani, hogy a természetvédelmi területeken végzett gyommentesítés során a védett növények megóvását biztosítja.

Ajánlatkérő előre tervezetten 20-30 ha terület parlagfű mentesítésére vonatkozóan kívánja a szolgáltatást megrendelni, azzal, hogy a ténylegesen érintett terület az ellátandó feladatok, illetve a vonatkozó keretösszegtől is függ.

A parlagfű és a gyomnövények permetezése nem képezi a keretszerződés tárgyát.

Nyertes ajánlattevő a megkötésre kerülő szerződés teljesítése során parlagfű és gyom-mentesítési feladatokat köteles ellátni az alábbi módszerekkel:

- kézi kaszálás

- gépi kaszálás

Ajánlatkérő a megkötésre kerülő keretszerződés alapján kizárólag egyedi és eseti jelleggel fog megrendeléseket eszközölni, melyben meghatározza az ellátandó feladatot, az érintett terület(eket), a konkrét feladat ellátásának kezdő időpontját és a konkrét feladat ellátásának teljesítési határidejét. A munkák elvégzésre kizárólag ajánlatkérő külön (eseti) megrendelése alapján (írásbeli megrendelő lap) kerülhet sor.

Amennyiben az egyes tevékenység elvégzése engedélyköteles, a vállalkozó azt köteles beszerezni a feladat elvégzése előtt.

Nyertes ajánlattevő a fentiekben rögzített vizsgálatot a vonatkozó jogszabályi rendelkezések és előírásokra való tekintettel köteles elvégezni.

Ajánlatkérő a megkötésre kerülő szerződés szerinti rendelkezésre állásért külön díjat nem fizet.

A jelen rész vonatkozásában meghatározott becsült érték egyenlő az adott rész vonatkozásában létrejövő szerződéssel összefüggésben biztosított keretösszeg felső értékhatárával. Ajánlatkérő a jelen felhívás II.2.6. pontjában rögzített összeg (azaz 25 776 000,- Ft) 80 %-ának (azaz 20 620 800,- Ft) lehívására vállal kötelezettséget.

Amennyiben az eljárást megindító felhívás, illetve a kapcsolódó közbeszerzési dokumentum bármelyik része valamilyen gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, illetve amennyiben szabványt, műszaki engedélyt, műszaki előírásokat, vagy műszaki ajánlást határoz meg úgy Ajánlatkérő az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja.

Az eljárás tárgyának további részletezése az eljárást megindító felhívásban és a kapcsolódó közbeszerzési dokumentumban található.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2. A III.1.3 - M.2. pontban meghatározott szakember alkalmassági követelmények körében meghatározottakon felüli szakmai tapasztalata (hónap, minimum 0 hónap, maximum 12 hónap) / Súlyszám: 15
Minőségi kritérium - Név: 3. Eseti megrendelés teljesítési határideje 9999 m2, illetve az alatti mentesítéssel érintett terület esetében (munkanap, minimum 2 munkanap maximum 5 munkanap) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: 4. Eseti megrendelés teljesítési határideje 10000 m2 - 19999 m2 közötti mentesítéssel érintett terület esetében (munkanap, minimum 2 munkanap maximum 10 munkanap) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: 5. Eseti megrendelés teljesítési határideje 20000 m2, illetve a feletti mentesítéssel érintett terület esetében (munkanap, minimum 2 munkanap maximum 15 munkanap) / Súlyszám: 5
Ár - Súlyszám: 70
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 25 776 000.00 HUF
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Kezdés: 03/07/2023
Befejezés: 30/11/2023
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Neve: dr. Pongor Dániel / Tarman Renáta Lajstromszáma: 00314 / 01040

II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Pest m és Bp - Parlagfű

Rész száma: 2
II.2.2)További CPV-kód(ok)
77312000 Gyomeltávolítási szolgáltatások
77312100 Gyomirtási szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
NUTS-kód: HU120 Pest
A teljesítés fő helyszíne:

Magyarország

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Nyertes ajánlattevő a parlagfű- és gyommentesítést úgy köteles végrehajtani, hogy a természetvédelmi területeken végzett gyommentesítés során a védett növények megóvását biztosítja.

Ajánlatkérő előre tervezetten 20-30 ha terület parlagfű mentesítésére vonatkozóan kívánja a szolgáltatást megrendelni, azzal, hogy a ténylegesen érintett terület az ellátandó feladatok, illetve a vonatkozó keretösszegtől is függ.

A parlagfű és a gyomnövények permetezése nem képezi a keretszerződés tárgyát.

Nyertes ajánlattevő a megkötésre kerülő szerződés teljesítése során parlagfű és gyom-mentesítési feladatokat köteles ellátni az alábbi módszerekkel:

- kézi kaszálás

- gépi kaszálás

Ajánlatkérő a megkötésre kerülő keretszerződés alapján kizárólag egyedi és eseti jelleggel fog megrendeléseket eszközölni, melyben meghatározza az ellátandó feladatot, az érintett terület(eket), a konkrét feladat ellátásának kezdő időpontját és a konkrét feladat ellátásának teljesítési határidejét. A munkák elvégzésre kizárólag ajánlatkérő külön (eseti) megrendelése alapján (írásbeli megrendelő lap) kerülhet sor.

Amennyiben az egyes tevékenység elvégzése engedélyköteles, a vállalkozó azt köteles beszerezni a feladat elvégzése előtt.

Nyertes ajánlattevő a fentiekben rögzített vizsgálatot a vonatkozó jogszabályi rendelkezések és előírásokra való tekintettel köteles elvégezni.

Ajánlatkérő a megkötésre kerülő szerződés szerinti rendelkezésre állásért külön díjat nem fizet.

A jelen rész vonatkozásában meghatározott becsült érték egyenlő az adott rész vonatkozásában létrejövő szerződéssel összefüggésben biztosított keretösszeg felső értékhatárával. Ajánlatkérő a jelen felhívás II.2.6. pontjában rögzített összeg (azaz 26 582 000,- Ft) 80 %-ának (azaz 21 265 600,- Ft) lehívására vállal kötelezettséget.

Amennyiben az eljárást megindító felhívás, illetve a kapcsolódó közbeszerzési dokumentum bármelyik része valamilyen gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, illetve amennyiben szabványt, műszaki engedélyt, műszaki előírásokat, vagy műszaki ajánlást határoz meg úgy Ajánlatkérő az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja.

Az eljárás tárgyának további részletezése az eljárást megindító felhívásban és a kapcsolódó közbeszerzési dokumentumban található.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2. A III.1.3 - M.2. pontban meghatározott szakember alkalmassági követelmények körében meghatározottakon felüli szakmai tapasztalata (hónap, minimum 0 hónap, maximum 12 hónap) / Súlyszám: 15
Minőségi kritérium - Név: 3. Eseti megrendelés teljesítési határideje 9999 m2, illetve az alatti mentesítéssel érintett terület esetében (munkanap, minimum 2 munkanap maximum 5 munkanap) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: 4. Eseti megrendelés teljesítési határideje 10000 m2 - 19999 m2 közötti mentesítéssel érintett terület esetében (munkanap, minimum 2 munkanap maximum 10 munkanap) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: 5. Eseti megrendelés teljesítési határideje 20000 m2, illetve a feletti mentesítéssel érintett terület esetében (munkanap, minimum 2 munkanap maximum 15 munkanap) / Súlyszám: 5
Ár - Súlyszám: 70
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 26 582 000.00 HUF
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Kezdés: 03/07/2023
Befejezés: 30/11/2023
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Neve: dr. Pongor Dániel / Tarman Renáta Lajstromszáma: 00314 / 01040

II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Dél-Dt, Közép-Dt és Nyugat-Dt - Parlagfű

Rész száma: 3
II.2.2)További CPV-kód(ok)
77312000 Gyomeltávolítási szolgáltatások
77312100 Gyomirtási szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU21 Közép-Dunántúl
NUTS-kód: HU22 Nyugat-Dunántúl
NUTS-kód: HU23 Dél-Dunántúl
A teljesítés fő helyszíne:

Magyarország

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Nyertes ajánlattevő a parlagfű- és gyommentesítést úgy köteles végrehajtani, hogy a természetvédelmi területeken végzett gyommentesítés során a védett növények megóvását biztosítja.

Ajánlatkérő előre tervezetten 15 ha terület parlagfű mentesítésére vonatkozóan kívánja a szolgáltatást megrendelni, azzal, hogy a ténylegesen érintett terület az ellátandó feladatok, illetve a vonatkozó keretösszegtől is függ.

A parlagfű és a gyomnövények permetezése nem képezi a keretszerződés tárgyát.

Nyertes ajánlattevő a megkötésre kerülő szerződés teljesítése során parlagfű és gyom-mentesítési feladatokat köteles ellátni az alábbi módszerekkel:

- kézi kaszálás

- gépi kaszálás

Ajánlatkérő a megkötésre kerülő keretszerződés alapján kizárólag egyedi és eseti jelleggel fog megrendeléseket eszközölni, melyben meghatározza az ellátandó feladatot, az érintett terület(eket), a konkrét feladat ellátásának kezdő időpontját és a konkrét feladat ellátásának teljesítési határidejét. A munkák elvégzésre kizárólag ajánlatkérő külön (eseti) megrendelése alapján (írásbeli megrendelő lap) kerülhet sor.

Amennyiben az egyes tevékenység elvégzése engedélyköteles, a vállalkozó azt köteles beszerezni a feladat elvégzése előtt.

Nyertes ajánlattevő a fentiekben rögzített vizsgálatot a vonatkozó jogszabályi rendelkezések és előírásokra való tekintettel köteles elvégezni.

Ajánlatkérő a megkötésre kerülő szerződés szerinti rendelkezésre állásért külön díjat nem fizet.

A jelen rész vonatkozásában meghatározott becsült érték egyenlő az adott rész vonatkozásában létrejövő szerződéssel összefüggésben biztosított keretösszeg felső értékhatárával. Ajánlatkérő a jelen felhívás II.2.6. pontjában rögzített összeg (azaz 16 110 000,- Ft) 80 %-ának (azaz 12 888 000,- Ft) lehívására vállal kötelezettséget.

Amennyiben az eljárást megindító felhívás, illetve a kapcsolódó közbeszerzési dokumentum bármelyik része valamilyen gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, illetve amennyiben szabványt, műszaki engedélyt, műszaki előírásokat, vagy műszaki ajánlást határoz meg úgy Ajánlatkérő az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja.

Az eljárás tárgyának további részletezése az eljárást megindító felhívásban és a kapcsolódó közbeszerzési dokumentumban található.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2. A III.1.3 - M.2. pontban meghatározott szakember alkalmassági követelmények körében meghatározottakon felüli szakmai tapasztalata (hónap, minimum 0 hónap, maximum 12 hónap) / Súlyszám: 15
Minőségi kritérium - Név: 3. Eseti megrendelés teljesítési határideje 9999 m2, illetve az alatti mentesítéssel érintett terület esetében (munkanap, minimum 2 munkanap maximum 5 munkanap) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: 4. Eseti megrendelés teljesítési határideje 10000 m2 - 19999 m2 közötti mentesítéssel érintett terület esetében (munkanap, minimum 2 munkanap maximum 10 munkanap) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: 5. Eseti megrendelés teljesítési határideje 20000 m2, illetve a feletti mentesítéssel érintett terület esetében (munkanap, minimum 2 munkanap maximum 15 munkanap) / Súlyszám: 5
Ár - Súlyszám: 70
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 16 110 000.00 HUF
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Kezdés: 03/07/2023
Befejezés: 30/11/2023
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Neve: Neve: dr. Pongor Dániel / Tarman Renáta Lajstromszáma: 00314 / 01040

II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Dél-Al - Parlagfű

Rész száma: 4
II.2.2)További CPV-kód(ok)
77312000 Gyomeltávolítási szolgáltatások
77312100 Gyomirtási szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU33 Dél-Alföld
A teljesítés fő helyszíne:

Magyarország

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Nyertes ajánlattevő a parlagfű- és gyommentesítést úgy köteles végrehajtani, hogy a természetvédelmi területeken végzett gyommentesítés során a védett növények megóvását biztosítja.

Ajánlatkérő előre tervezetten 10 - 12 ha terület parlagfű mentesítésére vonatkozóan kívánja a szolgáltatást megrendelni, azzal, hogy a ténylegesen érintett terület az ellátandó feladatok, illetve a vonatkozó keretösszegtől is függ.

A parlagfű és a gyomnövények permetezése nem képezi a keretszerződés tárgyát.

Nyertes ajánlattevő a megkötésre kerülő szerződés teljesítése során parlagfű és gyom-mentesítési feladatokat köteles ellátni az alábbi módszerekkel:

- kézi kaszálás

- gépi kaszálás

Ajánlatkérő a megkötésre kerülő keretszerződés alapján kizárólag egyedi és eseti jelleggel fog megrendeléseket eszközölni, melyben meghatározza az ellátandó feladatot, az érintett terület(eket), a konkrét feladat ellátásának kezdő időpontját és a konkrét feladat ellátásának teljesítési határidejét. A munkák elvégzésre kizárólag ajánlatkérő külön (eseti) megrendelése alapján (írásbeli megrendelő lap) kerülhet sor.

Amennyiben az egyes tevékenység elvégzése engedélyköteles, a vállalkozó azt köteles beszerezni a feladat elvégzése előtt.

Nyertes ajánlattevő a fentiekben rögzített vizsgálatot a vonatkozó jogszabályi rendelkezések és előírásokra való tekintettel köteles elvégezni.

Ajánlatkérő a megkötésre kerülő szerződés szerinti rendelkezésre állásért külön díjat nem fizet.

A jelen rész vonatkozásában meghatározott becsült érték egyenlő az adott rész vonatkozásában létrejövő szerződéssel összefüggésben biztosított keretösszeg felső értékhatárával. Ajánlatkérő a jelen felhívás II.2.6. pontjában rögzített összeg (azaz 12 082 000,- Ft) 80 %-ának (azaz 9 665 600,- Ft) lehívására vállal kötelezettséget.

Amennyiben az eljárást megindító felhívás, illetve a kapcsolódó közbeszerzési dokumentum bármelyik része valamilyen gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, illetve amennyiben szabványt, műszaki engedélyt, műszaki előírásokat, vagy műszaki ajánlást határoz meg úgy Ajánlatkérő az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja.

Az eljárás tárgyának további részletezése az eljárást megindító felhívásban és a kapcsolódó közbeszerzési dokumentumban található.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2. A III.1.3 - M.2. pontban meghatározott szakember alkalmassági követelmények körében meghatározottakon felüli szakmai tapasztalata (hónap, minimum 0 hónap, maximum 12 hónap) / Súlyszám: 15
Minőségi kritérium - Név: 3. Eseti megrendelés teljesítési határideje 9999 m2, illetve az alatti mentesítéssel érintett terület esetében (munkanap, minimum 2 munkanap maximum 5 munkanap) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: 4. Eseti megrendelés teljesítési határideje 10000 m2 - 19999 m2 közötti mentesítéssel érintett terület esetében (munkanap, minimum 2 munkanap maximum 10 munkanap) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: 5. Eseti megrendelés teljesítési határideje 20000 m2, illetve a feletti mentesítéssel érintett terület esetében (munkanap, minimum 2 munkanap maximum 15 munkanap) / Súlyszám: 5
Ár - Súlyszám: 70
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 12 082 000.00 HUF
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Kezdés: 03/07/2023
Befejezés: 30/11/2023
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Neve: dr. Pongor Dániel / Tarman Renáta Lajstromszáma: 00314 / 01040

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság

A kizáró okok felsorolása:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdésében foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.

A gazdasági szereplő akkor sem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában, amennyiben vele szemben a Kbt. 62. § (2) bekezdése szerinti kizáró okok bármelyike fennáll.

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

A 321/2015. (X. 30.) Korm.rend. (a továbbiakban: „Korm.rend.”) 1.§ (1) bekezdésben foglaltaknak megfelelően egységes európai közbeszerzési dokumentum (a továbbiakban: „EEKD”) benyújtásával kell előzetesen igazolni.

Ajánlattevőknek a kizáró okok fenn nem állását a Korm.rend. 1-16. §-ban (kivéve a 4.§ (2) bekezdését, a 9. §-t és a 11. §-t) foglaltaknak megfelelően kell igazolniuk.

A Korm.rend. 1. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az ajánlatában az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá.

A Korm.rend. 1. § (2) bekezdése alapján az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a Korm.rend. III. Fejezetnek megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá.

A Kbt. 67. § (4) bekezdés alapján be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.

A Korm.rend. 1. § (7) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozóan a jelen közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az Ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a Korm.rend. 1. § (8) bekezdése alapján részekre történő ajánlattétel esetén nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan nyilatkozat vagy igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon közbeszerzési eljárás valamely része tekintetében a gazdasági szereplő már benyújtott. Ebben az esetben a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely rész tekintetében benyújtott nyilatkozatot vagy igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során.

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:

Ajánlatkérő jelen eljárásban nem ír elő szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmassági követelményt.

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:

Ajánlatkérő jelen eljárásban nem ír elő szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmassági követelményt.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

P.1 A Kbt. 67.§ (1) bekezdésében, valamint a Korm.rend. 1. § (1) bekezdésében foglaltak alapján az ajánlattevő ajánlatában köteles az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az EEKD-ban foglalt nyilatkozatát benyújtani. Ajánlatkérő a formanyomtatvány IV. részében nem írja elő részletes információk megadását.

A Kbt. 65. § (1) bekezdésének a) pontja és a Korm.rend. 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján az ajánlattevő köteles csatolni az eljárást megindít felhívásban rögzített vizsgált időszakra vonatkozó közbeszerzés tárgya szerinti - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről szóló - adott esetben az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt - nyilatkozattát, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.

A Korm.rend. 19. § (3) bekezdésében rögzítetteknek megfelelően ha az ajánlattevő a Korm.rend. 19. § (1) bekezdés c) pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az Ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának Ajánlatkérő által elfogadott módjáról.

A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, illetve azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg.

Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadóak továbbá különösen a Kbt. 65. § (7) - (8) és (11) bekezdéseinek, valamint a Korm.rend. 19. § -ának a vonatkozó rendelkezései.

A Korm.rend. 1. § (7) bekezdése alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a jelen közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az Ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.

A Kbt. 65. § (12) bekezdése alapján az alkalmasság igazolásához igénybe vett más szervezet részéről a Kbt. 65. § (7) bekezdés szerint csatolandó, kötelezettségvállalást tartalmazó okiratnak - a Kbt. 65. § (8) bekezdés szerinti szervezet esetében az ajánlatnak, vagy több szakaszból álló eljárásban a részvételi jelentkezésnek - tartalmaznia kell az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

P.1. Alkalmatlan az ajánlattevő amennyiben nem rendelkezi

P.1.1. az 1. rész tekintetében minimum nettó 15 000 000, Ft közbeszerzés tárgya szerinti (azaz parlagfű és gyommentesítési feladatok) árbevétellel az eljárást megindító felhívás feladását megelőző utolsó 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben együttesen.

P.1.2. a 2. rész tekintetében minimum nettó 15 500 000, Ft közbeszerzés tárgya szerinti (azaz parlagfű és gyommentesítési feladatok) árbevétellel az eljárást megindító felhívás feladását megelőző utolsó 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben együttesen.

P.1.3. a 3. rész tekintetében minimum nettó 9 000 000, Ft közbeszerzés tárgya szerinti (azaz parlagfű és gyommentesítési feladatok) árbevétellel az eljárást megindító felhívás feladását megelőző utolsó 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben együttesen.

P.1.4. a 4. rész tekintetében minimum nettó 7 000 000, Ft közbeszerzés tárgya szerinti (azaz parlagfű és gyommentesítési feladatok) árbevétellel az eljárást megindító felhívás feladását megelőző utolsó 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben együttesen.

Amennyiben ajánlattevő az előírt időszak kezdete után kezdte meg működését alkalmatlan az ajánlattevő, ha a működési ideje alatt nem érte el az előírt összeget a meghatározott tárgyban.

Amennyiben ajánlattevő több rész vonatkozásában nyújt be ajánlatot, úgy elegendő, ha a magasabb összegű gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelménynek megfelel, azaz az egyes részek tekintetében az alkalmassági minimumkövetelmények nem adódnak össze.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

M.1 - M.2. A Kbt. 67. § (1) bekezdésben, valamint a Korm.rend. 1. § (1) bekezdésben foglaltak alapján az ajánlattevő ajánlatában köteles az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az EEKD-ba foglalt nyilatkozatát benyújtani. Ajánlatkérő a formanyomtatvány IV. részében nem írja elő részletes információk megadását.

Az ajánlattevőnek a Kbt. 65. § (1) bekezdésének b) pontja és a Korm.rend. 21. § (3) bekezdése és 22. § szerint kell igazolniuk az előírt alkalmassági minimumkövetelményeket. Az igazolási módok részletezését a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

Ajánlattevőknek ajánlatukban az előírt alkalmassági követelményeknek való megfelelésről nyilatkozniuk kell, az előírt igazolások benyújtására a Kbt. 69. § (4)-(7) és (11) bekezdése szerint kerül sor utólagosan, az erre felkért ajánlattevők részéről.

M.1. A Kbt. 65. § (1) bekezdésének b) pontja és a Korm.rend. 21. § (3) bekezdés a) pontja alapján az ajánlattevő köteles csatolni az eljárást megindító felhívásban rögzített vizsgált időszakban teljesített legjelentősebb referenciáinak ismertetését.

Az ismertetőben meg kell adni legalább:

(i) a szerződést kötő másik fél megnevezését (név, székhely, nyilatkozattételre és / vagy referenciáról információt adó személy jogosult képviselőjének neve, beosztása és elérhetősége [telefonszám, e-mail]),

(ii) a szerződés tárgyát

(iii) a szerződés teljes mennyiségét (úgy, hogy abból az előírt alkalmassági minimumkövetelmény teljesülése egyértelműen megállapítható legyen),

(iv) a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpontját év/hónap/nap pontossággal),

(v) a teljesítés százalékban kifejezett arányát, továbbá

(vi) nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

A 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 22. § (1) bekezdése szerint tárgyi alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelést a következő módon kell igazolni:

a) ha a szerződést kötő másik fél a Kbt. 5. § (1) bekezdés a)-c), valamint e) és f) pontja szerinti szervezet, illetve nem magyarországi szervezetek esetében olyan szervezet, amely a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján ajánlatkérőnek minősül, az általa kiadott vagy aláírt igazolással;

b) ha a szerződést kötő másik fél az a) pontban foglalthoz képest egyéb szervezet, az általa adott igazolással vagy az ajánlattevő, a részvételre jelentkező, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával.

A 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 21. § (3) bekezdés a) pontjára tekintettel, amennyiben Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 21. § (3) bekezdés a) pontjának vizsgálata során:

a) három év teljesítéseinek igazolását írja elő, az ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett,

b) hat év teljesítéseinek igazolását írja elő, az ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb kilenc éven belül megkezdett

szolgáltatás megrendeléseket veszi figyelembe.

A Korm.rend. 21/A. §-ra tekintettel a Korm.rend. 21. § (1) bekezdés a) pontja, (2) bekezdés a) pontja és (3) bekezdés a) pontja alkalmazásában az Ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként köteles elfogadni annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg.

M.2. A Kbt. 65. § (1) bekezdésének b) pontja és a Korm.rend. 21. § (3) bekezdésének b) pontja alapján ajánlattevő ismertesse azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) a nevét cégszerű nyilatkozattal, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.

A végzettség/képzettség az iskolai vagy nem iskolai képzésről készült oklevél egyszerű másolatban történő benyújtásával, a szakmai tapasztalat (gyakorlat) a szakember által saját kezűleg aláírt önéletrajz benyújtásával igazolandó.

Az önéletrajzokban a szakembereknek nyilatkozniuk szükséges a tekintetben, hogy a szerződés teljesítése során rendelkezésre fognak-e állni.

A minimumkövetelmény szerinti időtartamban előírt szakmai tapasztalat igazolására megjelölt munkák (korábbi projektek) időtartamai esetében fellépő időintervallum átfedés, az ugyanazon időszak alatt megszerzett szakmai tapasztalat nem minősíthető többszörös szakmai tapasztalati időként.

Az önéletrajzból egyértelműen megállapíthatónak kell lennie az alkalmassági minimumkövetelményeknek való megfelelésnek.

Ajánlatkérő kiemelten felhívja a figyelmet arra, hogy az önéletrajznak szövegszerűen kell tartalmaznia azokat a fordulatokat, melyeket Ajánlatkérő az alkalmassági követelmények esetén előírt.

A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, illetve azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg.

Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadóak továbbá különösen a Kbt. 65. § (7) és (9) - (11) bekezdéseinek, valamint a Korm.rend. 21. § -ának továbbá 24. § -ának a vonatkozó rendelkezései.

A Korm.rend. 1. § (7) bekezdése alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a jelen közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az Ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.

A Kbt. 65. § (12) bekezdése alapján az alkalmasság igazolásához igénybe vett más szervezet részéről a Kbt. 65. § (7) bekezdés szerint csatolandó, kötelezettségvállalást tartalmazó okiratnak - a Kbt. 65. § (8) bekezdés szerinti szervezet esetében az ajánlatnak, vagy több szakaszból álló eljárásban a részvételi jelentkezésnek - tartalmaznia kell az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M.1. Alkalmatlan az ajánlattevő amennyiben nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított 36 hónap alatt befejezett, de legfeljebb 72 hónapon belül megkezdett, parlagfű és / vagy gyommentesítésre vonatkozó, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített referenciával, mely

M.1.1. az 1. rész tekintetében külterületi és/vagy zártkertes földterület (terület) parlagfű -vagy gyommentesítési munka során legalább 12 ha volt;

M.1.2. a 2. rész tekintetében külterületi és/vagy zártkertes földterület (terület) parlagfű -vagy gyommentesítési munka során legalább 12 ha volt;

M.1.3. a 3. rész tekintetében külterületi és/vagy zártkertes földterület (terület) parlagfű -vagy gyommentesítési munka során legalább 9 ha volt;

M.1.4. a 4. rész tekintetében külterületi és/vagy zártkertes földterület (terület) parlagfű -vagy gyommentesítési munka során legalább 6 ha volt;

Ajánlatkérő a minimumkövetelményeket külön-külön vizsgálja, az előírt mennyiségek különböző referenciákból összeadódhatnak.

Ajánlattevő tárgyi alkalmassági követelménynek való megfelelését több szerződéssel, de maximum 5 szerződésből igazolhatja.

Amennyiben ajánlattevő több rész vonatkozásában nyújt be ajánlatot, úgy elegendő, ha a magasabb műszaki-szakmai alkalmassági követelménynek (referenciának) megfelel, azaz az egyes részek vonatkozásában az alkalmassági minimumkövetelmények nem adódnak össze.

Amennyiben a megjelölt szerződés teljesítése során az alkalmassági minimumkövetelményt igazoló fél konzorciumi tagként, vagy alvállalkozóként vett részt, úgy az ellátott feladat(ok) tárgya, százalékos aránya és ennek, vagy ezek nettó ellenértéke is meghatározandó, ugyanis Ajánlatkérő ezeket fogja figyelembe venni az ajánlatok elbírálása során.

Közös ajánlattevőként vagy projekttársaság tagjaként történő teljesítés esetén a saját teljesítés értéke, vagy az ellenszolgáltatás nettó összegének % -a is megjelölendő.

M.2. Alkalmatlan az ajánlattevő, valamennyi (1-4) rész vonatkozásában, amennyiben nem rendelkezik a szerződés teljesítése során igénybe venni kívánt legalább 1 fő középfokú végzettségű, illetve képzettségű szakemberrel, aki legalább 12 hónap szakmai gyakorlattal rendelkezik parlagfű és / vagy gyommentesítési feladatok szervezésében és koordinálásában.

Ajánlatkérő rögzíti, hogy ugyanazon szakembert be lehet mutatni valamennyi rész tekintetében.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Ajánlatkérő az alábbiakban jelöli meg a közbeszerzési eljárás eredményeként létrejövő szerződéstervezetben alkalmazott szerződést megerősítő mellékkötelezettségeket, illetve megkövetelt biztosítékokat:

- Késedelmi kötbér (alapja: Eseti Megrendelés nettó ellenértéke, mértéke: 1 % / naptári nap, maximuma: meghiúsulási kötbér)

- Meghiúsulási kötbér (alapja: nettó Keretösszeg, mértéke: 20 %)

A szerződést biztosító mellékkötelezettségekre vonatkozó részletes előírásokat a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.

Ajánlatkérő az alábbiakban adja meg az ellenszolgáltatás teljesítésére vonatkozó jogszabályokra való hivatkozásokat:

A finanszírozás tekintetében irányadó jogszabályok:

- Polgári Törvénykönyvéről szóló 2013. évi V. törvény;

- Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény; különös tekintettel a Kbt. 27/A. §-ra

- Általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény;

- Számvitelről szóló 2000. évi C. tv.

Ajánlatkérő kifejezetten hivatkozik a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésre, valamint a Kbt. 135. § (1) és (6) bekezdéseire.

A részletes fizetési feltételeket a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.

III.2.3)A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 15/06/2023
Helyi idő: 11:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 15/06/2023
Helyi idő: 13:00
Hely:

Az ajánlatok felbontására a 424/2017. (XII. 19.) Kormányrendelet előírásainak megfelelően kerül sor.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Az ajánlatok felbontására a 424/2017. (XII. 19.) Kormányrendelet előírásainak megfelelően kerül sor. Ajánlatkérő kifejezetten hivatkozik a 424/2017. (XII. 19.) Kormányrendelet 15. § (1) - (2) bekezdéseire. Ajánlatkérő az ajánlatok benyújtása és felbontása kapcsán hivatkozik a Kbt. 68. §-ra.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

1. A ponthatárok és a módszerek ismertetése, amellyel az Ajánlatkérő megadja a ponthatárok közötti pontszámot valamennyi rész tekintetében:

Ponthatárok: 0-10

Ajánlatkérő a Közbeszerzési Hatóság útmutatója alapján (amely a Közbeszerzési Értesítő 2020. évi 60. számában; 2020. március 25. napján jelent meg) az 1., 3-5. részszempont esetében a fordított arányosítás (1. melléklet A.1. aa) pont) a 2. részszempont esetében az egyenes arányosítás (1. melléklet A.1. ab) pont) módszerét alkalmazza.

A fenti módszerek alapján kiszámított pontszámok a súlyszámmal megszorzásra, majd összeadásra kerülnek. Az így legtöbb pontot elérő ajánlat minősül a legjobb ár-érték arányú ajánlatnak.

Azon értékelési részszempont esetében, amellyel összefüggésben meghatározta a megajánlás legkedvezőbb mértékét, ott Ajánlatkérő a legkedvezőbb mértéket meghaladó megajánlások esetében a képletbe a legkedvezőbb mértékű megajánlás értékét rögzíti (azaz a számítást ezen értékkel fogja elvégezni).

Ajánlatkérő a számítás során kettő tizedesjegyre kerekít a matematikai kerekítés szabályai szerint.

2. Ajánlatkérő valamennyi alkalmassági (minimum)követelményt és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest valamennyi alkalmassági szempont vonatkozásában szigorúbban határozza meg (Korm.rend. 30. § (4) bekezdése).

3. Ajánlatkérő rögzíti, hogy a II.2.5.) pontban a 2. értékelési részszempont (szakemberek többlettapasztalata) vonatkozásában az ajánlatban meg kell adni a szakember nevét. Ajánlattevő ezen nyilatkozata szakmai ajánlatnak minősül, így hiánypótlás keretei között nem pótolható, javítható, cserélhető.

Ajánlattevőnek a szakember nevével kapcsolatos nyilatkozata szakmai ajánlatnak minősül, a Kbt. 71. § (8) bekezdés b) pontja alapján a szakmai ajánlat csak olyan hibáinak javítására van lehetőség, amelyek nem jelentősek, vagy egyedi részletkérdésre vonatkoznak, azzal, hogy a hiánypótlás nem befolyásolhatja az ajánlattevők között az értékeléskor kialakuló sorrendet, azaz nem járhat azzal, hogy az ajánlattevő a bírálat során kedvezőbb pozícióba kerülhessen. Ajánlatkérő előzőekkel összefüggésben hivatkozik a Kbt. 71. § (9) bekezdésére.

4. Ajánlattevő köteles csatolni a Közbeszerzési Dokumentum mellékleteként kiadott árazatlan költségvetést valamennyi rész vonatkozásában, hiánytalanul kitöltve cégszerűen aláírva, keltezéssel ellátva, pdf formátumban vagy szerkeszthető formátumban. Amennyiben Ajánlattevő ajánlatához elmulasztja csatolni a nem szerkeszthető, pdf formátumú vagy a szerkeszthető formátumú költségvetést, úgy azt Ajánlatkérő formai hibának tekinti. Amennyiben Ajánlattevő ajánlatához nem csatolja sem a cégszerűen aláírt, keltezéssel ellátott, nem szerkeszthető, pdf formátumú, sem a szerkeszthető formátumú költségvetést, az az ajánlat érvénytelenségét eredményezi.

A költségvetés tételeiben az ajánlattevők az Ajánlatkérő hozzájárulása nélkül nem módosíthatnak, tételeket nem hagyhatnak el, továbbá tételeket nem tehetnek hozzá (pl. további sorok, oszlopok beszúrása nem lehetséges).

Az árazott költségvetésben a nettó egységárakat kell feltüntetni, melyek vonatkozásában kettő tizedesjegyig terjedhet a megajánlás és kizárólag pozitív számot lehet megadni.

5. Ajánlattevő köteles csatolni nyilatkozatát az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló 833/2014/EU tanácsi rendelet 5k. cikk (1) bekezdése szerinti tilalom vonatkozásában.

6. Tárgyi közbeszerzési eljárás nem feltételesen kerül lefolytatásra.

7. Ajánlatkérő ajánlati biztosítékot nem kér.

8. Ajánlatkérő azt tekinti az eljárás iránt érdeklődését jelző gazdasági szereplőnek, aki az EKR-ben az eljárás iránti érdeklődését az eljárásra vonatkozóan jelezte.

9. Ajánlatkérő előírja a Kbt. 66. § (6) bek. a)-b) pontja szerinti információk ajánlatban történő megjelölését (A nemleges tartalmú nyilatkozatot is csatolni kell!).

10. Ajánlatkérő a hiánypótlás, valamint a felvilágosítás benyújtásának lehetőségét a Kbt. 71. § -a szerint biztosítja.

11. Az Ajánlatkérő a Kbt. 71. § (6) bekezdésében foglaltaknak megfelelően eljárva újabb hiánypótlást nem rendel el abban az esetben, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás.

12. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.

13. A 63/2022. (II. 28.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján Ajánlatkérő tárgyi eljárás lefolytatását megelőzően előzetes piaci konzultációt folytatott le, az összefoglaló elérhetősége az alábbi EKR azonosítókon elérhető: 1. rész EKR000644482023, 2. rész EKR000645342023, 3.rész EKR000646512023, 4. rész EKR000647092023.

14. A felhívás IV.2.6 pontjában meghatározott 1 hónapban megjelölt időtartam 30 napként értelmezendő.

15. Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét.

16. Ajánlatkérő előírja, hogy a kiadott árazatlan költségvetésben nem lehetséges az egyes sorok / tételek összevonása, ebből következően az ajánlatadáskor érvényesült az a követelmény, hogy valamennyi költséget ott kell szerepeltetni, ahol az ténylegesen felmerül.

17. Valamennyi rész esetében egységesen: A Nyertes Ajánlattevő a szerződés megkötéséig a szerződés tárgyát képező feladatokra kiterjedően legalább 10 000 000,- Ft / kár és legalább 15 000 000,- Ft / év összegű, valamennyi szerződéses feladatára kiterjedő felelősségbiztosítást köteles kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni és azt, a szerződés hatályának végéig érvényben tartani.

18. Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (8) - (9) bekezdésében foglaltakra való tekintettel rögzíti, hogy tárgyi eljárás vonatkozásában kizárja annak lehetőségét, hogy nyertes ajánlattevő(k) a szerződés teljesítését külön erre a célra létrehozott gazdálkodó szervezettel (u.n. projekttársasággal) valósítsa (vagy valósítsák) meg.

19. Ajánlattevő köteles csatolni saját, és a teljesítésbe bevont szakember nyilatkozatát az adatkezelésre vonatkozóan.

20. Ajánlatkérő rögzíti, hogy a jelen felhívás II.2.7. pontjában meghatározott kezdő időpont egy tervezett/becsült időpont, amely a közbeszerzési eljárás időtartamától függően módosulhat.

21. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81. § (5) bekezdését.

22. A jelen felhívásban és a kapcsolódó közbeszerzési dokumentumban nem szabályozott kérdésekben a Kbt., valamint annak végrehajtási rendeletei, a 424/2017. (XII. 19.) Kormányrendelet, illetve a Ptk. rendelkezései megfelelően irányadóak.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. §-ának előírásai szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
10/05/2023