Services - 286663-2020

Submission deadline has been amended by:  372825-2020
19/06/2020    S118

Lithuania-Vilnius: Software programming and consultancy services

2020/S 118-286663

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Lietuvos Respublikos valstybinis patentų biuras
National registration number: 188708943
Postal address: Kalvarijų g. 3
Town: Vilnius
NUTS code: LT LIETUVA
Postal code: LT-09310
Country: Lithuania
Contact person: Robertas Ališauskas
E-mail: robertas.alisauskas@vpb.gov.lt
Telephone: +370 52113542
Fax: +370 52750723
Internet address(es):
Main address: http://www.vpb.gov.lt
Address of the buyer profile: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Company/CompanyInformation/Index/5930
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=520253
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=520253&B=PPO
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

VPB prekių ženklų ir dizaino informacinės sistemos priežiūros paslaugos

Reference number: 492810
II.1.2)Main CPV code
72200000 Software programming and consultancy services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Perkančiosios organizacijos tvarkomų Prekių ženklų ir Dizaino registrų administravimo bei elektroninių paslaugų informacinės sistemos priežiūros paslaugos.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
72200000 Software programming and consultancy services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: LT LIETUVA
II.2.4)Description of the procurement:

Perkančiosios organizacijos tvarkomų Prekių ženklų ir Dizaino registrų administravimo bei elektroninių paslaugų informacinės sistemos priežiūros paslaugos.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 36
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Tiekėjas (taip pat visi tiekėjų grupės nariai, jei pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė ir ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiasi tiekėjas) turi atitikti reikalavimus dėl tiekėjų pašalinimo pagrindų nebuvimo. Tiekėjas pasiūlyme turi pateikti užpildytą Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą (toliau – EBVPD). Visų pagal EBVPD reikalaujamų dokumentų bus prašoma pateikti tik galimą laimėtoją.

III.1.3)Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

1) jei paslaugų teikėjas neatlieka paslaugų nustatytu terminu ar atlieka jas netinkamai, užsakovas, įspėjęs raštu, nesumažindamas kitų savo teisių gynimo būdų, skaičiuoja 0,02 (dviejų šimtųjų) proc. dydžio delspinigius nuo neįvykdytų įsipareigojimų (ar netinkamai vykdomų) vertės už kiekvieną uždelstą dieną, bet ne daugiau kaip 10 proc. bendros sutarties kainos;

2) jei apskaičiuoti delspinigiai viršija 10 (dešimt) proc. bendros sutarties kainos, užsakovas gali:

2.1) išskaičiuoti delspinigių sumą iš paslaugų teikėjui mokėtinų sumų;

3) jei paslaugų teikėjas netinkamai vykdo savo įsipareigojimus ir nepradeda jų tinkamai vykdyti po raštiško užsakovo pareikalavimo, užsakovas turi teisę reikalauti apmokėti užsakovui dėl šios sutarties nevykdymo ar netinkamo vykdymo atsiradusius nuostolius ir 10 proc. sutarties kainos dydžio baudą už įsipareigojimų nevykdymą už kiekvieną pažeidimą.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 27/07/2020
Local time: 09:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Lithuanian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 3 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 27/07/2020
Local time: 09:45

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Vilniaus apygardos teismas
Town: Vilnius
Country: Lithuania
VI.5)Date of dispatch of this notice:
17/06/2020