Szolgáltatások - 286663-2023

15/05/2023    S93

Magyarország-Budapest: Grafikai tervezési szolgáltatások

2023/S 093-286663

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Várkapitányság Integrált Területfejlesztési Központ Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: 26592352244
Postai cím: Ybl Miklós Tér 6
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1013
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Lami Ágnes
E-mail: lami.agnes@varkapitanysag.hu
Telefon: +36 12250554
Fax: +36 12250554
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.varkapitanysag.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.varkapitanysag.hu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000723732023/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000723732023/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: Nonprofit Zrt.
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Ingatlanfejlesztés és üzemeltetés

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

LIR tervezés, gyártás, kihelyezés (1-2. rész)

Hivatkozási szám: EKR000723732023
II.1.2)Fő CPV-kód
79822500 Grafikai tervezési szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

A Budai Várnegyed tágabban értelmezett területén számos eltérő, egymással párhuzamos tájékoztatórendszer épült ki. Gyakori az egymáshoz hasonló, de kialakításában, grafikai tartalmában eltérő megoldások keveredése. A közterületeken működő tájékoztatórendszerek különböző korúak, más-más intézmények helyezték ki őket (illetve üzemeltetik), megoldásaik nincsenek összhangban egymással. Egy egészségesebb közlekedési rendszer, amely több irányból is kényelmesen és egyértelműen feltárná a budai Várat, a teljes Várnegyeden belül egyenletesebb látogatói eloszlást eredményezne, hiszen ma a Palotanegyed valamelyest kevésbé látogatott, mint a Szentháromság tér és Szent György tér közti szakasz.

Olyan átfogó, egységes szemléletű rendszer felállítása a cél, ami esetleg egyes meglévő rendszerekhez is illeszkedni képes. Ilyen rendszer az eredetileg ideiglenes megoldásként tervezett „Ön itt áll” tábláké, melyeket a Várkapitányság (a továbbiakban: VK) ideiglenes céllal helyezett ugyan ki, ám hasznosnak és megfelelő helyen lévőnek bizonyultak (így tehát cseréjük egységes arculatúra és frissített tartalmúra a jelen projektnek is célja).

A fejlesztést indokolja az is, hogy mind a budai Palotanegyedben, mind pedig a Várszoknyán számos olyan fejlesztés valósul meg 2025-ig, mely mind a terület attrakcióinak számát, mind azok elérhetőségét jelentősen megváltoztatja. Új parkok, új útvonalak is születnek - és kialakul néhány, a közforgalom elől rendszeresen lezárt terület is.

A kiépítendő statikus tájékoztató rendszer elsődlegesen gyalogos-fókuszú kell, hogy legyen. A kiépítés több ütemben kell, hogy megtörténjen, mindenekelőtt a budai Palotanegyedben, illetve az oda való feljutást lehetővé tevő útvonalakon.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: igen
Ajánlatok valamennyi részre
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

LIR-Koncepcióterv frissítés, grafikai rendszerterv

Rész száma: 1
II.2.2)További CPV-kód(ok)
44423400 Jelzőtáblák és tartozékaik
45233290 Útjelző tábla szerelése
79822500 Grafikai tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Magyarország_1013_Budapest_Ybl Miklós_tér_6.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A budai Várnegyedben számos eltérő, egymással párhuzamos fizikai tájékoztatórendszer (táblarendszer) épült ki, erre figyelemmel szükséges egy olyan átfogó, egységes szemléletű szignalizációs rendszer felállítása, ami az egyes meglévő rendszerekhez is illeszkedni képes. Emellett a Megrendelő fejlesztést is kíván eszközölni egyéb (digitális, on-line) tájékoztató rendszereit illetően, tekintettel arra, hogy mind a Palotanegyedben, mind pedig a Várszoknyán számos olyan fejlesztés valósul meg 2025-ig, mely mind a terület attrakcióinak számát, mind azok elérhetőségét jelentősen megváltoztatja.

A statikus tájékoztatórendszer megvalósítása több fázisban történik.

A jelen közbeszerzési eljárás 1. részének tárgya az előkészítő fázis, mely a kihelyezés előkészítésére vonatkozik, lényege a Paragram Stúdió által készített dokumentáció megismerése, frissítése, kiegészítése a Műszaki Leírásban foglaltak szerint (teljes „grafikai rendszerterv” előállítása, gyártmánytervezéssel), valamint nyomdai állományok előkészítése. A forrásdokumentumok tételes felsorolása is a Műszaki Leírás része.

A nyertes Ajánlattevő a teljesítés során a Megrendelő fejlesztési szakterülete érintett (építészeti, kertépítészeti projektvezető, közműcseréért felelős projektvezető) munkatársainál, valamint a helyszínen kell, hogy tájékozódjon a kültéri fejlesztések megvalósulásáról, illetve esetleges módosításairól, és ezen konzultációk, valamint bejárások eredményeként a szignalizációs elemek helyét mind a dokumentációban, mind pedig a kihelyezés folyamán pontosítania kell a tájékoztatási és közlekedési céloknak történő maradéktalan megfelelés érdekében.

Nyertes ajánlattevőnek a következő feladatokat kell ellátnia, és teljesítenie:

A Paragram Stúdió által készített dokumentáció megismerése, frissítése, kiegészítése, a Budai Palotanegyed és a kapcsolódó Várszoknya statikus szignalizációs rendszerére vonatkozó teljes „grafikai rendszerterv” előállítása (totemoszlopok, pollerek és falitáblák, illetve ezek tartalmának tervezése), valamint a nyomdai állományok előkészítése úgy, hogy ezek alapján a gyártási (hordozó-előállítási, nyomtatási) és kihelyezési fázis teljes körűen megvalósulhasson (további tervezési feladatok nélkül). A Nyertes ajánlattevő minden egyes tájékoztató elem esetében meg kell, hogy adja annak típusát (totem/poller/falitábla), méretét, elhelyezését, tájolását, valamint részletes tartalmát összefoglaló dokumentumban (melynek pdf és szerkeszthető változatát a Megrendelőnek átadja). Az összefoglaló dokumentumnak tartalmaznia kell továbbá a részletes útmutatást az alkalmazandó betűtípusokra, sor- és betűközökre, arányokra (összefoglalóan: alaprácsra), a színekre és anyaghasználatra vonatkozóan. A nyertes Ajánlattevő feladata továbbá minden kihelyezendő elem nyomdakész (megfelelő formátumú és felbontású) változatának biztosítása a Megrendelő részére. A nyomdakész elemek előállítása (végleges tervezése) előtt az egyes elemek megjelenését és tartalmát a Nyertes ajánlattevő a Megrendelővel véleményezteti.

Mennyiségi összefoglaló:

Várkert Bazár látogatóirányítási rendszere - tervezés és nyomdakész anyagok előállítása

Sorsz. Típus Tétel Hordozó Rögz. helye Rögz. módja Felület Menny.

1 ÜT üvegtábla cseréje fémre (25 cm*25 cm) Fémszerkezet Felületkezelt alumínium tálca Kasírozott Egyoldali fóliázás 26 db

2 ÜT üvegtábla cseréje fémre (60 cm*20 cm) Fémszerkezet Felületkezelt alumínium tálca Kasírozott Egyoldali fóliázás 11 db

3 ÜT üvegtábla cseréje fémre (20 cm*60 cm) Fémszerkezet Felületkezelt alumínium tálca Kasírozott Egyoldali fóliázás 4 db

4 ÜT üvegtábla cseréje fémre (30 cm*42 cm) Fémszerkezet Felületkezelt alumínium tálca Kasírozott Egyoldali fóliázás 3 db

5 ÜT üvegtábla cseréje fémre (15 cm*21 cm) Fémszerkezet Felületkezelt alumínium tálca Kasírozott Egyoldali fóliázás 7 db

6 MU nyílászáró üvegezés fóliázása (50 cm*50 cm) Meglévő üvegtábla Belső oldalra Kasírozott Egyoldali fóliázás 5 db

7 MU nyílászáró üvegezés fóliázása (50 cm*75 cm) Meglévő üvegtábla Belső oldalra Kasírozott Egyoldali fóliázás 1 db

8 MU függesztett fóliázott üvegtábla újrafóliázása

(90 cm*48 cm) Meglévő üvegtábla Hátoldalra Kasírozott Egyoldali fóliázás 1 db

9 ZO „Zászlótartó” oszlopok eltávolítása 2 db

10 MU függesztett fóliázott üvegtábla készítése (menekülési útvonal) (min. 40 cm*80 cm) Új üvegtábla Hátoldalra Kasírozott Egyoldali fóliázás 2 db

11 ZT „Z” totemek bontása 8 db

12 TO Totemoszlopok („Ön itt áll” táblák) CSERÉJE Meglévő fémszerkezet leszerelése, új elhelyezése a már kialakított alapra Festett lemezre Kasírozott Egyoldali fóliázás 2 db

13 TO Totemoszlopok kihelyezése Új fémszerkezet Festett lemezre Kasírozott Egyoldali fóliázás 10 db

Keleti terasz(ok), Hunyadi udvar, Csikós udvar, Oroszlános udvar - tervezés és nyomdakész anyagok előállítása

Sorsz. típus tétel hordozó rögzítés helye rögzítés módja grafikai felület mennyiség

1 T1 totem kihelyezése (225x50 cm) fémszerkezet felületkezelt alumínium tálca kasírozott egyoldali fóliázás 17 db

1 T1 totem kihelyezése Ön itt áll tábla helyére (225*50 cm) fémszerkezet felületkezelt alumínium tálca kasírozott egyoldali fóliázás 8 db

2 T2 poller kihelyezése (125x25 cm) fémszerkezet felületkezelt alumínium tálca kasírozott egyoldali fóliázás 21 db

3 T3 falra szerelhető tábla kihelyezése (25x40 cm) fémszerkezet felületkezelt alumínium tálca kasírozott egyoldali fóliázás 7 db

4 - liftfülke tájékoztató fólia cseréje meglévő liftfülke lift falfelületre kasírozott egyoldali fóliázás 2 db

Ellyps sétány, Déli kertek, Nyugati kertek, várfalak új közlekedési kapcsolatai - tervezés és nyomdakész anyagok előállítása (ún. 2. kihelyezési fázishoz)

Sorsz. típus tétel hordozó rögzítés helye rögzítés módja grafikai felület mennyiség

1 T1 totem kihelyezése (225x50 cm) fémszerkezet felületkezelt alumínium tálca kasírozott egyoldali fóliázás 5 db

2 T2 poller kihelyezése (125x25 cm) fémszerkezet felületkezelt alumínium tálca kasírozott egyoldali fóliázás 32 db

3 T3 falra szerelhető tábla kihelyezése (25x40 cm) fémszerkezet felületkezelt alumínium tálca kasírozott egyoldali fóliázás 20 db

FOLYTATÁS A II.2.14.) PONTBAN.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2. A III.1.3 - M.2.1. pontban meghatározott szakember alkalmassági követelmény körében meghatározottakon felüli szakmai tapasztalata (hónap, minimum 0 hónap, maximum 36 hónap) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 90
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 4
A szerződés meghosszabbítható: igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

Tekintettel arra, hogy a célterület jelentős részben határos fejlesztési területekkel (József főhercegi palota, Vöröskereszt-székház, Honvéd Főparancsnokság, Déli kertek, Nyugati kertek, Keleti felvezető út), a fejlesztések megvalósulása (esetleges időbeli elhúzódása), átfedése a projekt működési területével, ill. ezen fejlesztések által támasztott további vagy módosuló szignalizációs igények indokolhatják a szerződés meghosszabbítását.

A fentiekre tekintettel Ajánlatkérő saját diszkrecionális jogkörében meghosszabbíthatja a szerződést legfeljebb további 3 alkalommal, alkalmanként legfeljebb 120 nappal, olyan módon, hogy a meghosszabbításról a szerződés lejárta előtt legalább 30 nappal értesíti a nyertes vállalkozót.

II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Ajánlatkérő a becsült érték összegét nem kívánja megadni. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Neve: dr. Pongor Dániel / Tarman Renáta Lajstromszáma: 00314 / 01040

Ajánlatkérő tájékoztatja az érdeklődő gazdasági szereplőket, hogy a szerződés tervezett kezdő dátuma 2023. július 01., mely egy kalkulált dátum, ami a közbeszerzési eljárás időigényét tekintve változhat.

FOLYTATÁS A II.2.4) PONTBÓL:

Tervezéssel és kihelyezéssel kapcsolatos információk:

1. A meglévő (lecserélendő) rendszerrel kapcsolatos meglévő információk, illetve előzetes tervek egységes szerkezetben a jelen kiírás mellékletét képező Műszaki Leírásban találhatók.

2. A Műszaki Leírásban is hivatkozott terveken (alaprajzokon) szereplő méretek névleges méretek, a hordozófelületek fizikai méretei ettől eltérhetnek. A méretek a gyártmánytervezés során pontosítandók.

3. A megadott mennyiségek indikatív jellegűek. Az újonnan kikerülő elemek pontos kihelyezése a kivitelezés során határozható meg. Mivel ezek a helyek a terveken szereplőktől eltérhetnek, az elemek grafikai tartalma is változhat a tervhez képest. Erre tekintettel kérjük az Ajánlattevőket, hogy 10%-kal növelt anyagmennyiséggel és 10%-nyi átfóliázási mennyiséggel számoljanak.

4. A nyertes Ajánlattevő feladata minden kihelyezendő szignalizációs elem teljes tartalmának egyeztetése az Ajánlatkérővel. A térképek és útbaigazító nyilak kihelyezési pontnak megfelelő részletességéért és tájolásáért a nyertes Ajánlattevő felelős.

5. A kihelyezett tartalmak teljes olvashatóságáért, valamint a ragasztások (kasírozás) tartósságáért a nyertes Ajánlattevőnek 2 évig kell garanciát vállalnia. (A garanciakötelezettség szándékos rongálásra, valamint adott hordozóra utólagosan történő további rétegek felragasztására nem terjed ki.)

6. A nyertes Ajánlattevőnek figyelembe kell vennie, hogy a kihelyezési terület határai a következők: Szarvas tér - Dózsa György út - Palota út - Dísz tér - Hunyadi utca - Clark Ádám tér - Lánchíd utca - Apród utca; a célterület magában foglalja a Várkert Bazárt (udvarokkal és a Neoreneszánsz kerttel együtt), a Déli kerteket, a Nyugati kerteket, a Szent György teret, a Budai Vár területét (udvarokkal együtt), az Ellyps sétányt és a Keleti felvezető utat.

7. A tervezéssel érintett célterület több, mint 16 000 m2.

Amennyiben a felhívás, illetve a közbeszerzési dokumentum bármelyik része valamilyen gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, illetve amennyiben szabványt, műszaki engedélyt, műszaki előírásokat, vagy műszaki ajánlást határoz meg úgy Ajánlatkérő az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja.

II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Várgarázs I. szignalizációjának frissítése

Rész száma: 2
II.2.2)További CPV-kód(ok)
44423400 Jelzőtáblák és tartozékaik
45233290 Útjelző tábla szerelése
79822500 Grafikai tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Magyarország_1013_Budapest_Ybl Miklós_tér_6.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A jelen közbeszerzési eljárás 2. részének tárgya a Várgarázs I. szignalizációjának frissítése Design & Build konstrukcióban (tájékoztató elemek - táblák - méretének, anyagának, megjelenésének és tartalmának részletes tervezése, a tervek egyeztetése-jóváhagyatása a Megrendelővel, a hordozó és a tartalom legyártása-legyártatása és kihelyezése a Megrendelővel egyeztetendő ütemezés szerint).

A fentiekre tekintettel cél, hogy a megvalósítandó eredmény:

- egyrészt alkalmas legyen az Apród utcáról, az Ybl Miklós térről, illetve Lánchíd utcáról elérhető Várgarázs I. látogatóirányitási rendszerének egységes szemléletű és teljes körű fejlesztésére annak érdekében, hogy a helyszínen mind gépjárművel, mind pedig gyalogosan a kiinduló állapothoz képest egyszerűbben, egyértelműbben lehessen tájékozódni;

- másrészt pedig irányadó mintaként kövesse a Megrendelő kezelésében lévő (gépjárművel a Palota útról elérhető) Várgarázs II.-ben alkalmazott szignalizációs megoldásokat, ezzel is segítve a visszatérő látogatók tájékozódását a budai Palotanegyed több helyszínén, illetve ezzel is támogatva a Megrendelő egységes információs arculatának kialakítását.

Indikatív mennyiségkimutatás a Várgarázs I-re vonatkozóan:

Azon. a vonatk. terven tétel hordozó rögzítés helye rögzítés módja grafikai felület menny.

1 bejáratjelző tábla újrafóliázása meglévő tábla táblára kasírozott egyoldali fóliázás 1 db

1 nagyméretű „nem gyalogos kijárat” tábla (alsó sorompó közelébe) új tábla falra kasírozott, szerelt egyoldali fóliázás 1 db

5 autóstájékoztató tábla kihelyezése (bejárati, iránymutató, csomóponti) alumínium lemez fal, pillér, mennyezet szerelt egyoldali fóliázás 15 db

6 autóstájékoztató tábla kihelyezése alumínium lemez mennyezetről függesztett szerelt egyoldali fóliázás 28 db

6 autóstájékoztató tábla kihelyezése alumínium lemez falra szerelt egyoldali fóliázás 2 db

8 autóstájékoztató felfestés készítése (szintjelző) meglévő, tisztított falfelületre falra festékszórás tisztított falfelület (vakolt/beton) 16 db

10 gyalogostájékoztató tábla kihelyezése (iránymutató) alumínium tálca, acél tartókeretben pillérre szerelt (konzol) egyoldali fóliázás 2 db

10 gyalogostájékoztató tábla kihelyezése (iránymutató) alumínium tálca, acél tartókeretben falra szerelt egyoldali fóliázás 22 db

11 gyalogostájékoztató tábla kihelyezése (áttekintő, térkép) alumínium tálca, acél tartókeretben falra szerelt egyoldali fóliázás 46 db

12 gyalogostájékoztató fólia kihelyezése (lépcsőház azonosító, wc, raktár) tisztított falfelület, illetve meglévő acél ajtólap falra vagy ajtólapra kasírozott fóliázás 120 db

13 parkolóférőhely azonosító táblák pótlása alumínium plakátkeret, alumínium kompozit hátlappal, műanyag előlappal acél rácsozatra, falra szerelt fénymásolópapír A4 40 db

14 liftfülke tájékoztató fólia cseréje, eltávolítása meglévő liftfülke lift falfelületre kasírozott egyoldali fóliázás 7 db

15 parkolóférőhelyi és hirdetményi állvány (előirányzat) alumínium plakátkeret, alumínium hátlappal, műanyag előlappal egyedi állványra mobília fénymásolópapír A4 20 db

16 hirdetmény kihelyezési tábla (előirányzat) alumínium plakátkeret, alumínium hátlappal, műanyag előlappal falra szerelt fénymásolópapír A0 20 db

17 sorompóra húzható hirdetményi felület vízlepergető gyöngyvászon tasak sorompórúdra huzat printelt gyöngyváaszon 4 db

18 hirdetményi mágnestábla alumínium tálca mágnes rögzítőkkel falra, acél oszlopra mágnes egyoldali fóliázás 2 db

19 megállító tábla (előirányzat) alumínium plakátkeret, cserélhető alumínium kompozit hátlappal egyedi állványra mobília egyoldali fóliázás 5 db

20 autós- és gyalogos tájékoztató tábla újrafóliázása meglévő tábla táblára kasírozott egyoldali fóliázás 2 db

21 gyalogos padlóburkolati felfestés meglévő ipari padló padló festés tisztított padlóburkolat 30 m2

22 meglévő LIR fali felfestések eltávolítása, felület helyreállítása 160 m2

Tervezéssel és kihelyezéssel kapcsolatos információk:

1. A meglévő (frissítendő, illetve lecserélendő) rendszerrel kapcsolatos meglévő információk, illetve előzetes tervek egységes szerkezetben a jelen kiírás mellékletét képező Műszaki Leírásban találhatók.

2. A Műszaki Leírásban is hivatkozott terveken (alaprajzokon) szereplő méretek névleges méretek, a hordozófelületek fizikai méretei ettől eltérhetnek. A méretek a gyártmánytervezés során pontosítandók.

3. A megadott mennyiségek indikatív jellegűek. Az újonnan kikerülő elemek pontos kihelyezése a kivitelezés során határozható meg. Mivel ezek a helyek a terveken szereplőktől eltérhetnek, az elemek grafikai tartalma is változhat a tervhez képest. Erre tekintettel kérjük az Ajánlattevőket, hogy 10%-kal növelt anyagmennyiséggel és 10%-nyi átfóliázási mennyiséggel számoljanak.

4. A nyertes Ajánlattevő feladata minden kihelyezendő szignalizációs elem teljes tartalmának egyeztetése az Ajánlatkérővel. A térképek és útbaigazító nyilak kihelyezési pontnak megfelelő részletességéért és tájolásáért a nyertes Ajánlattevő felelős.

5. A kihelyezett tartalmak teljes olvashatóságáért, valamint a ragasztások (kasírozás) tartósságáért a nyertes Ajánlattevőnek 2 évig kell garanciát vállalnia. (A garanciakötelezettség szándékos rongálásra, valamint adott hordozóra utólagosan történő további rétegek felragasztására nem terjed ki.)

6. A nyertes Ajánlattevőnek figyelembe kell vennie, hogy a kihelyezési terület magába foglalja a Várgarázs I. összes közforgalmi kijáratát az utcaszintig.

Amennyiben a felhívás, illetve a közbeszerzési dokumentum bármelyik része valamilyen gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, illetve amennyiben szabványt, műszaki engedélyt, műszaki előírásokat, vagy műszaki ajánlást határoz meg úgy Ajánlatkérő az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2 A III.1.3 - M.2.2. pontban meghatározott szakember alkalmassági követelmény körében meghatározottakon felüli szakmai tapasztalata (hónap, minimum 0 hónap, maximum 36 hónap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 3. Többletjótállás - a kötelezően vállalandó 24 hónapon felüli jótállás időtartama (hónap, minimum 0 hónap, maximum 24 hónap) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 80
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 4
A szerződés meghosszabbítható: igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

Tekintettel arra, hogy a Várgarázs I. közforgalmú terület, 100% közeli kihasználtsággal, továbbá közvetlen szomszédságában fejlesztési területek találhatók (Déli kertek, Keleti felvezető út), a fejlesztések megvalósulása (esetleges időbeli elhúzódása), átfedése a projekt működési területével, ill. ezen fejlesztések által támasztott további vagy módosuló szignalizációs igények indokolhatják a szerződés meghosszabbítását.

A fentiekre tekintettel Ajánlatkérő saját diszkrecionális jogkörében meghosszabbíthatja a szerződést legfeljebb további 3 alkalommal, alkalmanként legfeljebb 120 nappal, olyan módon, hogy a meghosszabbításról a szerződés lejárta előtt legalább 30 nappal értesíti a nyertes vállalkozót.

II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Ajánlatkérő a becsült érték összegét nem kívánja megadni. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Neve: dr. Pongor Dániel / Tarman Renáta Lajstromszáma: 00314 / 01040

Ajánlatkérő tájékoztatja az érdeklődő gazdasági szereplőket, hogy a szerződés tervezett kezdő dátuma 2023. július 01., mely egy kalkulált dátum, ami a közbeszerzési eljárás időigényét tekintve változhat.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

A kizáró okok felsorolása:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdésében foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.

A gazdasági szereplő akkor sem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában, amennyiben vele szemben a Kbt. 62. § (2) bekezdése szerinti kizáró okok bármelyike fennáll.

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

A 321/2015. (X. 30.) Korm.rend. (a továbbiakban: „Korm.rend.”) 1.§ (1) bekezdésben foglaltaknak megfelelően egységes európai közbeszerzési dokumentum (a továbbiakban: „EEKD”) benyújtásával kell előzetesen igazolni

Ajánlattevőknek a kizáró okok fenn nem állását a Korm.rend. 1-16. §-ban (kivéve a 4.§ (2) bekezdését, a 9. §-t és a 11. §-t) foglaltaknak megfelelően kell igazolniuk.

A Korm.rend. 1. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az ajánlatában az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá.

A Korm.rend. 1. § (2) bekezdése alapján az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a Korm.rend. III. Fejezetnek megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá.

A Kbt. 67. § (4) bekezdés alapján be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.

A Korm.rend. 1. § (7) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozóan a jelen közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az Ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági minimumkövetelményt.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági minimumkövetelményt.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

M.1 - M.2. A Kbt. 67. § (1) bekezdésben, valamint a Korm.rend. 1. § (1) bekezdésben foglaltak alapján az ajánlattevő ajánlatában köteles az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az EEKD-ba foglalt nyilatkozatát benyújtani. Ajánlatkérő a formanyomtatvány IV. részében nem írja elő részletes információk megadását.

Az ajánlattevőnek a Kbt. 65. § (1) bekezdésének b) pontja és a Korm.rend. 21. § (3) bekezdése és 22. § szerint kell igazolniuk az előírt alkalmassági minimumkövetelményeket. Az igazolási módok részletezését a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

Ajánlattevőknek ajánlatukban az előírt alkalmassági követelményeknek való megfelelésről nyilatkozniuk kell, az előírt igazolások benyújtására a Kbt. 69. § (4)-(7) és (11) bekezdése szerint kerül sor utólagosan, az erre felkért ajánlattevők részéről.

M.1. A Kbt. 65. § (1) bekezdésének b) pontja és a Korm.rend. 21. § (3) bekezdés a) pontja alapján az ajánlattevő köteles csatolni az eljárást megindító felhívásban rögzített vizsgált időszakban teljesített legjelentősebb referenciáinak ismertetését.

Az ismertetőben meg kell adni legalább:

(i) a szerződést kötő másik fél megnevezését (név, székhely, nyilatkozattételre és / vagy referenciáról információt adó személy jogosult képviselőjének neve, beosztása és elérhetősége [telefonszám, e-mail]),

(ii) a szerződés tárgyát

(iii) a szerződés teljes mennyiségét (úgy, hogy abból az előírt alkalmassági minimumkövetelmény teljesülése egyértelműen megállapítható legyen),

(iv) a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpontját év/hónap/nap pontossággal),

(v) a teljesítés százalékban kifejezett arányát, továbbá

(vi) nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

A 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 22. § (1) bekezdése szerint tárgyi alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelést a következő módon kell igazolni:

a) ha a szerződést kötő másik fél a Kbt. 5. § (1) bekezdés a)-c) valamint e) és f) pontja szerinti szervezet, illetve nem magyarországi szervezetek esetében olyan szervezet, amely a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján ajánlatkérőnek minősül, az általa kiadott vagy aláírt igazolással;

b) ha a szerződést kötő másik fél az a) pontban foglalthoz képest egyéb szervezet, az általa adott igazolással vagy az ajánlattevő, a részvételre jelentkező, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával.

A 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 21. § (3a) bekezdés a) pontjára tekintettel, amennyiben Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 21. § (3) bekezdés a) pontjának vizsgálata során:

a) három év teljesítéseinek igazolását írja elő, az ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett,

b) hat év teljesítéseinek igazolását írja elő, az ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb kilenc éven belül megkezdett

szolgáltatás megrendeléseket veszi figyelembe.

A Korm.rend. 21/A. §-ra tekintettel a Korm.rend. 21. § (1) bekezdés a) pontja, (2) bekezdés a) pontja és (3) bekezdés a) pontja alkalmazásában az Ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként köteles elfogadni annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg.

M.2. A Kbt. 65. § (1) bekezdésének b) pontja és a Korm.rend. 21. § (3) bekezdésének b) pontja alapján ajánlattevő ismertesse azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) a nevét cégszerű nyilatkozattal, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.

A végzettség, illetve képzettség az iskolai vagy nem iskolai képzésről készült oklevél egyszerű másolatban történő benyújtásával, a szakmai tapasztalat (gyakorlat) a szakember által saját kezűleg aláírt önéletrajz benyújtásával igazolandó.

Az önéletrajzokban a szakembereknek nyilatkozniuk szükséges a tekintetben, hogy a szerződés teljesítése során rendelkezésre fognak-e állni.

A minimumkövetelmény szerinti időtartamban előírt szakmai tapasztalat igazolására megjelölt munkák (korábbi projektek) időtartamai esetében fellépő időintervallum átfedés, az ugyanazon időszak alatt megszerzett szakmai tapasztalat nem minősíthető többszörös szakmai tapasztalati időként.

Az önéletrajzból egyértelműen megállapíthatónak kell lennie az alkalmassági minimumkövetelményeknek való megfelelésnek.

Ajánlatkérő kiemelten felhívja a figyelmet arra, hogy az önéletrajznak szövegszerűen kell tartalmaznia azokat a fordulatokat, melyeket Ajánlatkérő az alkalmassági követelmények esetén előírt.

A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, illetve azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg.

Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadóak továbbá különösen a Kbt. 65. § (7) és (9) - (11) bekezdéseinek, valamint a Korm.rend. 21. § -ának továbbá 24. § -ának, illetve - 25. §-ainak a vonatkozó rendelkezései.

A Korm.rend. 1. § (7) bekezdése alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a jelen közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az Ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.

A Kbt. 65. § (12) bekezdése alapján az alkalmasság igazolásához igénybe vett más szervezet részéről a Kbt. 65. § (7) bekezdés szerint csatolandó, kötelezettségvállalást tartalmazó okiratnak - a Kbt. 65. § (8) bekezdés szerinti szervezet esetében az ajánlatnak, vagy több szakaszból álló eljárásban a részvételi jelentkezésnek - tartalmaznia kell az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M.1. Alkalmatlan az ajánlattevő amennyiben nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított 3 évben az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített

M.1.1. az 1. rész tekintetében legalább egy darab olyan közterületi és/vagy közlekedési tájékoztató rendszer tervezésére vonatkozó referenciával, amely tartalmazott

- legalább 3 féle szignalizációs elemet,

- legalább 100 darab hordozóeszközt,

- legalább 5000 m2 területen.

M.1.2. az 2. rész tekintetében legalább egy darab olyan közterületi és/vagy közlekedési táblarendszer tervezésére, gyártására és kihelyezésére vonatkozó referenciával, amely

- design & build (tervezés és gyártás) konstrukcióban valósult meg, és amely

- legalább 50 m2 tájékoztató felületű vagy legalább 50 db elemből álló rendszerben valósult meg.

Ajánlattevő tárgyi alkalmassági követelménynek való megfelelését részenként több, de maximum 3 darab szerződéssel igazolhatja.

Amennyiben a megjelölt szerződés teljesítése során az alkalmassági minimumkövetelményt igazoló fél konzorciumi tagként vagy alvállalkozóként vett részt, úgy az ellátott feladat(ok) tárgya, százalékos aránya és ennek, vagy ezek nettó ellenértéke is meghatározandó, ugyanis Ajánlatkérő ezeket fogja figyelembe venni az ajánlatok elbírálása során.

Közös ajánlattevőként vagy projekttársaság tagjaként történő teljesítés esetén a saját teljesítés értéke, vagy az ellenszolgáltatás nettó összegének % -a is megjelölendő.

M.2. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik az alábbi, szerződés teljesítése során igénybe venni kívánt szakemberekkel:

M.2.1. az 1. rész tekintetében legalább 2 fő felsőfokú végzettségű építész szakemberrel, aki legalább 24 hónap szakmai tapasztalattal rendelkezik közlekedésszervezési és/vagy urbanisztikai projektekben.

M.2.2. a 2. rész tekintetében legalább 1 fő olyan, legalább középfokú végzettségű szakemberrel, aki rendelkezik legalább 12 hónap közterületi táblarendszer helyszíni installációjára vonatkozó szakmai tapasztalattal.

A szakemberek között az átfedés megengedett.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Ajánlatkérő az alábbiakban jelöli meg a közbeszerzési eljárás eredményeként létrejövő szerződéstervezetben alkalmazott szerződést megerősítő mellékkötelezettségeket, illetve megkövetelt biztosítékokat:

- Késedelmi kötbér (alapja: nettó vállalkozói díj, mértéke: 0,5 % / naptári nap, maximuma: a meghiúsulási kötbér maximuma) - 1. és 2. rész tekintetében

- Meghiúsulási kötbér (alapja: a meghiúsult részfeladatok nettó ajánlati ára, mértéke: 20 %,)- 1. és 2. rész tekintetében

- Jótállás (időtartama: 24 hónap) - 2. rész tekintetében

- Többletjótállás (időtartama: megajánlás szerinti hónap) - 2. rész tekintetében

A szerződést biztosító mellékkötelezettségekre vonatkozó részletes előírásokat a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.

Ajánlatkérő az alábbiakban adja meg az ellenszolgáltatás teljesítésére vonatkozó jogszabályokra való hivatkozásokat:

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a számlázás a tényleges teljesítés alapján történik az ajánlatban megadott egységárak alapulvételével.

A finanszírozás tekintetében irányadó jogszabályok:

- Polgári Törvénykönyvéről szóló 2013. évi V. törvény;

- Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény;

- Általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény;

- Számvitelről szóló 2000. évi C. tv.

Ajánlatkérő kifejezetten hivatkozik a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésre, valamint a Kbt. 135. § (1) és (6) bekezdéseire.

A részletes fizetési feltételeket a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.

III.2.3)A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 15/06/2023
Helyi idő: 11:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 15/06/2023
Helyi idő: 13:00
Hely:

Az ajánlatok felbontására a 424/2017. (XII. 19.) Kormányrendelet előírásainak megfelelően kerül sor.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Az ajánlatok felbontására a 424/2017. (XII. 19.) Kormányrendelet előírásainak megfelelően kerül sor. Ajánlatkérő kifejezetten hivatkozik a 424/2017. (XII. 19.) Kormányrendelet 15. § (1) - (2) bekezdéseire. Ajánlatkérő az ajánlatok benyújtása és felbontása kapcsán hivatkozik a Kbt. 68. §-ra.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

1. A ponthatárok és a módszerek ismertetése, amellyel az Ajánlatkérő megadja a ponthatárok közötti pontszámot:

Ponthatárok: 0-10

Ajánlatkérő a Közbeszerzési Hatóság útmutatója alapján (amely a Közbeszerzési Értesítő 2020. évi 60. számában; 2020. március 25. napján jelent meg) az 1. és a 2. rész tekintetében az részszempont esetében a fordított arányosítás (1. melléklet A.1. aa) pont) az 1. rész tekintetében a 2. részszempont, a 2. rész tekintetében a 2-3. részszempont esetében az egyenes arányosítás (1. melléklet A.1. ab) pont) módszerét alkalmazza.

A fenti módszerek alapján kiszámított pontszámok a súlyszámmal megszorzásra, majd összeadásra kerülnek. Az így legtöbb pontot elérő ajánlat minősül a legjobb ár-érték arányú ajánlatnak.

Azon értékelési részszempont esetében, amellyel összefüggésben meghatározta a megajánlás legkedvezőbb mértékét, ott Ajánlatkérő a legkedvezőbb mértéket meghaladó megajánlások esetében a képletbe a legkedvezőbb mértékű megajánlás értékét rögzíti (azaz a számítást ezen értékkel fogja elvégezni).

Ajánlatkérő a számítás során kettő tizedesjegyre kerekít a matematikai kerekítés szabályai szerint.

2. Ajánlatkérő valamennyi alkalmassági (minimum)követelményt és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest valamennyi alkalmassági szempont vonatkozásában szigorúbban határozza meg (Korm.rend. 30. § (4) bekezdése).

3. Ajánlatkérő rögzíti, hogy az 1. és 2. rész II.2.5.) pontban a 2. értékelési részszempont (szakemberek többlettapasztalata) vonatkozásában az ajánlatban meg kell adni a szakember nevét. Ajánlattevő ezen nyilatkozata szakmai ajánlatnak minősül, így hiánypótlás keretei között nem pótolható, javítható, cserélhető.

Ajánlattevőnek a szakember nevével kapcsolatos nyilatkozata szakmai ajánlatnak minősül, a Kbt. 71. § (8) bekezdés b) pontja alapján a szakmai ajánlat csak olyan hibáinak javítására van lehetőség, amelyek nem jelentősek, vagy egyedi részletkérdésre vonatkoznak, azzal, hogy a hiánypótlás nem befolyásolhatja az ajánlattevők között az értékeléskor kialakuló sorrendet, azaz nem járhat azzal, hogy az ajánlattevő a bírálat során kedvezőbb pozícióba kerülhessen. Ajánlatkérő előzőekkel összefüggésben hivatkozik a Kbt. 71. § (9) bekezdésére.

4. Ajánlattevő köteles csatolni a Közbeszerzési Dokumentum mellékleteként kiadott árazatlan ártáblázatot hiánytalanul kitöltve cégszerűen aláírva, keltezéssel ellátva, pdf formátumban vagy szerkeszthető formátumban. Amennyiben Ajánlattevő ajánlatához elmulasztja csatolni a nem szerkeszthető, pdf formátumú vagy a szerkeszthető formátumú ártáblázatot, úgy azt Ajánlatkérő formai hibának tekinti. Amennyiben Ajánlattevő ajánlatához nem csatolja sem a cégszerűen aláírt, keltezéssel ellátott, nem szerkeszthető, pdf formátumú, sem a szerkeszthető formátumú ártáblázatot, az az ajánlat érvénytelenségét eredményezi.

Az ártáblázat tételeiben az ajánlattevők az Ajánlatkérő hozzájárulása nélkül nem módosíthatnak, tételeket nem hagyhatnak el, továbbá tételeket nem tehetnek hozzá (pl. további sorok, oszlopok beszúrása nem lehetséges).

Ajánlatkérő előírja, hogy a kiadott árazatlan ártáblázatban nem lehetséges az egyes sorok / tételek összevonása, ebből következően az ajánlatadáskor érvényesült az a követelmény, hogy valamennyi költséget ott kell szerepeltetni, ahol az ténylegesen felmerül.

Az árazott ártáblázatban a nettó egységárakat kell feltüntetni, melyek vonatkozásában kettő tizedesjegyig terjedhet a megajánlás és kizárólag pozitív számot lehet megadni.

5. Ajánlattevő köteles csatolni nyilatkozatát az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló 833/2014/EU tanácsi rendelet 5k. cikk (1) bekezdése szerinti tilalom vonatkozásában.

6. Tárgyi közbeszerzési eljárás nem feltételesen kerül lefolytatásra.

7. Ajánlatkérő ajánlati biztosítékot nem kér.

8. Ajánlatkérő azt tekinti az eljárás iránt érdeklődését jelző gazdasági szereplőnek, aki az EKR-ben az eljárás iránti érdeklődését az eljárásra vonatkozóan jelezte.

9. Ajánlatkérő előírja a Kbt. 66. § (6) bek. a)-b) pontja szerinti információk ajánlatban történő megjelölését (A nemleges tartalmú nyilatkozatot is csatolni kell!).

10. Ajánlatkérő a hiánypótlás, valamint a felvilágosítás benyújtásának lehetőségét a Kbt. 71. § -a szerint biztosítja.

11. Az Ajánlatkérő a Kbt. 71. § (6) bekezdésében foglaltaknak megfelelően eljárva újabb hiánypótlást nem rendel el abban az esetben, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás.

12. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.

13. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 81. § (4) - (5) bekezdését.

14. A felhívás IV.2.6 pontjában meghatározott 1 hónapban megjelölt időtartam 30 napként értelmezendő.

15. Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét.

16. Nyertes ajánlattevő köteles - legkésőbb a szerződéskötés időpontjára - felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni amennyiben nem rendelkezik egy a megkötésre kerülő szerződés szerinti valamennyi feladatára kiterjedő minimum 5 000 000,- Ft/kár, valamint 10 000 000,- Ft/év összegű felelősségbiztosítási szerződéssel.

17. A részajánlat tétel a tárgyi közbeszerzési eljárásban biztosított.

18. Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (8) - (9) bekezdésében foglaltakra való tekintettel rögzíti, hogy tárgyi eljárás vonatkozásában kizárja annak lehetőségét, hogy nyertes ajánlattevő(k) a szerződés teljesítését külön erre a célra létrehozott gazdálkodó szervezettel (u.n. projekttársasággal) valósítsa (vagy valósítsák) meg.

19. Ajánlatkérő nyilvános előzetes piaci konzultációt folytatott le az alábbiak szerint:

LIR - Koncepcióterv frissítés, grafikai rendszerterv - EKR002066392022 azonosító szám alatt: Az előzetes piaci konzultációra történő kérelem benyújtási határidőig (2023.01.10 11:00) a fenti tárgyú előzetes piaci konzultációban egyetlen egy kérelem sem érkezett. Előzőek okán Ajánlatkérő az előzetes piaci konzultáció dokumentumaiban módosítást nem végezett.

Várgarázs I. szignalizációjának frissítése - EKR002067252022azonosító szám alatt: Az előzetes piaci konzultációra történő kérelem benyújtási határidőig (2023.01.10 11:00) a fenti tárgyú előzetes piaci konzultációban egyetlen egy kérelem sem érkezett. Előzőek okán Ajánlatkérő az előzetes piaci konzultáció dokumentumaiban módosítást nem végezett.

20. A jelen felhívásban és a kapcsolódó közbeszerzési dokumentumban nem szabályozott kérdésekben a Kbt., valamint annak végrehajtási rendeletei, a 424/2017. (XII. 19.) Kormányrendelet, illetve a Ptk. rendelkezései megfelelően irányadóak.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. §-ának előírásai szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
10/05/2023