Вижте страницата ни за COVID-19 във връзка с търговете за медицинско оборудване.

Конференцията за бъдещето на Европа е възможност да споделиш идеите си и да оформиш бъдещето на Европа. Изрази мнението си!

Доставки - 286750-2021

TIЗаглавиеБългария-София: Химически продукти
NDНомер на публикацията на обявлението286750-2021
PDДата на публикуване08/06/2021
OJНомер на броя на ОВ S109
TWГрад/населено място на купувачаСОФИЯ
AUОфициално наименование на купувачаИнститут по физикохимия (000663764)
OLЕзик на произходBG
CYДържава на купувачаBG
AAВид купувач6 - Орган на подчинение на публичното право
HAИнституция/агенция на ЕС-
DSДокумент изпратен03/06/2021
DTКраен срок за подаване05/07/2021
NCВид поръчка2 - Доставки
PRВид процедура1 - Открита процедура
TDВид на обявлението3 - Обявление за поръчка
RPРегламент4 - Европейски съюз
TYВид на оферта1 - Кандидатстване за всички лотове
ACКритерии за възлагане1 - Най-ниска цена
PCOбщ терминологичен речник, свързан с обществените поръчки (CPV)24000000 - Химически продукти
24900000 - Фини и различни видове химически продукти
RCМясто на изпълнение (код по NUTS)BG411
BG412
IAИнтернет адрес (URL)https://ipc.bas.bg/page/bg/nachalo.php
DIПравно основаниеДиректива за обществените поръчки Директива 2014/24/ЕС