Palvelut - 286751-2023

15/05/2023    S93

Suomi-Jyväskylä: Siivous- ja puhdistuspalvelut

2023/S 093-286751

Hankintailmoitus

Palvelut

Oikeusperusta:
Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Keski-Suomen hyvinvointialue
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 3221318-2
Postiosoite: Hoitajantie 1
Postitoimipaikka: Jyväskylä
NUTS-koodi: FI193 Keski-Suomi
Postinumero: 40620
Maa: Suomi
Yhteyshenkilö: marja.holttinen-koivula@hyvaks.fi
Sähköpostiosoite: kilpailuttamispalvelut@hyvaks.fi
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: http://www.hyvaks.fi
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://tarjouspalvelu.fi/hyvaks?id=457300&tpk=b46ed17b-2286-4d33-9353-1609c6217f38
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä sähköisesti osoitteessa: https://tarjouspalvelu.fi/hyvaks?id=457300&tpk=b46ed17b-2286-4d33-9353-1609c6217f38
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason viranomainen
I.5)Pääasiallinen toimiala
Muu toimiala: Sosiaali- ja terveydenhuolto sekä pelastustoimi

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Puhtauspalvelut / Kauramäen kylä

II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
90910000 Siivous- ja puhdistuspalvelut
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Keski-Suomen hyvinvointialue pyytää tarjousta puhtauspalveluista Kauramäen kylään.

Tarkemmat tiedot on esitetty tässä tarjouspyynnössä ja sen liitteissä.

Sopimuskausi alkaa 1.9.2023 ja on toistaiseksi voimassa oleva. Toiminnan on tarkoitus alkaa Kauramäen kylässä 1.10.2023. Ennen toiminnan alkua siivoustarve voi vaihdella päivittäin.

Tarjouksen jättäminen edellyttää kohteeseen tutustumista.

Kohde-esittely on keskiviikkona 17.5.2023 klo klo 9.00-11.30

      

Ilmoittautuminen kohde-esittelyihin 16.5.2023 klo 12.00 mennessä sähköpostitse osoitteeseen kilpailutuspalvelut@hyvaks.fi. Sähköpostin otsikoksi "Kohde-esittely / Kauramäen kylä".

Kohde-esittelyyn toivotaan enintään 2 hlöä / tarjoaja.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.2)Kuvaus
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI193 Keski-Suomi
Pääasiallinen suorituspaikka:

Jyväskylä

II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Puhtauspalvelu sisältää palvelukuvauksessa kuvatut ylläpito- ja harvemmin suoritettavat siivoustehtävät sekä perussiivoustehtävät sekä puhtauspalvelun työnjohdon, palvelun suunnittelun ja palvelun sopeuttamisen Tilaajan muuttuvissa tarpeissa, palvelun laadunhallinnan ja tulosten dokumentoinnin sekä osallistuminen tarkastuksiin ja Tilaajan järjestämiin kokouksiin.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6)Arvioitu arvo
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Alkamispäivä: 01/09/2023
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: ei
II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Osallistumisvaatimukset
III.1.2)Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3)Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.2)Sopimukseen liittyvät ehdot
III.2.3)Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä
Sopimuksen toteuttamisesta vastaavien henkilöstön jäsenten nimien ja ammatillisten pätevyyksien ilmoittamisvelvollisuus

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Avoin menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.2)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Päivämäärä: 09/06/2023
Paikallinen aika: 12:00
IV.2.3)Arvioitu päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Suomi
IV.2.6)Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Tarjouksen on oltava voimassa seuraavaan päivämäärään saakka: 30/09/2023
IV.2.7)Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä: 09/06/2023
Paikallinen aika: 14:00

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2)Tietoa sähköisistä työnkuluista
Käytetään sähköistä tilausta
Sähköinen laskutus hyväksytään
Käytetään sähköistä maksua
VI.3)Lisätiedot:
VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Markkinaoikeus
Postiosoite: Sörnäistenkatu 1
Postitoimipaikka: Helsinki
Postinumero: 00580
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Puhelin: +358 295643300
Internetosoite: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
10/05/2023