Den Europæiske Unions Publikationskontor er i gang med at opdatere en del af indholdet på dette website som følge af Det Forenede Kongeriges udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Det Forenede Kongeriges udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.

Tjenesteydelser - 286796-2017

25/07/2017    S140    Agenturer - Tjenesteydelser - Udbudsbekendtgørelse - Begrænset udbud 

Grækenland-Marousi: Udførelse af sikkerhedsvagttjenester

2017/S 140-286796

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Det Europæiske Agentur for Net- og Informationssikkerhed
Postadresse: Vasilissis Sofias Street 1
By: Maroussi, Attiki
NUTS-kode: EL
Postnummer: 151 24
Land: Grækenland
Kontaktperson: Procurement Officer
E-mail: Procurement@enisa.europa.eu
Telefon: +30 2814409711

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.enisa.europa.eu

Internetadresse for køberprofilen: http://www.enisa.europa.eu

I.2)Information om fælles indkøb
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2549
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2549
I.4)Type ordregivende myndighed
Europæisk institution/agentur eller international organisation
I.5)Hovedaktivitet
Anden aktivitet: netværks- og informationssikkerhed.

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Udførelse af sikkerhedsvagttjenester.

Sagsnr.: ENISA F-SRAD-17-T36.
II.1.2)Hoved-CPV-kode
79710000
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Formålet med udbuddet er at indgå en rammetjenesteydelseskontrakt med en virksomhed, der er specialiseret i beskyttelse af personer og lokaliteter, og som vil blive pålagt overvågningen af agenturets lokaler på følgende 2 arbejdssteder:

a) Vasilissis Sofias 1, Maroussi, GRÆKENLAND (2 lokaliteter)

b) Vassilika Vouton (Science and Technology Park of Crete — ITE), Heraklion, Crete, GRÆKENLAND.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 430 000.00 EUR
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
79713000
79714000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: EL3
Hovedudførelsessted:

a) Vasilissis Sofias 1, Maroussi, GRÆKENLAND (2 lokaliteter)

b) Vassilika Vouton (Science and Technology Park of Crete — ITE), Heraklion, Crete, GRÆKENLAND.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Formålet med denne udbudsprocedure er at indgå en rammetjenesteydelseskontrakt for en indledende periode på 1 år og en maksimal periode på 4 år, med en kontrahent specialiseret i sikkerhed for personer og lokaliteter og som er i stand til at stille et team bestående af motiverede, velovervågede, professionelle sikkerhedsvagter, til overvågning af ENISA's lokaler i Maroussi Attiki, Grækenland og i Vassilika Vouton, Iraklio, Kreta, Grækenland, samt levering af receptionstjenester.

Mere præcist skal den valgte virksomhed forpligte sig til, ved hjælp af det ansatte personale, at sikre:

— adgangskontrol af besøgende til bygningerne

— overvågning og patruljering af lokaliteter med henblik på at forhindre indtrængen, ødelæggelse af ejendom eller angreb på personer eller ejendom

— øjeblikkelig indgriben på stedet i tilfælde af en opstået episode

— levering af receptionstjenester

— regelmæssig indgivelse af rapporter til agenturet omhandlende disse opgaver og alle opståede hændelser.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 430 000.00 EUR
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 12
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Rammekontraktens indledende varighed vil være 1 år fra datoen for underskrivelse eller fra en startdato, der er godkendt af begge parter. Den indledende varighed kan forlænges ved stiltiende aftale med 3 yderligere perioder på 1 år hver op til en samlet varighed på 4 år.

II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: jf. udbudsmaterialet.

III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.1)Oplysninger om en bestemt profession
Udførelse af tjenesteydelsen er forbeholdt en bestemt profession
Henvisning til den relevante lov eller administrative bestemmelse:

Nej.

III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Information og formaliteter: jf. udbudsmaterialet.

III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse
Krav om at anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre kontrakten

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4)Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
Der vil blive anvendt elektronisk auktion
Yderligere oplysninger om elektronisk auktion:

Nej.

IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 28/08/2017
Tidspunkt: 17:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 05/09/2017
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Engelsk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Den Europæiske Unions Domstol
Postadresse: boulevard Konrad Adenauer, Kirchberg
By: Luxembourg
Postnummer: 2925
Land: Luxembourg
E-mail: cfi.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2600
VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Officielt navn: Den Europæiske Ombudsmand
Postadresse: avenue du Président Robert Schuman
By: Strasbourg
Postnummer: 67001
Land: Frankrig
E-mail: eo@ombudsman.europa.eu
Telefon: +33 388172313
Fax: +33 388179062
VI.4.3)Klageprocedure
VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
13/07/2017