Palvelut - 286832-2017

25/07/2017    S140

Belgia-Bryssel: Tutkimus EU:n metsästrategian toteuttamisen edistymisestä

2017/S 140-286832

Hankintailmoitus

Palvelut

Oikeusperusta:
Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Euroopan komissio
Postiosoite: rue de la Loi / Wetstraat 130, Office: L-130 10/037
Postitoimipaikka: Brussels
NUTS-koodi: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Postinumero: 1049
Maa: Belgia
Yhteyshenkilö: Head of Unit DG AGRI C4
Sähköpostiosoite: agri-evaluation@ec.europa.eu
Puhelin: +32 22962249
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: http://ec.europa.eu/agriculture/evaluation/index_en.htm
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2700
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä edellä mainittuun osoitteeseen
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
EU:n toimielin/virasto tai kansainvälinen järjestö
I.5)Pääasiallinen toimiala
Muu toimiala: maatalous ja maaseudun kehittäminen.

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Tutkimus EU:n metsästrategian toteuttamisen edistymisestä

Viitenumero: AGRI-2017-EVAL-03.
II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
79310000 Markkinatutkimuspalvelut
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Sopimuksen kohteena on tutkimus EU:n metsästrategian toteuttamisen edistymisestä.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 250 000.00 EUR
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.2)Kuvaus
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
77100000 Maatalousalan palvelut
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: 00 Not specified
Pääasiallinen suorituspaikka:

toimituspaikkana ovat tavallisesti sopimusosapuolen toimitilat.

II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Hankintaviranomainen aikoo tehdä yksittäisen sopimusosapuolen kanssa 9 kuukautta kestävän sopimuksen tutkimuksen tekemiseksi EU:n metsästrategian toteuttamisen edistymisestä.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6)Arvioitu arvo
Arvo ilman alv:tä: 250 000.00 EUR
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto (kuukausina): 9
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: ei
II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

Tämän ilmoituksen kohdissa II.1.5 ja II.2.6 tarkoitettu sopimuksen arvioitu kokonaisarvo katsotaan enimmäisarvoksi. Sen seurauksena kyseisen arvon ylittävät tarjoukset hylätään. Hintoihin on sisällyttävä kaikki kulut. Euroopan komissio ei maksa sopimuksen toteuttamisesta aiheutuneisiin lisäkuluihin liittyviä kustannuksia.

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Osallistumisvaatimukset
III.1.2)Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3)Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.2)Sopimukseen liittyvät ehdot
III.2.3)Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä
Sopimuksen toteuttamisesta vastaavien henkilöstön jäsenten nimien ja ammatillisten pätevyyksien ilmoittamisvelvollisuus

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Avoin menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.2)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Päivämäärä: 14/09/2017
IV.2.3)Arvioitu päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Englanti, Bulgaria, Tanska, Saksa, Kreikka, Viro, Suomi, Ranska, Iiri, Kroatia, Unkari, Italia, Latvia, Liettua, Malta, Hollanti, Puola, Portugali, Romania, Slovakki, Sloveeni, Espanja, Ruotsi, Tšekki
IV.2.6)Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Kesto (kuukausina): 9 (tarjouksen ilmoitetusta vastaanottopäivästä)
IV.2.7)Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä: 25/09/2017
Paikallinen aika: 14:30
Paikka:

DG Agriculture and Rural Development, rue de la Loi 130, Office 10/037, 1049 Brussels, BELGIA.

Tietoja valtuutetuista henkilöistä ja avaamismenettelystä:

Tarjousten avaustilaisuuteen voi osallistua enintään 2 asianmukaisesti valtuutettua edustajaa jokaiselta tarjoajalta (henkilöllisyys täytyy todistaa esittämällä passi tai henkilötodistus). Jos tarjoajat haluavat osallistua avaustilaisuuteen, niiden on ilmoitettava tästä maatalouden ja maaseudun kehittämisen PO:n arviointiyksikölle C.4 sähköpostitse viimeistään 1:tä viikkoa ennen avaustilaisuuden päivämäärää. Yhteystiedot on annettu kohdassa I.1.

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.3)Lisätiedot:

a) Tarjousasiakirjat ovat ladattavissa kohdassa I.3 mainitusta osoitteesta. Kyseistä verkkosivustoa päivitetään säännöllisesti, ja tarjoajien on itse huolehdittava päivitysten ja muutosten seuraamisesta tarjousmenettelyn aikana.

b) Brittiläisten tarjoajien osalta

on huomioitava, että Yhdistyneen kuningaskunnan EU:sta irtautumisen jälkeen kolmansiin maihin sijoittautuneisiin talouden toimijoihin sovellettavia EU:n hankintamenettelyihin osallistumista koskevia sääntöjä sovelletaan Yhdistyneestä kuningaskunnasta peräisin oleviin tarjoajiin neuvottelujen tuloksesta riippuen. Mikäli voimassa olevassa lainsäädännössä ei anneta lupaa kyseiselle osallistumiselle, Yhdistyneestä kuningaskunnasta peräisin olevat tarjoajat voidaan hylätä hankintamenettelystä.

VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Unionin yleinen tuomioistuin
Postiosoite: rue du Fort Niedergrünewald
Postitoimipaikka: Luxembourg
Postinumero: 2925
Maa: Luxemburg
Sähköpostiosoite: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Puhelin: +352 4303-1
Internetosoite: http://www.curia.europa.eu/
VI.4.3)Muutoksenhakumenettely
Muutoksenhakumenettelyjen määräaikaa (-aikoja) koskevat tarkat tiedot:

Mahdollisia sopimuksentekomenettelyä koskevia huomautuksia voidaan lähettää kohdassa I.1 ilmoitetulle hankintaviranomaiselle.

Siinä tapauksessa, että tarjoaja kokee hallinnollisen epäkohdan aiheutuneen, asiasta voidaan tehdä valitus Euroopan oikeusasiamiehelle 2 vuoden kuluessa siitä päivämäärästä, jona valituksen perusteena olevat seikat havaittiin (katso http://www.ombudsman.europa.eu). Kyseinen valitus ei pidennä muutoksenhakupyyntöjen jättämisen määräaikaa, eikä sen vuoksi muutoksenhakupyynnön jättämiselle määrätä uutta määräaikaa. Muutoksenhakupyynnöt on jätettävä kohdassa VI.4.1 mainitulle elimelle 2 kuukauden kuluessa sopimuksentekoa koskevan päätöksen ilmoittamisesta.

VI.4.4)Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhakumenettelystä
Virallinen nimi: Unionin yleinen tuomioistuin
Postiosoite: rue du Fort Niedergrünewald
Postitoimipaikka: Luxembourg
Postinumero: 2925
Maa: Luxemburg
Sähköpostiosoite: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Puhelin: +352 4303-1
Internetosoite: http://www.curia.europa.eu/
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
13/07/2017