Roboty budowlane - 286861-2017

TITytułPolska-Jarocin: Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
NDNr dokumentu286861-2017
PDData publikacji25/07/2017
OJDz.U. S140
TWMiejscowośćJAROCIN
AUNazwa instytucjiPrzedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Jarocinie
OLJęzyk oryginałuPL
HDNagłówekRoboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
CYKrajPL
AARodzaj instytucji8 - Inne
HAEU Institution-
DSDokument wysłany20/07/2017
DTTermin25/08/2017
NCZamówienie1 - Roboty budowlane
PRProcedura1 - Procedura otwarta
TDRodzaj dokumentu3 - Ogłoszenie o zamówieniu
RPLegislacja5 - Unia Europejska, z udziałem krajów GPA
TYRodzaj oferty1 - Wniosek dotyczący wszystkich partii
ACKryteria udzielenia zamówienia2 - Oferta najbardziej korzystna ekonomicznie
PCKod CPV45000000 - Roboty budowlane
45111200 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45231300 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
45232423 - Roboty budowlane w zakresie przepompowni ścieków
45232130 - Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej
45233220 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg
RCKod NUTSPL416
IAAdres internetowy (URL)www.pwikjarocin.pl
DIPodstawa prawnaDyrektywa w sprawie zamówień publicznych 2014/24/UE